دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ - Monday 26 February 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sun, 04.03.2007, 8:41

بازداشت شدگان به بند دویست و نه زندان اوین منتقل شدند


تجمع آرام زنان در جلوی دادگاه انقلاب به خشونت کشیده شد

از ساعت ٣٠/٨ صبح امروز طبق فراخوان قبلی، عده‌ای از فعالان جنبش زنان ایران کنار در ورودی دادگاه انقلاب حضور پیدا کردند تا نسبت به روند غیر قانونی بازداشت، بازجویی و دادگاه فعالان جنبش زنان در یک سال گذشته اعتراض کنند.
همزمان با اين تجمع، نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، شهلا انتصاری، فریبا داوودی مهاجر و سوسن طهماسبی همراه با وکلای خود در داخل ساختمان دادگاه انقلاب بودند تا جلسه رسیدگی به اتهامات آنها برگزار شود.
بنا بر گفته حاضران بعد از حدود نیم ساعت از حضور افراد که پلاکاردهایی را در دست داشته و در سکوت تجمع کرده بودند، دو مامور نیروی انتظامی، یک مامور لباس شخصی و یک زن ملبس به چادر به سوی تجمع کنندگان آمدند و شروع به ناسزاگویی کرده و پلاکاردهای حاضران را پاره کردند. این ماموران تلفن همراه یکی از زنان را ضبط کرده و اعلام کردند که از بالا دستور آمده است زود محل را ترک کنید و ماشین های ماموران در راه هستند.
یک افسر نیروی انتظامی كه در حال کتک زدن، هول دادن و ناسزاگویی به زنان تجمع کننده بود، آنان را با جملاتی همچون "همه شما را از درخت آویزون می‌کنیم" و "همه تون را بازداشت می کنیم" تهدید می‌كرد.فعالان جنبش زنان به اداره مفاسد اجتماعی انتقال داده شدند.

زنستان: طبق آخرین اخبار رسیده، تعداد دقیق بازداشت شده گان تجمع امروز صبح که مقابل دادگاه انقلاب برگزار شد، سی و سه نفر است. ماموران بازداشت شده گان را به اداره مفاسد اجتماعی واقع در خیابان وزرا انتقال داده‌اند.
اسامی بازداشت شدگانی که تا الان به دست ما رسیده است:
آسیه امینی، ژیلا بنی‌یعقوب، محبوبه عباسقلی‌زاده، محبوبه حسین‌زاده، سارا لقمانی، زارا امجدیان، مریم حسین‌خواه، جلوه جواهری، نیلوفر گلکار، پرستو دوکوهکی، زینب پیغمبرزاده، مریم میرزا، ساغر لقایی، ساقی لقایی، ناهید کشاورز، مهناز محمدی، نسرین افضلی، طلعت تقی‌نیا، فخری شادفر، مریم شادفر، الناز انصاری، فاطمه گوارایی، آزاده فرقانی، سمیه فرید، مینو مرتاضی، سارا ایمانیان ، ناهید جعفری، سوسن طهماسبی، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی.
منابع دیگری از بازداشت شادی صدر نیز خبر می‌دهند که این خبر هنوز تایید نشده است.


گزارش سايت «ميدان» از بازداشت دهها نفر توسط پليس امنيتی

سايت ميدان - دهها نفر از فعالان جنبش زنان كه در مقابل دادگاه انقلاب در اعتراض به فشارهای غيرقانونی ديگر فعالان زن تجمع كرده بودند، خود بازداشت شدند. برخی از فعالان كمپين‌های «قانون بی‌ سنگسار» و «يك ميليون امضا» در ميان دستگير شدگان هستند.

