تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

دستبرد به سايت “نامه”

Wed / 25 01 2006 / 20:37
ساعت ٣٠/١٣ امروز، چهارشنبه ٥ بهمن ١٣٨٤ سايت ماهنامه‌ی "نامه" مورد دستبرد فرد يا افراد ناشناس قرار گرفت و هك شد. در جريان اين عمليات همه‌ی شماره‌های ماهنامه‌ی نامه كه از طريق سايت، دسترسی به آن ممكن بود ، پاك شده است. بدين ترتيب بازيابی شماره‌های گذشته‌ی نامه ممكن نيست، اما همكاران فنی در تلاش هستند پس از رفع نواقص ايمنی، سايت را برای دسترسی به آخرين شماره‌ی اين ماهنامه آماده كنند.
روابط عمومی ماهنامه‌ نامه


نظر شما درباره این نوشته
نام شما

پست الکترونیک شما:

پيام شما:

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net