شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - Saturday 2 March 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Thu, 07.11.2013, 18:19

واقعیات‭ ‬‮«‬اوباما‭ ‬کر‮»


شهلا‭ ‬صمصامی

پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲
بحران‭ ‬و‭ ‬نبردی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬بهداشت‭ ‬قابل‭ ‬دسترسی‭ ‬همگان‮»‬‭ ‬‮«‬Affordable care act‮»‬‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬‮«‬اوباما‭ ‬کر‮»‬‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬بنظر‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مفسرین‭ ‬از‭ ‬جهاتی‭ ‬بی‭ ‬شباهت‭ ‬به‭ ‬‮«‬مبارزات‭ ‬حقوق‭ ‬مساوی‭ ‬سیاهان‮»‬‭ ‬نیست‭.‬
در‭ ‬آنزمان‭ ‬نیز‭ ‬مقاومت‭ ‬گسترده‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬ایالات‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬سیاستمداران‭ ‬سفید‭ ‬پوست‭ ‬آن‭ ‬مناطق‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬دستگاههای‭ ‬تبلیغاتی،‭ ‬کوشیدند‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬آمدن‭ ‬قوانین‭ ‬ضد‭ ‬تبعیض‭ ‬نژادی‭ ‬شوند‭. ‬
برای‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬۱۹۵۴‭ ‬که‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬رأی‭ ‬دادگاه‭ ‬عالی،‭ ‬تفکیک‭ ‬نژادی‭ ‬مدارس‭ ‬غیر‭ ‬قانونی‭ ‬اعلام‭ ‬شد،‭ ‬فرمانداران‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬گذاران‭ ‬ایالات‭ ‬جنوبی‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬رأی‭ ‬دادگاه‭ ‬عالی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬مخلوط‭ ‬شدن‭ ‬نژاد‭ ‬سفید‭ ‬و‭ ‬سیاه‭ ‬در‭ ‬مدارس‭ ‬و‭ ‬اماکن‭ ‬عمومی‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭.  ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬تمام‭ ‬قضات‭ ‬دادگاه‭ ‬عالی‭ ‬تبعیض‭ ‬نژادی‭ ‬را‭ ‬غیر‭ ‬قانونی‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭.‬
امروز‭ ‬بنظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬مخالفت‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬ی‭ ‬جمهوریخواهان‭ ‬با‭ ‬اوباما‭ ‬کر‭ ‬اتخاذ‭ ‬همان‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬پیشین‭ ‬است‭.  ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬نمایندگان‭ ‬جمهوریخواه‭ ‬مجلس‭ ‬۴۲‭ ‬بار‭ ‬برای‭ ‬لغو‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬کوشیدند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬نرسیدند‭.‬

نبرد‭ ‬واقعی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ایالتی‭ ‬و‭ ‬محلی‭ ‬است‭.‬
اعتراض‭ ‬جمهوریخواهان‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬عالی‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬۲۰۱۲‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دادگاه‭ ‬تایید‭ ‬شد‭ ‬ولی‭ ‬بخشی‭ ‬که‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬گسترده‭ ‬شدن‭ ‬‮«‬مدیکید‮»‬‭ ‬بیمه‭ ‬افراد‭ ‬فقیر‭ ‬و‭ ‬کودکان‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬ی‭ ‬ایالت‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭.  ‬با‭ ‬این‭ ‬رأی‭ ‬دادگاه‭ ‬تمام‭ ‬فرمانداران‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬گذاران‭ ‬ایالات‭ ‬جنوبی‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬بهره‭ ‬گیری‭ ‬هزاران‭ ‬نفر‭ ‬افراد‭ ‬بدون‭ ‬بیمه‭ ‬و‭ ‬محتاج‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬جدید‭ ‬شدند‭.‬
امروز‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬ایالات‭ ‬جنوبی‭  ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬نمی‭ ‬توانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬جدید‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬سیاهپوستان،‭ ‬لاتین‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اقلیت‭ ‬ها‭ ‬هستند‭.  ‬همچنانکه‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬پیش‭ ‬عناصری‭ ‬کوشیدند‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬تبعیض‭ ‬نژادی‭ ‬شوند،‭ ‬امروز‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬مقامات‭ ‬باصطلاح‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مردم‭  ‬تمام‭ ‬کوشش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بخرج‭ ‬می‭ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬ی‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬آمدن‭ ‬قانون‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومی‭ ‬با‭ ‬شکست‭ ‬مواجهه‭ ‬شود‭.‬
