پنجشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Thursday 25 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

مردم لبنان عزيزتر از مردم ايران؟

جمهوری اسلامی كه به نيازهای مردم خود بی‌اعتناست و ملت خود را در مصيبت‌ها رها می‌كند، حق نمايش مردم‌دوستانه در كشورهای ديگر را ندارد. خرمشهر هنوز پس از هيجده سال كه از پايان جنگ می‌گذرد، و با وجود دهها ميليارد كه از خزانه كشور برای بازسازی آن برداشت شده، هنوز نيمه مخروبه مانده و نخلستان‌های سوخته خوزستان هنوز احياء نشده‌اند.

iran-emrooz.net | Thu, 31.08.2006, 0:48

تخريب وحشيانه لبنان و كشتار مردم غيرنظامی و نابودسازی تاسيسات غيرنظامی توسط اسراييل بی‌شك از مصاديق جنايتهای جنگی بشمار می‌آيد. ايران و همه كشورهای بانفوذ جهان وظيفه دارند از بروز چنين فجايعی جلوگيری كنند؛ و كمك رسانی به قربانيان اينگونه مصيبت‌ها نيز به عهده همه ملتهای با وجدان جهان است. جبهه ملی ايران ياری رسانی به مردم لبنان را توسط دولت ايران يك وظيفه وجدانی و بشر دوستانه می‌داند، هرچند كه لبنان، در طول تاريخ، حتا يكبار به سود ايران موضع نگرفته است.

از سوی ديگر، جمهوری اسلامی كه به نيازهای مردم خود بی‌اعتناست و ملت خود را در مصيبت‌ها رها می‌كند، حق نمايش مردم دوستانه در كشورهای ديگر را ندارد. خرمشهر هنوز پس از هيجده سال كه از پايان جنگ می‌گذرد، و با وجود دهها ميليارد كه از خزانه كشور برای بازسازی آن برداشت شده، هنوز نيمه مخروبه مانده و نخلستان‌های سوخته خوزستان هنوز احياء نشده‌اند. شهرهای مرزی ايران كه در جنگ عراق عليه ايران مخروبه شده بودند، هنوز منتظر عملی شدن شعارهای بازسازی جمهوری اسلامی هستند. مين روبی مناطق جنگی غرب كشور كه بعلت نبودن بودجه رها شده، هنوز ماهانه نزديك به دويست نفر قربانی كشته و معلول می‌گيرد و بخش عمده‌ای از زمين‌های قابل بهره برداری را بلااستفاده كرده است. مردم شهر بم، باوجود دهها ميليون دلاركمك فوری نقدی از كشورهای خارجی و ميلياردها كمك مردم ايران و برداشتهای كلان از بودجه كشور، هنوز از ابتدايی ترين خدمات شهری محرومند، چه رسد به بازسازی. مردم محروم بلوچستان از بی آبی رنج می‌برند و ريگهای روان هر روز عرصه را بر آبادی‌ها و شهرها تنگتر می‌كند؛ و حاكميت بجای گسترش طرحهای آبرسانی و عمرانی، اشتغال زايی و تامين خدمات شهری، در آنجا قدرت نظامی خود را به رخ مردم می‌كشد. ولی از سوی ديگر، مردم جنوب لبنان پس از فقط دو روز از آتش بس، ميليونها دلار پول ملت ايران را بطور نقدی دريافت می‌كنند و بازسازی خرابه‌هايشان از جيب مردم محروم ايران با سرعت آغاز می‌شود.

