جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - Friday 1 March 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Wed, 23.04.2008, 7:16

تهدید ایران محکوم است


امیر مومبینی

بانو کلینتون در مسابقه‌ی انتخاباتی نه چندان وزین خویش با آقای اوباما مرتکب خطایی شدند که به تنهایی نشان می‌دهد ایشان نه در سیاست تبحر دارند و نه بر عقل خود تسلط. این گفته‌ی ایشان که آمریکا می‌تواند ایران را محو کند بسیار هولناک و شرورانه و به دور از هرگونه سنجیدگی و سازندگی است. ایرانیان از این که سرنوشت کشورشان بازیچه‌ی نمایش‌های انتخاباتی آمریکا شود براستی منزجر هستند و در برابر این سخنان بانو کلینتون احساسی جز حیرت و تحقیر در آنها پدید نمی‌آید. توسل به رگ و ریشه‌های نژادی و قومی و جستجوی رابطه‌های خویشاوندی با این یا آن شخصیت مشهور و یا رجزخوانی‌های علیه کشوری چون ایران در اینگوشه‌ی جهان با هدف تحمیق مردم و گردآوری رأی هم مضحک است و هم به دور از تمام اصول پذیرفته‌شده در دموکراسی.

ایرانیان آگاه و آزاده با مردم آمریکا و اسرائیل و همه‌ی آزادی‌خواهان جهان همراه شده و سخنان آقای احمدی‌نژاد علیه کشور اسرائیل را محکوم کردند. اکنون جای آن دارد که همین واکنش در مقابل بانو کلینتون صورت گیرد و سخنان اخیر وی در مورد ایران توسط آمریکائیان و دیگر مردم جهان محکوم گردد. خصوصاً واکنش مردم و دموکراسی آمریکا به چنین گفته‌هایی حائز اهمیت است.

ایران کشوری است که هم از فقدان دموکراسی سیاسی و سامان اقتصادی رنج می‌برد و هم از محاصره‌ها و تهدید‌های خطرناک خارجی. آیا انتخابات پیش روی آمریکای بزرگ می‌خواهد برای ایران پیامی امید آفرین و شادی بخش داشته باشد و راه همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری را بیشتر بگشاید و یا این که بر نگرانی مردم ایران بیفزاید؟ من همچون یک ایرانی مدافع صلح و زندگی و تلاشگر راه حفظ محیط زیست با هر گونه تولید و کاربست سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه تسلیحات اتمی مخالفم. ایرانیانی چون من با تمام قوا علیه هرگونه سمتگیری سیاسی دولت ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی مبارزه می‌کنند. ما شرط صلح پایدار و امنیت و آسایش جهانی را در گرو یک جهان عاری از تسلیحات اتمی می‌دانیم و تسلیح اتمی در ایران را زمینه ساز تخریب این کشور می‌دانیم.

با این همه، مخالفین پیگیر سلاح اتمی در ایران می‌دانند که دولت ایران فاقد چنین سلاحی است و در شرایط کنونی فاقد امکانات رسیدن به آن. حتی سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده هم تأیید کردند که دولت ایران چنین برنامه‌ای را دست کم در شرایط کنونی دنبال نمی‌کند. پس چگونه است که سلاح اتمی به بزرگترین دستاویز برای تهاجم به کشوری تبدیل شده است که فاقد این سلاح است و برنامه‌ای هم برای رسیدن به آن ندارد؟ چرا کشورهایی که دارای این سلاح هستند و حتی آن را به کار برده‌اند فکری به حال خود نمی‌کنند؟ چرا دولت‌هایی که این همه از خطر دستیابی دیگران به تسلیحات اتمی ابراز نگرانی می‌کنند کشورهای فاقد این سلاح را به تهاجم اتمی تهدید می‌کنند؟ چگونه است که کشوری مثل پاکستان، که پایگاه القاعده است، به کمک آمریکا به بمب اتمی مجهز می‌شود اما کشور ایران بدون داشتن چنین بمبی حتی تهدید اتمی می‌شود؟ منطق این برخورد چیست؟ آیا انگیزه چیزی جز سیطره طلبی به هر قیمت است؟ آیا آن بمب اتمی که جنگخواهان پی آن می‌گردند نام دیگری جز نفت دارد؟ آیا تصور می‌شود که مردم نمی‌دانند جنگ جنگ انرژی و نفت است و جنگ سیطره بر جهان و الباقی حرف پوک؟

شاید ایرانیان در نظر برخی از سیاستگران و از آن جمله بانو کلینتون مردمی عجیب جلوه کنند که میتوان کشور آنها را به نابودی هم تهدید کرد. اگر همه‌ی این عجایب منسوب به ایرانیان دروغ باشد یکی از آنها قطعاً راست است. ایرانیان تسلیم استعمار نمی‌شوند و در برابر تهاجم متحدند!