آمریکا‭ ‬تنها‭ ‬کشور‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬ثروتمند‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬داشتن‭ ‬بیمه‭ ‬ی‭ ‬بهداشت‭ ‬همگانی‭ ‬مانند‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬کانادا‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬محروم‭ ‬اند‭.‬
بطور‭ ‬سنتی‭ ‬کارمندان‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬سهمیه‭ ‬ماهیانه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬نوعی‭ ‬بیمه‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬اند‭.  ‬افراد‭ ‬بازنشسته‭ ‬و‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬۶۵‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬یکنوع‭ ‬بیمه‭ ‬ی‭ ‬دولتی‭ ‬بنام‭ ‬‮«‬میدی‭ ‬کر‮»‬‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭.  ‬این‭ ‬بیمه‭ ‬ها‭ ‬همه‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬معدودی‭ ‬تأمین‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬
ولی‭ ‬میلیونها‭ ‬نفر‭ ‬افراد‭ ‬فقیر،‭ ‬کودکان،‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬کسانیکه‭ ‬کار‭ ‬نیمه‭ ‬وقت‭ ‬دارند،‭ ‬بطور‭ ‬معمول‭ ‬فاقد‭ ‬بیمه‭ ‬ی‭ ‬بهداشتی‭ ‬هستند‭.  ‬مخارج‭ ‬بیمارستان،‭ ‬عمل‭ ‬های‭ ‬جراحی‭ ‬و‭ ‬آزمایشات‭ ‬پزشکی‭ ‬بسیار‭ ‬گران‭ ‬است‭.  ‬بعلاوه‭ ‬کسانیکه‭ ‬دارای‭ ‬بیماریهای‭ ‬مزمن‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬بیماری‭ ‬خطرناکی‭ ‬دچار‭ ‬شوند‭ ‬اگر‭ ‬بیمه‭ ‬نداشته‭ ‬باشند،‭ ‬خریداری‭ ‬بیمه‭ ‬تقریباً‭ ‬غیر‭ ‬ممکن‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
باینگونه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬نوع‭ ‬بیمه‭ ‬ای‭ ‬ندارند،‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬بیماری‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬سرماخوردگی‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬حمله‭ ‬ی‭ ‬قلبی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬اورژانس‭ ‬بیمارستان‭ ‬مراجعه‭ ‬کنند‭.  ‬اورژانس‭ ‬صرفنظر‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬مالی‭ ‬مریض‭ ‬معمولاً‭ ‬باید‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬معالجه‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.  ‬مخارج‭ ‬پزشکی‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬از‭ ‬جیب‭ ‬مالیات‭ ‬دهندگان‭ ‬پرداخت‭ ‬می‭ ‬شود‭.  ‬این‭ ‬درست‭ ‬مشکی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬‮«‬اوباما‮»‬‭ ‬کوشید‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬جدید‭ ‬راه‭ ‬حلی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬
این‭ ‬قانون‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬موفقیت‭ ‬های‭ ‬اوباما‭ ‬بحساب‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوریش‭ ‬یعنی‭ ‬زمانیکه‭ ‬اکثریت‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬سنا‭ ‬با‭ ‬دموکرات‭ ‬ها‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬رأی‭ ‬آنها‭ ‬بتصویب‭ ‬رسید‭.  ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬جمهوریخواهان‭ ‬رأی‭ ‬مثبت‭ ‬ندادند‭.  ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬بوجود‭ ‬آمدن‭ ‬حزب‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬‮«‬چای‮»‬‭ ‬تصویب‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬بود‭.‬
قانون‭ ‬‮«‬اوباما‭ ‬کر‮»‬‭ ‬پیچیده‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مفاد‭ ‬آن‭ ‬وسیع‭ ‬است‭.  ‬مخالفت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬نادرستی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬پخش‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬پیچیده‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬افزوده‭ ‬است‭. ‬
