پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ - Thursday 23 September 2021
ايران امروز
iran-emrooz.net | Wed, 08.03.2006, 14:42


توضيحات خانم دكتر محبوبه عباسقلی‌زاده درباره واقعه پارك دانشجو به خبرنگار بخش فارسی صدای ‌آلمان:

خانم عباسقلى زاده تعريف كنيد چه شد؟

محبوبه عباسقلى زاده: قضيه به اين صورت شد كه حدود صد و بيست سى نفر از فعالان جنبش زنان شامل زن و مرد درپارك دانشجو تجمع كرده بوديم و آنجا بروشورهاى مراسم را داشتيم پخش می‌كرديم. همزمان چند ماشين نيروى انتظامى در اطراف ايستاده بود و مرتب تذكر مى‌دادند كه تجمع غير قانونى است و متفرق شويد. تعداد نيروى انتظامى رفته رفته افزايش پيدا كرد. تهديد به حمله كردند و بعد اقدام به حمله كردند. بسيارى را مجروح كردند. فحش‌هاى ركيك دادند. در واقع خشونت‌هايى كردند كه با دشمن می‌كنند و الان هم همه متفرق شده‌اند. ساعت چهارونيم همه متفرق شدند. تعداد نيروهاى انتظامى تقريبا دو برابر شركت كننده ها بود. شايد حدود سيصد نفر! می‌خواهم بگويم خيلى زياد!“

مراسم چقدر انجام شده بود كه اين اتفاق افتاد؟

محبوبه عباسقلى‌زاده: فقط بروشورها را پخش كرده بوديم و سرود ”اى زن اى حضور زندگى“ رو خوانديم و در حقيقت هنوز شروع نشده بود و يكربع اول بود كه اين اتفاق افتاد.

الان همه متفرق شده‌اند؟

محبوبه عباسقلى زاده: آره همه! هيجكس از ديگرى خبر ندارد. همه با دست و پاى ضرب ديده و كبود به گوشه‌اى رفته‌اند. يكى چهار راه كالح است يكى ميدان انقلاب. ولى راه برگشتن نيست. راهها را بسته‌اند.

برخورد مردم چه بود؟

محبوبه عباسقلى‌زاده: مردم حيرت زده بودند. آنجا چهار راه وليعصر محيطى است كه مردم براى خريد ميايند. جز اين كه با حيرت و تعجب نگاه كنند، و با هم حرف بزنند، عكس‌العمل خاصى نشان ندادند. خشونت وحشت می‌آورد ديگر خانم عزيز!***

توضيحات خانم "مريم شبانى"، خبرنگار روزنامه "اعتماد ملى"، عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت

خواهش می‌كنم تعريف كنيد چگونه به شما حمله شد؟

مريم شبانى: در دقايق اوليه در حاليكه حدود دويست نفر جمع شده بودند، يك‌ربع بعد از شروع، پس از خواندن شعر، نيروى انتظامى بدون اينكه هشدار خاصى بدهد با باتوم حمله كرد به جمعيت و شروع كرد به زدن و دنبال كردن آنها در خيابان‌هاى اطراف. تا جاييكه متاسفانه خانم سيمين بهبهانى كه تازه از بيمارستان مرخص شده و با وضع جسمى نامساعد آمده بود به ميان جمع، ضربه باتوم خورد و اين باعث تاسف همه شد. در اين تجمع دوربين‌هاى خبرنگاران خارجى توقيف شد. فيلم‌هاى عكاس‌ها و فيلمبردارها را گرفتند پاك كردند. بنابراين نمى‌توان انتظار داشت كه فيلم و تصويرى از اين تجمع وجود داشته باشد. مخصوصا آقايان را بيشتر كتك می‌زدند و اگر هم بازداشتى شده باشد از ميان آقايان بايد باشد. همه اين وسط به طرز وحشتناكى اعم از زن و مرد كتك می‌خوردند. چيز جالب اين كه نيروى انتظامى بر خلاف رويه‌هاى سابق، با فحاشى و تهديد جلو آمد در حاليكه ما قبلا شاهد بوديم كه نيروى انتظامى اول می‌آمد و درخواست می‌كرد و اگر به درخواست‌اش توجه نمى‌شد، اقدام به عمل می‌كرد. اين دفعه فورا با فحاشى و تهديد وارد شدند و عملا تجمع وقت مفيدش يك ربع بود. در خيابانهاى اطراف هم نيروى انتظامى ما را دنبال می‌كرد آن هم نه به قصد متفرق كردن ، بلكه دنبال كردن به قصد كتك زدن!

