چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - Wednesday 19 May 2021
ايران امروز
iran-emrooz.net | Thu, 25.02.2021, 10:39

هدف ملی: برپاداشت ‌دمکراسی


بیانیه جمعی از ایرانیان


عنوان اصلی بیانیه:
هدف ملی: برپاداشت ‌دمکراسی، انتخاب فردی: پادشاهی یا جمهوری!‏

ما نگارندگان بر این باوریم که کهن‌سرزمین ما در نظام ولایی هر روز بیش از روز پیش فرومی‌پاشد و منافع ‏ملی از دست می‌شوند. نیز بر این باوریم که رهایی ایران از نظام ولایی و برپایی دمکراسی جز به دست ایرانیانی که ‏پشت به پشت هم می‌دهند شدنی نیست [۱].‏

شوربختا که کینه‌های کهنه و وابستگی‌های تکروانه شمار روزافزون ایرانیان ناخرسند را از هم‌آفزایی نیروها ‏باز می‌دارد و به نظام از هم پاشیده همچنان فرصت حکمرانی می‌دهد.‏

اما نیز هستند ایرانیانی که کینه‌‌ها و دسته‌بندی‌های فرصت سوز را به کناری می‌نهند و برای رهایی و سربلندی ‏ملی گرد هم می‌آیند. این چنین است که بسیاری از ایرانیان آزادی خواه، همچون امضاکنندگان‎ ‎‏«دعوت جمعی از اعضا و ‏هواداران سابق احزاب و سازمان‌های کمونیستی» و «ما ایرانی هستیم و ایران آزاد را برای همه ایرانی‌ها می‌خواهیم!» ‏و دیگر از جانمایه دمکراتیک «پیمان ‏نوین» شاهزاده رضا پهلوی، پشتیبانی کردند و بر آن شدند که نیرو بر نیرو ‏بیافزایند تا در برابر نظام ولایی قد برافرازند و ایران را از ترس و تاراج و تنهایی برهانند.‏

ما نگارندگان، از همه ایرانیان میهن دوست و دمکراسی‌خواه، چه پیرو جمهوری و چه در پی پادشاهی، می‌‏خواهیم که برای رهایی کهن سرزمین مشترک مان، کینه‌های فرصت سوز را به کناری گذارند و دموکراسی را که برای ‏فردای ایران وعده می‌دهند، از همین امروز میان خود برپا دارند.‏

به باور ما، برای سربلندی ایران که هر ایرانی شایسته آرزومند آن است، می‌بایستی بدون پرهیختن از رقابت ‏سالم و نقد سازنده یکدیگر، کینه‌ها را کنار گذارد، حقوق شهروندی یکدیگر را پاس داشت و به دور از خیال یکی شدن و ‏رهبر یگانه داشتن، بر پایه پنج اصل گفتگو و همکاری کرد.‏

‏۱- حقوق بشر ستون پایه زندگی اجتماعی ما هست و خواهد بود. ایرانی، از هر قوم و باور و گرایش جنسیتی که ‏باشد، حقی برابر و نازدودنی دارد.‏

‏۲- ایران سرزمین مشترک، پیشینیان، هم روزگاران و آیندگان ماست. از همین رو، یکپارچگی آن جای گفتگو ‏ندارد و جدایی هیچ گوشه‌ای از آن به هیچ بهایی پذیرفتنی نمی‌تواند بود.‏

‏۳- دموکراسی و جدایی نظام حکومتی از دین و هر ایدئولوژی دیگر، شیوه حکمرانی روابط امروز ما و ستون ‏پایه حکومت ما در ایران آزاد فرداست. چه حکمرانی امروز و چه حکومت فردا، بر پایه رأی آزاد مردم و برای مردم ‏است.‏