ایران و آمریکا در تاریخی طولانی دوستان هم بودند و اکنون نیز می‌توانند و باید دوستان هم باشند. برای احیاء دوستی باید دوستانه سخن گفت و دوستانه عمل کرد، همانگونه که مردم آگاه ایران چنین می‌کنند. نیروی دوستی در آمریکا و ایران باید بتواند نیروی دشمنی در هر دو کشور را عقب بنشانند و به این بحران ویرانگر سیاسی پایان دهند. به امید برقراری همزیستی مسالمت‌آمیز و دوستی و همکاری.

نظر کاربران:


خدمت امیر عزیز...
قصد پاسخگویی به شما را نداشتم اما از آنجا که به من درس اخلاق عبرت دادید دوست دارم به نکاتی اشاره کنم. امیر عزیز، دوران این نوع برخورد که زمانی برای ما شیرین بود و با این شیوه به بحث و گفتگو می پرداختیم گذشته است. اگر فرهنگ دمکراسی و احترام به نظر دیگران برای ما روزی سرگرمی سیاسی بود، آن را در سرزمین های دمکرات که حقوق بشر قانون زندگی است پیدا کردیم. من و شما می توانیم متفاوت فکر کنیم قرار نیست همه مثل هم باشند و بی شک تبادل نظر بدون تعصب به همه ما کمک خواهد کرد .
دوست گرامی من...هنوز عرق نوشته قبلی من خشک نشده است، من کجا از ویرانی خانم کلینتون دفاع کردم، تنها اشاره کردم این نوع برخورد و سخنرانی ها و نگرانی ما ایرانی ها ریشه در سیاست و عمل خود نظام جهان ستیز جمهوری اسلامی دارد و همین جا من از شما سوالی دارم، اگر ما از یک نظام دمکرات که با حقوق بشر جهان میثاق داشت بهره مند بودیم آیا ما باز هم شاهد این نوع تحقیر و تهدید بودیم؟ جواب فوری من نه است.
عبرت، من از تاریخ و گذشته سیاسی خودم که با سازمان اگثریت همراه بود بزرگترین درس و تجربه را گرفتم که متاسفانه شاید شما شجاعت بیان آن را نداشته باشید و آن نوگرایی و دوری از چپ سنتی و فرهنگ آن است. ما در آغاز ٔانقلاب دمکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، آزادی احزاب، آزادی های فردی و اجتماعی، رفاه و سعادت را قربانی شعارهای ضد امپریالیستی کردیم و آن قدر پیش رفتیم که دیدیم با شعارهای ضد امریکایی خمینی برادر شدیم. رفیق جان به گذشته نمی توان برگشت تنها می توان از ان درس گرفت و از تجربه ها سود جست.
در پایان باز تاکید می کنم من با هر حمله نظامی و الترناتیو سازی از سوی هر دولتی مخالفم و باورم این است شعور و اراده مردم ایران تنها تضمین کننده آزادی و نجات از شر نظام فاسد و مستبد جمهو ی اسلامی خواهد بود و اعتقاد دارم ما باید ار هر امکانی از سوی هر نیرو و دولتی که شعور و اراده مردم ما را در نظر دارد و خواهان استقرار دمکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران است باید استقبال کنیم. امروز برای من دست یافتن به دمکراسی و رعایت حقوق انسانی مردم ایران بیش از هر جیزی مقدم است و کلید همه بحرانها و مشکلات در ایران دمکراسی است و نیرو ما ایرانی باید صرف همین بشود و بی شک چپ نوگرا و خلاق با درک جدید از دمکراسی و جامعه مدنی و حقوق مادر زادی شهروندان خود در این امر تاثیر گذار خواهد بود.
با احترام. هادی

