پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - Thursday 1 October 2020
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 04.02.2020, 20:38

تدوین سندی برای مقابله با فقر

تفاهم‌نامه سه‌جانبه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجلس شورای اسلامی به امضاء رسید.

به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی با هدف مقابله با فقر بین رییس جهاد دانشگاهی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضاء رسید.
این تفاهم‌نامه به منظور ارتقا همکاری سه‌جانبه در زمینه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و تدوین سند مقابله با تعارض منافع میان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نمایندگی محمد قاسمی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی محمد شریعتمداری و جهاد دانشگاهی به نمایندگی دکتر حمیدرضا طیبی منعقد و مبادله شد.
مشارکت در تدوین سند جامع مقابله با تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و ارائه‌ی آن به روسای قوای مقننه و مجریه، مشارکت در جلب حمایت اجتماعی و سیاست‌گذاران مرتبط از تصویب و اجرای سند و مشارکت در نظارت بر اجرای سند از اهداف تفاهم‌نامه فوق است.
براساس این تفاهم‌نامه، پیگیری تحقق مفاد تفاهم‌نامه توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی صورت می‌پذیرد. همچنین کارگروه کارشناسی مشترک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان امضای تفاهم‌نامه تشکیل و درباره‌ی برنامه‌های اجرایی و نحوه مشارکت بر تحقق مفاد تفاهم‌نامه توافق می‌کنند.
براساس تفاهم‌نامه فوق سند مقابله با تعارض منافع حداکثر طی شش ماه از زمان امضای تفاهم‌نامه با همکاری طرفین تدوین و ارائه می‌شود و همکاری طرفین در زمینه‌ جلب حمایت از تصویب و اجرای سند مذکور در چارچوب مفاد تفاهم‌نامه ادامه خواهد یافت.
طبق تفاهم‌نامه فوق مدت اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء دو سال تعیین می‌شود که در پایان برای دوره‌های بعدی قابل تمدید است. همچنین تفاهم‌نامه با اعلام انصراف هر یک از امضاء کنندگان قابل فسخ است و اثر فسخ یک ماه پس از اعلام هر یک از امضاء کنندگان محقق می‌شود و به قرارداد و تفاهم‌نامه‌های در حال اجرای منعقده تسری نخواهد یافت.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.