جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ - Friday 18 September 2020
ايران امروز
iran-emrooz.net | Mon, 07.09.2020, 12:14

تجمع در فرانکفورت در اعتراض به حکم اعدام نوید افکاری

همراه و همزمان با جمع گسترده‌اى از عدالت خواهان ايران و جهان كه تلاش مى‌كنند مانع اعدام نويد افكارى توسط رژيم تبه كار جمهورى اسلامى حاكم بر ايران شوند و صداى مظلومانه زندانيان سياسى ايران را به گوش جهانيان برسانند، “كميته همبستگى با مبارزات مردم ايران-فرانكفورت ” طى فراخوانى به دو زبان فارسى و آلمانى از مردم دعوت كرد كه روز شنبه ۵ سپتامبر ٢٠٢٠ ساعت ١٧ در ميدان اُپراى شهر فرانكفورت گردهم آيند.

اين آكسيون گرداگرد يك تشك كُشتى بُزُرگ با حضور چندتن از كُشتى گيرانِ شهر فرانكفورت در حالى كه عكس هاى نويد افكارى قهرمان كُشتى فرنگى ايران و جهان را در دست داشتند، برپا شُد و با شعارهاى: “نه به اعدام، نه به شكنجه، نه به اعترافات اجبارى” و نقل اين گفته نويد افكارى “براى طناب دارشان، دنبال گردن مى‌گردند” ادامه يافت.

در طول برنامه بيانيه آكسيون به دو زبان فارسى و آلمانى خوانده و بين حاضرين و رهگذران پخش شُد.

“تاريخ جمهورى اسلامى تكرار جنايت است، دهه ٦٠، دهه ٧٠، دهه ٨٠، دهه ٩٠، دهه‌هاى جنايت محسوب مى شوند و جلوى تكرار تاريخ را بگيريم، از موارد ذكرشده در بيانيه بود.

اجراى موسيقى- آواز به همراهى گيتار- توسط هنرمند جوان عليرضا در طول برنامه به آكسيون بُعد مؤثر و ويژه اى بخشيد.

هنرمند تئاتر بهرخ بابايى با خواندن ترانه سرود خاطره انگيزِ “قسم خوردم بر تو من اى عشق” و ايرادِ سخنانى كوتاه خواستار لغو حُكم اعدام نويد افكارى شُد.

در ادامه ى برنامه منيره برادران كنشگرِ فعالِ جنبشِ دادخواهى به شرح جنايات جمهورى اسلامى حاكم بر ايران در چهار دهه ى  گذشته و ويژه گى هاى جنبش هاى مردمى در دو سال اخير و سركوب خونين آن توسط رژيم پرداخت.

اين آكسيون با فريادِ شعارهاى زير به پايان رسيد:

زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
زنده باد آزادى!
زنده باد دموكراسى!
زنده باد عدالت اجتماعى!
سرنگون باد رژيم جمهورى اسلامى حاكم بر ايران
زنده باد همبستگى جهانى
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.