شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - Saturday 15 June 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Mon, 27.05.2024, 7:34

اعلام موجودیت جبهه آزادی و نجات ایران


اعلام موجودیت جبهه آزادی و نجات ایران(جان ایران)

پیشگفتار
برای ماندگاری و پایندگی ایران و نگاهبانی از کرامت انسانی، جان و زندگی شهروندان، آسایش و رفاه همگانی و پاسداری از امنیت، صلح، آبادانی میهن و بهسازی زیستبوم آن، در این دوران بغایت پر از تنش و مخاطره های درونی، منطقه‌ای و جهانی، یکبار دیگر بر آن شدیم، که باورهای ما را بمثابه آماده باش و هشدار و فراخوانی فشرده و حداقلی به آگاهی دیگر کنشگران صنفی -مدنی-سیاسی ایران برسانیم

سامانه و جمع کنونی ما متشکل از کنشگران مستقل، تشکل‌ها و مبارزانی است که در میدانهای گوناگون، واحدهای کار و خدمات اجتماعی، محله‌ها و فضای رسانه‌ای، شبکه‌های مردمی درون میهن، و در پشتیبانی از جنبش‌ها در برونمرز در دهه‌های اخیر کوشا بوده‌اند.

راه آزادی و نجات ایران بیش و پیش از هر چیز از رهگذر سرنگونی و برچیدن کامل حکومت اسلامی ممکن می گردد. پایه گذاری حکومتی مردمسالار و مبتنی بر قانون و بیانیه جهانی حقوق بشر و پیوست هایش و نگاهبان ایرانی یکپارچه و توانا برای ساختن جامعه ای مدرن و مرفه، در گرو ایجاد جبهه ای نیرومند و فراگیر از همه قشرها،صنفها و گروه‌های مردم سرتاسر ایران است. جبهه ای همبسته و متشکل از همه آزادیخواهان و باورمند به نجات ایران، در این دوران پر آشوب، خود دستاورد تصمیم آگاهانه، مسئولیت پذیری پیگیرانه و تفاهم و همه پرسی و هماهنگی های گسترده همگانی خواهد بود

بیانیه جبهه آزادی و نجات ایران (جان ایران)
ما باورمندان به آزادی و دمکراسی بر مبنای پیمان حقوق بشر سازمان ملل و پیوست هایش، برای ماندگاری میهن و رفاه مردم ایران به گرد هم آمده ایم تا به اتکای این سنگر در رویارویی با رژیم ایران ویرانگر و ضد انسانی جمهوری اسلامی بپاخاسته و همراه با دیگر آزادگان و پویندگان راه آزادی و دمکراسی که به موازین زیرین باورمند هستند، حرکتی را به پیش آغاز نماییم

اول: ما با پایفشاری بر آزادی، دمکراسی، صلح، امنیت، رفاه اجتماعی، خدشه ناپذیری حقوق مالکیت خصوصی و برابرحقوقی برای تمامی مردم ایران، اعلام میداریم که نه تنها خواهان جدایی دین و ایدئولوژی از دولت و حکومت هستیم، بلکه مدافع تمامی حقوق انسان‌ها بر اساس منشور جهانی حقوق بشر و پیوست هایش میباشیم و با هرگونه تبعیض حقوقی، جنسیتی، مذهبی و عقیدتی، قومی و زبانی و یا هرگونه تبعیض دیگر در مورد حقوق تمامی شهروندان ایرانی مخالفیم

دوم: ما خواهان استقلال ویکپارچگی سرزمینی، یگانگی و منافع ملی ایران هستیم و در اداره امور کشور باورمند به شیوه عدم تمرکز برای دستیابی به ایرانی نیرومند می باشیم

سوم: ما خواهان آنیم که مردم ما، برای نجات ایران و برای نیل به کرامت انسانی، سعادت و سرافرازی، توسعه، رفاه همگانی و ایرانی پیشرفته و مدرن، سرنوشت و تعالی آینده خود و فرزندانشان را بدست گیرند. حکومت تروریست، فاسد رانتی و ناکارآمد اسلامی شایسته فرمانروایی بر مردم میهنمان نیست

چهارم: ما خواهان براندازی کلیت نظام جمهوری اسلامی هستیم که آن هم وظیفه یک مبارزه آشتی ناپذیر و یک قیام ملی است. حق دفاع و انتخاب شکل و راهکارهای مبارزه در برابر خشونت حکومت اسلامی مطابق منشور ملل متحد برای مردم ما محفوظ می ماند. تا زمانیکه رژیم اسلامی بر مسند کار باقی بماند نه تنها در ایران، بلکه در تمامی منطقه صلح و آرامش، امنیت و ثبات بوجود نخواهد آمد

پنجم: برای پایان دادن به رژیم اسلامی و برچیدن آن، ما از تمامی حرکت‌های اعتصابی و اعتراض ها و جنبش های صنفی و مدنی مردم ایران در رویارویی با فقر و فلاکت اجتماعی، بیکاری، نا امنی ها، بی خانمانی، بیماری، نابودی محیط زیست و آلودگی هوا و بحران اعتیاد و تن فروشی و فروش اعضاء بدن پشتیبانی می نماییم

کارزار فعالانه علیه اعدامها و پشتیبانی همه جانبه از مبارزه مردم در راه آزادی زندانیان سیاسی، اکنون نقش بسزایی در سرنگونی حکومت اسلامی دارد. مبارزه مردم ایران و بویژه جوانان کشور در جنبش زن، زندگی، آزادی و پیکار گسترده و خستگی ناپذیر زنان میهن مان در برابر آپارتاید جنسیتی نظام ولایی، زمینه های ایجاد ساختاری دموکراتیک و جایگزین برای جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورند

ششم: پیروزی پیکار ملت ایران بر نظام جمهوری اسلامی، در گرو خلاقیت، همبستگی، همکاری و همصدایی هر چه بیشتر آگاهان و مبارزان پیشتاز مردم است. این پیکار با تلاش و مبارزه در راستای سیاست ها، نقشه های راه و پروژه کلان ملی برای سازمان یابی مردم و تقویت این جنبش (هدایت استراتژیک) به ثمر خواهد رسید

ما در راستای این نبرد میهنی و ملی و برای بازتاب هرچه رساتر صدای مردم ایران و پشتیبانی از پیکار خستگی ناپذیر شان، دست تمامی دموکراسی خواهان و مدافعان آزادی و رهایی میهن را میفشاریم و از آنها درخواست همکاری برای ایجاد جبهه ای در راستای آزادی و نجات ایران را مینماییم

شعار ترکیبی ـ راهبردی کنونی ما، سرنگونی جمهوری اسلامی، همراه با پایه گذاری رهبری ملی (شورا و دولت موقت) و برگزاری انتخابات آزاد و پایه گذاری مجلس قانونگذار ملی (موسسان) در پی رستاحیز میهنی پیروزمندانه شهروندان ایران است

خرداد ۱۴۰۳
.(JavaScript must be enabled to view this email address) 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024