‮«‬اوباماکر‮»‬‭ ‬با‭ ‬گذشتن‭ ‬از‭ ‬هفت‭ ‬خوان‭ ‬رستم‭ ‬بالاخره‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬اکتبر‭ ‬عملاً‭ ‬شروع‭ ‬بکار‭ ‬کرد،‭  ‬قرار‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬‮«‬وب‭ ‬سایت‮»‬‭ ‬دولتی‭ ‬اطلاعات‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مردم‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬کمک‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬اینترنتی‭ ‬مناسب‭ ‬ترین‭ ‬بیمه‭ ‬بهداشتی‭ ‬را‭ ‬بخرند‭.  ‬متأسفانه‭ ‬این‭ ‬سایت‭ ‬با‭ ‬اشکالات‭ ‬بسیاری‭ ‬روبرو‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬انتظار‭ ‬می‭ ‬رفت‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬۳۰‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬یا‭ ‬بیشتر‭ ‬نامنویسی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬بخرند‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬تقلیل‭ ‬یافت‭.‬
ظاهراً‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬‮«‬وب‭ ‬سایت‮»‬‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬آن‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مدتی‭ ‬زمان‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬اشکالات‭ ‬برطرف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کاملاً‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬باشد‭.‬
‮«‬اوباما‭ ‬کر‮»‬‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬تبدیل‭ ‬بیک‭ ‬موضوع‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬ایده‭ ‬ئولوژیکی‭ ‬شد،‭ ‬همچنان‭ ‬مورد‭ ‬اختلاف‭ ‬و‭ ‬کشمکش‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬حزب‭ ‬در‭ ‬کنگره‭ ‬و‭ ‬بویژه‭ ‬ایالات‭ ‬جنوبی‭ ‬است‭. ‬

اوباما‭ ‬کر‭ ‬چیست؟
‮«‬اوباما‭ ‬کر‮»‬‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬بنا‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جوانان‭ ‬سالم‭ ‬تشویق‭ ‬شوند‭ ‬بیمه‭ ‬بهداشتی‭ ‬بخرند‭.  ‬تخمین‭ ‬زده‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬۷‭ ‬تا‭ ‬۸‭ ‬میلیون‭ ‬افراد‭ ‬سالم‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۴‭ ‬از‭ ‬بیمه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬است‭ ‬خریداری‭ ‬کنند‭.  ‬درآمدی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬بدست‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬کافی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بتوان‭ ‬۴۸‭ ‬میلیون‭ ‬نفری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬بیمه‭ ‬هستند‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬بسیار‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬دارای‭ ‬بیمه‭ ‬بهداشتی‭ ‬کرد‭.  ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬اوباما‭ ‬کر‭ ‬بدون‭ ‬شرکت‭ ‬جوانان‭ ‬سالم‭ ‬که‭ ‬حاضر‭ ‬شوند‭ ‬بیمه‭ ‬خریداری‭ ‬کنند‭ ‬موفقیتی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭.  ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬امید‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬جوانان‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬کنندگان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬وسیع‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬دهند‭.  ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬کار‭ ‬افراد‭ ‬مسن‭ ‬و‭ ‬بیمار‭ ‬علاقه‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬پیوستن‭ ‬باین‭ ‬بیمه‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬ند‭.‬
بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬ی‭ ‬کاربرد‭ ‬اوباماکر‭ ‬معاوضه‭ ‬کردن‭ ‬‮«‬Exchange‮»‬‭ ‬نامیده‭ ‬می‭ ‬شود‭.  ‬باین‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬اکتبر‭ ‬۲۰۱۳‭ ‬تا‭ ‬۳۱‭ ‬مارچ‭ ‬۲۰۱۴‭ ‬مردم‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬از‭ ‬بازاری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬‮«‬وب‭ ‬سایت‮»‬‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬تلفن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حضوری‭ ‬بیمه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬ارزان‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬مناسبتر‭ ‬است‭ ‬انتخاب‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬خریداری‭ ‬کنند‭.‬
هدف‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬مارچ‭ ‬۲۰۱۴‭ ‬هیچ‭ ‬آمریکایی‭ ‬بدون‭ ‬بیمه‭ ‬نباشد‭.. ‬چنانچه‭ ‬کسانی‭ ‬بیمه‭ ‬بهداشتی‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬باید‭ ‬جریمه‭ ‬ای‭ ‬بپردازند‭.  ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬که‭ ‬بویژه‭ ‬با‭ ‬مخالفت‭ ‬شدید‭ ‬جمهوریخواهان‭ ‬روبروست‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اشکالات‭ ‬در‭ ‬‮«‬وب‭ ‬سایت‮»‬‭ ‬شاید‭ ‬تاریخ‭ ‬پایان‭ ‬آن‭ ‬تمدید‭ ‬شود‭.‬
بیمه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬‮«‬مبادلات‮»‬‭ ‬‮«‬Exchange‮»‬‭ ‬خریداری‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬مهمترین‭ ‬تفاوت‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬بیمه‭ ‬های‭ ‬موجود‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بیمه‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‭ ‬توانند‭ ‬بدلیل‭ ‬سابقه‭ ‬بیماری‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬داشتن‭ ‬بیمه‭ ‬محروم‭ ‬کنند‭ ‬حتا‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬خطرناکی‭ ‬مانند‭ ‬سرطان‭ ‬باشد‭.‬
همچنین‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بیمه‭ ‬باید‭ ‬خدمات‭ ‬بیمارستانی،‭ ‬زایمان‭ ‬و‭ ‬بیماری‭ ‬های‭ ‬مزمن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ارائه‭ ‬دهند‭.‬
در‭ ‬پاسخ‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬کسانی‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خدمات‭ ‬بهداشتی‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬اینست‭: ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬بیمه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬کارش‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬کسانیکه‭ ‬نمی‭ ‬توانند‭ ‬از‭ ‬بیمه‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬فعلی‭ ‬مانند‭ ‬‮«‬مدی‭ ‬کر‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬مدی‭ ‬کید‮»‬‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭.‬
بر‭ ‬اساس‭ ‬قانون‭ ‬اوباماکر‭ ‬درجات‭ ‬متفاوت‭ ‬بیمه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬‮«‬بُرنز‮»‬‭ ‬‮«‬نقره‮»‬‭ ‬‮«‬طلا‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬پلاتین‮»‬‭ ‬تقسیم‭ ‬می‭ ‬شود‭.  ‬بیمه‭ ‬های‭ ‬‮«‬برنز‮»‬‭ ‬ارزان‭ ‬ترین‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬مخارجی‭ ‬که‭ ‬شخص‭ ‬بیمه‭ ‬شده‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬پردازد‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭.  ‬بیمه‭ ‬های‭ ‬گران‭ ‬تر‭ ‬طبیتعاً‭ ‬مزایای‭ ‬یشتری‭ ‬دارد‭.‬
اگر‭ ‬چه‭ ‬وضعیت‭ ‬پزشکی‭ ‬شخص‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬بیمه‭ ‬نمی‭ ‬افزاید‭ ‬ولی‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬سن‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد‭ ‬بیمه‭ ‬گران‭ ‬تر‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬عوامل‭ ‬دیگر‭ ‬محل‭ ‬سکونت‭ ‬است‭.  ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬بیمه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬مبادلات‭ ‬‮«‬Exchange‮»‬‭ ‬خریداری‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬چون‭ ‬شامل‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬نیز‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬حتا‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۱۰۰‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬باشد‭. ‬ولی‭ ‬ایالاتی‭ ‬که‭ ‬بدلیل‭ ‬مخالفت‭ ‬با«اوباماکر‮»‬‭  ‬آنرا‭ ‬نپذیرفته‭ ‬اند‭ ‬مانند‭ ‬تکزاس‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬جنوبی،‭ ‬ساکنان‭ ‬آن‭ ‬نمی‭ ‬توانند‭ ‬از‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬بیمه‭ ‬ها‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭.‬