‏۴. سختی‌های اقتصادی ایرانیان، گسترش فلاکت و تاراج و از میان بردن منابع ملی و تنگدستی، ناشی از نگاه ‏‏«خودی غیر خودی»، «خودکفایی»، «درون زایی و برون مرز پرهیزی» و «کارآفرین ستیزی» نظام ولایی است. در ‏ایران آزاد فردا، اقتصاد بازار بنیاد به جای اقتصاد دولتی و کارآفرینی و کاریگری به جای مصادره اموال و رانت ‏خواری خواهد نشست. در چارچوب چنین اقتصادی، تامین اجتماعی و آموزش و سلامت و امنیت به همه ایرانیان امکان ‏رهیدن از آسیب و تنگدستی و توانمندی در تولید و شکوفایی خواهد داد.‏

‏۵- کهن سرزمین ایران همواره چهارراه آمد و شد و داد و ستد با جهانیان بوده است. راه ایران برای برون شد از ‏تنهایی و گام گذاردن به شاهراه توسعه اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی هم پیمانی با حکومت‌های دموکراسی و به ‏ویژه پاسداشت پیمان‌های بین المللی همچون کارگروه اقدام مالی، کنوانسیون پالرمو، سازمان مشارکت بین‌المللی ‏بودجه‌ای، سازمان بین‌المللی کار، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری، انستیتو داوری استکهلم و دیگر است.‏

بسیاری از ایرانیان از چهل سال مبارزه با ستم جمهوری اسلامی فراوان آموخته‌اند و امروز بر این باورند که ‏گذار از جمهوری اسلامی، نه کار این رئیس جمهور فرنگی و آن ارتش خارجی، بلکه تنها به دست ایرانی است و از ‏همین رو آماده همدلی و همکاری با یکدیگرند.‏

آهنگ این نامه، چهره سازی یا دعوت برای تشکیل و پیوستن به کس و دسته تازه‌ای نیست. ‏

دسته و چهره در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران فراوان و بسنده است. آن چه می‌بایست، شکیبایی دسته‌ها و ‏چهره‌ها، به دور از کینه و بهتان، برای انجمن و گفتگو و همکاری با یکدیگر است. ایرانیانی که خواهان گذار از نظام ‏ولایی میهن سوز و برپایی دمکراسی‌اند می‌توانند برپایه جانمایه «پیمان نوین» و دیگر نامه‌های پشتیبان حاکمیت ‏مردمی گرد هم آیند و از راه رایزنی آزاد و همکاری خودجوش برای سربلندی ایران بکوشند.‏

انجمن آزادی خواهان آستانه ایران آزاد فرداست. بدون آن کشتی به خشکی می‌رانیم و ایران را در دست ایران ‏سوزان باقی می‌گذاریم.‏

ایران
‏۱)‏ جلال آقامرادی، مهندس راه‌سازی، کوشنده سیاسی، ایران ‏
‏۲)‏ نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار، سردبیر آسیانیوز و هموند فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (‏IFG‏)‏
‏۳)‏ فرید حاتمی، کوشنده سیاسی، ایران
‏۴)‏ زهرا صفارپور، حزب پان ایرانیست
‏۵)‏ پریوش عبدی‌پور، کوشنده سیاسی ‏
‏۶)‏ شهریار غلامپور، دکترا در فلسفه، کوشنده سیاسی ‏

