شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - Saturday 10 December 2022
ايران امروز
iran-emrooz.net | Wed, 13.09.2006, 16:41


بيانيه‌ی كانون نويسندگان ايران
درباره‌ی موج تازه‌ی اختناق و سركوب


مردم آزاده‌ی ايران
دور جديد حركت‌های محدودكننده و سركوبگرانه در يكی دو هفته اخير تشديد شده و نگرانی‌های عميقی پديد آورده است. چنين به نظر می‌رسد كه مسئولان فرهنگی و نهادهای قضايی بر تداوم حركت گذشته و تشديد سانسور و سركوب اصرار دارند. مرگ مشكوك اكبر محمدی و اكنون مرگ ولی اله فيض مهدوی ، زندانی سياسی مجاهد، به دنبال كمتر از ده روز اعتصاب غذا و خبرهای نگران كننده در باره‌ی ساير زندانيان سياسی تاسف انگيز است . بايد توجه داشت كه اعتصاب غذای زندانی در حالت عادی بيش از ٥٠ روز ادامه می‌يابد، پرسش اين است كه اين زندانيان چگونه در مدتی كوتاه جان خود را از دست می‌دهند. حال آن كه اعتراض حق مسلم زندانی است.
با توجه به تشديد سانسور و حذف و توقيف مطبوعات و هم چنين احضار پی در پی فعالان دانشجويی و سياسی و تصفيه‌ی استادان دانشگاه‌ها به نظر می‌آيد حركتی هماهنگ و دورِ تازه‌ای در جهت محدود كردن هر چه بيشتر مخالفان سياسی و دگرانديش ، و اختناق فضای فرهنگی و اجتماعی آغاز شده است.

مردم شريف و آگاه ايران
تشديد فشارها بر زندانيان سياسی و رخدادهای منطقه‌ای از جمله در كردستان و آذربايجان و خوزستان ، و خبرهای نگران كننده در باره زندانيان اين مناطق و صدور و اجرای حكم اعدام در برخی موارد از جمله خوزستان ، نمايانگر هماهنگ بودن قلع و قمع مخالفان است.
كانون نويسندگان ايران ضمن رد و مخالفت با مجازات و حكم اعدام از همه‌ی آزاد انديشان می‌خواهد كه بانگ اعتراض خود را در برابر اين هجوم رساتر كنند.
كانون نويسندگان ايران
٢١/٦/١٣٨٥



 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2022