يكشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ - Sunday 29 January 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Mon, 23.01.2023, 16:13

نامه ۴۱ چهره سیاسی و آکادمیک ایرانی به رهبران ۱۱ کشور


درخواست ۴۱ چهره سیاسی و آکادمیک ایرانی برای تعلیق اعتبارنامه هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل

متن نامه‌ای که در زیر می‌آید برای سران و وزیران امور خارجه ۱۱ کشور جهان ارسال و از آنان خواسته شده است تا به سفرای خود در سازمان ملل متحد دستور دهند اعتبار نامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض فاحش، مداوم، و سیستماتیک حقوق بشر به حالت تعلیق در آورند. این نامه توسط ۴۱ نفر از ایرانیان شاخص خارج کشور مورد تایید قرار گرفته است.

هدف اصلی این نامه این است که توضیح دهد جمهوری اسلامی ایران همواره آگاهانه و با قصد و عمد از انجام “تعهدات معاهداتی” خویش بر اساس ماده ۴ منشور ملل متحد که ناظر بر احترام، اجرا، و پیشبرد اهداف ملل متحد می‌باشد، طفره رفته است. بنابراین می‌توان با استناد به آیین نامه داخلی و قواعد رویه‌ای مجمع عمومی اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را به دلیل همان بی‌اعتنایی به اهداف ملل متحد به حالت تعلیق در آورد. این در حالی است که عضویت جمهوری اسلامی در ملل متحد به حالت سابق باقی می‌ماند، اما در عمل هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از حضور در جلسات مجمع عمومی منع می‌شود.

اگر این تعلیق قابلیت اجرایی پیدا کند، حق وتو و دیگر فشارها نیز نمی‌تواند بر آن تاثیر بگذارد. در حقیقت، به دلیل اعمال قدرت وتو توسط کشورهای روسیه و چین در شورای امنیت، به تعلیق درآوردن عضویت کامل جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۵ منشور ملل متحد، و یا اخراج آن کشور از سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۶ منشور به دلیل بی‌اعتنایی به “تعهدات معاهداتی”، امکان پذیر نیست. اما پیشنهاد بدیل این نامه، آنگونه که توضیح داده شد، در حقیقت، نوعی تعلیق عضویت غیرمستقیم را به آن رژیم تحمیل می‌کند.

یک چنین اقدام بدیل و نادری در سال ۱۹۷۴ اتفاق افتاد. یعنی هنگامی که شورای امنیت موضوع رژیم نژادپرست افریقای جنوبی را در اثر وتوی امریکا، انگلستان، و فرانسه را از دستور کار خارج ساخت، عیدالعزیز بوتفلیقه که در آن زمان به ریاست مجمع عمومی سازمان انتخاب شده بود، توانست با رای اکثریت مجمع عمومی اعتبارنامه هیئت نمایندگی رژیم آپارتاید افریقای جنوبی را به حالت تعلیق در آورد. بنابراین، طرح پیشنهادی مسبوق به سابقه بوده و راهکاری مشخص و روشن برای مقابله با کشورهای قانون شکن در اختیار مجمع عمومی ملل متحد قرار می‌دهد.

این نامه مکانیزم مشابهی را به سران کشورهای کانادا، امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، نروژ، سوئد، فنلاند، و استرالیا پیشنهاد کرده است. با توجه به اهمیت این نامه مفاد آن به اطلاع عموم می‌رسد.

***

رئیس جمهور محترم / نخست وزیر محترم
کشورهای کانادا، امریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و استرالیا

موضوع: به تعلیق درآوردن اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض فاحش، مداوم و سیستماتیک حقوق بشر

رئیس جمهور محترم/ نخست وزیر محترم

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آقای Csaba Kőrösi، مأموریت خود را با شعار “راه حلی از طریق همبستگی، پایداری، و علم” آغاز کرد. این شعار عمیقاً الهام بخش برای حفظ یک زندگی مسالمت آمیز از طریق احترام، اجرا، و ترویج حقوق بشر است. به‌ویژه تاکید ایشان بر “همبستگی” به عنوان یک راه حلی پایدار برای موضوعات جهانی، مجمع عمومی را به آغاز و انجام مطالعات و توصیه‌هایی برای ” کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه” برمی انگیزد .

