-
ايران امروز
iran-emrooz.net | Fri, 07.07.2023, 12:21

نجات دوباره بنی اسرائیل


‌ای حاکم شریر اسرائیل که تا حد مرگ زخمی شده‌ای،‏ روز مجازات نهایی تو رسیده است. حزقیال۲۱-۲۵.

در اسرائیل اوضاع وخیم‌تر است. این که شخصی تقریبا در تمام دوران نخست وزیری از سوی پلیس و سیستم قضایی با اتهامات متعدد فساد و رشوه و خیانت در امانت مواجه و تحت پیگرد بوده است و باز با اقبال مردم برای قرارگرفتن در مقام رئیس دولت مواجه می‌شود نشان از چیرگی فلاکت بر اسرائیل دارد.

۲۱- شهر امین چگونه زانیه شده است. آنکه از انصاف مملو می‌بود و عدالت در وی سکونت می‌داشت، اما حال قاتلان. ۲۳- سروران تو متمرد شده و رفیق دزدان گردیده، هریک از ایشان رشوه را دوست می‌دارند و در ‌پی هدایا می‌روند. یتیمان را دادرسی نمی‌‌نمایند و دعوی بیوه‌ زنان نزد ایشان نمی‌‌رسد. اشعیا ۱.

در جوامع شاخص در دموکراسی مردم هنگام گزینش مابین کاندیداها به اتهامات وارد بر آنها بسیار حساس هستند. به نظر می‌رسد جامعه اسرائیل دچار مشکل شده است و حساسیت‌های اخلاقی در آن کمرنگ شده است.

۱۲- من می‌دانم که چقدر سرکشی کرده‌اید. و گناهانتان چقدر بزرگ است؛‏ شما درستکاران را آزار می‌دهید، رشوه می‌گیرید،‏ و حق فقیران را در دروازهٔ شهر پایمال می‌کنید.‏ عاموس ۵.

فساد چنان در کشور گسترده و به امری عادی مبدل شده است که بنظر می‌رسد اکثر مردم اسرائیل مانند مردم ایران و عراق و بسیاری کشورهای دیگر آن را نه یک نقطه ضعف بلکه نشانی از نفوذ، برش و قدرت می‌دانند.

۹- او مرا جواب داد: گناه خاندان اسرائیل و یهودا بی‌نهایت عظیم است و زمین از خون مملو و شهر از ستم پر است. زیرا می‌گویند: خداوند زمین را ترک کرده است و خداوند نمی‌‌بیند. ۱۰- پس چشم من نیز شفقت نخواهد کرد و من رحمت نخواهم فرمود، بلکه رفتار ایشان را بر سر ایشان خواهم آورد. حزقیال ۹.

گروه قدرتمندی از ارباب رسانه، بازرگانان، سیاستمداران و قضات همراه و پشتیبان نتانیاهو هستند. آنان با تکیه بر توانایی مالی و قدرت سیاسی امکان بسیج افکار عمومی را دارند و همزمان می‌توانند در مقابل تحقیقات پلیس و رای سیستم قضایی مقاومت کنند و تصمیمات آنها را منحرف و بی‌اثر کنند. آنها موفق شده‌اند پلیس و دادگستری را مانند ملایان بی‌اعتبار و بی‌آبرو کنند.

۳۰- پس ‌ای خاندان اسرائیل،‏ خداوندگارْ یهوه می‌گوید،‏ من هر یک از شما را بر حسب اعمالش داوری خواهم کرد.‏ توبه کنید و از تمامی نافرمانیهای خود بازگشت نمایید،‏ تا شرارت موجب سقوط شما نشود.‏ حزقیال ۱۸.

شرایط در اسرائیل مانند حکومت ملایان به گونه‌ای است که هر کس دیگری غیر از نتانیاهو هم رئیس دولت باشد امور با سرعتی کمتر یا بیشتر، بسته به روحیه سیاستمداران حاکم، به ناچار در راستای تباهی حرکت خواهد کرد.

۱۱- خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ بر کفِ دست خود بزن و پا بر زمین بکوب و بگو،‏ آه از تمامی شرارتهای کراهت‌آور خاندان اسرائیل.‏ حزقیال۶.

تاسیس حکومت بر پایه دین مانند ساخت خانه بر باتلاق است که به تدریج و آهسته امور مادی زندگی در زمین سست و غیرمادی آن فرو خواهند رفت. حکومت ملایان شیعه، سنی‌های طالبان، یهودیان اسرائیل و مسیحیان آمریکا یکسان هستند. در آمریکا ارتباط عملی و نظری با دانش بر حسب نیاز سرمایه داری زمان بیشتری برای نمایش این تاثیر ایجاد کرده است. ولی مسیر برای آدمیت به عنوان مهمترین ارزش افزوده تلاشهای جانور ابزارساز طی میلیونها سال تقلا برای زنده ماندن با حکومت‌های دینی و قبیله‌ای به هر شکل آن رو به زوال است.

مصوبه اخیر مجلس اسرائیل مبنی بر عدم امکان برکناری نخست وزیر توسط سیستم قضایی که تیر خلاص به نقطه مهم برتری جمهوری یهودی اسرائیل نسبت به حکومت اسلامی ایران بود نشان داد نتانیاهو در فساد همراهان قدرتمندی دارد.

۱- یَهُوَه به موسی گفت:‏ ۲- به تمام جماعت اسرائیل بگو؛ شما باید مقدّس باشید،‏ چون من که یَهُوَه خدایتان هستم،‏ مقدّسم. لاویان ‏۱۹.

با این اصلاحات سیستم حکومتی اسرائیل از جمهوری دینی به حکومت دینی تبدیل شد. جمهور مردم بدون داشتن نقشی موثر در کارناوال دموکراسی و انتخابات شرکت دارند. باران واقعیت چهره حکومت دینی را در اسرائیل که سعی می‌کردند آن را با انتخاباتی غربی پسند زیر آرایشی غلیظ پنهان و به عنوان عروس دموکراسی منطقه به دنیا قالب کنند روز به روز بیشتر نمایان کرده است. ظلم و بیداد سرنوشت محتوم هر سیستم ایدئولوژیک است و نمونه دینی با‌هاله تقدس بدترین شکل آن است.

گوساله سامری این بار در هیبت حکومت دینی و قدرت دنیوی بر یهود چیره گشته است.

۹- و خداوند مرا گفت: فتنه‌ای در میان مردان یهودا و ساکنان اورشلیم پیدا شده است. ۱۰- به خطایای پدران پیشین خود که از شنیدن این سخنان ابا نمودند برگشتند و ایشان خدایان غیر را پیروی نموده، آنها را عبادت نمودند. و خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی را که با پدران ایشان بسته بودم شکستند. ۱۱- بنابراین خداوند چنین می‌گوید: اینک من بلایی را که از آن نتوانند رست بر ایشان خواهم آورد. و نزد من استغاثه خواهند کرد اما ایشان را اجابت نخواهم فرمود. ارمیا ۱۱.

در ایران با حذف حکومت ملایان مردم به ایران خواهند رسید. در ایتالیا پس از فاشیسم به ایتالیا، در آلمان پس از نازیسم به آلمان و در شوروی پس از کمونیسم به روسیه رسیدند. اما در اسرائیل چنین نیست. هویت انسانها در آن سرزمین با تاریخ، جغرافیا، دین و فرهنگ در هم عجین و جداسازی آنها ناممکن است. تبدیل تدریجی و ناگزیر جمهوری اسرائیل با ظاهری سکولار به یک جمهوری دینی و در ادامه به حکومتی کاملا دینی هر روز قوم یهود را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد و متعاقبا ضرورت بیشتری برای ارتقا گنبد آهنین به گنبد فولادین جهت حفاظت از هفت آسمان و سایر سیستم‌ها برای مقابله با مخاطرات روی زمین و تونلها در زیر زمین ایجاد می‌کند. این ضرورت در ظاهر به واسطه افزایش خطرات خارجی خلق می‌شود ولی در واقع بخش عمده تهدیدات وضعیتی دفاعی است که متناسب با افزایش حالت هجومی ماهوی حکومت دینی اسرائیل در جبهه مقابل به ناچار رشد می‌کند.

