بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

آزاديخواهان ايران متحد شويد!

مجيد حاجی بابايی


iran-emrooz.net | Sun, 19.06.2005, 5:34

(عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت)
Email:mhajibabaei@yahoo. com

شايد تحليل واقعه‌ای كه در آن قرار گرفته‌ايم اندكی زود باشد. اما اينك تمام وحشت و هراسی كه از چند ماه پيش داشتم و آن را چون كابوسی بر فراز ايران می‌ديدم در حال وقوع است. همه چيز از آن اسفند لعنتی شروع شد. وقتی كه دستگاه خبر پراكنی اقتدارگرايان در پوشش راديكاليسم همه ما را فريفت و موفق شد خانه نشينی و سر در گمی را به مردم تحميل كند. متاسفانه روشنفكران زودتر فريب خوردند. شايد خودشان نيز انتظار چنين پيروزی آسانی را نداشتند. به همين دليل روز چهارشنبه روزنامه كيهان در كاريكاتوری با مضمون انتخابات شوراها نوشت: ورود حيوانات به شورا ممنوع!
از آن زمان برنامه‌ريزيها تا ديروز ادامه داشت. آنها تا كنون موفق شده‌اند هم مردم را به پای صندوق رای بكشند و هم آنها را پراكنده نگه دارند و با انواع جنگهای روانی مانع شكل گيری آگاهی جمعی گردند. مثل روز روشن است كه حكومت در صورت استفاده از تمام ظرفيت تبليغی خود مردم را به پای صندوقهای رای می‌كشد. حتمن به ياد داريد در انتخابات خبرگان رهبری پيش علی رغم فقدان هر گونه جاذبه رقابت نزديك به پنجاه درصد را به پای صندوقهای رای كشيدند. اما اين بار بازی پيچيده ای را شروع كرده اند. ترديد نداشته باشيد از فردا راديكاليسم خيالی حملات سازمان دهی شده‌ای عليه جبهه دموكراسی و حقوق بشر شروع می‌كند و باز هم از زاويه ای ديگر جاده صاف كن راست ميگردد. روشنفكران بايد از اين وضعيت درسی برای آينده بگيرند و از حاشيه نشينی بيرون آيند. نبايد هژمون بودن برخی فضاههای ساخته شده توسط جاده صاف كن‌های راست نبايد ما را از مبارزه اصلی برای جلوگيری ازبه خطر افتادن تماميت ارضی و منافع ملی ايران غافل كند. سه سال پيش كه در مركز بررسيهای استراتژيك رياست جمهوری بودم در يكی از(policy paper)ها خطر حاشيه نشينی روشنفكران را برای خاتمی نوشتم و هشداردادم كه اين وضعيت به بازگشت آرام محافظه كاران منجر می‌شود. اكنون آن اتفاق افتاده است و بايد خيلی زود تدبيری برای شرايط بحرانی تر داشت. گام اول اين كار واقع گرايی در عالم سياست ايران است. بارها گفته ام روشنفكران ودانشجويان توان بسيج توده ای مردم را ندارند. به عبارتی ديگر نه می‌توانند مردم را به پای صندوق‌ها يا خيابان بكشند ونه می‌توانند ازاين كار جلو گيری كنند. بلكه در بهترين اوقات می‌توانند در كنار سياست ورزان به افكار عمومی جهت دهند، مثل كاری كه در دوم خرداد كردند. به همين دليل بايد از دخالت مستقيم در سياست پرهيز كنند وبيشتر به تقويت نيروهای سياسی بپردازند و البته اين سياسی ترين كار آنها خواهد بود.
برای غلبه بر وضعيت موجود نيروههای سياسی آزايخواه بايد هر چه زودتر سازمان يابی خود را شروع كنند و تحت تاثير شوك روانی وارده قرار نگيرند. البته قبول دارم كار سختی است اما اگر از امروز تدبير بحران صورت نگيرد در زمان استقرار كامل دولت احتمالی ايشان كار به مراتب سخت تر می‌شود. روشنفكران و دانشجويان هم بايد در رفتار گذشته خود تجديد نظر كنند و ياريگر كوشندگان عرصه سياست باشند. فراموش نكنيم سرنوشت همه ما بهم گره خورده است. مگر اينكه بخواهيم به امورات شخصی خود بپردازيم كه البته آن حكايت ديگری است.


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.