به گفته يكی از حاضران در اين تجمع، پلاكاردهايی كه اين زنان در دست داشتند از جنس كاغذ مقوايی بود و برروی آنها نوشته شده بود:
طبق اصل ٢٧ قانون اساسی تجمع مسالمت آميز قانونی است
ما هم در تجمع مسالمت آميز ٢٢ خرداد شركت داشتيم

پلاكاردها بدون استفاده از چوب تهيه شده بوده كه ظاهرا به اين دليل بوده است كه در تجمع‌های مسالمت‌آميز پيشين، پلاكاردهای چوبين توسط نيروهای امنيتی برای كتك زدن تجمع‌كنندگان بكار گرفته شده است.
به گفته يكی از حاضران در اين تجمع، عده‌ای حدود چهل نفر از فعالان جنبش زنان ايران از ساعت ٣٠/٨ صبح امروز طبق فراخوان قبلی، كنار در ورودی دادگاه انقلاب در تقاطع خيابانهای معلم و شريعتی حضور پيدا كردند تا نسبت به روند غير قانونی بازداشت، بازجويی و دادگاه فعالان جنبش زنان در يك سال گذشته اعتراض كنند. اين درحالی بود كه افراد عادی نيز كه برای رسيدگی به پرونده‌های قضايی خود به دادگاه مراجعه می‌كردند نيز در همان حوالی حضور داشت.
اين فرد جريان برخورد يكی از افراد انتظامی را با تجمع كنندگان چنين گزارش می‌دهد "وقتی كه به ما گفتند كه چرا آمده‌ايد، گفتيم كه ما هم مثل بقيه آمده‌ايم ببينيم تكليف دوست‌هايمان چه می‌شود. يك آقای آنجا بود كه با لحنی بسيار دور از ادب و بالحنی تحقيرآميز با ما برخورد می‌كرد. اين فرد بازوی مرا گرفت و پرت كرد. همچنين يكی از مردان شركت كننده در تظاهرات را بشدت هل داد و به طرفی پرت كرد. او همه را هل می‌داد و تحقير می‌كرد. بعد ما شنيديم كه می‌گفتند از اين فيلم بگيريد، و محبوبه را تهديد كرد. ظاهرا يك آقايی با تلفن همراه داشت فيلم می‌گرفت. محبوبه جلو رفت و گفت كه اسم من محبوبه عباسقلی‌زاده است، می‌توانيد از من فيلم‌ بگيريد."
اين ناظر ادامه می‌دهد "يك خانم و آقای ديگر هم بودند كه خيلی مودبانه برخورد می‌كردند. ما پلاكاردها را جمع كرديم و به آن خانم گفتيم كه چون شما می‌گوييد، ما جمع می‌كنيم."
به نقل از مريم كيان ارثی و افروز مغزی، اعضای شبكه وكلای داوطلب، پليس امنيت ملی بيش از بيست نفر را دستگير كرده و به اداره مفاسد اجتماعی واقع در خيابان وزراء تهران برده است. متفرق كردن تجمع كنندگان با توهين صورت گرفته .
گفته می‌شود پليس امنيت ملی كه دستور ويژه از دادستان می گيرد اختياراتی بيش از ساير نيروها دارد و خشن تر از پليس معمولی اقدام می كند.
به گفته محمد مصطفايی وكيل دادگستری اين دستگيری فعالان امور زنان مخالف با مفاد قانون اساسی است. به گفته اين عضو شبكه وكلای داوطلب اصل ٢٧ قانون اساسی مقرر می دارد تشكيل اجتماعات و راهپيمايی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. بنابراين چون اين تجمع بدون حمل سلاح بوده و اختلالی در مبانی اسلام بوجود نمی آورد، قانونی بوده و بازداشت شركت كنندگان در آن غير قانونی است و بايد هر چه سريعتر آزاد شوند. از طرفی بازداشت افراد بايد مبنای قانونی داشته و با دستور مرجع قضايی باشد و علت آن نيز اعلام شود.
خانم غيرت عضو هيات مديره كانون وكلا در محل بازداشتگاه حاضر خواهد شد. مريم كيان ارثی و افروز مغزی، دو تن از وكلای شبكه وكلای دواطلب به همراه ده نفر ديگر هم اكنون برای پيگير دستگيری ها در مقابل كميته وزرا حاضر هستند.