اگر دولت مايل به ياری كشورهای خارجی است، بايد اين كار را با توجه به منافع استراتژيك ايران انجام دهد. يك و نيم ميليون پناهنده افغانی را از كشور می‌رانيم، در صورتيكه هيچ كمكی برای آبادانی وايجاد اشتغال به افغانستان نكرده ايم تا برای اين رانده شدگان اميدی به يك زندگی سازنده وجود باشد. با اين رفتار ناهنجار، آنها يا بدخواه ما خواهند شد يا دوباره بطور غيرقانونی به كشور ما باز خواهند گشت. چرا ما به مردم ايرانی تبار تاجيكستان كه از ما دور افتاده اند و اكثريتشان زير خط فقر قرار دارند، هيچ كمكی نكرده ايم؟

درحاليكه نيمی ازمردم كشور خودمان زيرخط فقر قراردارند و بيكاری بالای ٢٥% ناشی از ركود اقتصادی، ميليونها خانواده و جوان را نااميد ومستعد آلودگی‌های اجتماعی كرده، و فقر و بيكاری آسيبهای اجتماعی فاجعه آميزی را به بار آورده است؛ در حاليكه هزاران طرح عمرانی در كشور بعلت نبودن بودجه ناتمام رها شده، بانكهای دولتی بعلت ريخت و پاش‌های حاكميت عملا" ورشكسته شده اند، وروزی نيست كه شماری ازصنايع كشوربعلت كمبود تسهيلات مالی تعطيل نشوند؛ درحاليكه كشاورزی كشور بعلت كمبود بودجه برای خريد وسايل توليد عقب نگه داشته شده، ترابری كشور كه شريانهای اقتصاد بشمار ميروند، بعلت كمبود شديد راه و راه آهن در سطح توجيه ناپذيری قرار دارد؛ و در حاليكه هر سال نزديك دو ميليون از جوانان ما بعلت كمبود فضای دانشگاه سرخورده و سرگردان می‌مانند، برای هزينه كردن بی حساب و كتاب در خارج از كشور هميشه بودجه‌های كلان و پولهای بی حساب وجود دارد. با هفتصد ميليون دلار كمك نقدی به حزب الله لبنان برای بازسازی، می‌توان برای همه بيكاران سيستان و بلوچستان ايجاد اشتغال كرد و همه كودكان و جوانان آنجا را به مدرسه فرستاد، يا استان محروم كردستان را در مسير توسعه و پيشرفت قرار داد، هرچند كه حاكميت ميلياردها دلار به حزب الله قول داده است.

ملت ايران بايد كه بداند اين بودجه‌ها از كدام منبع و با چه اختياراتی تامين می‌شوند؟ آيا حتا مجلس فرمايشی حاكميت پرداخت آنهارا تصويب كرده است؟ آياهزينه‌ها حسابرسی می‌شوند؟ آيا معلوم است چه مقدار از پولی كه از خزانه برداشت می‌شود بدست مردم لبنان می‌رسد؟ آيا ايران نمی‌توانست مانند همه كشورهای عربی كه ازايران بی نيازترهستند، بدولت لبنان بودجه‌ای اعتباری برای بازسازی اختصاص ميداد كه با استفاده از كالاها و توان سازندگی فعالان اقتصادی كشور خودمان مصرف ميشد؟ در هر حال، با توجه به نيازها و محدوديت‌های شديد ايران در داخل و همچنين تعهدی كه بايد برای ياری رسانی به كشورهای بسيار نيازمند حوزه فرهنگی خود داشته باشد، اين وظيفه كشورهای ثروتمند عرب، امريكا، اروپای غربی وكشورهای توسعه يافته آسيای خاوری است كه در چارچوب يك كنفرانس بين المللی بازسازی لبنان به عهده بگيرند.

جبهه ملی ايران، درحاليكه با ياری رسانی به مردم مصيبت ديده لبنان به هيچوجه مخالف نيست، اعمال شتابزده، غيرقانونی وپرسش انگيزحاكميت جمهوری اسلامی را محكوم ميكند و هشدار می‌دهد كه در پشت اينگونه فعل و انفعالهای فراقانونی و دخالت نهادهای خاص حاكميت، هميشه امكان فساد وجود دارد.

جبهه ملی ايران
تهران- ٥ شهريور ١٣٨٥
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.