۱- وای بر آنانی که بر بسترهای خود ظلم را تدبیر می‌نمایند و مرتکب شرارت می‌شوند. در روشنایی صبح آن را بجا می‌آورند، چونکه قوت دست ایشان است. ۲- بر زمینها طمع می‌ورزند و آنها را غصب می‌نمایند و برخانه‌ها نیز و آنها را می‌گیرند و بر مرد و خانه‌اش وشخص و میراثش ظلم می‌نمایند. ۳- بنابراین خداوند چنین می‌گوید:‌هان من بر این قبیله بلایی را تدبیر می‌نمایم که شما گردن خود را از آن نتوانید بیرون آورد و متکبرانه نخواهید خرامید زیرا که آن زمان، زمان مصیبت است. میکاه ۲.

فرمان دهم:
۱۷- به خانه همسایه خود طمع مورز، و به زن همسایه ات و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ‌چیزی که از آن همسایه تو باشد، طمع مکن. خروج ۲۰.
اسرائیل با کدام یک از همسایگان خود بر مبنای این فرمان رفتار کرده است؟

گرچه با فساد و نکبتی که دامنگیر حکومتهای ایران و اسرائیل است داشتن تسلیحات رزم و تمهیدات دفاعی مانند پوشاندن زره بر پیکری تب کرده و بیمار است.
ادامه شهرک سازی‌ها در مناطق اشغالی و نادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل در دفاع از حقوق مردم فلسطین مقابله ناچار مردم تحت ستم را در پی دارد.

۲۲- و واقع شد، در آن زمانی که ابی ملک (شاه فلسطینیان) و فیکول، که سپهسالار او بود، ابراهیم را عرض کرده، گفتند که خدا در آنچه می‌کنی با توست. ۲۳- اکنون برای من، در اینجا (فلسطین) به خدا سوگند بخور، که با من و نسل من و ذریت من خیانت نخواهی کرد، بلکه بر حسب احسانی که با تو کرده‌ام، با من و با زمینی که در آن غربت پذیرفتی، عمل خواهی نمود. ۲۴- ابراهیم گفت: «من سوگند می‌خورم».

۳۳- پس ابراهیم در زمین فلسطینیان، ایام بسیاری بسر برد. پیدایش ۲۱.

فلسطین تنها قطعه زمینی است که مالکیت صاحبش بر آن را پیامبر اعظم با قسم بر خدا در بیش از سه هزار سال پیش تایید کرده است و هم اکنون مانند یک قباله ضمیمه تورات است. گرچه طی چند هزار سال ماجراهای بسیاری بر آن خاک رفته است و امروز شرایط متفاوت از روزگار خلیل است. ولی باز شایسته است فرزندان پیامبر به پاسداشت احسان و لطف شاه فلسطین و به حرمت قسم جدشان رضایت فرزندان ابی ملک را که هنوز آنجا ساکن هستند جلب کنند. ظلم به مردم فلسطین و خراب کردن خانه‌هایشان بر سرشان در راستای قول و قسم نبی نیست.

‏۱۴- وقتی در سرزمینی که یَهُوَه خدایتان به شما می‌دهد،‏ سهمی از زمین به شما داده شود،‏ نباید مرزی را که بین زمین شما و همسایه‌تان وجود دارد و اجدادتان قبلاً آن را تعیین کرده‌اند،‏ تغییر دهید.‏ تثنیه ۱۹.

تمام کشورها به تجربه دریافته‌اند همواره باید نگران حضور رسمی و غیررسمی حکومت‌های اسرائیل و ایران در خاک خود باشند. گر چه حماقت‌های ملایان که شاخصِ بیشعوریْ ماهوی آنان در همه امور است آنها را رسوا نموده و حیثیتی برایشان در عرصه بین الملل باقی نگذاشته و دستشان را بسته است ولی سکوت کشورها در قبال عملکرد حرفه‌ای اسرائیل به معنی کور بودن و ندیدن نیت‌ها و اعمال پشت پرده نیست.

اسرائیل در عرصه جهانی از دهه‌ها پیش از حکومت ملایان با قتل مخالفان به شکل آشکار بیش از ترساندن سعی در نمایش قدرت دارد و به آن بعنوان یک توانایی افتخار میکند. قتل دانشمندان اتمی و سرقت اسناد دولتی ایران را مانند جام پیروزی و افتخار بر سر دست بلند کردند.

برای ملایان ورق برگشته است و میدان تبهکاری روز به روز برای آنان تنگ تر می‌شود. برای اسرائیل نیز با کمی تاخیر چنین خواهد شد.

لابی اسرائیل به وضوح مدافع بقای حکومت ملایان است. زیرا با استفاده از تهدیدهای توخالی حکومت آخوندی می‌تواند حالت تهاجمی را توجیه و آن را وضعیتی دفاعی و ناچار جلوه دهد.

برای وادار ساختن اعراب به شرکت در پیمان ابراهیم حمله به تاسیسات نفتی عربستان با هزینه ایران طراحی شد.

ورزای سیاه و تنومند حکومت ملاهای شیعه که با ثروت و امکانات ایران پروار و صاحب شاخ‌های تیز شده است در میانه میدان خاورمیانه ایستاده است. با چفیه‌ای بر گردن سم بر زمین می‌کوبد و میل خود به تهاجم را به رخ می‌کشد. شاهدان عاقل با آگاهی از فقدان شعور نزد ورزا با نمایش یک پارچه قرمز رنگ و تحریک گاو بزرگ تهدید جثه عظیم و شاخهای تیزِ را به فرصتی در راستای تحقق اهداف و منافع خود تبدیل می‌کنند. با حذف بیشعوری و حاکم شدن عقلانیت در ایران منافع ملی در اولویت و ماهیت انسانی بر معادلات قدرت در کشور و منطقه حاکم خواهد شد. منافع گاوبازان حکم می‌کند تمایلی به حذف ورزای سیاه حکومت اسلامی و حاکم شدن عقلانیت در ایران و خاورمیانه وجود نداشته باشد.

علیرغم مخالفت و شکایت دولت سوریه، آمریکا به ضرب زور در آنجا حاضر است. ولی در یمن با وجود درخواست عربستان و دولت رسمی یمن حاضر به کمک به نیروهای دولتی نگردید. زیرا یمن در شرایط آشوب و بی‌ثباتی به عنوان تهدیدی فعال علیه عربستان و امارات می‌تواند منافع بیشتری ایجاد کند. هزینه‌های مالی و حیثیتی طرح نیز طبق معمول به حکومت ملایان واگذار شده است.

چفیه پیچیده شده به دور گردن ورزا نیز جز باز گذاشتن دست اسرائیل در اجرای سیاست‌هایش، دستاوردی غیر از فلاکت و بیچارگی بیشتر برای مردم فلسطین دربر نداشته است. پشتیبانی همه جانبه غرب و اسرائیل از حکومت ملایان بی‌سبب نیست.

پیگیری خط سیر حوادث مهم چند دهه گذشته با کمک هوش مصنوعی شیب مسیر را برای اسرائیل نزولی می‌بیند.

مک کارتیسم و تهی ساختن آمریکا از اندیشه‌های عدالت جویانه به بهانه مقابله با کمونیسم، نفوذ کلیسا در سیاست، تقویت وجه یهودی فرقه‌های مسیحیت انجیلی به نیت ایجاد تفرقه سیاسی، ارتباط با ترور کندی، تخطئه سیاستمداران منصف در موضوع فلسطین، نابود کردن کلینتون که با جان رالز فیلسوف عدالتخواه همنشین بود و با پیمان اسلو اندیشه‌های صلح طلبانه را در جهان تقویت کرد. با پروژه مونیکا لوینسکی کارآموز یهودی کاخ سفید نه تنها دستاوردهای سیاسی و نظرات مصلحانه اجتماعی کلینتون را بی‌اعتبار کردند بلکه سایر سیاستمداران آمریکایی را هم به طور واضح متوجه این مهم نمودند که حضور در کاخ سفید به معنای رئیس بودن نیست.