خودشما شخصا خانم بهبهانى را ديديد كه بهشان حمله شد؟

مريم شبانى: بله! خانم‌هاى هسته اول فعالين حقوق زن دور ايشان حلقه زدند تا مانع هجوم به خانم بهبهانى شوند و گريه می‌كردند اما حلقه زدن باعث شد كه خودشان هم خيلى باتوم بخورند.

اطلاع داريد كه كسى دستگير شده باشد؟

مريم شبانى: هنوز معلوم نيست. آنجا چند نفر را ديديم كه گرفته‌اند به سوى ماشين ها مي برند اما هنوز اطلاع دقيق نداريم. حتى خبرنگاران آسوشيتد پرس و سايرين اعلام كردند كه چند دقيقه بازداشت بوده اند و فيلم‌هايشان را پاك كرده‌اند و گفته اند حالا برويد.***


قطعنامه جمعی از فعالان زنان در پارك دانشجوكد مطلب:١١٣٩
٣/٩/٢٠٠٦
ما زنان ايرانی در روز جهانی گرد هم آمده ايم تا ضمن اعلام همبستگی با زنان جهان يك صدا فرياد برآوريم كه جهان ديگری ممكن است.
جهان بدون جنگ، فقر، نابرابری و خشونت بر پايه صلح، آزادی، برابری، همبستگی و عدالت.

١- ما نقض حقوق بشر بويژه حقوق زنان و كودكان را محكوم می كنيم.
٢- ما سياست های جنگ افروزانه ای را كه باعث تشديد ناامنی، فقر و خشونت بر عليه انسان ها بويژه زنان و كودكان است محكوم می كنيم.
٣- ما هر گونه خشونت های جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و فرهنگی عليه زنان را محكوم ی كنيم.
٤- ما هرگونه نابرابری جنسيتی در ساختار قدرت و تصميم گيری را محكوم می كنيم.
٥- ما ترويج و انتشار ديدگاه تحقيرآميز به زنان را (در كتابهای درسی، روزنامه، مجلات، برنامه های تلويزيونی و ...) را محكوم می كنيم.


ما زنان اعلام می داريم كه:
١- ما خواهان دنيايی سرشار از صلح و بدون خشونت در محيط زيستی سالم هستيم.
٢- ما خواهان برابری زنان و مردان در برخورداری از كليه ی حقوق سياسی، اجتماعی و اقتصادی (صرف نظر از قوميت، مذهب، عقيده و طبقه) می باشيم.
٣- ما خواهان تغيير و اصلاح قانون اساسی و كليه ی قوانين ضد زن از جمله به دست آوری حق حضانت مادران، ارث، طلاق، ديه، سفر، انتخاب پوشش و ... هستيم.
٤- ما خواهان برخورداری از بيمه و استفاده از مزايای تامين اجتماعی برای زنان خانه دار، زنان روستايی و زنان سرپرست خانواد هستيم.
٥- ما خواهان برخورداری از حقوق امتيازات برابر در آموزش و اشتغال هستيم.
٦- ما خواهان لغو قراردادهای استخدام موقت (پيمان كاری، قراردادهای حجمی) هستيم.
٧- ما خواهان اجرای عدالت و توزيع مناسب و برابر منابع و ثروت هستيم.
٨- ما خواهان پيوستن به كنوانسيون بين المللی رفع كليه ی اشكال تبعيض عليه زنان و اجرای كليه ی مفاد آن بدون هر گونه قيد و شرطی هستيم.
دستان ياران همراه را به گرمی می فشاريم. آری جهان ديگری ممكن است. ما زنان سازنده ی آنيم.

"گروه هم انديشی زنان"
"هواداران حركت جهانی زنان"
"ايران ١٧ اسفند ١٣٨٤"گزارش ديگر از تهران

پلیس تجمع زنان را به شدت سرکوب کرد
تجمع زنان در پارک دانشجو که به مناسبت روز جهانی زن برگزار شده بود از سوی نیروی انتطامی به خشونت کشیده شد. این تجمع که به دعوت چند گروه و NGO زنان و افراد فعال در زمینه حقوق زنان شکل گرفته بود از همان ابتدا با برخورد شدید پلیس مواجه شد.
شاهدان عینی از شدت بی سابقه برخورد پلیس با زنان خبر می دهند. برخورد وحشیانه پلیس به حدی بود که از همان آغاز تجمع و بدون هیچ اخطار قبلی پلیس وارد عمل شد و به ضرب و شتم حاضران در تجمع پرداخت. در این برنامه افراد پیر و میانسال هم از برخورد پلیس مصون نماندند و فردی مانند سیمین بهبهانی که با وجود کسالت و بیماری در این تجمع حاضر شده بود از طرف پلیس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
این درحالی است که تجمع زنان بیشتر فرهنگی – اجتماعی محسوب می شود .

