چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ - Wednesday 22 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

پيش‌نويس متن پيشنهادهای گروه ١+٥ به ايران

شبكه خبری ای‌بی‌سی نيوز آمريكا: بنابر پيش‌نويس متن پيشنهادی پنج عضو دائم شورای امنيت به علاوه آلمان به ايران، اين كشورها تضمين‌های احتمالی را برای حفظ تماميت ارضی و حاكميت سياسی اين كشور به تهران داده‌اند.

iran-emrooz.net | Wed, 07.06.2006, 4:37

خبرگزاری فارس: شبكه خبری ای‌بی‌سی نيوز آمريكا گزارش داد: بنابر پيش‌نويس متن پيشنهادی پنج عضو دائم شورای امنيت به علاوه آلمان به ايران، اين كشورها تضمين‌های احتمالی را برای حفظ تماميت ارضی و حاكميت سياسی اين كشور به تهران داده‌اند.
متن كامل پيش‌نويس اين پيشنهادها كه در سايت اينترنتی شبكه تلويزيونی ای‌بی‌سی نيوز آمده است، در زير می‌آيد.

عناصر احتمالی پيشنهاد تصحيح‌شده به ايران
به منظور ارتقای روابط و همكاری با ايران بر اساس احترام دوجانبه و ايجاد اعتماد بين‌المللی به ماهيت كاملا صلح‌آميز برنامه هسته‌ای ايران و آماده شدن به منظور آغاز دوباره مذاكرات برای دستيابی به توافق جامع برای اين هدف به كمك آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و قيد شده در يك قطعنامه شورای امنيت:
جامعه جهانی اقدام به كارهای زير می‌كند:
- بار ديگر بر حق غيرقابل انكار ايران برای استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز در راستای ماده چهار پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌ای و در تطابق با تعهدات بين‌الملليش و حمايت سياسی از توسعه برنامه هسته‌ای غيرنظامی تاكيد می‌كند؛ حمايت فعالانه‌ای را از فعاليت‌ها مطابق با طرح هسته‌ای غيرنظامی ايران شامل ساخت رآكتورهای جديد آب سبك در ايران از طريق پروژه‌های مشترك در چارچوب آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و مطابق با منشور آن انجام می‌دهد؛ با تعليق بحث درباره پرونده ايران در شورای امنيت برای ازسرگيری مذاكرات موافقت می‌كند.
ايران نيز:
- متعهد به پاسخ به مسائل باقيمانده و همه نگرانی‌های ديگر بين‌المللی از طريق همكاری كامل با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی می‌شود؛
- تعليق همه فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری را از سر گرفته و به ادامه اين اقدام در زمان مذاكرات متعهد می‌شود؛
- اجرای پروتكل الحاقی را از سر می‌گيرد.

مسائلی كه می‌توان بر اساس يك توافق درازمدت در مذاكرات همكاری‌هايی را در آينده انجام داد

هسته‌ای

جامعه جهانی گام‌های زير را برمی‌دارد:
حق ايران برای دستيابی به انرژی هسته‌ای:
بر حق غيرقابل انكار ايران برای انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز بر اساس ماده چهارم پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌ای و مطابق با تعهدات بين‌الملليش بار ديگر تاكيد می‌كند و حمايت سياسی خود را از توسعه برنامه هسته‌ای غيرنظامی و مذاكره و اجرای توافق همكاری هسته‌ای يوراتم/ايران اعلام می‌كند.

رآكتورهای آب سبك:
- مطابق با طرح توليد انرژی هسته‌ای غيرنظامی ايران، حمايت فعالانه‌ای از ساخت رآكتورهای آب سبك جديد در ايران از طريق پروژه‌های مشترك در چارچوب آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و مطابق با منشور آن و با استفاده از پيشرفته‌ترين فناوری با صدور مجوز انتقال كالاهای ضروری انجام می‌دهد.

اقتصادی

تجارت و سرمايه‌گذاری بين‌المللی
حمايت از پيوستن كامل به سازمان‌های بين‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و ايجاد چارچوبی برای سرمايه‌گذاری مستقيم افزايش يافته در ايران و تجارت با ايران (از جمله توافق همكاری تجاری و اقتصادی با اتحاديه اروپا)

هواپيمای غيرنظامی
همكاری در زمينه هواپيمايی غيرنظامی (شامل احتمال خريد هواپيمای غيرنظامی) و برداشتن محدوديت‌ها از توليدكنندگان هواپيمای غيرنظامی از صدور چنين هواپيماهايی به ايران و ايجاد چشم‌انداز خريد نسل جديد هواپيماهای غيرنظامی مدرن توسط ايران.

مشاركت در انرژی
ايجاد مشاركت راهبردی درازمدت انرژی بين ايران و اتحاديه اروپا و ديگران. گسترش و مدرنيزه كردن بخش گاز و نفت ايران، همكاری فنی و علمی همچنين در فناوری‌های پيشرفته، توسعه زيرساخت‌های انرژی ايران شامل احداث خط لوله و درباره كفايت انرژی و انرژی‌‌های قابل بازيافت.

همكاری در زمينه فناوری پيشرفته
همكاری در زمينه‌های فناوری پيشرفته و ديگر زمينه‌ها كه بايد مورد موافقت قرار بگيرد.