اوج منحنی، حضور بازرگان ساده دلی بنام ترامپ در کاخ سفید بود که مهم ترین ویژگی اش نداشتن هیچ نسبتی با سیاست بود. حمله و تصرف کنگره نقطه عطف و آغاز سقوط منحنی بود که ادامه خواهد داشت. پذیرش آغاز سقوط برای لابی اسرائیل دردناک است.

۱۲- ‌ای ستارهٔ درخشان،‏‌ ای ستارهٔ سپیده‌دم،‏ ببین چطور از اوج آسمان به پایین سقوط کردی!‏ تو که ملت‌ها را شکست می‌دادی،‏ ببین چطور به زمین افتادی!‏ اشعیا ۱۴.

همچون ملاهای ایران که سقوط را انکار می‌کنند سقوط با انکار متوقف نمی‌‌شود.

۴- و تو سقوط خواهی کرد، از درون زمین تکلم خواهی نمود و کلام تو از میان غبار پست خواهد گردید و آواز تو از قعر زمین مثل آواز جن خواهد بود و صدای تو از میان غبار همچون زمزمه خواهد بود. اشعیا ۲۹.

سرمایه داری اکنون در مراحل ابتدایی بررسی آسیب شناسی دوران ریاست جمهوری جرد کوشنر که به نام دونالد ترامپ طی شد، با پنهان شدن پشت تخلفات شخصی ترامپ در حد سرقت اسناد و قربانی کردن او سعی خواهد کرد از بررسی موضوعات اساسی تر جلوگیری به عمل آورد. ولی بی‌فایده است. برای پایداری ساختار، در ادامه ناچار خواهند شد از پشتیبانی بی‌قید و شرط یهود که در اصل برای کسب سود از شرایط آنهاست دست بردارند.

ملاها با نام دفاع از شیعه و لابی اسرائیل با نام دفاع از یهود و هر دو در باطن برای منافع، وضعیت زندگی را در کل کره زمین به ویژه در محدوده خاورمیانه به انحطاط کشانده‌اند.

فرمان سوم:
۷- نام یهوه، خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد، بی‌گناه نخواهد شمرد. خروج ۲۰.

ترامپ محصول سرمایه گذاری وسیع و طولانی مدت در ترویج سطحی نگری در جامعه آمریکا با استفاده از رسانه‌های جریان سرمایه داری یهودی به ویژه روپرت مردوک و حمایت مالی و سیاسی بی‌دریغ خانواده کخ از جریان‌های پوپولیستیی مانند جنبش تی پارتی و تقویت وجه یهودی کلیسای انجیلی بود. تاکید بر متون عهد عتیق بویژه آیاتی که بر سروری و برگزیده بودن قوم یهود اشاره دارد به بخش اصلی آموزش و نیایش در کلیساها تبدیل شده است. مایک پنس و پمپئو زمانی کارمندان خانواده کخ بودند. هر دو در تعصبات دینی حسن عباسی و رائفی پورهایی هستند که در سیستم سیاسی آمریکا به قدرت رسیده‌اند، محترم تر البته.

تهی شدن آمریکا، مهمترین تجلی لیبرالیسم از اندیشه‌های انسان گرایانه و قدرت یافتن اندیشه‌های دینی آخرالزمانی، سرمایه داری را که قرار بود به عنوان ابزاری در خدمت لیبرالیسم و تعالی انسان و آدمیت باشد به اولویت مبدل ساخته است.

جریان اصیل تفکر اجتماعی در آمریکا در حد مطرود شدن به حاشیه رانده شده است. پوپولیسم در همه زمینه‌ها چنان تقویت شده است که جریان غالب رسانه با تبعیت از ذائقه اجتماع و مسیرهای جریان پول پنجه کشیدن یک بچه گربه به باسن محتشم کیم کارداشیان را بدون عذاب وجدان و با اعتماد به نفس پوشش جهانی می‌دهد. هدایت و تربیت افکار در چند دهه گذشته در راستای مؤلفه‌های زرد و پولساز مانند شهرت و سکس به گونه‌ای بوده است که اخباری مشابه زمان و انرژی ذهنی بیشتری را از جامعه جهانی جذب می‌کند تا غرق شدن صدها پناهجو در دریا، فلاکت مردم فلسطین یا تلفات جنگهای داخلی در آفریقا.

اگر روزگاری تصویر پیچیدن باد در دامن مرلین مونرو ارزش رسانه‌ای و توان جذب مخاطب داشت همزمان چند برابر آن توجه را گزارشات جنگ ویتنام جلب می‌کرد. ضمن اینکه کمیت و کیفیت واکنش‌های اجتماعی به این دو خبر به هیچ وجه یکسان نبود. بعد از پوشش رسانه‌ای جنایت‌های جنگ در ویتنام و اعتراضات جهانی علیه آن به ویژه در آمریکا، دیگر هیچ خبرنگار مستقلی مجاز به حضور و ارسال خبر از مناطق عملیاتی نظامیان آمریکایی نیست. فیلم کشته شدن غیرنظامیان در عراق با آتش هلیکوپتر که توسط یک نظامی آمریکایی عمومی شد منجر به زندانی شدن او گردید.

سالهاست جریان غالب رسانه سعی می‌کند از سویی نظامیان آمریکایی را به عنوان ناجیان جهان و فرشتگان عدالت و از سویی انسانهایی را که به وسیله آنان کشته می‌شوند گناهکار و مستحق مرگ جلوه دهد. با این ترفند عملیات نظامی سرمایه داری در سطح جهان لازم، مثبت و موجه نشان داده می‌شود.

بیست سال تبدیل افعانستان و‌ عراق به میدان مانور و مشق نظامی کم خطر برای نیروهای ناتو و مکانی امن برای پولشویی که با قتل و جنایت بی‌حد و حصر علیه مردم این دو کشور همراه بود به عنوان مبارزه با تروریسم به جامعه جهانی تحمیل شد.

آمریکا در ۱۹۹۰ با بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر بدون کمترین توجه به قوانین بین الملل به پاناما حمله کرد. پاناما را اشغال، ارتش را که طبق وظیفه از کشور دفاع کرده بود منحل و رئیس جمهور مانوئل نوریگا را به دلیل این که در واقع خواستار اعمال حاکمیت کشورش بر کانال پاناما و دفاع از حقوق مردم شده بود به بهانه قاچاق مواد مخدر دستگیر، به امریکا منتقل و زندانی کردند. بهانه تراشی، حمله نظامی، دستگیری و زندانی نمودن رئیس جمهور و انحلال ارتش همه بر خلاف قوانین بین المللی و صرفا تصمیم آمریکا بود. سازمان ملل نقشی در آن عملیات نداشت. کشورها با نادیده گرفتن حقوق پاناما و عدم دفاع از آن با وجود آگاهی به غیرقانونی بودن این عملیات با روایت آمریکا همراه و در لگدمال کردن لیبرالیسم همکار شدند. با سکوت و تایید ضمنی، دست آمریکا را برای رفتاری یکسان علیه خودشان بیش از گذشته باز گذاشتند. انجام عملیات نظامی در هر نقطه از جهان که دفاع از سرمایه اقتضا کند و به روالی عادی تبدیل شده است و همچنین مواردی مشابه قتل اسامه بن لادن و ترور سردار سلیمانی از آنجا که بدون برگزاری دادگاه، اثبات جرم و دادن فرصت دفاع به متهم صورت گرفته‌اند همه اعمالی غیرقانونی هستند که به ضرب رسانه‌ها در اذهان موجه، مثبت و قانونی جلوه داده شده‌اند.