پليس: چند نفر دستگير شده است

ايلنا: مراسمی كه عصر امروز به مناسبت روز جهانی زن از سوی فعالان نهادهای غيردولتی زنان و بدون مجوز در پارك دانشجو برگزار شد، با دخالت نيروی انتظامی به خشونت گراييد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمعی از فعالان نهادهای غيردولتی زنان عصر امروز به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن در پارك دانشجو اجتماع كردند كه اين تجمع دقايقی پس از برگزاری با دخالت نيروی انتظامی به خشونت كشيده شد.
بر اساس اين گزارش، زنان فعال در نهادهای غيردولتی زنان ضمن خواندن سرودهايی در دفاع از حقوق زنان، خواستار برگزاری اين مراسم شدند كه در خلال اين امر درگيری هايی نيز بين پليس و تجمع كنندگان روی داد.
سردار "قدرت الله محمودی" كه فرماندهی نيروهای انتظامی حاضر در پارك دانشجو را برعهده داشت، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينكه اين تجمع بدون هيچ گونه مجوزی صورت گرفته است، گفت: نيروی انتظامی با عملكرد خود باعث شد تا اين تجمع رنگ و بوی سياسی به خود نگيرد و در اين رابطه چند نفر دستگير شده و در حال بررسی موضوع هستيم.
پيش از اين جمعی از نهادهای غيردولتی زنان اعلام كرده بودند كه برای آنچه كه آن را "اعلام همبستگی با زنانِ جهان و محو هرگونه نابرابری، تبعيض، خشونت و برقراری صلح، عدالت، برابری، و آزادی" خوانده‌‏ بودند؛ در روز جهانی زن (چهارشنبه ١٧ اسفند- ٨ مارس) از ساعت ١٦ الی ١٧ در پارك دانشجو گردهم می‌‏آيند.


بیانیه جمعی ازدانشجویان و فعالان اجتماعی دانشگاههای ایران
در اعتراض به ممانعت از برگزاری روز جهانی زن


زنان ايران: جمعی از فعالان دانشجویی و نیز فعالان حقوق زنان با انتشار بیانیه ای، به نحوه برخورد دانشگاه ها در ممانعت از برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی زن و لغو مجوز سخنرانیها در این روز اعتراض کردند.
این بیانیه به شرح زیر است:
« وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای اخیر همواره تلاش می کرد برنامه های مربوط به روز جهانی زن به نحوی محدود و کم اثر برگزار شود اما امسال این عزم به صورتی عریان و هماهنگ در قالب ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشت روز جهانی زن (8 مارس) اعمال شد.
اگرچه برای ما روشن نیست که این عزم ریشه در کدام منطق و تحلیل دارد اما مدیریت دانشگاهها با این بهانه که در ایران تنها روز میلاد حضرت فاطمه (س) روز زن است از صدور مجوز برگزاری مراسم و بزرگداشتها خودداری کرده اند. معلوم نیست چرا مدیریت وزارت علوم می پندارد تنها یک روز در سال باید به عنوان روز زن دانسته شود و اصولا چرا این حساسیت ، تنها در مورد روز جهانی زن بروز می کند و مثلا شامل روز جهانی کودک، کارگر و ... نمی شود؟ روز جهانی زن در اصل نمادی از همراهی و هم آوایی زنان در دنیا است که به صورت سمبلیک به همه مصادیق و مظاهر تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان اعتراض می شود. آیا این اقدام سمبلیک منافاتی با بزرگداشت مقام حضرت فاطمه دارد؟
ما معتقدیم این بهانه ها نه تنها نمی تواند وجدان بیدار دانشگاهیان را قانع سازد بلکه با دست آویز قرار دادن احساسات و اعتقادات دینی برای پیشبرد اهداف سیاسی موجب وارد شدن خدشه بر ساحت آن بانوی والا مقام خواهد شد. واضح است که تسلط نگاهی واپسگرا و مردسالار بر وزارت علوم تنها دلیل این اقدام است. ما قطعا به هر نحو ممکن این گونه مراسم را برگزار خواهیم کرد اما نمی توانیم نگرانی خود را از تبعات تسلط چنین تفکری بر عرصه دانش و اندیشه پنهان کنیم. آیا این اقدامات مقدمه ای برای عملی ساختن نیت سهمیه بندی ورود به دانشگاهها با هدف کاهش حضور دختران وتفکیک جنسیتی در محیط دانشگاهها نیست؟
ما مصرانه از وزیر علوم می خواهیم با لغو محدودیتهای فوق نگرانی فزاینده دختران دانشجو و زنان ایرانی را برطرف کند. در غیر این صورت ما تردید نخواهیم کرد که عصر ارتجاع به دانشگاهها بازگشته است.