*

می خواهم به موضوع از زاویه ی دیگری نگاه کنم. به نظر من این مقاله را باید برای مقامات تصمیم گیر آمریکایی و غربی ترجمه کرد و بهشان نشان داد، که دقیقا به همین دلایل و شواهد و قراین رژیم جمهوری اسلامی در تمشیت امور عادی کشور و مردم ایران درمانده و احمقانه به دنبال جنگ و دشمن خارجی است تا با این کار صفوف رو به تلاشی خودرا در حاکمیت ترمیم و دوباره متحد کند.
حمله به ایران بزرگ‌ترین مائده برای این رژیم نابکار است تا همه‌ی بی کفایتی ها و ندانم کاری ها و فساد خودرا به گردن حمله‌ی دشمن خارجی و آمریکا بیندازد. کابینه‌ی احمدی نژاد از همان اول کابینه‌ی جنگ بود و هنوز هم هست. اینکه تا کنون جنگ نشده، عجیب است و به گمانم آمریکایی ها و غربی ها دست آن را خوانده و تاکنون خویشتنداری نشان داده‌اند. نیروهای کم نفس و پراکنده اپوزیسیون در برون مرز باید همه نیروی خودرا جمع کنند و به هر وسیله و رسانه ای به گوش مقامات تصمیم گیر غرب و کاخ سفید برسانند، که مبادا دست به خطای مهلک حمله به ایران بزنند، که در این صورت نه تنها به هدف خود نمی رسند که کار این ملت را ده ها سال دیگر به عقب می اندازند. چراکه رویارویی نهایی رژیم با مردم در میان مدت یا حتی کوتاهمدت اجتناب ناپذیر است. جنبش های اعتراضی بر بستر نارضایتی های عمومی شکل گرفته و درحال گسترش هستند و با ادامه بحران اقتصادی و ناکارآمدی و ناتوانی رژیم در مقابله با آن، ابعاد توده ای خواهد یافت. با حمله نظامی خارجی این فرصت گرانبها نه به تهدید، که به فاجعه برای مردم و تمامیت ارضی کشور ، افزایش نجومی قیمت نفت (تا 500-300 دلار هر بشکه)، بحران فراگیر منطقه ای و جهانی و بسیاری حوادث پیش بینی نشده دیگر، می انجامد. گمان نمی کنم غرب و آمریکا ی گرفتار در بند عراق و افغانستان و اقتصاد داخلی، اینقدر خام و درعین حال مستاصل شده باشد که به رژیمی حمله آورد که خود همه کارهای مملکت را تعطیل کرده (بجز البته تولید و صدور نفت گران را) و فقط منتظر شیپور جنگ است. آمریکا اگر صادقانه می خواهد کار بکبار برای همیشه به سرانجام برسد، بهتر است همین سیاست " تو اونور جوی، من این ور ، فحش بده فحش بسون!" را ادامه دهد و کار این رژیم بد کنش را به خود مردم آن بسپارد تا به همان دستی که برکشیدندش، به زمین گرم زنندش و درخاک سرد گذارندش!
چنین باد!

*

جناب اقاى مومبينى بادرود. با نظرات جنابعالى كاملا موافقم و بويژه پاسخ شما را به هموطن گرامى هادى كاملا منطقى ميدانم، پيشنهاد ميكنم كه اين مقاله را با تصحيحاتى به عنوان نامه سرگشاده به خانم كلينتون انتشار دهيد و از ايرانيان بخواهيد تا با امضاء ان به خانم كلينتون و امثال ايشان تفهيم كنند كه تهديد به نابودى ايران جز اينكه در ايران براى خودشان نفرت بخرند چيزى بدست نمياورند. در اينجا به اندسته از هموطنان عرض كنم كه حمايت از حمله نظامى بيگانگان به ميهن با هيچ توجيهى مورد پسند ايرانيان قرار نخواهد گرفت. نگاه كنيد به سياست مجاهدين خلق كه با همدستى صدام به ايران حمله كرده‌اند جز نفرت چه چيزى نصيبشان شده است.
ايرانيان امروزدر باره انهائى كه به پيشواز لشكريان اعراب و مغول و تاتار رفتند چگونه مي‌انديشند. در نهايت اين ساده لوحى است كه اگر فكر كنيم امريكا و ناتو با خون جوانانشان و ثروت كشورشان براى كسورمان دمكراسى مياورند. به قول گارسيا ماركز امريكا دوست نميخواهد انها نوكر ميخواهند. مطمئن باشيد كه انها نگران دمكراسى نيستند اگر رژيم طرفدار خود را در ايران سر كار بياورند همانطور كه در مصر اقاى مبارك ۲۸ سال تنها كانديداى رئيس جمهورى بود وپادشاه مصر شد ودر باره عربستان وكويت واردن و مراكش نميخواهم حرفى بزنم.

