-
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 08.02.2022, 13:24

نداشتن


بی‌سهم و بی‌سایه
سنگ خواهی شد ای پشیمان!

سَرِ بُریدهٔ آن دختر
امانتِ هفت آسمانِ آبی بود،
دست تو چه می‌کند...؟

نفرت نه بر تو،
که بر نداشتن،
که شادی را از تو گرفت
تا تو چاقو را
به جای گلوبند
اشتباه بگیری!

چاقو هم دارد
برای گُل سرخ
گریه می‌کند،
تو چطور...؟

دریغا
پشیمانی آدمی بر بلندای دار،
دیگر به چه دردِ این خانهٔ بی‌چراغ
می‌خورد؟!
 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2022