درآمد‭ ‬سالیانه‭ ‬نیز‭ ‬عامل‭ ‬دیگری‭ ‬است‭.  ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۴۸‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬درآمد‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬خانواده‭ ‬های‭ ‬چهار‭ ‬نفره‭ ‬که‭ ‬مجموع‭ ‬درآمد‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬۹۵‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سوبسید‭ ‬ها‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭.‬
کسانیکه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۲۸‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬درآمد‭ ‬دارند،‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬بیمه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬خریداری‭ ‬کنند‭ ‬مخارج‭ ‬اضافی‭ ‬آنرا‭ ‬دولت‭ ‬پرداخت‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬
باین‭ ‬گونه‭ ‬می‭ ‬بینیم‭ ‬هدف‭ ‬این‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬ی‭ ‬مردم‭ ‬آمریکا‭ ‬بتوانند‭ ‬بیمه‭ ‬بهداشتی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬ولی‭ ‬ظاهراً‭ ‬قولی‭ ‬که‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ (‬اگر‭ ‬بیمه‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬راضی‭ ‬هستید‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬آنرا‭ ‬نگه‭ ‬دارید‭) ‬برای‭ ‬حدود‭ ‬۹۷‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آخرین‭ ‬آمارها،‭ ‬حدود‭ ‬۳‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬بیمه‭ ‬ی‭ ‬فعلی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‭ ‬دهند‭.  ‬ولی‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬از‭ ‬بیمه‭ ‬های‭ ‬مشابه‭ ‬خریداری‭ ‬کنند‭.‬
واقعیت‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬قانون‭ ‬جدید‭ ‬تغییرات‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬نحوه‭ ‬ی‭ ‬کار‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بیمه‭ ‬بوجود‭ ‬می‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬۱۶۵‭ ‬میلیون‭ ‬آمریکایی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬ها‭ ‬بیمه‭ ‬هستند‭ ‬بنحوی‭ ‬تأثیر‭ ‬گذار‭ ‬باشد‭.  ‬زیرا‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬اوباماکر‮»‬‭ ‬تمام‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بیمه‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬پوشش‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬بیمه‭ ‬شدگان‭ ‬بدهند،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬خدمات‭ ‬پزشکی‭ ‬دوران‭ ‬حاملگی،‭ ‬زایمان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬خدمات‭ ‬ویژه‭ ‬بیماران‭ ‬روانی‭.  ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بیمه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حق‭ ‬بیمه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۳‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مخارج‭ ‬بیشتر‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬کنند‭.‬
کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬کم‭ ‬۱۵‭ ‬میلیون‭ ‬آمریکایی‭ ‬خودشان‭ ‬بیمه‭ ‬های‭ ‬شخصی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بیمه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬دولتی‭ ‬‮«‬اوباما‭ ‬کر‮»‬‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬بیمه‭ ‬خریداری‭ ‬خواهند‭ ‬کرد،‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬ها‭ ‬خدمات‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬خواهند‭ ‬داد‭.‬