در جریان غالب سینما و تلویزیون وضعیت مشابه‌ای در جریان است. در حکومت ملایان امور فرهنگی به ارزشی و ضدارزشی، خودی و غیرخودی تقسیم می‌شوند و در سینمای آمریکا فیلمهای ضد یهود به شدت بایکوت و هر فیلمی که به نحوی در مورد یهود مثبت باشد بدون توجه به ارزش هنری آن بزرگنمایی و حمایت می‌شود. مل گیبسن بعد از فیلم مصائب مسیح که در آن رومیان را در قتل مسیح بیگناه و یهودیان را مسبب اصلی معرفی می‌کرد تا مدتها از سوی‌هالیوود به نحوی نمادین که برای دست اندرکاران صنعت سینما عبرت باشد مغضوب بود. در اکثر سریالهایی که پربیننده می‌شوند مانند Walking Dead حتما یک کاراکتر مثبت یهودی در زمان پخش سریال به گروه سازنده تحمیل می‌شود. در فیلم‌هایی مانند Z Nation یهودیان را مردمانی فرشته خو و دشمنان را درندگانی با ظاهر انسان به تصویر می‌کشند که کشتن آنان در راستای عقلانیت و برای حفظ بقای نوع بشر ضروری است. با تثبیت این تصاویر در اذهان عملیات نظامی و ترور در هر گوشه از جهان موجه و قانونی جلوه داده می‌شود.

تلاش مردوک و تیم رسانه‌ای او که عملا به اهرم فشار اسرائیل برای نفوذ و کنترل سیاستمداران در استرالیا و انگلستان تبدیل شده بود از چشم پادشاهی انگلستان پنهان نماند. دولت‌های بلر و کامرون یعنی هر دو حزب کارگر و محافظه کار آشکارا در تسلط تیم رسانه‌ای او بودند. در نهایت، پادشاهی حسب وظیفه ماهوی خود ناچار شد ملاحظات در مقابل طرف آمریکایی را کنار بگذارد. به عنوان مدافع استقلال انگلستان با بهانه ماجرای شای ماسوت وارد عمل شد. با وادار ساختن اسرائیل به عذرخواهی بر این نکته مهم تاکید کرد که انگلیس با آمریکا متفاوت است و در آنجا به جز پول ارزش‌های دیگری نیز حاکم است. سیاست و احزاب در پادشاهی انگلیس حول منافع ملی تعریف می‌شوند اما نهاد پادشاهی با «وجود» کشور تعریف می‌شود و اجازه نمی‌‌دهد ضعف سیاستمداران منجر به ذلت کشور شود. بعدها اسرائیلی‌ها با به دام انداختن شاهزاده اندرو توسط باند اپستین و لکه دار کردن حیثیت خانوادگی ملکه سعی کردند حمله او را به صورت شخصی و نمادین با این پیام جهانی که ” ضربه به اسرائیل توسط هر کشور و مقامی به شدت تلافی می‌شود ” پاسخ دهند.

با وجود اخراج مردوک لابی اسرائیل در انگلستان هنوز آنقدر توانمند بود که با هدایت افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و تحمیل یک رفراندم بی‌دلیل به کشور با خارج ساختن انگلیس از اتحادیه اروپا قطب مهمی را در دفاع از حقوق فلسطین و بر ضد سیاستهای خشن و جنگ طلبانه اسرائیل تضعیف و با ایجاد انزوا ضربه اقتصادی، سیاسی و نظامی مهمی به انگلیس وارد کند.

امروز در اروپا با وجود جداسازی انگلستان از اتحادیه و اعمال سیاست‌های قبیله سازی در قالب میهن دوستی‌های بی‌مایه و کمک به قدرت یافتن سیاستمداران پوپولیست در مجارستان و لهستان باز شرایط به نفع اسرائیل نیست. دولت‌ها از سویی برای فرار از نتایج قضاوت افکار عمومی و از سویی رعایت حساسیت‌های آمریکا با بزرگنمایی عامدانه خطر ایران دست اسرائیل را برای اعمال سیاستهای دلخواه در خاورمیانه باز گذاشته‌اند ولی مردم اروپا قضاوت مستقل خود را دارند. شهر به شهر مانند بارسلون، اسلو و لیژ در حال اعلام رسمی قطع رابطه با اسرائیل هستند. ماجرایی که ادامه خواهد داشت.

۲۲- ‏پس به خاندان اسرائیل بگو،‏ خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏‌ای خاندان اسرائیل،‏ من نه به‌ خاطر شما،‏ بلکه به‌ خاطر نام قدوس خود عمل خواهم کرد،‏ نامی که شما آن را در میان مللی که به میانشان رفتید،‏ بی‌حرمت ساخته‌اید!‏ ۲۳- من نام عظیم خود را تقدیس خواهم کرد،‏ نامی را که در میان ملتها بی‌حرمت شده است و شما آن را در میان ایشان بی‌حرمت ساخته‌اید؛‏ و خداوندگارْ یهوه می‌فرماید که چون در میان شما قدوسیت خود را در نظر ملتها آشکار سازم،‏ آنگاه ایشان خواهند دانست که من یهوه هستم. حزقیال ۳۶.

همچنانکه شیعیان در ایران بر علیه ظلم حکومت ملایان شیعه به پا خاسته‌اند و اعمال خشونت حکومت علیه مردم تنها به تغییرات ذهنی عمق و سرعت بیشتری میدهد فشار اسرائیل بر کشورها برای تحمیل سیاستهای دلخواه به بهانه مبارزه با یهودی ستیزی با واکنش مردمان مواجه شده است. عواقب منفی موج در حال بازگشت علیه این سیاست‌های مداخله جویانه ناخودآگاه به جای دولت اسرائیل متوجه قوم یهود خواهد شد. افکار عمومی امکان ارزیابی دارد و کسی نمی‌‌تواند مانع از قضاوت مردم شود. امروزه مردمان آفریقا، چین، هند، آمریکای جنوبی و دیگر نقاط هم علاوه بر جوامع مسلمان و مسیحی خاورمیانه و اروپا شاهد اعمال اسرائیل هستند.

اسرائیل خود را در وضعیت ناچار تقابل با اندیشه‌ها، گروهها و اتحادیه‌هایی که سیاست‌هایش را به چالش می‌کشند قرار داده است. زدن برچسب ضدیت با یهود به مخالفان سیاست‌های اسرائیل در سطح جهان حتی با همکاری مخلصانه حکومت اسلامی و مشخصا افرادی مانند احمدی نژاد و خامنه‌ای با برپا کردن جنجال پیرامون هولوکاست یا بیان مکرر یاوه نابودی اسرائیل هم دیگر کارساز نیست.

۱۴- او برای هر دو پادشاهی اسرائیل مکان مقدّس می‌شود،‏ اما همین طور برای آن‌ها سنگ لغزش و صخرهٔ سقوط می‌شود،‏ و برای ساکنان اورشلیم تله و دام.‏ اشعیا ۸.

ترامپ عملا پوششی برای ورود یک یهودی به نام جرد کوشنر به کاخ سفید بود که پدرش چارلز کوشنر به دلیل خلاف و تبهکاری پیشتر مدتی را در زندان بسر برده بود. چارلز کوشنر در زندان با اپستین آشنا شد و بعدها این تیم دو نفره مسئول به دام انداختن سیاستمداران و متنفذین با استفاده از زنان جوان شدند. در فرآیندی مشکوک شبیه هیپنوتیزم دین دختر ترامپ که از خانواده‌ای مسیحی و متعصب بود به یهودیت تغییر یافت. او را که در جهان مد مشغول فروش لاک ناخن و کیف و کفش بود به عنوان کارشناس ارشد امور خاورمیانه جهت پشتیبانی و ایجاد پوشش بیشتر برای جرد کوشنر در کاخ سفید مستقر کردند. زن بینوا آنقدر از سیاست به دور بود که به بوریس جانسون برای قرار گرفتن در مقام نخست وزیری کشور یونایتد کینگستون! تبریک گفت. حتی نام مهمترین کشور متحد آمریکا را نمی‌‌دانست. آنگلا مرکل تا مدتها بعد از هر ملاقات با او از یادآوری این مهم که سرنوشت انسانها در دست چه کسانی است خود به خود شروع به لرزیدن می‌کرد.