آلمان
‏۷)‏ بهرام آبار، دبیرکل حزب سکولار دمکرات ایران
‏۸)‏ محمد رضا آذر پاد، دکتر در رشته کشاورزی، کنشگر سیاسی
‏۹)‏ داریوش احمدی، کنشگر حقوق بشر، برلین
‏۱۰)‏ مهین ارجمند، کارشناس انفورماتیک، کنشگر سیاسی و حقوق بشر ‏
‏۱۱)‏ چنگیز امیری، کوشنده سیاسی
‏۱۲)‏ سوران امینی، کنشگر حقوق بشری، سازمان پادشاهی پارلمانی ایران در راستای حقوق بشر
‏۱۳)‏ شهاب انتصاری‌فر، ستوان سابق ارتش جمهوری اسلامی، کوشنده سیاسی
‏۱۴)‏ پویا بهرامی، خبرنگار، هموند کنگره رهایی ایران و کنشگر سیاسی دمکراسی‌خواه، برلین
‏۱۵)‏ حمید بهرامی روشن، کارشناس بیمه، کوشنده سیاسی
‏۱۶)‏ خسرو بختیاری،‌ هامبورگ
‏۱۷)‏ مهرداد پارسا، فعال حقوق بشر
‏۱۸)‏ مهشید پگاهی، کنشگر
‏۱۹)‏ ایرج جوادی، نویسنده و کنشگر سیاسی
‏۲۰)‏ ماشاالله چگینی، کوشنده سیاسی
‏۲۱)‏ نسار حسامی نقش‌بندی، کوشنده سیاسی
‏۲۲)‏ کمال حسینی، کارگردان و بازیگر
‏۲۳)‏ داوود زارع‌زاده، مدیر صنعتی، کوشنده سیاسی
‏۲۴)‏ دانا صابری، کنشگر و کوشنده سیاسی
‏۲۵)‏ مهرداد صفوی، کنشگر سیاسی
‏۲۶)‏ سیاوش کوهرنگ، کنشگر سیاسی
‏۲۷)‏ حسن کیان‌زاد، پزشک، کنشگر سیاسی و سخنگوی سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
‏۲۸)‏ کوروش فار، کنشگر سیاسی
‏۲۹)‏ فرزانه فرشباف، کوشنده حقوق بشر
‏۳۰)‏ پگاه فَریدَنی، هنرمند
‏۳۱)‏ فرهاد قناعتی، هنرمند
‏۳۲)‏ آرام مرادی، کوشنده سیاسی
‏۳۳)‏ بهروز مرادی، مهندس الکترونیک
‏۳۴)‏ شاهین مقدم، کارشناس نرم افزار مایکروسافت
‏۳۵)‏ شیوا مقدم، عضو شورای مرکزی کنگره رهایی ایران
‏۳۶)‏ مریم نادری، کنشگر حقوق بشری، سازمان پادشاهی پارلمانی ایران در راستای حقوق بشر
‏۳۷)‏ محسن ویسی، کوشنده سیاسی

اتریش
‏۳۸)‏ مازیار فرزان، موسیقی دان

انگلستان
‏۳۹)‏ سیمین بحرینی‌پور، آموزگار، کوشنده سیاسی
‏۴۰)‏ شهرام صمدی، کوشنده سیاسی
‏۴۱)‏ محمد فارسی، ناخدای‎ ‎پیشین، کوشنده سیاسی، هموند شورای مدیریت گذار
‏۴۲)‏ اکبر کریمیان، کنشگر سیاسی، هماهنگ کننده صدای موج آزادی
‏۴۳)‏ ولى‌اله یوسفى، کارشناس بهداشت حرفه‌ای و زیست بوم، شهروند مسئول و مطالبه گر

ایالات متحده آمریکا ‏
‏۴۴)‏ ایرج احزابی فرد، پروفسور علوم ورزشی، ‏
‏۴۵)‏ محمد بهبودی، آرشیتکت، لس آنجلس
‏۴۶)‏ سیما پارسای، کنشگر سیاسی
‏۴۷)‏ ناصر پل، مهندس، سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
‏۴۸)‏ پرویز حدادی‌زاده، سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
‏۴۹)‏ حسن رضوی خلبان پیشین جنگنده
‏۵۰)‏ ملیحه روزبه، دکتر و مدیر پژوهش ایمونولوژی در شرکت داروسازی فایزر، پنسیلوانیا، سازمان زنان ایران
‏۵۱)‏ مینا رضوانی، کنشگر سیاسی، واشنگتن ‏
‏۵۲)‏ مهدی زمانی، کوشنده سیاسی، لس آنجلس
‏۵۳)‏ اسفندیار ستاری، دکتر، هموند کنگره رهایی ایران
‏۵۴)‏ ابرمرد مازیار ظفری، دکتر استاد دانشگاه، کنشگر سیاسی
‏۵۵)‏ شهلا عبقری،‎ ‎دكتر، استاد دانشگاه و كنشگر سیاسی ‏
‏۵۶)‏ ‏ سیاوش عبقری، دكتر، استاد دانشگاه و كنشگر سیاسی ‏
‏۵۷)‏ مصطفی عرب، دکتر افسر نیروی هوایی شاهنشاهی، بازیکن و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران
‏۵۸)‏ رضا علوی، مهندس، تحلیل‌گر تاریخ و سیاست، دالاس
‏۵۹)‏ رضا فرنود، کوشنده سیاسی
‏۶۰)‏ الهیار کنگرلو، استاد زیست شناسی مغز و رئیس بخش پژوهش‌های فیزیک ام آر آی دانشگاه کلمبیا،
‏۶۱)‏ حسن ماسالی، دكتر، كنشگر سیاسی
‏۶۲)‏ مراد معلم، هموند جبهه ملی، لس‌آنجلس
‏۶۳)‏ اردوان مفید، بازیگر و کارگردان تئاتر