از‭ ‬مسائلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬ماههای‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬پیچیدگی‭ ‬و‭ ‬آشفتگی‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬جدید‭ ‬می‭ ‬افزاید،‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بیمه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬نحوه‭ ‬ی‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬تغییراتی‭ ‬بدهند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بیمه‭ ‬شدگان‭ ‬بتوانند‭ ‬با‭ ‬صبر‭ ‬و‭ ‬شناخت‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬ارزیابی‭ ‬بیمه‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬بپردازند‭.‬
شرکت‭ ‬های‭ ‬بیمه‭ ‬ی‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬اوباما‭ ‬کرد‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬مشتریان‭ ‬بیشتری‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭.  ‬و‭ ‬بگفته‭ ‬ی‭ ‬مفسرین‭ ‬آنها‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬پرسنل‭ ‬کافی‭ ‬و‭ ‬آگاه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬بتوانند‭ ‬پاسخگوی‭ ‬نیازهای‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬جدید‭ ‬باشند‭.  ‬تغییر‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬دولتی‭ ‬هیچگاه‭ ‬ساده،‭ ‬خالی‭ ‬از‭ ‬اشکال‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬قابل‭ ‬پذیرش‭ ‬نیست‭.  ‬‮«‬اوباما‭ ‬کر‮»‬‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‭ ‬های‭ ‬بسیاری‭ ‬دیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬گذشت‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬ایالات،‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بیمه‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬در‭ ‬شکست‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬موفقیت‭ ‬آن‭ ‬مؤثر‭ ‬باشند‭.‬

‮«‬جنگ‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬فقیر‮»‬
‮«‬پال‭ ‬کروگمن‮»‬‭ ‬‮«‬Paul Krugman‮»‬‭ ‬در‭ ‬مقاله‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬‮«‬نیویورک‭ ‬تایمز‮»‬‭ ‬می‭ ‬نویسد،‭ ‬فرماندار‭ ‬جمهوریخواه‭ ‬ایالت‭ ‬‮«‬اوهایو‮»‬‭ ‬اخیرا‭ ‬اقدامات‭ ‬بی‭ ‬سابقه‭ ‬ای‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭.  ‬ابتدا‭ ‬در‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬قانونگذاران‭ ‬ایالت‭ ‬که‭ ‬عضو‭ ‬حزب‭ ‬وی‭ ‬هستند‭ ‬قبول‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬برنامه‭ ‬دولتی‭ ‬گسترش‭ ‬‮«‬مدی‭ ‬کید‮»‬‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬‮«‬اوباما‭ ‬کر‮»‬‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ایالت‭ ‬باجرا‭ ‬در‭ ‬آورد‭.‬
سپس‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تصمیم،‭ ‬جمهوریخواهان‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬انتقاد‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬من‭ ‬نگران‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬بنظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬جنگی‭ ‬علیه‭ ‬افراد‭ ‬فقیر‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬فقیر‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬بی‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬تنبل‭ ‬است‮»‬‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬فرماندار‭ ‬‮«‬اوهایو‮»‬‭ ‬اولین‭ ‬فردی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬باین‭ ‬جمع‭ ‬بندی‭ ‬رسیده‭ ‬باشد‭.  ‬ولی‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬سخن‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬یک‭ ‬جمهوریخواه،‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬کنسرواتیو‭ ‬واقعی‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬دشمنی‭ ‬جمهوریخواهان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬فقیر‭ ‬و‭ ‬نگون‭ ‬بخت‭ ‬اکنون‭ ‬بحدی‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬اگر‭ ‬چشم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬ببندیم‭ ‬قادر‭ ‬بدیدن‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬نیستیم‭.‬