امروزه رسانه‌ها مهمترین هدف زندگی انسانها را کسب سرمایه و امکانات بیشتر برای لذت جویی جلوه می‌دهند. آدمیت یا آنچه ارزشهای لیبرال خوانده می‌شود روز به روز بیشتر به پس زمینه هدایت می‌شود و تنها با عنوان حقوق بشر در صورت نیاز سرمایه داری به عنوان ابزار مورد استناد قرار می‌گیرد.

شرافت و اخلاق توسط جریان غالب قدرت از عرصه سیاست جهان به ویژه بعد از فرو ریختن بلوک شرق در حال محو شدن است و تبهکارانی مانند خامنه‌ای و نتانیاهو به نیت سلطه و سود به جهان تحمیل شده‌اند.

گرچه منصفانه نیست قرار دادن نام یک سیاستمدار زیرک با نقاطی تاریک در پرونده کنار نام ملایی که خباثت و خونخواری تنها ویژگی اوست و هر نفسی که می‌کشد تاریکی است. اما امروز این دو در یک جبهه علیه ایران قرار گرفته‌اند و چاره‌ای نیست. مطمئنا نتانیاهو شرایط اسفناک ایران را درک می‌کند.

۱۰- و همچنین دیدم که شریران آمدند و به مکان مقدس رفتند و سرانجام مردند و دفن شدند و در شهری که در آن چنین عمل نمودند فراموش شدند. این نیز بطالت است. جامعه ۸.

با هدایت رسانه‌ها در ترویج حماقت و سطحی نگری به شکلهای مختلف به ویژه با اهرمهای به ظاهر موجه دین، میهن دوستی، شهرت، پول و سکس با انحطاط معرفتی جوامع از طریق تضعیف عقلانیت اجتماعی موجب تقویت خوی واقعی جانوری در انسانها و زوال آدمیت مجازی شده‌اند. با حذف سوسیالیسم از ساحت اندیشه بیشترین لطمه را به لیبرالیسم زده‌اند. ارزشهای لیبرال تنها در جمع و در ارتباط با دیگران معنا دارد. با حذف دیگران، انسان منفرد در اصل یک حیوان است که برای بقا ناچار بر اساس غریزه عمل خواهد کرد.

- اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد - همه عمر زنده باشی به روان آدمیت که البته غیرممکن است. درنده خویی ویژگی جسم، واقعی و غیرقابل حذف است و با آدمیت که مانند یک نرم افزار، مجازی و غیرواقعی است فقط قابل کنترل است.

- رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند - بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت

با حضور یک نفر، در یک جنگل، بیابان، و یا یک شهر خالی از سکنه ارزشهای لیبرال امکان تعریف و شکل گیری ندارد. با حذف دیگران (مردم، جامعه) از محاسبات عقلی ضرورت آدم بودن ازبین می‌رود و مظاهر تمدن تنها به ابزارهای بقای جانور گونه انسان تبدیل می‌شوند و شهر به شکارگاه تغییر ماهیت می‌دهد.

سیستمی که با ایجاد تعادل (داد) در نسبت فرد با دیگران (ارزشهای سوسیال) و نسبت دیگران با فرد (ارزشهای لیبرال) باعث کاهش ضرورت کاربرد ویژگیهای حیوانی انسان برای بقا شود به عدالت و آزادی نزدیک تر شده است. نقاطِ تعادلِ (قوانین) این نسبت‌ها را برآیند عقل اجتماعی (دموکراسی) با توجه به شرایط زمان و مکان تعیین می‌کند. هر چه کیفیت و کارکرد سیستم در یافتن نقاط تعادل (دادگری) بالاتر باشد ابزارسازی در قالب تمدن موجب تجلی و پایداری بیشتر ارزش افزوده آدمیت می‌شود.

تباهی حاصل از همدستی سرمایه داری و دین در تبدیل انسانها به جانور را که اسرائیل نقش پررنگی در ترویج و تحمیل آن در دهه‌های بعد از جنگ دوم در سطح جهان داشته است جهت خوار کردن لیبرالیسم و ارزشهای متعالی انسانی نئولیبرالیسم نام نهاده‌اند.

جرج واشنگتن فضیلت یا اخلاق را ضرورتا سرچشمه هر حکومت مردمی می‌دانست.

او در آخرین سخنرانی خود در مقام رئیس جمهور نسبت به دست‌ بردن در قانون اساسی هشدار داد و به مردم گفت: تلاش کنید اولین و مهم‌ترین هدف‌تان ایجاد موسساتی برای گسترش و انتشار معرفت باشد.

دغدغه آشکار و مهم واشنگتن و سایر پدران بنیانگذار پیوند قانون اساسی با فضیلت و اخلاق بود. آنها دموکراتیک بودن یک حکومت را ناشی از پیوند فضیلت شهروندان با قانون اساسی خوب می‌دانستند. اکنون چه نشانی از آن خواست متعالی باقی مانده است؟ امروز در عرصه سیاست آمریکا فضیلت و اخلاق چه جایگاهی دارد؟

شرایط و ثبات سیاسی به شکلی غیرقابل کنترل به ویژه در اروپا رو به زوال است. سرمایه داری برای حفظ خود ناچار است به سود کمتری قانع شود. به جان هم انداختن انسانها با توسل به ریاکاریهای دینی و قالب کردن تعصبات قومی به نام میهن پرستی را که در بسیاری از مناطق مانند بالکان و خاورمیانه همان بازگشت به قبیله گرایی است متوقف نموده، شروع به بازسازی شأن و حرمت تخریب شده ارزشهای لیبرال و تاکید مجدد بر آدمیت کند.

هوش مصنوعی پس از متصل ساختن اتفاقات مهم رخ داده در جهان در هفتاد سال گذشته حتی با لحاظ قدرت اتمی و حمایت آمریکا هم منحنی قدرت اسرائیل را با شیبی رو به پایین رسم می‌کند. با این حال بر خلاف حکومت ملایان شیعه که انهدام آن را در آینده نزدیک می‌بیند برای زوال قدرت اسرائیل مدت بیشتری در نظر می‌گیرد.

مهمترین آسیب سیستمهای دینی مانند ایران و اسرائیل بی‌ایمان ساختن مردم است که با سقوط اخلاق، در فساد فراگیر خود را نشان می‌دهد.

هنگامی که پلیس و سیستم قضایی در کشوری عملا در خدمت فساد قرار بگیرد و به عنوان بخش حفاظتی تبهکاران عمل کند، دولت به مافیا تبدیل شده است و حکومت دیگر علاج پذیر نیست. چنین سیستمی با سرعت به سوی تباهی و فلاکت میرود. نمونه واضح، حکومت ملایان است که هم چون کوه یخی در معرض گرما تلاشی و ریزش آن آشکار است.

۲۱- مطمئن باش که آدم شریر بدون مجازات نمی‌ماند،‏ اما نسل درستکاران نجات پیدا می‌کنند.‏ ۳۱- همان طور که درستکاران عاقبت کارهایشان را می‌بینند،‏ شریران و گناهکاران هم بدون شک به سزای اعمالشان می‌رسند. امثال۱۱.

