شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - Saturday 10 December 2022
ايران امروز
iran-emrooz.net | Thu, 07.12.2006, 15:33


گرامی باد ياد جان باختگان راه آزادی ، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده

مردم آزاده ايران
در پی قتل فعالان سياسی ، پروانه و داريوش فروهر، عزيزان ما محمد مختاری و محمد جعفر پوينده به جرم دفاع از آزادی انديشه و بيان ، در آذر ماه ١٣٧٧ به دست كوردلان واپسگرا به قتل رسيدند. كشور بلا ديده‌ی ما شاهد امواج تازه‌ای از نقص حقوق بشر ، تعطيل گسترده مطبوعات ، سركوب، اخراج و زندانی شدن دانشجويان معترض و آزادانديش ، به بند كشيدن كارگران و كوشندگان خواهان برپايی تشكل‌های آزاد كارگری ، دستگيری و زندانی كردن وبلاگ‌نويسان، فيلترگذاری سايت‌های اينترنتی ، جمع آوری آنتن‌های ماهواره و بسياری موارد ديگر بوده است. به جرات می‌توان گفت هيچ عرصه فرهنگی و اجتماعی نيست كه نظامی و امنيتی نشده باشد. سانسور كتاب و مطبوعات ، تئاتر ، سينما و همه‌ی رسانه‌های صوتی و تصويری بيداد می‌كند.
پس از قتل‌های سياسی پاييز ١٣٧٧ در دادگاهی دربسته، بدون حضور وكلا و خانواده‌های مقتولان، در نمايشی ساختگی، تنها برای شماری از عاملان، چند سالی زندان بريدند و سپس آنان را رها كردند و سرانجام دست آمران را برای جنايت های بعدی بازگذاشتند. از سوی ديگر ، ناصر زرافشان عضو كانون نويسندگان ايران و وكيل شجاع خانواده‌های جان باختگان قتل‌های سياسی ، موسوم به زنجيره‌ای را به زندان انداختند و عرصه را بر وكلای پرونده‌های سياسی چنان تنگ گرفتند تا ديگر هيچ كس را يارای دفاع از پرونده‌های سياسی نباشد.
كانون نويسندگان ايران كه وظيفه اصلی خود را دفاع از آزادی بی‌حصر و استثنای انديشه و بيان می‌داند ، در هشتمين سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوينده اعلام می‌دارد كه خون قربانيان راه آزادی همچنان می‌جوشد و نسل تازه‌ای از مدافعان آزادی بيان و قلم و انديشه پا به عرصه مبارزه گذاشته است.
ما هرگز از دادخواهی دست نخواهيم كشيد و خواهان رسيدگی به همه‌ی پرونده های قتل‌های بيش از دو دهه اخير در دادگاهی صالح و علنی و برچيدن همه‌ی اشكال سانسور و سركوب هستيم.

كانون نويسندگان ايران
١٢ / ٩ / ١٣٨٥ 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2022