نسرین افضلی، پرستو دوکوهکی، محسن مالجو، شروين غفرانى، اصغر واحدی، لیلا موری، بی تا علیایی، سینا مالکی، زینب بحرینی، فرید مدرسی، نیما نامداری، مریم شبانی، شادی صدر، شادی قدیریان، مهناز محمدی، زهرا مینویی، معصومه ناصری، نسيم سرابندي، امیرحسین فضل آذر، الهام شهسوار زاده، زینب مختاری، فرشته فرخنده کار ساعدی، سپیده سادات نظام آبادی، ثمین سهیلی، کمال رضوی، مهدی پور رحیم نجف آبادی، مصطفی خسروی، هدایت صفا آبادی، الشن باقرزادگان، نگین ملکی، زهرا بیدار بخت، سمانه ایمانی نایینی، زهرا گودرزی، فاطمه کرشی، ابوالفضل صبرآمیز، سوده سادات چلنگر، الهه داوری، معصومه رضایی، سارا مکی علمداری، الهام فهیمی، ساینا تاییدی-گل آذین راحت طلب(کویت)-پریسامحمدی-تاراخورشیدی(اکراین)-غزال مالجو(سوید)-علی نادمی(سوید)-عماد نادمی(سوید)-سامه گلزاده-مهدی نیاکانی-فرهاد پهلوان زاده-سیما ضمیری-نرجس پیرنیا-امیر رادپور-نسترن رادپور-مریم جلالی-مهدی حبیبی-یوسف شادیان-شقایق نیرو-ستاره هوشنگی-بهاره امیری-بهاره شاهسوندیان-الهام امینیان-مهدی خلفی-ندا مبین-ندا مهاجرانی-پانته آ نیکدست-سحر آزاد-ساناز داوری-سارا براتی-سنا دراقی-سپیده حدادی-شبنم اسدی-شقایق ابرینیا-شیلا شیرخدایی-مهدی کریمی-پانته آ ادیب-آسیه امینی
تشکلها:
انجمنهای اسلامی دانشکده های روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن اسلامی دانشگاه ملایر، هسته مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی.بیانیه دفتر تحکیم وحدت
در اعتراض به سرکوب گسترده تجمع زنان


جنبش زنان در طول تاریخ به عنوان جنبشی آزادیخواه و صلح طلب شناخته شده و هزینه های سنگینی در راه آزادی، دموکراسی و عدالت پرداخته است. بی شک مسیر دموکراسی در ایران با رشد و بالندگی جنبش زنان ایرانی هموارتر خواهد شد. به این خاطر حاکمیت اقتدارگرا حتی تجمعی که با شعار صلح ، آزادی و برابری حقوقی تشکیل شده است را برنمی تابد و با شدت و حدت تمام به سرکوب آن می پردازد.
حرکت امروز پلیس و گارد ویژه در برخورد با تجمع کنندگان پارک دانشجو نشانه ای دیگر از تضییع حقوق ملت و سرکوب گسترده جریان نوپای زنان دارد. متاسفانه حاکمان آنچنان غرق در مستی قدرت شده اند که در سرکوب جنبش های اجتماعی خط قرمزی نمی شاسند و خواهران و برادران این ملت و مادران کهنسال این سرزمین را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می کنند و مورد ضرب و شتم قرار می دهند و بی شرمی را به حدی رسانده اند که از ضرب و شتم بانوی شعر ایران خانم سیمین بهبهانی هم ابایی ندارند.
امروز بسیاری از زنان و مردان آزادیخواه ایران که آمده بودند تا از حقوق بشر و حقوق زنان دفاع کنند مضروب شدند و یا توسط عوامل ناشناس دستگیر شدند تا خشونت حاکمیت بار دیگر بر همگان اثبات شود.
دفتر تحکیم ضمن حمایت کامل خود از جنبش زنان ایران، حمله نیروی انتظامی را به تجمع کنندگان جنبش زنان محکوم می کند و خواستار آزادی همه بازداشت شدگان امروز می باشد.

دفتر تحکیم وحدت
17/12/84گزارش تصويری از تجمع زنان در پارك دانشجو
 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2021