يكشنبه ۴ فروردين ۱۳۹۸ - Sunday 24 March 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

يكصد سال پس از انقلاب مشروطيت به كجا رسيده‌ايم؟

جبهه ملی ايران:جبهه ملی ايران، همانند گذشته هشدار می‌دهد كه اين ملت را نمی‌توان بيش از اين زير سنگ آسياب نگه داشت. حاكميت جمهوری اسلامی، حتا با اندكی هوشمندی، بايد بتواند درك كند كه ادامه اين خفقان و بی‌عدالتی به چيزی جز انفجار احساسات مردم منتهی نخواهد شد.

iran-emrooz.net | Sun, 06.08.2006, 6:50

ملت ايران از معدود ملتهايی است كه در جنبش‌های مردمی عليه حكومتهای خودكامه و ستمگر، پيشتاز و بدعت گذار بوده است. جنبش‌های مردمی ملت ايران هميشه سرمشقی از آزاديخواهی برای ملتهای ديگر جهان، بويژه در خاورميانه بوده و سبب بيداری ملتهای در بند و تلاش برای رهايی از اسارت حكومتهای خودكامه بوده است.

يك قرن پيش، ملت ايران حماسه عظيمی را برای واداشتن يك حكومت سلطنتی خودكامه و فاسد به تسليم در برابر اراده ملت، بوجود آورد كه موجهای آن تا روسيه، خاور دور، خاورميانه و شمال افريقا احساس شد. زمين لرزه‌ای كه انقلاب مشروطيت ايران ايجاد كرد، چنان حكومت‌های خودكامه و فاسد منطقه را بوحشت انداخت كه برای شكست آن اقدام به مداخله كردند. برخی روحانيان فرصت‌طلب نيز طبق معمول قصد ماهی گرفتن در آب گل‌آلود و ايجاد يك ديكتاتوری مذهبی، بنام مشروعه، به نفع خود كردند كه خوشبختانه با خشم ملت به عقب رانده شدند. مردم سالاری بدست آمده از اين جنبش كه در انتخابات آزاد و نخستين مجلس شورای ملی در آسيا متجلی شده بود، باز با اشتباه و دخالت برخی روحانيان درهم شكست و به ديكتاتوری پادشاهی منجر شد.

نيم قرن بعد، ملت ايران برای بار دوم در يك سده، حماسه آفريد و با ايجاد نهضت ملی ايران به رهبری محمد مصدق، نخستين دولت مردم سالار از راه انتخابات آزاد را، كه در منطقه بی‌نظير بود بوجود آورد و استقلال سياسی خود را در چالشی هوشمندانه در صحنه بين المللی به اثبات رساند. اين بار نيز اين پيروزی با دخالت بيگانگان كه نفوذ و منافع خود را با استقلال سياسی و حاكميت ملی ايران در خطر ديدند، و برخی روحانيان كه منافع خود را نه در رای مردم بلكه در همكاری با استبداد می‌جستند، با كودتايی پايان يافت.

ربع قرن بعد، ملت ايران بار ديگر از خودكامگی و فساد وخشونت به تنگ آمد و سخت بر استبداد شاهنشاهی خروشيد و آنرا سرنگون كرد. برای بار سوم، نويد آزادی و حاكميت ملی و رای مردم در افق نمايان شد. ولی ديری نپاييد كه باز برخی روحانيان "مشروعه طلب" وارد معركه شدند و حاكميت ملی را بنام مذهب و خدا و پيغمبر از دست مردم ربودند وچنان حكومتی از استبداد خشن و ستمگری و فساد بر پا كردند كه هنوز ملت ايران كمر خسته خود را بلند نتوان كرد.

جبهه ملی ايران، همانند گذشته هشدار می‌دهد كه اين ملت را نمی‌توان بيش از اين زير سنگ آسياب نگه داشت. حاكميت جمهوری اسلامی، حتا با اندكی هوشمندی، بايد بتواند درك كند كه ادامه اين خفقان و بی‌عدالتی به چيزی جز انفجار احساسات مردم منتهی نخواهد شد.

جبهه ملی ايران
تهران- ١٤ امرداد ١٣٨٥
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.