*

با درود
مطلب زیر که عین آن در سایت بی بی سی آمده و کامل آن را میتوان در نشریات خارجی خواند برای عبرت آقای هادی ضمیمه میشود. جای تأسف است که چپ‌های پیشین ما کارشان به جایی رسیده است که هر نوع انتقادی به امپریالیسم و کاپیتالیسم را تاب نمی آورند. من در شگفتم چطور کسانی این مزخرفات خانم کلینتون را خوانده و با خیال راحت سر به بستر گذاشته‌اند. کسانی که برای هر مناسبتی طومار جمع میکنند برای تهدید ایران به نابودی هم میتوانند طومارکی جور کنند. مگر سرنوشت ۷۰ میلیون ایرانی بازیچه سیاستمداران مزور آمریکا است که هر که از راه نرسیده ما را به تهاجم و سرکوب و نابودی تهدید میکنند؟ من برای آن شکل آزادی خواهی و دموکرات منشی که در برابر این همه توهین و تحقیر به کشور ما سکوت میکند ارزشی قائل نیستم. استقلال به ویژه در شرایط کنونی شالوده آزادی است. کسانی که استقلال یک کشور را تهدید میکنند نمیتوانند برای آن کشور آزادی به ارمغان بیاورند.
امیر مومبینی

بی بی سی ( سایت فارسی همین امروز!)
رد سخنان تهدید آمیز کلینتون علیه ایران؛
معاون وزیر خارجه بریتانیا اظهارات اخیر هیلاری کلینتون درباره ایران را غیرمدبرانه توصیف کرده است. هیلاری کینتون - که از حزب دمکرات برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبارزه می کند - گفته بود در صورتی که ایران به اسرائیل حمله هسته ای کند و او رئیس جمهور آمریکا شده باشد، آماده است به ایران حمله کند. او افزوده بود که آمریکا این قدرت را دارد که ایران را "کاملا محو" کند.
او در توضیح منظورش از تهدیدی که مطرح کرده، گفت که می خواهد به رهبران ایران اجازه ندهد "دست به عملی نامحتاطانه، نابخردانه، یا فجیع بزنند."
در واکنش به این سخنان، لرد "مارک مالوک – براون" معاون امور آسیا، آفریقا و سازمان ملل وزارت خارجه بریتانیا در مجلس اعیان این کشور اظهار داشت: هشدار دادن به ایران نسبت به پیامدهای ادامه تلاش برای ساخت سلاح هسته ای و اینکه پیامدهای این کار چه تاثیری بر امنیت آن کشور می گذارد، عملی معقول است.
ولی در دنیای امروز تهدید به محو کردن هر کشوری و در بسیاری موارد ساکنان غیرنظامی آن کشور، احتمالا عملی غیرمدبرانه است.
معاون وزیر خارجه بریتانیا افزود که دولت بریتانیا خواستار آن است که خاورمیانه – از جمله اسرائیل – به دور از سلاح های هسته ای باشد.
در پی پخش اظهارات هیلاری کلینتون از یک شبکه تلویزیونی، باراک اوباما، رقیب خانم کلینتون از حزب دموکرات، نیز سخنان او را رد کرده و گفته بود: یکی از چیزهایی که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم به کار بردن کلماتی نظیر "محو کردن" بوده است؛ چنین سخنانی واقعا نتیجه خوبی نمی دهد و من علاقه ای به شاخ و شانه کشیدن ندارم.

