شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - Saturday 2 March 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Thu, 13.01.2011, 10:26

مشاركت گسترده در انتخابات: كابوسى براى كودتاچیان


م. رها

در كشورهاى دمكراتیك انتخابات ابزارى در دست رأى دهندگان است كه در هر دوره كاركرد و كارنامه سیاستمداران را واكاوى و مورد داورى قرار داده درباره ماندن و یا جابجایى آنها تصمیم گیرند. در برابر سیاستمداران نیز سرنوشت سیاسى خویش را بدست رأى دهندگان مى سپارند و تسلیم خواسته آنها مى گردند و یا مى كوشند با ارائه برنامه هاى خود و جلب اعتماد مردم، جایگزین حكومتگران پیشین شوند و یا به كشوردارى ادامه دهند

در كشور ولایى ایران انتخابات به ابزارى براى دایمى كردن حكومت جناح حاكم با ظاهرى دمكراتیك تبدیل شده است. واكاوى انتخابات ها در دوروه سى دو ساله جمهورى اسلامى نشان مى دهد كه در تمام این دوره ها، بجز استثنائاتى، جناح حاكم با دخالت غیرقانونى در انتخابات از راه شوراى نگهبان، نیروهاى نظامى امنیتى و تشكیلات وزارت كشور نتیجه انتخابات را برپایه امیال ولى فقیه و هواداران سینه چاكش تغییر داده است بطورى كه تقلب در انتخابات نهادینه و دست بردن در نتایج آن به امرى عادى تبدیل شده است. اما در كودتاى انتخاباتى سال گذشته بسیارى از رأى دهندگان در برابر تقلب انتخاباتى ایستادند و خواستار آن شدند كه به شعور اجتماعى و رأیشان احترام گذاشته شود و سیاستمداران تسلیم خواسته هاى آنان گردند. این " گناه بزرگ " چنان كه دیدیم با سركوب، شكنجه و اعدام و زندانى كردن معترضین روبرو شد و نام فتنه بخود گرفت

با توجه به آنچه گفته شد مى توان جارو جنجال كودتاچیان در باره سخنان محمد خاتمى را رمزگشایى كرد. خاتمى در گفتارش كف خواسته هاى اصلاح طلبان براى شركت احتمالى در انتخابات را اعلان كرد و از حاكمیت خواست به آزادى زندانیان سیاسى و برگزارى انتخابات آزاد تن دهد و به روح قانون اساسى باز گردد. این خواسته ها از یك سال و نیم پیش بارها از سوى تمام رهبران نمادین جنبش سبز بیان شده و در سخرانى هاى پیشین خاتمى نیز تكرار شده بود و تنها موضوع تازه در گفتار خاتمى كه واكنش عصبى و پرخاشجوگرانه ى باند كودتا را برانگیخت اعلان شركت احتمالى اصلاح طلبان در انتخابات بود كه به كابوسى براى كودتاچیان تبدیل شد.

پس از سخنان خاتمى در ملاقات با جناح اقلیت مجلس، جنتى دبیر شوراى نگهبان كه دروغ یك میلیار دلارى اش علیه رهبران جنبش سبز هنوز در یادها مانده است، در دو نماز جمعه پیاپى، در واكنش به خاتمى گفت " اصلا، نیازى به حضور این عده در انتخابات نیست " [١] وى خود را همچون دیگر اعضاى باند كودتا سخنگوى مردم نیز به شمار آورد و افزود كه " مردم و مسئولان آنها را به هیچ وجه قبول ندارند ". این اهریمن صفت پیر كه سنگدلى اش را بارها در پافشارى به اعدام زندانیان سیاسى شاهد بوده ایم، ژرفناى كابوس خویش را از شركت اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو نشان داد. وى با تأكید براینكه " جمهورى اسلامى نمى تواند در مقابل مردم دست به اسلحه برد و حكومت نظامى به پا كند زیرا در شأن جمهورى اسلامى نیست " ! افزود " امروز کسانی برای آمدن مجدد به عرصه سیاسی شرایط می‌گذارند، چه کسی شرایط آنها را قبول می‌کند؟‌ اصلا چه کسی به آنها رای می‌دهد؟ وقاحت آنها که حد و مرز ندارد." [٢] وى با زبان بى زبانى اعتراف مى كند اگر شرایطى فراهم كنیم كه مردم بطور گسترده در انتخابات شركت كنند جناح حاكم قدرت را از دست خواهد داد و ناچار به انجام كودتاى دیگرى خواهد شد !

