شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - Saturday 2 March 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sat, 08.07.2006, 17:33

با حمايت از پيشنهاد اكبر گنجی

پژاوند اعتقادی بند را بشكنيم


ناصر كاخساز

جمهوری دينی، اين بی‌اعتباركننده‌ترين و دشمن‌ترين دشمنان دين، اين نماد راستين دوگانگی و تضاعف اخلاقی، اين ناقض و شكننده‌ی پيام‌های اخلاقی بزرگان دين حتا: در رعايت حقوق اسيران سياسی – مانند توصيه موكد علی پسر ابوطالب.
اين كشندگان هزارهزارِ اسيران سياسی در بی‌دفاعی‌ مطلق‌شان، بدستور رهبر مطلق جمهوری مطلق دينی، اكنون تجاوز به حقوق بشر – اين برابرنهاد بی‌فرهنگی خودرا – با هتك حرمت و آزادی فلاسفه، روشنفكران و كارگران می‌گسترانند. به اين تهاجم تك‌صدا به فرهنگ چندصدايی، به اين خشنونت وحدت‌گرا عليه گونه‌گونه‌گرايی، به هر شكل و به هر شيوه اعتراض خودرا بگسترانيم تا اين پژاوند پوسيده‌ی بازمانده‌ از قرون ميانی بشكند.نظر شما درباره این مقاله:

 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024