بلژیک
۶۴)‏ شیرین اسفندیارمذ، کنشگر سیاسی
‏۶۵)‏ سام فیروزی، کنشگر سیاسی

ترکیه
‏۶۶)‏ فاطمه اسماعیلی، پناهنده و کوشنده سیاسی
‏۶۷)‏ دانیال استخر، دکترای حقوق، دادرس و دادفر(وکیل) دادگستری و استاد دانشگاه
‏۶۸)‏ سمیه راموز، کوشنده سیاسی، فعال حقوق زنان (از دختران خیابان انقلاب)‏
‏۶۹)‏ حسین رحیمی، پزشک، کوشنده سیاسی
‏۷۰)‏ شهریار زرچی، پناهنده و کوشنده سیاسی
‏۷۱)‏ بهروز فرشادفر، آرشیتکت، کوشنده سیاسی
‏۷۲)‏ نورالله قبیطی‌زاده، کشیش، کوشنده سیاسی
‏۷۳)‏ محمود لطافت، پناهنده و کوشنده سیاسی
‏۷۴)‏ حامد محمدی، روزنامه نگار، تحلیلگر سیاسی
‏۷۵)‏ یعقوب نجاری، ملی پوش و مربی پیشین تیم ملی جودو در ایران

دانمارک
‏۷۶)‏ محمد حسین بهبهانی، مدیر مالی
‏۷۷)‏ اسداله علیمحمدی، نویسنده و مدیر پادکست نوا، دانمارک

سوئد
‏۷۸)‏ کاووس ارجمند، جبهه ملی ایران خارج کشور، لیبرال دموکرات
‏۷۹)‏ حسن اعتمادی، روزنامه نگار و کنشگر سیاسی
‏۸۰)‏ نیره انصاری، حقوقدان و کنشگر حقوق بشر
‏۸۱)‏ بابک خرم، كنشگر سیاسى
‏۸۲)‏ همت زمانیان، كنشگر سیاسی
‏۸۳)‏ فیروزه غفارپور، بنیانگذار و‌سخنگو‌ کارزار دادخواهی، دادخواهی ۴۲ سال جنایات رژیم
‏۸۴)‏ شاهپور کریمی بختیاری

فرانسه
‏۸۵)‏ آرش ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار سینما گر و فیلمبردار
‏۸۶)‏ ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار
‏۸۷)‏ مهرداد بران، موسیقی‌دان و رهبر ارکستر
‏۸۸)‏ جمشید اسدی، استاد و پژوهشگر
‏۸۹)‏ فریبا امان‌زاده، کنشگر سیاسی، انجمن هما
‏۹۰)‏ سعید امینی، کنشگر سیاسی، انجمن هما
‏۹۱)‏ سامان جعفری، دبیر سابق فیزیك، كنشگر سیاسی
‏۹۲)‏ وانشا رودبارکی، هنرمند نقاش، کنشگر اجتماعی
‏۹۳)‏ میلاد صبوری کنشگر سیاسی، انجمن هما
‏۹۴)‏ ستاره صوفی مقدم، دانشجو معماری، فرانسه
‏۹۵)‏ محبوبه مرادی، دانشجو و گردانده برنامه تلویزیونی ‏
‏۹۶)‏ محمدرضا یزدان پناه، روزنامه‌نگار
‏۹۷)‏ منوچهر نامور آزاد، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر

کانادا
‏۹۸)‏ گشتاسب باوند، کنشگر سیاسی
‏۹۹)‏ رضا سلیمانی، قهرمان شنا و واترپولوی ایران پیش از انقلاب و مربی پیشین تیم ملی کانادا
‏۱۰۰)‏ عطا هودشتیان، استاد فلسفه و علوم سیاسی، تحلیلگر و کنشگر سیاسی
‏۱۰۱)‏ ‎ ‎بیژن یحیی‌پور، بازرگان

نروژ
‏۱۰۲)‏ اروند امیرخسروی، کارشناس زیست بوم، کنشگر سیاسی ‏
‏۱۰۳)‏ محمدرضا حیدری، سخنگوی کمپین سفارت سبز
‏۱۰۴)‏ مهرداد سید عسگری، روزنامه نگار
‏۱۰۵)‏ آرش مهدوی، کوشنده سیاسی

هلند
‏۱۰۶)‏ فریدون شیبانی، روزنامه‌نگار، روتردام ‏
‏۱۰۷)‏ پری عسگری، کوشنده حقوق زنان و گرداننده تلویزیون الوند
‏۱۰۸)‏ وب سایت نماد ملی ایران

‏۱) این نامه در پی نامه‌ای می‌آید که در تاریخ جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹ (۳۰ اکتبر ۲۰۲) انتشار یافت با عنوان «ما ‏ایرانی هستیم و ایران آزاد را برای همه ایرانی‌ها می‌خواهیم!‏» و امضای ۲۹ نفر. بسیاری جانمایه آن نامه را ‏پسندیدند و خواستار پیگیری شدند. ‏

نظر خوانندگان:


■ پیشنهاد می‌کنم لینکی را به این نامه اضافه کنید که دیگرانی که با این پیشنهاد سازنده و خوب موافق هستند نیز به امضاء کنندگان به پیوندند و مشخص شود که این پیشنهاد می‌تواند اکثریت عظیمی را شامل شود و پایۀ یک تشکیلات فراگیر دموکراتیک شود.
با سپاس از مبتکرین این طرح - باقر قلیائی


■ با متن این بیانه موافق هستم.
زاهدی


■ بیش از ۴ میلیون ایرانی‌ خارج از کشور وقتی‌ با هم بشن نیروی عظیمی‌ تشکیل میدن داخل کشور که حکومت جزمی بسته و متعصب رمق مردم را گرفته و انگار سر ستیز با مردم کشور داره انتخابات آزاد بشه بدون خشونت مردم حکومتی که میخوان انتخاب می‌کنن درود بر همه شما که قدمی‌ در این راه بر داشتید.
آتش‌پارس


■ دوستان گرامی، من اصلاً از این جریان خبری نداشتم و مشتاق هستم كه در لیست قرار بگیرم، می‌دانم افراد بسیاری نیز مشتاق هستند كه در لیست باشند، چگونه است كه یكبار دیگر این (مهم) به صورت گسترده تر اعلام و فراخوان داده شود و تعداد بیشماری خواهند پیوست.
با درود / حمید غضنفری ، مهندس ساختمان ، آمریكا


■ بسیار نیکو‌ همبستگی هر چه بیشتر تا آزادی ایران از دست دشمن.
مقبلان


■ کاش پیش از انتشار این گونه بیانیه‌ها کمی در بارۀ ان اطلاع رسانی می‌شد تا شمار بیشتری آن را امضا می‌کردند. من اگر پیش‌تر آگاه می‌شدم، حتما امضا می‌کردم.
محمد حسین شمسایی