از دولت شما برای ترویج صلح و حقوق بشر در جهان، و همچنین رهنمود ارزنده و روشنگر آقای Kőrösi برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، سپاسگزار هستیم.

هم اکنون، با الهام از منشور ملل متحد که در حکم قانون اساسی جهان برای یک زندگی صلح آمیز است، و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و

- با تأکید مجدد ایمان خویش به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش ذاتی انسان، و حقوق برابر زن و مرد،
- با اذعان مجدد به ایجاد شرایطی که به موجب آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین الملل می‌بایست حفظ شود،
- با یادآوری تعهدات اعضای سازمان ملل متحد برای انجام با حسن نیت وظایفی که طبق منشور ملل متحد بر عهده گرفته‌اند،
- با یادآوری وظیفه اعضای سازمان ملل متحد برای تعهد و تمایل داشتن به انجام تعهدات ناشی از منشور ممل متحد،
- با یادآوری قطعنامه شماره (۲۴)۳۲۰۷ مجمع عمومی ملل متحد مورخ سال ۱۹۷۴ که از شورای امنیت درخواست کرده بود تا وضعیت نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را بررسی کند،
- با یادآوری رأی مجمع عمومی در مورد به تعلیق درآوردن حق هیئت نمایندگی آفریقای جنوبی برای شرکت در جلسات مجمع عمومی، ایراد سخنرانی، ارائه پیشنهادات، و یا رأی دادن، و
- با یادآوری قطعنامه شماره ۱۷۸/۷۶ مجمع عمومی در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامی ايران، و قطعنامه‌های قبلی در همين زمينه كه جديدترين آنها قطعنامه شماره ۷۵/۱۹۱ مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ می‌باشد،

با استقبال از تلاش‌های مستمر جامعه بین المللی در محکومیت سرکوب وحشیانه تظاهرات مسالمت آمیز ایرانیان برای آزادی، حقوق بشر، و ارزش‌های دموکراتیک، نگرانی‌های جدی خود را در این موارد بیان می‌کنیم:

۱. عدم تمایل عامدانه جمهوری اسلامی ایران به پایبندی به “تعهدات قراردادی” که از منابع اصلی حقوق بین‌الملل می‌باشد،
۲. قصور آگاهانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به پایبندی به اصل “اهتمام لازم” که لازمه “حسن نیت” در انجام تعهداتی که طبق منشور ملل متحد به عهده گرفته است،
۳. انکار عمدی و نقض فاحش، مستمر، و برنامه ریزی شده حقوق بشر انکارناپذیر مردمان ایران که مورد تاکید حقوق بین الملل عرفی و همچنین معاهدات بین المللی می‌باشد،

با توجه به قوانین رویه‌ای مجمع عمومی، درخواست به تعلیق درآوردن اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را داریم.

این رژیم متجاوز به حقوق انکارناپذیر بشر که با بی رحمی تمام دست به سرکوب فاحش و سیستماتیک مردمان ایران زده است، نباید از فرصت‌های بین المللی برای انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات، و لابی گری برای بقای خود استفاده کند.


بااحترام

محمود مسائلی
پروفسور حقوق بین الملل، حقوق بشر، اصول اخلاق جهانی در دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون، کانادا و همچنین ایران آکادمیا، لاهه هلند
دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد

امضاکنندگان این نامه به ترتیب حروف الفبای لاتین:

دکتر کریم عبدیان - امریکا
Former Interoperability and Science Advisor to the United State Secretary of Defense (DDD- Pentagon)
Executive Director of Ahwaz Human Rights Organization

آقای افشین افشین جم - کانادا
Human Rights advocate
Canadians for Democracy in Iran

