شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - Saturday 8 May 2021
ايران امروز
iran-emrooz.net | Thu, 29.04.2021, 23:41

سازمانهای جبهه ملی در خارج: روز جهانی کارگر را گرامی می‌داریم

در آستانه “اول ماه مه”، روز جهانی کارگر، با ورشکستگی اقتصادی و بحران کرونا روبرو هستیم. ‏سیاست های جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را ورشکسته نموده، فقر و بیکاری و گرانی را حاکم ‏ساخته و در بیش از یکسال گذشته با ندانم کاری در مقابله با پاندمی کرونا و تعلل در تهیه واکسن آن ‏نابسامانی های موجود را تشدید کرده و سلامت میلیونها تن از ایرانیان را به خطر انداخته است.

امروز ۷۵ تا ۸۰ درصد مردم کشور ثروتمند ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. بخش‌های وسیعی حتی ‏از اقشار متوسط حاشیه‌نشین شده‌اند. تورم ۵۰ درصدی و پائین ماندن درآمدها، زندگی را بر ‏مستمری بگیران و بازنشستگان تباه کرده است. اوج و شدت بیکاری باعث شده که بیکاران برای تهیه ‏لقمه نانی، به بدترین شرایط غیر انسانی تن ¬دهند. میلیون¬ها کودک کار، به علت فقر، به جای ‏نشستن در کلاس درس، ناگزیر به خیابان¬ها روی آورده، زباله گردی میکنند و یا برای ادامه زندگی به ‏هر کاری تن می¬دهند. در این میان کرونا نیز مزید بر علت شده، به اخراج میلیونها کارگر، از بین رفتن ‏میلیونها امکان اشتغال و فقر بیشتر انجامیده است.

بی‌ثباتی و روندِ فقیرسازی سیستماتیک مزدبگیران، با تبعیض حداکثری، بیش از همه، خود را در ‏وضعیت معیشتی زنان کارگر نمایان کرده است. در پی افزایش بیکاری و ‌اخراج‌ها، ۷۰ درصد زنان کارگر ‏به‌ بهانه پاندمی کرونا، اخراج و بیکار شده اند. حق اشتغال پایین، قرار گرفتن در صفِ نخست اخراج و ‏بیکارسازی، زندگی زنان کارگر را به شدت بیشتری از مردان تحت الشعاع قرار داده است.‏

حاکمیت جمهوری اسلامی با بی تفاوتی به این شرائط برخورد کرده، کشور را به بن بست کشانده و ‏کوچکترین امیدی نیز برای بهبود وضعیت باقی نگذاشته است. این حاکمیت در تمام طول عمر ‏خویش به جای حل مشکلات مردم و کشور به دنبال صدور انقلاب و شیعیگری به نام مردم ایران ‏بوده و همچنان به دشمن تراشی، گروگانگیری، تروریسم، مداخله سیاسی و نظامی در کشورهای ‏دیگر، غرب ستیزی مشغول بوده و گاه به اعلام درگیری با “جن و انس” پرداخته و مشکلات جامعه را ‏فرعی دانسته است. مبالغ هنگفتی از بودجه کشور برای اهداف مذهبی و نظامی صرف میشود و ‏امور فرهنگی، آموزشی، عمرانی و سازندگی به محاق رفته‌ است.

در چنین شرایط وخیمی یک حاکمیت دلسوز به تقویت سازمان تامین اجتماعی میپرداخت اما دولت با ‏برداشت مبالغ هنگفتی از صندوق این سازمان تحت عنوان وام آن را بیش از پیش تضعیف و با ‏کسری بودجه روبرو کرده است. در گذشته نیز سعید مرتضوی که متهم به جنایت و فساد بود را به ‏ریاست این سازمان گمارده بودند و او در دوران ریاستش شرکتهای تامین اجتماعی را به قیمت یک ‏سوم ارزش واقعی به بابک زنجانی فروخت بدون آنکه به این دلیل مجازات شود.

جمهوری اسلامی هرگونه اعتراض و حق طلبی را به شدت سرکوب میکند. شمار بالایی از فعالان ‏صنفی کارگری و معلمان در زندان بسر میبرند. پاسخ جمهوری اسلامی به اعتراضات گسترده مردم علیه ‏گرانی بنزین در آبان ۹۸ گلوله بود. در اثر عقب گرد تاریخی امروز با مقوله ای شدیدتر از “استثمار ‏انسان از انسان” روبرو هستیم. حاکمیت این نظام الویتش امنیت و بهبود زندگی مردم و کشور نیست ‏بلکه تنها حفظ بقا و ایدئولوژی اش و ادامه چپاول ثروتهای ملی و فروش کشور به بیگانگان است.

روشن است که کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر گروههای اجتماعی در مقابل سیاستهای نظام ‏ساکت نمینشینند. فریاد دادخواهی آنها در کنار همدیگر در اجتماعات اخیر بازنشستگان‌ در ‏سراسرکشور با حضور معلمان و کارگران و دیگر اقشار مزدبگیر بلند بود. اوج نارضایی ها، مصمم ‏بودن معترضین، تعدد اعتراضات، فراگیرتر شدن آنها، اضافه شدن شهرهایی که تجمعات در آنها برگزار ‏میشود و فراصنفی تر شدن شعارهای شرکت کنندگان از ویژگی های اعتراضات اخیر این گروهها بوده ‏است.

به نظر ما راه خروج کشور از شرائط کنونی، جایگزین نمودن جمهوری اسلامی با حکومتی مبتنی بر ‏آزادی، دموکراسی، حفظ تمامیت ارضی و جدایی دین از حکومت است. حکومتی ملی و متکی به آراء ‏مردم که مدافع حقوق همه شهروندان و از جمله کارگران، معلمان و مزدبگیران باشد.‏

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور خواهان اتحاد هرچه بیشتر کارگران، معلمان، ‏بازنشستگان، زنان، دانشجویان و سایر گروههای مدنی جامعه برای اعاده حقوق خویش است. ما ‏تشکیل سندیکا و فعالیت آزاد سندیکائی را حق مسلم کارگران و زحمتکشان ایران میدانیم و از ‏خواست ۱۵ تشکل صنفی سندیکایی برای “ایجاد یک شورای همکاری میان بخش‌های مختلف ‏کارگران، کارمندان و مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و بیکاران” پشتیبانی میکنیم.

سازمان‎ ‎ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالان کارگری، معلمان زندانی و سایر فعالان ‏صنفی و سندیکائی است. ما همچنان بر لزوم دموکراسی و رعایت و تضمین حقوق و آزادی های ‏شهروندان پافشاری میکنیم و یقین داریم که دیگر برای همه آگاهان روشن است که در فقدان ‏دموکراسی و آزادی دستیابی به عدالت اجتماعی میسر نمیباشد. ‏

گرامی باد روز جهانی کارگر
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
‏۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۲۹ آوریل ۲۰۲۱‏

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
http://www.iranazad.info
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2021
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.