یهود، قوم برگزیده خداوند است. در مراتب ایمان، نه در مناسبات قدرت. بدانسان که نام مردمان بسیاری در طول تاریخ بدون اینکه یهودی باشند نام قهرمانان و شاهان و پیامبران یهود بوده است. انسانهای بسیاری در اقصی نقاط جهان بدون داشتن نسبتی با یهود با اسامی بزرگان یهود زندگی کرده‌اند.‌ اسرائیل ظرفیت عظیم تعامل با جامعه جهانی را از طریق اشتراکات انسانی رها ساخته و به اعمال قدرت به نیت کنترل آن روی آورده است. سیاستی که تاکنون جز محنت و نفرت حاصلی نداشته است و جز شکست به نتیجه‌ای ختم نخواهد شد.

بنی اسرائیل تنها مردمی هستند که ظرفیت برکت بخشیدن به جهان را دارند. اگر که دست از پرستش گوساله سامری قدرت بردارند و باز در مراتب ایمان قوم برگزیده خداوند باقی بمانند.

۶- پس به خاندان اسرائیل بگو،‏ خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ توبه کنید و از بت‌های خود دست برکشید و از همهٔ اعمال کراهت‌آور خود روی بگردانید.‏ حزقیال ۱۴.

دعوت از شاه ایران برای سفر به اسرائیل احتمالا از سوی جناح واقع بین و گروه باورمندان واقعی یهود در جهت کاهش تنش و بهبود روابط با خاورمیانه و در جهت ترسیم چهره‌ای آشتی جویانه از اسرائیل برنامه ریزی شده است.

ممکن است خردمندان قوم، نتانیاهو را با موضوع نمایش صلح طلبی و افزایش محبوبیت که برای تثبیت وضعیت شکننده سیاسی او حیاتی است راضی کرده باشند.

اما مهم ترین وجه ماجرا این است که استقرار صلح و آرامش در منطقه با بازگشت پادشاهی در ایران برای جناح‌هایی در آمریکا و اسرائیل که مانند گروه حامیان تحریم و طرفداران عدم رابطه با آمریکا در ایران از تنش و جنگ دائمی مابین اسرائیل و سایرین کسب منفعت می‌کنند امر مطلوبی نیست. صلح و آرامش در خاورمیانه به ضرر کسانی است که منافع آنها از تنش، بحران، درد، رنج و خون مردمان حاصل می‌شود. حوادث بعد از سفر شاهزاده به ویژه نامه مجلس می‌تواند مؤید این نظر باشد.

شاید نتانیاهو دعوت از شاهزاده را به عنوان تهدیدی علیه سرمایه داران آمریکایی و اسرائیلی و در جهت وادار ساختن آنان به حمایت محکم تر از خود انجام داده باشد. لابی اسرائیل هنوز موفق به جلب نظر کاخ سفید برای دعوت از نخست وزیر نشده است.

موافقت با سفر شاه ایران به هر نیتی که از سوی هیات حاکمه اسرائیل صورت گرفته باشد برای ایرانیان مایه امید و دلگرمی است.

بنی اسرائیل تنها مردمی بودند که ایرانیان امیدوار به دیدن آنان در کنار خود در مبارزه علیه ملایان بودند. ولی متاسفانه به دلیل تبه شدن مزاج دهر، بی‌مایگی و گسترش فساد در بین سیاستمداران جهان از جمله اسرائیل این امر صورت نگرفت. همدلی که توقع ایرانیان بود طی ۴۴ سال نزول نکبت حکومت شر اسلامی نه تنها محقق نشد بلکه دولت‌های اسرائیل با همه توان کوشیدند از حکومت ملایان به عنوان فرصتی برای ضربه زدن به تمامیت ارضی ایران و کسب منفعتی از این رهگذر استفاده کنند.

حضور نخست وزیری با پرونده‌های متعدد تبهکاری در راس دولت نمایش چیزی بیش از فساد و در واقع نوک کوه یخ فلاکتی است که پلیس و قوه قضاییه اسرائیل هم توان مقابله با آن را ندارند.

نتانیاهو پرونده‌های گشوده شده توسط پلیس و رأی دادگاه را توطئه رقبای سیاسی خود می‌داند. این حرف چه واقعیت داشته باشد چه نداشته باشد بدین معناست، یا کسانی آنجا هستند که بخاطر منافع شخصی و برخلاف قانون در حال پاپوش ساختن برای یک نخست وزیر پاک و مظلوم و معصوم هستند، یا گروهی وجود دارند که با سوءاستفاده از قدرت مانع اجرای حکم قانون و عدالت در مورد یک نخست وزیر فاسد و تبهکار می‌شوند.

آنچه از پی اعلام جرم و ناتوانی پلیس و دادگستری در اجرای قانون طی بیست سال تعقیب و گریز با نتانیاهو احساس می‌شود آلودگی و فساد عمیق فضای سیاسی و مناسبات قدرت در اسرائیل است.

۱۸-‌ای پسر انسان،‏ نان خود را ترسان بخور و آب خود را با لرز و وحشت بنوش.‏ ۱۹- و به مردمان این دیار بگو،‏ خداوندگارْ یهوه دربارهٔ ساکنان اورشلیم در سرزمین اسرائیل چنین می‌فرماید:‏ آنان نان خود را با اضطراب خواهند خورد و آب خویش را هراسان خواهند نوشید.‏ زیرا سرزمینشان به سبب خشونت همهٔ ساکنانش،‏ از هر آنچه در آن است تهی خواهد شد.‏ ۲۰ - شهرهای مسکون،‏ خراب و این سرزمین به ویرانه‌ای بدل خواهد شد؛‏ آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم.‏ حزقیال ۱۲.

در این شرایط تصمیماتی که به نام حفاظت از منافع اسرائیل توسط سیاستمداران اتخاذ می‌شود بویژه ماموریت‌هایی که به نیروهای نظامی و اطلاعاتی محول می‌شود احتمال دارد که مانند ایران برای حفاظت از منافع شخصی و گروهیِ تبهکاران و فقط به نام دفاع از منافع کشور اخذ شده باشند.

همچون یک تب رو به فزونی که نشان دهنده عفونتی در بدن است علائم فساد سیاسی در سطح جامعه از سوی دستگاههای اطلاعاتی و نظامی به عنوان یک خطر برای آینده کشور شناسایی شده است.

دعوت از شاه ایران شاید آغاز اقدام برای درمان و نجات اسرائیل از سوی صالحان باورمند و خردمندان یهود باشد. و شاید آنان برای بازگرداندن کشور به مسیر قانون و عدالت و ایمان با برنامه ریزی شجاعانه این سفر و یادآوری بنیاد مودت آمیز رابطه کهن ایران و بنی اسرائیل مایلند مانع از ادامه بازی با برگ دروغین تهدید ایران توسط جناح کاسب تنش و جنگ شوند.

آنان خطر نمودند و با اولویت بخشی به منافع عمومی نسبت به منافع شخصی سعی کردند رای دهندگان اسرائیلی را غیرمستقیم متوجه سازند دشمنی بنام ایران در کار نیست. آنچه هست ماحصل عملکرد شارلاتان‌ها در هر دو کشور است که به خواست بخش بی‌رحم سرمایه داری بر قدرت هستند. کسانی که با دامن زدن به دشمنی‌ها و برپایی آتش‌ها بین مردمان بدون توجه به مصیبتهای وارد بر زندگی و جان انسانها سعی در کسب منافع دارند.

نظامی بودن در یک مملکت با بادیگاردی در گروههای مافیایی و تبهکار متفاوت است. نظامیگری یک شغل رسمی است و نظامیان هر کشوری مانند سایر شاغلان پیش از نظامی بودن انسان و دارای حقوق و شأن انسانی هستند. دستمزد آنان از مالیات مردم و منابع کشور و وظیفه آنان دفاع از مردم و قانون است. اگر مسئولین کشور فاسد باشند و از نظامیان به عنوان ابزاری برای تبهکاری و جنایت استفاده کنند آنان موظفند برای دفاع از شأن انسانی خود ‌و هموطنانشان و بازگرداندن کشور به مدار عقلانیت و قانون وارد عمل شوند.

