يكشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ - Sunday 26 September 2021
ايران امروز
iran-emrooz.net | Mon, 13.09.2021, 10:39

این برای سرگرمی ما نیست! / احمد زیدآبادی

انگار زمینه‌های کل‌کل سیاسی در ایران کم بود که موضوع افغانستان هم به آن اضافه شد!

برخی هواداران جناح‌های سیاسی و کنشگران فضای مجازی در کشورمان در مورد بحران افغانستان به نحوی اظهارنظر می‌کنند که پنداری این بحران برای سرگرمی ما پدید آمده است!

ماجرای برآمدن دوبارۀ طالبان در کشور همسایه، جدی‌تر از آن است که ملعبۀ کل‌کل‌های روزمرۀ ما قرار گیرد. این ماجرا نیاز به ژرف کاوی، تحلیل و ارائۀ پیشنهادهای مشخص و عملی دارد و گرنه با بزرگ یا کوچک جلوه دادن فلان رفتار روزمرۀ طالبان و منازعۀ لفظی بر سر آن، فقط اسباب سرگرمی یا اعصاب خردی خود را فراهم می‌کنیم.

اگر رؤیاپردازی جای سیاست عملی را بگیرد و مجادلات سیاسی به همین منوال بین ما ایرانیان تداوم یابد، بعید می‌دانم آیندۀ ما خیلی هم درخشان‌تر از افغانستان باشد که لازم آید برای کشور همسایه این همه دست و پا بسوزانیم!

در همین شرایط بحرانی افغانستان، طالبان و مخالفانشان، ملایم‌تر و مدنی‌تر از ما ایرانیان با هم حرف می‌زنند. صحبت‌های روزانۀ آنها را دنبال کنید و بعد متوجه شوید که ما کجای کاریم!
 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2021