خانم نازنین افشین جم مک - کی کانادا
Human Rights Activist
Co-Founder Stop Child Executions

آقای کاوه آهنگری - بلژیک
Founder of VOZiran (News & Political Analysis: Iran & Middle East)

دکتر شهریار آهی - سوئد
Counselor, Iran Transition Council

آقای علیرضا آخوندی - سوئد
Member of Parliament, Sweden

پروفسور کاظم علمداری - امریکا
Professor (retired) of Sociology, California State University, Northridge

دکتر سام اسدپور - کانادا
Physician

آقای آتشکار جدی - امریکا
Honorary Member of Alternative Perspectives & Global Concerns (APGC)

دکتر میترا بابک - انگلستان
Psychotherapist, Researcher, Human Rights & Political Activist

دکتر مهران براتی -آلمان
Scientists in Biology, Economics and Social Scientists

آقای جوما بورش - آلمان
General Secretary of National Movement of Turkmen Sahra

آقای سعید دهقان - کانادا
Member of International Bar Association
Director of the Iran Human Rights Oral History Project

پروفسور آلن دیلانی - سوئد
Architect/Public Health
Founder, International Academy for Design & Health

آقای عمر ایلخانی زاده - سوئد
Deputy Leader, Kalemeh Kurdistan Party of Iran

آقای کیقباد اسماعیل پور - کانادا
Civic Association of Iranian Canadians- Founder & Director
Technical Advisor (Energy-Biomedical Engineering)-Doctors Without Borders

پروفسور منصور فرهنگ – امریکا
Emeritus Professor of Political Science, Bennington College
Member of the Advisory Committee of Human Rights Watch/ Middle East and North Africa Section

آقای مصطفی قاضی‌زاده - آلمان
Democratic Party of Kurdistan Iran

دکتر امیر حمیدی - امریکا
Director, Institute for Voices of Liberty

خانم مهرانگیز کار - امریکا
Iranian Lawyer and Writer

پروفسور ابراهیم کریمی - کانادا
Canada Research Chair and Co-Director of Nexus for Quantum Technologies
University of Ottawa, Ottawa, Canada; Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany

جناب بیژن کیان - امریکا
Former Twice Senate Confirmed Senior US Official
Co-Founder and President, Institute for Voices of Liberty

دکتر هادی مهابادی - کانادا
Former Vice President of Xerox Canada

آقای محمد مهدوی فر - ایران
Iranian National Solidarity Council.
A signatory to the Statement by the Group of 14 demanding Khamenei’s resignation

آقای عبدالله مهتدی - انگلستان
Leader, Kalemeh Kurdistan Party of Iran

خانم زرین محی الدین - کانادا
Social and political activist

دکتر رضا مریدی - کانادا
Former Parliamentarian and Minister
Senior Fellow, Massey College, University of Toronto

دکتر مسعود نقره کار - امریکا
Speaker, Iranian National Solidarity Council - Tasmim

خانم مهناز پراکند – نروژ
Lawyer

پروفسور حسین رئیسی - کانادا
Adjunct Professor, Law and Legal Studies, Carleton University, Ottawa

آقای فرید روحانی - کانادا
Founding Board Member, Integrity Initiatives International-III

دکتر سیمین صبری - نروژ
Psychiatrist

دکتر ضیاء صدر - فرانسه
Former Professor of Comparative Agriculture, Bu Ali Sian University, Iran

آقای کاوه شهروز - کانادا
Senior Fellow, Macdonald-Laurier Institute

آقای حسن شریعتمداری - آلمان
Secretary General of Iran Transition Council (IRTC)

دکتر مهناز شیرالی - فرانسه
Sociologist, Paris, France

خانم شاران طبری - انگلستان
Journalist and former Councilor, City of Westminster, London

پروفسور نیره توحیدی - امریکا
Department of Gender & Women’s Studies Director, Middle Eastern and Islamic Studies California State University, Northridge

پروفسور فرخ زندی - کانادا
York University, Schulich School of Business



 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023