پس از آنكه كیهان نیز با دشنام و ناسزاگویى به رهبران جنبش خواستار رد صلاحیت نمایندگان اقلیت مجلس بخاطر ملاقات با محمد خاتمى شد و با توجه به اینكه خاتمى امكان نظارت مجلس بر نیروهاى نظامى - امنیتى كشور را نیز مطرح ساخته بود، [٣] سرداران قداره بند سپاه نیز وارد كارزار تبلیغاتى شده و هراس خویش را از شركت احتمالى جنبش سبز در انتخابات پیش رو نشان دادند، سردار جوانى در گفتگو با خبرگزارى نظامى - امنیتى فارس كه بعنوان " كارشناس مسائل سیاسى " معرفى شده بود ! خواسته هاى خاتمى را " مرحله جدیدى از ادامه پیاده سازى فرمول جنگ نرم " خواند و مدعى شد كه اینبار " فتنه گران" با مهره هاى تازه و رفتار متعادلانه و شعارهاى فریبنده به سوى كاركرد منافقانه پیش مى روند. وى زمینه را براى رد صلاحیت نمایندگان اقلیت مجلس نیز آماده كرد و ملاقات آنان با خاتمى را دور از انتظار خوانده گفت : نمایندگان ملت در خانه ملت باید بدانند، زمانی كه عموم ملت، فتنه و سران فتنه را محكوم كرده و خواهان محاكمه سران فتنه‌اند، نمایندگان نیز باید مواضع خود را همچون موكلین خود به صورت صریح و شفاف بیان كنند. [٤] در همین رابطه سرتیپ پاسدار على محمد نائینى معاون فرهنگى و اجتماعى بسیج محمد خاتمى را " خیانتكار به نظام " ! خواند و گفت براى كسانى كه در فتنه گذشته خیانت كرده اند راه بازگشتى نیست. [٥]

الهام مشاور حقوقى رئیس دولت كودتا نیز كه از حاشیه امنیتى و مصونیت قضایى ویژه اى برخوردار است، از قافله عقب نماند و با بیان اینكه در انتخابات سال آینده مجلس، با فتنه هاى جدیدى رو به رو خواهیم بود، هراسش از گفتار خاتمى را چنین بیان كرد " نباید ظرفیتی که برای کوبیدن فتنه ایجاد شده است جمع شود، چرا که با بایگانی و فراموش کردن آن ها تجربه ها فراموش شده و فتنه جدید شکل خواهد گرفت." [٦]

در این میان واكنش بخشى از جناح راست سنتى نسبت به سخنان خاتمى و شركت احتمالى اصلاح طلبان در انتخابات، ادامه راه گذشته آنها مبنى بر ایجاد تفرقه در میان جنبش سبز پس از اعلان ترفند " جذب حد اكثرى و دفع حد اقلى " بوده است. در این رابطه محمد نبى حبیبى، دبیركل مؤتلفه گفته است " هر اصلاح طلبى معاند نیست. نظام قانون اساسى و اطاعت از ولى فقیه را در دستور كار خود دارد و ما معتقد به حذف آنها نیستیم. آقای خاتمی باید پاسخ دهد که ادعای تقلب را قبول دارد یا نه. سکوت یعنی تایید تقلب و چنین شخصی چگونه می تواند ادعای حضور در متن نظام را داشته باشد؟» [٧]