پرسش‭ ‬مهم‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬چرا؟‭  ‬ولی‭ ‬ابتدا‭ ‬بگذارید‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اینکه‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬راست‭ ‬افراطی‭ ‬را‭ ‬آزار‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬صحبت‭ ‬کنم‭.‬
من‭ ‬هنوز‭ ‬می‭ ‬بینم‭ ‬صاحب‭ ‬نظرانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬ادعا‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬جنبش‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬چای‮»‬‭ ‬بدلیل‭ ‬نگرانی‭ ‬از‭ ‬کسر‭ ‬بودجه‭ ‬آمریکاست‭.  ‬این‭ ‬بی‭ ‬شک‭ ‬یک‭ ‬توهم‭ ‬است‭.  ‬اگر‭ ‬به‭ ‬مفسران‭ ‬دست‭ ‬راستی‭ ‬مانند‭ ‬‮«‬راش‭ ‬لیمبا‮»‬‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬وسائل‭ ‬ارتباط‭ ‬جمعی‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬سخنوری‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬توجه‭ ‬کنید،‭ ‬صحبتها‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬دولت‭ ‬اوباما‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬تنبل‭ ‬و‭ ‬نالایق‭ ‬پاداش‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬باین‭ ‬بازنده‭ ‬ها‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬خانه‭ ‬هایشان‭ ‬را‭ ‬بانک‭ ‬تصاحب‭ ‬نکند‭.‬
رهبران‭ ‬جمهوریخواه‭ ‬نیز‭ ‬می‭ ‬کوشند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬فقیر‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬کمتر‭ ‬کمک‭ ‬شود‭.  ‬همچنانکه‭ ‬نماینده‭ ‬ی‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬کمیته‭ ‬ی‭ ‬بودجه‭ ‬آقای‭ ‬‮«‬پال‭ ‬رایان‮»‬‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬که‭ ‬آنچه‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬‮«‬تور‭ ‬امنیتی‮»‬‭ ‬‮«‬Safety Net‮»‬‭ ‬است‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬‮«‬ننویی‮»‬‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬بدن‭ ‬های‭ ‬قادر‭ ‬و‭ ‬مردمی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬عادت‭ ‬بیک‭ ‬زندگی‭ ‬زالویی‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬راحتی‭ ‬نگه‭ ‬می‭ ‬دارد‭.‬
باین‭ ‬دلیل‭ ‬آقای‭ ‬‮«‬پال‭ ‬رایان‮»‬‭ ‬در‭ ‬بودجه‭ ‬ی‭ ‬پیشنهادی‭ ‬خود،‭ ‬برنامه‭ ‬هایی‭ ‬مانند‭ ‬کوپن‭ ‬های‭ ‬غذایی‭ ‬‮«‬Food Stamp‮»‬‭ ‬و‭ ‬مدی‭ ‬کید‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬خصومت‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬شگفت‭ ‬انگیزی‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.  ‬زیرا‭ ‬ایالات‭ ‬بسیاری‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬جمهویخواهان‭ ‬اداره‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬همگی‭ ‬برنامه‭ ‬‮«‬گسترش‭ ‬مید‭ ‬کید‮»‬‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬اوباماکر‮»‬‭ ‬را‭ ‬نپذیرفته‭ ‬اند‭.‬
در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬فدرال‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬ها‭ ‬بودجه‭ ‬ی‭ ‬معینی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬این‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬مالی‭ ‬دولتی‭ ‬برای‭ ‬بیمارستان‭ ‬ها،‭ ‬دکتر‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کلینیک‭ ‬های‭ ‬پزشکی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬فقیر‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬درآمد‭ ‬را‭ ‬معالجه‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬مثبتی‭ ‬در‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬این‭ ‬ایالات‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.  ‬ولی‭ ‬ایالاتی‭ ‬که‭ ‬جمهوریخواهان‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬کار‭ ‬هستند‭ ‬حاضرند‭ ‬اقتصاد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فدای‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬دسترسی‭ ‬مردم‭ ‬فقیر‭ ‬به‭ ‬بیمه‭ ‬بهداشتی‭ ‬شوند‭. ‬