نظامیان هر کشور تنها گروهی هستند که طبق قانون موظفند در راه مردم و کشور کشته شوند، نه در راه حفظ تبهکاران.

شاید روزی که دیر نیست لطف یهوه شامل شود و نظامیان ایران و اسرائیل به کمک مردمان دو کشور بتوانند پرانتز نکبتی را که در ۱۳۵۷در تهران به نام حکومت شیعی باز شده و جهان را غرق در لجن تباهی و جنایت و خون کرده است در اورشلیم ببندند.

حمله نظامی با کمک نیروهای خارجی به محل اختفای مارهای غاشیه حکومتی با فرماندهی شاه ایران دارای مشروعیت می‌شود. حمله خسرو پرویز به تیسفون با کمک نیروهای رومی برای بازگرداندن آرامش و حکومت قانون به مملکت مشروع و قانونی بود. مطرح شدن حمله نظامی خارجی به حکومت ملایان با فرماندهی شاه ایران به نیروهای مبارز داخلی انگیزه مضاعف خواهد بخشید و عملیاتی ساختن آن برای جلوگیری از انهدام مملکت و وارد آمدن آسیب بیشتر به مردم دارای مشروعیت خواهد بود.

همانگونه که هر حمله‌ای بدون موافقت و حضور شاه تهاجم خارجی محسوب گردیده و ضرورت مقابله را به همراه دارد.

گرچه حمله نظامی با کمک ارتش اسرائیل به مقر ملایان حاکم به فرماندهی پادشاه ایران برای عبور از فاجعه حکومت اسلامی با خسارت کمتر آرزویی دور می‌نماید، با این حال یک امر هر چقدر دور از انتظار و حتی محال به نظر برسد، باز هیچ نیرویی نمی‌‌تواند مانع از تحقق آن در مقام آرزو شود.

به شاه ایران برای استقرار حکومتی بر پایه حقوق انسان در ایران کمک کنید تا در ملاقات با نیاکان تان مورد شماتت قرار نگیرید که چرا فرصت خارج ساختن بنی اسرائیل را از زیر بار دین کهنه به فرزندان کورش از دست دادید؟ تا نسل‌های بعدی، صدها سال بعد از این روزگار با غرور از شما یاد کنند.

به ایرانیان به جای طمع ورزیدن در درماندگی آنان و تلاش برای نابودی کشورشان کمک کنید تا از فاجعه حکومت ملایان نجات یابند. برای یکبار در طول تاریخ بلند قوم یهود به مردمانی بدون طمع ورزیدن در فلاکت آنان به عنوان فرصتی برای بهره برداری و کسب سود و منفعت کمک کنید تا شاید در مصیبت عظیمی که به واسطه اعمالتان در ظلم و آزار بندگان خدا طی این هفتاد سال تکوین یافته و به سویتان روانه است هنوز کسی از اهل زمین باقی مانده باشد که دلیلی و تمایلی برای کمک به یهود داشته باشد.

فلسطینیان به جدتان زمین و پناه و ماوا دادند، روزگارشان را سیاه کرده اید. ایرانیان از بابل نجاتتان دادند در صدد نابودی کشورشان هستید. روس‌ها از آشویتس نجاتتان دادند امروز در جنگ مقابلشان هستید. آیا قومی مانده است که از کمک به یهود خیر دیده باشد یا پشیمان نشده باشد؟

۲-‌ای آسمان بشنو و‌ای زمین گوش کن زیرا خداوند سخن می‌گوید. پسران پروردم و برافراشتم اما ایشان بر من عصیان ورزیدند. ۴- وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه می‌باشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد. خداوند را ترک کردند و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند و منحرف شدند. هنگامی که دستهای خود را دراز می‌کنید، چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می‌کنید، اجابت نخواهم نمود زیرا که دستهای شما پر از خون است. ۱۶- خویشتن را شسته، طاهرنمایید و بدی اعمال خویش را از نظر من دور کرده، از شرارت دست بردارید. ۱۷- نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید. مظلومان را رهایی دهید. یتیمان را دادرسی کنید و بیوه‌زنان را حمایت نمایید. ۲۰- اما اگر ابا نموده، تمرد کنید شمشیر شما را خواهد خورد زیرا که دهان خداوند چنین می‌گوید. اشعیا ۱.

امروز موساد در ترور، دزدی و آدم ربایی دارای امکانات و مهارت بی‌نظیری است ولی این ویژگی‌ها بعلاوه ارتش قوی تاکنون هیچ ملتی را از مخاطرات بزرگ نجات نداده است.

قومی که در تاریخ بلند چند هزار ساله صبر و ایمان، اسارت مصر، اسارت بابل، اسارت روم و آشویتس را از سر گذرانده است باید دوراندیش تر باشد و بداند ایام شکوه و پیروزی نیز مانند ایام زوال و شکست طبیعی و گذرای یک مردم پایدار هستند. این نخستین بار نیست که یهود در اورشلیم حکومت می‌کند.

فرصت قدرت را به جای عبرت از گذشته و ستایش خداوند با بزرگداشت انسانیت، بخشش و مهربانی به ظلم گذراندید. در ارتباط با مردم خاورمیانه از روز نخست تشکیل دولت تنها کاری که با جدیت و عزم انجام داده اید کینه ورزی و انتقام بوده است.

۷ - لعنت بر خشم آن‌ها که هیچ رحمی در آن نیست.‏ لعنت بر غضبشان که اینقدر تند و شدید است.‏ من آن‌ها را در سرزمین یعقوب،‏ یعنی همان سرزمین اسرائیل پراکنده می‌کنم.‏ پیدایش ۴۹.

هفتاد سال بعد از جنگ جهانی مردان و زنان کهنسال را که توان حرکت ندارند برای قدرت نمایی به جرم این که در دوران نازی منشی، دربان، راننده یا نگهبانی بوده‌اند به دادگاه می‌کشانید و متوجه این موضوع مهم نیستید پیام پنهانی که این رفتار به شاهدان منتقل میکند توانایی نیست بلکه بی‌رحمی است. پیام چنین است: در جنگ با یهود رحم نکنید زیرا آنها رحم نخواهند کرد.

۱۶- یَهُوَه خدایتان را جلال دهید،‏ قبل از این که تاریکی را بیاورد،‏ و پاهای شما در تاریکی بر روی کوه‌ها بلغزد.‏ چشم‌ به‌ راه نور خواهید بود،‏ اما او تاریکی پدید می‌آوَرَد،‏ و آن نور را به ظلمت تبدیل می‌کند.‏ ارمیا ۱۳.

دستور کتاب مقدس مبنی بر مهربانی را،
۱- نان خود را بروی آبها بینداز، زیرا که بعد از روزهای بسیار آنرا خواهی یافت. جامعه ۱۱.
همچون وصیت مرد خردمند
- تو نیکی می‌کن و در دجله انداز - که ایزد در بیابانت دهد باز.
به جا آورید.

احتمالا ایرانیان پادشاهی خواه باید از وزیر اطلاعات اسرائیل خانم گیلا گملیل که دعوت از شاه ایران و تقویت جبهه پادشاهی را امری در راستای منافع بلند مدت اسرائیل دریافته است سپاسگزار باشند. امید که فرزندان با ایمان یعقوب نیز در راستای وفاداری به یهوه در تلاش برای ایجاد صلح با کمک به نابودی حکومت شر در ایران سایه تاریک سرنوشت سدوم و عموره را از سر اورشلیم مقدس که امروز غرق در فساد شده است دور کنند.