خانواده‌ها و عده‌ای از فعالان جنبش زنان وارد اداره مفاسد اجتماعی وزرا شدند

زنستان: آخرين اخبار رسيده حاكی از آن است كه عده ای از خانواده های بازداشت شدگان به همراه جمعی از فعالان جنبش زنان از جمله منصوره شجاعی، ناهيد ميرحاج، خديجه مقدم، بيتا طاهباز، فخری شادفر و افروز فروزند وارد ساختمان مفاسد اجتماعی وزرا شده اند و اعلام كرده اند تا زمانی كه بازداشت شدگان را آزاد نكنند، بيرون نخواهند رفت.
از ميان خانواده های بازداشت شده گان همسران نوشين احمدی خراسانی، شادی صدر، آسيه امينی و نيلوفر گلكار و ‍‍ژيلا بنی‌يعقوب به همراه پدر شهلا انتصاری و جمعی ديگر وارد ساختمان وزرا شده‌اند.
از سوی ديگر زهره ارزنی يكی از وكلای جمعی از بازداشت شدگان به همراه مادر جلوه جواهری و پدر نيلوفر گلكار راهی دادگاه انقلاب شده‌اند تا با قاضی كشيك ملاقات كنند و خواهان آزادی هرچه سريعتر بازداشت شده گان شوند.


بیانیه خانواده‌ها و کلای بازداشت شدگان و فعالان جنبش زنان

زنستان: در پی انتشار بیانیه حمایتی جمعی از فعالان حنبش زنان در ارتباط با برگزاری دادگاه پنج نفر از اعضای جنبش (نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، شهلا انتصاری، فریبا داوودی مهاجر و سوسن طهماسبی) و در اعتراض به دستگیری و احضار افراد دیگری از جنبش زنان ، تجمع مسالمت آمیزی امروز، سیزده اسفند مقابل داگاه انقلاب واقع در خیابان معلم برگزار شد.
دقایقی پس از آغاز تجمع نیروی انتظامی به تجمع کنندگان حمله کرده و انان را مورد ضرب و شتم قرار داده و حدود چهل نفر از افراد را نیز بازداشت کردند.
اخبار ضد ونقیضی که از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به بیرون درز کرده است، سمت و سوی مشخصی نداشته که این امر نگرانی خانواده ها و وکلای دستگیر شدگان را به همراه دارد. از ساعت نه صبح تاکنون( شش و نیم بعدازظهر) جمع زیادی از خانواده های دستگیر شدگان ، وکلا و فعالان جنبش زنان در مقابل بازداشتگاه وزرا جمع شده و در انتظار آزادی زنان به سر می برند.

اسامی دستگیر شدگان:
نوشین احمدی خراسانی- پروین اردلان- ناهید کشاورز- محبوبه حسین زاده- محبوبه عباسقلی زاده- نیلوفر گلکار- پرستو دوکوهکی- مریم میرزا- مریم حسین خواه- ناهید جعفری- مینو مرتاضی- فاطمه گوارایی- شهلا انتصاری- سوسن طهماسبی- آزاده فرقانی- ژیلا بنی یعقوب- ناهید انتصاری-آسیه امینی- شادی صدر- ساقی لقایی- ساغر لقایی- الناز انصاری- سارا ایمانیان- جلوه جواهری- زارا امجدیان- زینب پیغمبرزاده - نسرین افضلی- مهناز محمدی- سمیه فرید- فریده انتصاری- رضوان -مقدم- سارا لقمانی

بازداشت شدگان به بند دویست و نه زندان اوین منتقل شدند

زنستان: طبق آخرین اخبار بازداشت شده گان را در دو مینی بوس سوار کرده و به بند دویست و نه بازداشتگاه اوین منتقل کرده اند. بند دویست و نه زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات است.
خانواده های بازداشت شدگان در بیرون بازداشتگاه وزرا دست به اعتراض زده اند و یک خبرنگار هلندی حاضر در محل نیز دستگیر شده است.
ماموران به خانواده‌های بازداشت شده گان اطلاع داده اند که لااقل تا فردا کسی آزاد نخواهد شد و فردا با خانواده برخی از زنان تماس خواهند گرفت تا برای آزادی آنها وثیقه تهیه کنند و سایر زنان کماکان بازداشت خواهند ماند.


عكس‌های آرش عاشوری‌نيا از خانم‌های بازداشت شده

http://www.kosoof.com/archive/355.php

http://www.kosoof.com/archive/356.php 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024