البته‭ ‬جمهوریخواهان‭ ‬همیشه‭ ‬چنین‭ ‬نبودند‭.  ‬باز‭ ‬گردیم‭ ‬به‭ ‬۱۹۳۶‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬مردی‭ ‬بنام‭ ‬‮«‬اِلف‭ ‬لندون‮»‬‭ ‬کاندیدای‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬شد‭.  ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬نظر‭ ‬انتقادی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬فدرال‭ ‬داشت‭ ‬ولی‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬بحران‭ ‬و‭ ‬رکود‭ ‬اقتصادی،‭ ‬مشکل‭ ‬تنها‭ ‬بازیابی‭ ‬اقتصادی‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬بیکاران‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬اقتصاد‭ ‬بهبود‭ ‬یابد‭ ‬و‭  ‬کمک‭ ‬به‭ ‬آنان‭ ‬یک‭ ‬وظیفه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تعهد‭ ‬حزب‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬وظیفه‭ ‬ای‭ ‬هرگز‭ ‬چشم‭ ‬پوشی‭ ‬نشود‮»‬‭.‬
‮«‬پال‭ ‬کروک‭ ‬مَن‮»‬‭ ‬اضافه‭ ‬می‭ ‬کند‭: ‬‮«‬می‭ ‬توانید‭ ‬تصور‭ ‬کنید‭ ‬یک‭ ‬نماینده‭ ‬جمهوریخواه‭ ‬امروز‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬سخن‭ ‬گوید؟‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬حزبی‭ ‬که‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نظریه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬بیکار‭ ‬در‭ ‬راحتی‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بیمه‭ ‬ی‭ ‬بیکاری‭ ‬و‭ ‬اعانه‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬بهره‭ ‬می‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬نوع‭ ‬انگیزه‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬ندارند‭.‬

بنا‬بر این‭ ‬پرسش‭ ‬دیگر‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬چنین‭ ‬می‭ ‬اندیشند؟
جامعه‭ ‬شناس‭ ‬بنام‭ ‬‮«‬دانیل‭ ‬لیتل‮»‬‭ ‬Daniel LIttle ‭ ‬در‭ ‬مقاله‭ ‬ای‭ ‬اخیراً‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬ویژه‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬اگر‭ ‬بازار‭ ‬معاملات‭ ‬و‭ ‬بورس‭ ‬وضعیت‭ ‬خوبی‭ ‬دارد،‭ ‬پس‭ ‬مردمی‭ ‬که‭ ‬فقیر‭ ‬هستند،‭ ‬لیافت‭ ‬آنها‭ ‬فقر‭ ‬است‭.  ‬‮«‬دانیل‭ ‬لیتل‮»‬‭ ‬همچنین‭ ‬اضافه‭ ‬می‭ ‬کند‭: ‬‮«‬لکه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬پاک‭ ‬نمی‭ ‬شود،‭ ‬نژاد‭ ‬است‮»‬‭.  ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تحقیقات‭ ‬اخیر‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬گروه‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬جمهوریخواه‭ ‬بعمل‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬چنین‭ ‬نتیجه‭ ‬گیری‭ ‬شده‭ ‬است‭.  ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬پایه‭ ‬اصلی‭ ‬حزب‭ ‬هستند‭ ‬سفید‭ ‬پوستانی‭ ‬می‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشوریی‭ ‬که‭ ‬اقلیت‭ ‬ها‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬اند‭ ‬در‭ ‬خطر‭ ‬می‭ ‬بینند‭.‬
آنها‭ ‬با‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اقلیت‭ ‬ها‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬مخالف‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬ها‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬زیاد‭ ‬تر‭ ‬شدن‭ ‬جمعیت‭ ‬غیر‭ ‬سفید‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬حزب‭ ‬دموکرات‭ ‬می‭ ‬پیوندند‭.‬
به‭ ‬اینگونه‭ ‬می‭ ‬بینیم‭ ‬واقعیت‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬برنامه‭ ‬ی‭ ‬گسترش‭ ‬مدی‭ ‬کید‭ ‬در‭ ‬اوباما‭ ‬کر‭ ‬بویژه‭ ‬در‭ ‬ایالاتی‭ ‬که‭ ‬آنرا‭ ‬نپذیرفته‭ ‬اند‭ ‬غالباً‭ ‬به‭ ‬سیاهان‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اقلیت‭ ‬های‭ ‬فقیر‭ ‬کمک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬
بنا‭ ‬براین‭ ‬نتیجه‭ ‬می‭ ‬گیریم‭ ‬که‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬افراد‭ ‬فقیر‭ ‬واقعیتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬رکود‭ ‬اقتصادی‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬یک‭ ‬موضوع‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬کنده‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬داخلی‭ ‬آمریکاست‭. ‬نظر شما درباره این مقاله:

 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024