۱- تمام کوچه‌های اورشلیم را بگردید،‏ و به اطراف آن با دقت نگاه کنید.‏ به میدان‌هایش بروید و همه جا را جستجو کنید!‏ اگر بتوانید حتی یک نفر را هم پیدا کنید که باانصاف باشد،‏ و تلاش کند در هر کاری قابل اعتماد باشد،‏ من اورشلیم را می‌بخشم.‏
۲- حتی اگر به حیات یَهُوَه قسم بخورند،‏ قسمشان دروغ است.
‏ ۳ -‌ ای یَهُوَه،‏ آیا دنبال کسانی نیستی که قابل اعتمادند؟‏ تو قومت را تنبیه کردی،‏ ولی هیچ تأثیری روی آن‌ها نگذاشت!‏ سرزمینشان را به نابودی کشیدی،‏ ولی درس عبرت نگرفتند.‏ آن‌ها دلشان را از سنگ هم سخت‌تر کردند،‏ و نخواستند از کارهای بدشان دست بکشند.
‏‏ ۹ - یَهُوَه می‌گوید:‏ آیا نباید آن‌ها را به سزای این کارهایشان برسانم؟‏ آیا نباید از چنین قومی انتقام بگیرم؟
‏۱۱ - خاندان اسرائیل و خاندان یهودا به من کاملاً خیانت کرده‌اند.‏ این گفتهٔ یَهُوَه خداست.
‏ ۱۲ - آن‌ها مرا که یَهُوَه هستم انکار کرده‌اند و می‌گویند:‏ ‏خدا با ما کاری ندارد!‏ هیچ بلایی بر سرمان نمی‌آید؛‏ نه بلای جنگ نازل خواهد شد و نه قحطی.
‏ ۲۷ - همان طور که شکارچیان قفس را پر از پرنده می‌کنند،‏ آن‌ها هم خانه‌هایشان را با چیزهایی پر کرده‌اند که با حیله و نیرنگ به دست آورده‌اند.‏ به همین دلیل است که پرقدرت و ثروتمند شده‌اند.
‏ ۲۸ - خوب می‌خورند و چاق شده‌اند؛‏ پوستشان صاف و شفاف شده است.‏ کارهای شریرانه‌شان حد و اندازه‌ای ندارد.‏ نه به داد یتیمان می‌رسند،‏ و نه از حق فقیران دفاع می‌کنند،‏ چون فقط به فکر موفقیت خودشان هستند.‏
۲۹ - یَهُوَه می‌گوید:‏ آیا نباید آن‌ها را به سزای اعمالشان برسانم؟‏ آیا نباید از چنین ملتی انتقام بگیرم؟
‏ ۳۰ - اتفاق عجیب و وحشتناکی که در این سرزمین افتاده،‏ این است:‏
۳۱ - پیامبران به دروغ پیشگویی می‌کنند،‏ کاهنان از اختیاراتشان سوءاستفاده می‌کنند،‏ و قوم من از این وضع راضی‌اند.‏ اما وقتی به همهٔ این‌ها پایان دهم،‏ شما‌ای قوم! چه خواهید کرد؟‏ ارمیا ۵.

شاید در این بزنگاه خطیر برای ایران و اسرائیل با تأمل در نشانه‌ها، در آتشی که قبله زرتشت بود، آتشی که با کلیم به سخن درآمد و آتشی که خلیل در وصال آن آرامش و عزت یافت، در هفت مرحله تقرب و عزت نور و روشنایی آیین میترا و حرمت نور و آتشدان هفت شعله حنوکا، در شباهت چوخای مردمان کهن زاگرس و تالیت عابدان عبرانی و ارجمندی نام سلیمان بین هر دو ملت، می‌توان امیدوار به یافتن دلایل بیشتری برای همدلی، بیش از یک عهد مودت در ۲۵۰۰ سال پیش بود. در حالیکه امروز صالحان در سرزمین پیامبران حاکم نیستند. شر قدرت فائقه است و جای نگرانی است.

- زِ نور موسی و یعقوب و چاه اخوه یوسف - در آن وادی مرو کانجا به هر پی صد بلا یابی.

شاید نومیدی و سرخوردگی بیشتری حاصل شود.
- چو رسی به طور سینا ارنی مگو و بگذر - که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی.

با این حال شرایط برای ایران بسیار خطیر است.
-  مددی گر به چراغی نکند آتش طور - چاره تیره شب وادی ایمن چه کنم؟

ایرانیان امیدوار به دریافت کمک از یهود هستند.
- زآتش وادی ایمن نه منم خرم و بس - موسی آنجا به امید قبسی می‌آید

چه کسی سزاوارتر از ایرانیان برای برکت یافتن از فرزندان اسرائیل؟
- آنکه تا چون دست موسا طبع را پر نور کرد - ملک ایران را چو هنگام تجلی طور کرد.

قلب ایرانیان بسیاری در کنار پادشاه در جوار دیوار معبد بود، با آرزوی برکت برای بنی اسرائیل.

۱۵- واسرائیل از خدا برای یوسف برکت خواست، گفت: خدایی که در حضور وی پدرانم، ابراهیم و اسحاق، سالک بودندی، خدایی که مرا از روز بودنم تا امروز رعایت کرده است. پیدایش ۴۸.

به هنگام آزادی ایران، ایرانیان نه به عنوان توریست بلکه به عنوان زائر در سرزمین پیامبران حاضر خواهند بود.

۳۴- زمینی را که شما در آن ساکنید و من در میان آن ساکن هستم نجس مسازید، زیرا من که یهوه هستم در میان بنی‌اسرائیل ساکن می‌باشم. اعداد ۳۵.


نظر خوانندگان:


■ این کمی بی‌انصافی و بالاتر از آن دیدگاهی به شدت ضد علمی است که نظام اسرائیل را هم‌طراز ج.ا. بدانیم. درست که اکثر آزادیخواهان جهان منتقد دولت نتانیاهو هستند. اما همین دولت نیز برخواسته از یک نظام دموکراسی است (مسلما نه یک دموکراسی کامل و بی‌نقص). در تمام دموکراسی‌ها پول کما بیش در انتخابات تاثیر دارد. بعد از شروع جنگ اوکراین اروپا به الیگارش‌های روس-یهودی طرفدار پوتین حساس شد. ابراهامویچ یک نمونه بود که مجبورش کردند چلسی را بفروشد (بالای قیمت)، و خیلی‌های دیگر. بسیاری از این سرمایه‌ها سر از اسرائیل در آوردند و طبیعی بود که به اندازه چند رای کار کنند. این بود که اکثریت شکننده (۱+ رای) دولت بنت سقوط کرد. آرزو داشتم اسرائیل ۱۰۰% کنار اوکراین بایستد. اما این امکان ندارد، وابستگی‌ها و صف‌بندی‌های مالی درون اسرائیل این امکان را نمی‌دهد. اکثر حاکمیت اسرائیل گر چه منتقد نتانیاهو هم هستند ولی بدشان نمی‌آید دولت اسرائیل این دوران بینابینی را به سر کند. دولت بنت تعهدات و نزدیکی‌های بسیار با غرب لیبرال داشت به ویژه که اندکی به اتمام دو سال بنت مانده بود و لاپیید یک چهره به وضوح لیبرال قرار بود تا ۲۰۲۴ رییس کابینه باشد. اسراییلی‌ها نه میخواهند پوتین را از خود بترسانند نه پشت پا به دوستان غربی بزنند. امیدوارم لاپیید روزی به صحنه سیاسی اسرائیل برگردد.
جدا از تمام جزییات سیاسی روز باید به روانشناسی یک وحشت نهادینه بیاندیشیم. وحشتی که طی چندین نسل نهادینه شده و انسان را (جوامع یهودی را) از دشمن بودن با یک مقتدر خطرناک می‌ترساند. ترسی که آشکار نیست و خود را بطور ناملموس در تصمیم‌گیریها و سمت‌گیریها نشان می‌دهد. این که می‌گویم توجیه نیست صرفا یک درک است. سپاسگزارم.
پیروز




 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023