■ از ایران امروز سپاس گذاری کنیم که به درج این بیانیه همت گماشت و مردم را آگاه کرد خواهشمندم بیانیه را فوری برای همه رسانه های ایرانی بیرون از کشور مستقیما بفرستید تا بهانه ای برای گله کردن و ضربه زدن بدست ندهد. هیچ رسانه شنیداری و دیداری و خواندنی را ولو هر چه کوچک باشد نادیده نگیرید . در راه نجات ایران کسی را برکسی برتری نیست . شرط و شروط هم ندارد . همین که ایرادهای ضربهزننده بوکود نیاید کار در خط موفقیت پیش خواهد رفت . لطفا کسی بخاطر نام این و نام آن کل حرکت را به ضعف و انشعاب نکشد . هیئت آغازگر و مدیریت آن کار بسیار ظریف و مشکلی دارند اگر توانایی ندارند از آغاز جای خود را به کس دیگر دهند . اطفا این شانس را از مردم ایران نگیرید.
هیچ زیانی ندارد ازسازمانهایی که در سالهای گذشته براه افتاده بودند با نام و نشان سازمان و رئیس و رهبرش برای پیوستن به این مجمع فراگیردعوت شود که حتما بسیاری از آنها خواهند پیوست اگر همه کارها را از آغاز با حسن نیت انجام دهیم . سازمان هایی میتوانند موفق شوند که مردم مشتاق پیوستن به آن باشند نه سازمانهایی که از مردم درخواست کنند بما بپیوندید . بنظر میرسد این فرم اتحاد را مردم ایران بیشتر از سایر سازمانهای نوع دیگر پذیرا شوند و موفقیت داشته باشد . همه این ها زمانی بدست می آید که کسی بفکر رسیدن به نام و مقامی نباشد و کاملا صداقت در کار باشد که اگر این فرم نشود راه دیگری نیست. این تنها راه رهایی از دست جمهوری اسلامی است من ده سال است همین راه را بارها در رسانه ها نوشته ام . هیچ سازمانی و حزبی و ایدئولوژی به تنهایی در ایران نمی تواند به قدرت برسد و رژیم جمهوری اسلامی را براندازد جز همان اتحادی که همه میدانند بجز آن هیج کاری در ایران متلاشی امروز کارساز نیست . ایران به فرزندانی از چپ چپ تا راست راست و البته مردمانی که سیاسی نیستند تعلق دارد که بدون وابسته به بیگانگان غرب و شرق و به دین خاص و ایدئولوژی غیرمدنی باشند و مسئولیت های دولتی را هم صندوق رای تعیین خواهد کرد . برای اینکه چوب لای چرخ این مهم گذاشته نشود بقیه دارد.
نشریه بیداری- سیاوش لشگری


■ احتمالا بسیارند کسانیکه چونان من از این اقدام بموقع وضروری ایرانیان بجان امده از حکومت ولایی دیکتاتوری حمایت خواهند کرد اما متاسفانه از ان بی اطلاع اند. پیشنهاد میکنم در تلوزیونها ورادیوها کوتاه شده ی این متن بشکل اطلاعیه به سمع و نظر همگان برسد تا بتواند یک حرکت عظیمی را سامان دهد. من رضا رضاپور جراح و متخصص بیماریهای چشم در لس انجلس بعنوان کنشگر سیاسی خویشتن را با شما هم پیمان میدانم و از هر حرکت دموکراتیک و سکولار حمایت مینمایم.
رضاپور


■ هر گونه حرکت دمکراتیک و بدور از تعصب و دسته بندی های سیاسی و جناحی که فقط و فقط دغدغه ی ایرانی آزاد و مستقل را داشته باشد مورد تایید است. دشمن ایران و تمامی ایرانیان در پیش چشمان همگی ماست و متاسفانه ما همه بدور از هم و دچار تفرق و گسستگی. باید هر چه زودتر به فراگیر شدن چنین تشکل هایی که با هدف رهایی ایران است کمک کرد. با تشکر از فراهم آوردگان این تشکل.
ف. موسوی


■ با درود به همه گرامیان، براى من این بیانیه یك شادباش نوروزى است. حضور بسیارى از بزرگمردان، همچون استاد كنگرلو و استاد هودشتیان، در این جمع دلگرمى‌آفرین است. من میرهادى ییلاقى از دوستان خواهانم كه لینكى به بیانیه پیوست شود تا بتوان آن را تایید و گواهى نمود. صمیمانه همه گرامیان این اغاز را شادباش میگویم.