*

سلام امیر عزیز
من به خوبی دغدغه و نگرانی شما را درک می کنم و هیچکس در هیچ کجای دنیا حق ندارد خواهان نابودی سرزمینی شود، اما رفیق عزیز گویا شما هنوز در دوران پر خطای به اصطلاح ضد امپریالیستی بسر میبرید. خانم کلینتون اعلام کرد اگر حکومت ایران با سلاح هسته ای به اسرائیل حمله کند جمهوری اسلامی را نابود خواهد کرد. چرا ما سعی می کنیم ایران را با جمهوری اسلامی یکی بدانیم.
آقا امیر... بی شک سرنوشت و برقراری دمکراسی و حقوق بشر باید توسط مردم ایران انجام بگیرد و با جنگ و بمب و کشتار مردم ایران هرگز به آزادی دست پیدا نخواهند کرد، اما فراموش نکنید، این تحقیر و انزوا و سخن اخیر خانم کلینتون نتیجه مستقیم سیاست و عمل جمهوری اسلامی و در راس آن آقای خامنه ای و احمدی نژاد است که با جهان ستیز دارند و با ادامه غنی سازی باعث بی اعتمادی و ترس مردم دنیا شده اند.
آقا امیر... من نمی خواهم ایرانم را کسی تهدید به نابودی کند، اما اگر عینک خود را برداریم متوجه می شویم سالهاست که جمهوری اسلامی و امروز رهبر آن با استبداد و کمک به نیروهای جنگ طلب و تروریست کمر به نابودی ایران بسته است.
آقا امیر... جمهوری اسلامی، نظامی بسیار خطرناک است که در صورت دست یافتن به سلاح هسته ای می تواند جهان را تهدید کند و استدلال شما مبنی براینکه دیگران هم دارند... خطا است و ما ایرانی ها به جای اینکه رگ غیرتمان بیرون بزند و بر سر خانم کلینتون فریا بزنیم، بر سر نظامی فزیاد بزنیم که ریشه تمام این بحرانها و بدبختی در خودش است
hadi.

*
من متن کامل سخنان خانم کلینتون را نخوانده ام و اگر از محو ملت ایران سخن گفته باشند،یاوه ای ست همسان بسیاری از یاوه های متداول در این روزگاران. اما اگر سخن بر سر محو جمهوی اسلامی باشد، که گمان می کنم چنین منظوری مد نظر بوده باشد، دمشان گرم. ضمناً جناب ممبینی گرامی، منظور شما از همزیستی مسالمت آمیز و همکاری بیشتر بین کیست؟
آن آقای محرم کاربری هم که فرموده بودند، حل مشکل ایران با ایرانی ها، لطفاً توضیح دهند چگونه؟ همانند همین ۳۰ سال گذشته؟

*

با سلام خدمت آقای ممبینی،
واکنش شما به اظهار نظراتی از این دست که متاسفانه اولین بار نیست ابراز می شود، بسیار شایسته و بجاست. اولین بار ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه بود که علیرغم سیاست ملایمتری که نسبت به نیکلا سرکوزی داشت صحبت از "با خاک یکسان شدن تهران" در صورت حمله فرضی اتمی ایران به اسرائیل کرد.
چند هفته پیش نیز یکی از مسئولین اسرائیلی صحبت از "ویران کردن ایران" در صورت انجام چنین حمله ای کرد. اکنون نیز هلاری کلینتون کشور و مردم ما را وسیله ای برای تبلیغات انتخاباتی خود کرده است. کار ی بسیار زشت. اگر احمدی نژاد صحبت نابودی اسرائیل می کند این دلیلی برای اظهارات سخیفی از این دست از سوی سیاستمدارانی که خود را پایبند به دمکراسی، حقوق بشر و روابط بین الملل می دانند نیست.
حمید فرخنده

*

بايد كلينتون را مجبور كنيد حرفش را تصحيح كند. اگر نسل كشي و محو كردن يك ملت از روي زمين بد است اين موضوع بايد براي همه بد باشد. ايرانيها بايد به امريكاييها بفهمانند كه جنايت كار بودن ملاها هيچ گونه مجوزي به هيچ قدرت خارجي نمي دهد كه ملت چند هزار ساله ايران را از روي زمين محو كند. و شما خانم كلينتون و ديگر مردم اصلاح طلب امريكا فعلا با استفاده از جو دموكراسي امريكا مشكل خودتان را حل كنيد. حل مشكل ايران با ايرانيها.

*

این توقع که گویا دمکراتهای امریکا واقعا اعتقادبه دمکراسی و بفکر تعمیم آن در جهان را دارند اشتباه است. با مرقومه آقای میرموبینی کاملا همنظرهستم. باید منتظر عکس العمل سازمانهای سیاسی بود. این خانم قبح از
قباحت برده است. دلیلش را باید در عدم انسجام سازمان های سیاسی دانست.نظر شما درباره این مقاله:

 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024