-
iran-emrooz.net | Mon, 19.07.2021, 22:49

در ستایشِ پدرِ رُمانِ فارسی؛ محمدعلی جمالزاده

رُمانِ «یکی بود، یکی نبود»، اثر سیّدمحمدعلی جمالزاده، امروز ۱۰۰ ساله شد. اما جمالزاده که بود و چه جایگاهی در ادبیاتِ فارسیِ معاصر دارد؟

نازنین افتخار، در گزارشِ خود، به او پرداخته و از مردمِ عابر در خیابان جمالزادۀ تهران دربارۀ این نویسنده پرسیده است. 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2021