■ این اعلامیه برای سایت دگر باوران فرستاده شد آقای حمیدی لطف کرد آن را چاپ کرد. برای روزنامه‌های لس‌آنجلس فرستاده شد و برای یکی دو تلویزیون معلوم نیست کدام منتشر کنند. برای کیهان لندن میفرستم برمی‌گردد اگر کسی آدرس آنها را دارد برای خانم بقراط بفرستد چاپ کنند. چون همه می‌خواهند اولین نفر می‌بودند که آن را درج کنند نظر کسی به محتوا و مبارزه نیست به رقابت است بدبختانه.
س-لشگری


■ دوستان گرامی با سپاس از پشتیبانی همه شما سروران. خود شما بایستی کمک کنید تا این کار پی گرفته شود. آیا کسی می تواند از میان شما یک هشتگ راه بیاندازید تا هما از آن پشتیبانی کنیم؟ یا هر ابتکار دیگری. خواهش می‌کنم بشتابید. روزگار ایرانی سخت است.
جمشید اسدی


■ دوستان گرامی, این بیانیه میتواند گامی مهم در متحد کردن ما ایرانی‌های خواهان آینده‌ای دموکرات در مملکتمان باشد. پس خواهشن در پخش آن کوشا باشید. میلیونها هموطن در انتظار هم چنین قدم‌هایی هستند.
با سپاس علی رحیمی


■ دوستان این نامه را کیهان لندن انتشار داد. با سپاس از کوشش‌های شما. خسته نشوید پی بگیرید و ابتکار کنید. اگر بتوانید هشتگ پشتیبانی به راه اندازید موجی ایجاد خواهد کرد.
با گرامی داشت / جمشید اسدی


■ با سپاس از دوستان ،و پیامهای مشفقانه خود ،که بر انگیزها افزودن، به ویژه که دوستان و خردمندان، نگاهی مثبت، به این گام کوتاه داشتن، امید، که بزودی گامهایی بلندتری در راستای رهای میهن برداریم. جمشید گرامی، مشکلی که من در توییتر دیدم، هشتک بیانیه جمعی از ایرانیان پیش از ما سیو شده است، اما یک راه حل دیگر هم با این مظمون هست، که بنویسم هشتک بیانیه تعدادی از ایرانیان ، و یا تیتر و یا سر ستون دستکاری کنم.
با سپاس اروند


■ دوست گرامی هرکاری می‌کنید برای پشتیبانی، هر چه زودتر بهتر. پیشنهاد می‌کنم عنوان آن باشد: من پشتیبانی می‌کنم از هدف ملی: دمکراسی، انتخاب فردی: پادشاهی یا جمهوری
جمشید اسدی


■ برپاداشت دموکراسی با افراد یا سازمانهائی که نقد استبداد شاهنشاهی پهلوی یا دیکتاتوری استالینی را نمی‌کنند غیر عاقلانه می‌باشد. تجربه یک قرن گذشته ایجاب می‌کند که کینه‌ها کنار گذاشته شوند و واقع بینانه با اتحاد سازمانهای معتقد و وفادار به دموکراسی و استقلال ایران برای ایجاد یک نظام دموکراتیک مترقی و عرفی اقدام نمود.
فریدون بابائی


■ به هدف ملی برای برپاداشت ‌دمکراسی، شاد باش میگم و من جمع دمکراسی‌خواه را اپوزیسونرهای آزاد می‌دانم و هر ایرانی بایست بداند که می‌تواند به عنوان یک اپوزیسونر آزاد، در راه این راه دمکراسی خواه سهیم باشد. من به ابتکار شما گرامیان شاد باش می‌گم و امیدوارم همه ایرانیان به جمع دمکراسی خواهان بپیوندند. من گمانی ندارم که صدای آزادی و دمکراسی خواهی در کف خیابانها، مردم بی‌شماری را به خیابانهای خواهد کشاند. ایران نیاز مند یک دمکراسی عمل گراست.
بابک


■ با درود به شما آقای جمشید اسدی! بدینوسیله خواستم اعلام همبستگی خود را با متن فراخوان شما برای اتحاد ایرانیانِ مخالف موجودیت و بودِ جمهوری اسلامی اعلام دارم. امید است این کارزار با کامیابی بیشتر پیش رود تا امیدی باشد برای ناکامی‌های گذشته. من ساکن شهر استهکلم هستم و به شغل آموزگاری مشغول می‌باشم.
کوروش اعتمادی

نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2021
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.