اما اصولگرایان منتقد دولت كه از آینده ى سیاسى خویش و احتمال رد صلاحیت در انتخابات مجلس آینده نگرانند مواضع متفاوتى را برگزیده اند. سایت الف در واكنش به گفته هاى جنتى و با اشاره به پشتیانى وى از رئیس دولت كودتا در انتخابات سال گذشته نوشته است: " گفته های ایشان به عنوان دبیر شورای نگهبان تلقی می شود و نه یک رجل سیاسی یا عالم دینی و شورای نگهبان به عنوان داور بی طرف انتخابات مطرح است .این اظهارات سیاسی که از یک سال مانده به انتخابات بعدی مطرح می شود ، اصل بی طرفی شورای نگهبان در مورد کاندیداها و گرایش های سیاسی آنان را مخدوش می کند. بیاد داشته باشیم که اظهارات برخی از اعضاء محترم این شورا در حمایت تلویحی از آقای احمدی نژاد قبل از انتخابات سال گذشته، چقدر بازتاب منفی داشت و موجب سوء استفاده قانون شکنان قرار گرفت " [٨] مطهرى نماینده دیگر اصولگراى منتقد دولت نیز ضمن عادلانه خواندن خواسته هاى محمد خاتمى بر راهبرد ایجاد تفرقه میان رهبران جنبش تأكید كرده است " البته آقای خاتمی لازم است نظر خود را درباره رفتار آقای موسوی در بحران اخیر به صراحت بیان کنند تا بر همگان روشن شود که راه ایشان غیر از راه آقای موسوی است. " [٩] وى همچنین یكپارچگى اصولگرایان در انتخابات آینده را امكان پذیر ندانسته گفته است " اصول گرایان چاره ای جز این که در انتخابات آتی دو فهرست بدهند ندارند.... رقابت اصلی میان اصولگرایان منتقد دولت و حامی دولت خواهد بود و اگر مشارکت مردم در سطح بالایی باشد، دسته اول پیروز میدان خواهند بود." این در حالى است كه محمود معلمى رئیس اداره "تحلیل و توجیه" و معاون رییس اداره سیاسی سپاه، عدم رضایت این نهاد نظامى - امنیتى را از كاركرد اكثر نمایندگان مجلس بیان كرده است : " در مجلس فعلی که اکثریت با نمایندگان اصولگراست به جز ۳۰ تا ۴۰ نماینده عملکرد مابقی برای ما رضایت بخش نیست." ! [١٠]

هرچند تا انتخابات پیش رو مدت زیادى مانده است اما همانطور كه محمد خاتمى پیش بینى كرده است بنظر مى رسد كه فضاى سیاسى ایران روبه بسته ترشدن در حركت است. از اینروى احتمالا ً كودتاچیان خواهند كوشید با تمام توان از فراهم شدن تمهیداتى كه به مشاركت گسترده مردم منتهى شود جلوگیرى كنند تا بتوانند با مشاركتى در حد انتخابات دوره دوم شوراها و با كمك نیروهاى امنیتى - نظامى، لشگر ناظران شوراى نگهبان و وزارت كشور دولت كودتا نمایندگان تندرو و سرسپرده را از صندوق هاى رأى بیرون آوردند.

٢٠ دى ١٣٨٩
---------------

١- نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست، آفتاب ١٤ دى ٨٩
٢- جمهوری اسلامی نمی‌تواند در مقابل مردم دست به اسلحه ببرد و حکومت نظامی به‌پا کند، آفتاب ١٧ دى ٨٩
٣- خاتمی: حد اهانت از اشخاص و افراد به نهادهایی چون مرجعیت رسیده است، آفتاب ٧ دى ٨٩
٤- حركت جدید خاتمی ادامه پیاده سازی فرمول جنگ نرم است، پیك ایران به نقل از جرس، ٢٠ دى ٨٩
٥ و ١٠- واکنش به خاتمی، هشدار به خودی ها، روزآنلین، ١٨ دى ٨٩
٦- با فتنه جدیدی مواجه می‌شویم/ظرفیت کوبیدن فتنه نباید جمع شود، ایلنا، ١٧ دى ٨٩
٧- انتخابات آینده مجلس ایران، اصلاح طلبان و «شکاف» در جناح اصولگرایان، رادیو فردا، ٢٠ دى
٨- نقد «الف» بر اظهارات آیت الله جنتی، تابناك، ١٩ دى ٨٩
٩- مطهری: احمدى نژاد و مشایی در پی جذب ۱۴میلیون نفری هستند که به موسوی رای دادند، اخبار روز، ١٨ دى ٨٩نظر شما درباره این مقاله:

 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024