تحقيق و توسعه در انرژی هسته‌ای
- ارائه پيشنهادی اساسی درباره همكاری تحقيق و توسعه شامل فراهم كردن احتمالی رآكتورهای تحقيقاتی آب سبك خصوصا در زمينه توليد راديوايزوتوپ، كاربردهای هسته‌ای و تحقيقات اوليه در توليد دارو و كشاورزی.

تضمين درباره سوخت
ارائه تضمين‌های چندلايه‌ای سوخت الزام‌آور به ايران بر اساس:
* حضور به عنوان يك شريك در مركز چرخه سوخت هسته‌ای بين‌المللی در روسيه كه همه UF٦ی را كه در مركز اصفهان توليد شده، غنی‌ می‌كند؛
* ايجاد تاسيسات/ بانك سوخت/ انبار محافظت‌شده برای نگهداری ذخيره حدود پنج سال سوخت هسته‌ای مخصوص ايران با مشاركت و تحت نظارت آژانس بين‌المللی انرژی اتمی؛
* اجرای نظر فرانسه/ آمريكا برای تضمين چندلايه‌ای مكانيسم تامين (سوخت هسته‌ای).

بازنگری در مهلت قانونی
توافق درازمدت با توجه به تلاشهای مشترك برای ايجاد اعتماد بين‌المللی از جمله استفاده از عبارتی برای بازنگری در توافق در همه جنبه‌های آن به شرح زير است:
- تاييد آژانس بين‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اينكه همه مسائل باقيمانده و ديگر نگرانی‌های بين‌المللی حل شده و اين موضعی است كه نتيجه‌گيری می‌كند هيچ فعاليت هسته‌ای اعلام‌نشده يا مواد اعلام‌نشده در ايران يا انحراف از مواد هسته‌ای در اين كشور وجود نداشته است؛
- اينكه اعلام هرگونه فعاليت جديد در زمينه هسته‌ای از سوی ايران با منطق اقتصادی معتبر و در حمايت از برنامه فعلی غيرنظامی اين كشور باشد؛
- و تصميم‌گيری از سوی شورای حكام آژانس و شورای امنيت سازمان ملل كه همه تعهدات ايران اجرا شده و اينكه اعتماد بين‌المللی به ماهيت كاملا صلح‌آميز برنامه هسته‌ای غيرنظامی ايران بار ديگر احيا شده است.

سياسی

همكاری امنيتی منطقه‌ای
- حمايت از اجتماع منطقه‌ای بين‌ دولتی شامل كشورهای منطقه و ديگر كشورهای ذی‌نفع به منظور ارتقای همكاری و گفت‌وگو در زمينه مسائل امنيتی در خليج فارس و غيره با هدف ايجاد ترتيبات امنيتی و روابط همكاری در مسائل امنيتی مهم منطقه‌ای شامل تضمين‌هايی برای حفظ تماميت ارضی و حاكميت سياسی.
- منطقه عاری از تسليحات كشتار جمعی در خاورميانه
- حمايت از هدف ايجاد خاورميانه‌ای عاری از تسليحات كشتار جمعی و راههای انتقال آنها در خاورميانه.

اقدامات احتمالی در صورتی كه ايران همكاری نكند:

در صورتی كه ايران با جامعه جهانی همكاری نكند، ما اقدامات مناسب را انجام می‌دهيم كه از ميان فهرست زير به منظور موثر بودن تصميمات جامعه جهانی انتخاب می‌شود. هنگامی كه مناسب باشد، اين اقدامات بر اساس ماده ٤١ فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام می‌شود:

اقداماتی كه عليه برنامه موشكی و هسته‌ای ايران انجام می‌شود
الف) تحريم صدور كالا و فناوری‌های مربوط به اين برنامه‌ها.
ب) مسدود كردن دارايی‌ها و ممنوعيت تبادل اقتصادی سازمان‌ها و/يا اشخاص شركت‌كننده در اين برنامه‌ها.
ج) ممنوعيت مسافرت/ ويزا برای اشخاص مربوط به اين برنامه‌ها.
د) تعليق همكاری فنی با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی.
ه) ممنوعيت سرمايه‌گذاری عليه نهادهای مربوط به اين صنايع.
و) ممنوعيت تحصيل ايرانيها در رشته‌های مربوط به توسعه فناوری موشكی و هسته‌ای.

اقدامات سياسی و اقتصادی
ز) كاهش/ مسدود كردن ارتباطات دوجانبه.
ح) ممنوعيت ويزا/سفر مقامات بلندپايه و اشخاص خاص.
ط) تحريم تسليحاتی عليه ايران.
ی) تحريم صدور فناوری‌های خاص (مثلا محصولات گاز و نفت پالايش‌شده) به ايران.
ك) خاتمه حمايت از ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی.
ل) ممنوعيت همكاری/ سرمايه‌گذاری در بخش‌های خاصی در ايران.
م) مسدود كردن كلی دارايی‌های نهادهای اقتصادی ايران.
ن) كاهش حمايت دولتی از تضمين اعتبار صادرات و تجارت در ايران.
لازم به ذكر است پنج كشور عضو دائم شورای امنيت شامل آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين به همراه آلمان روز پنج‌شنبه نشستی را در وين برگزار كرده و درباره ارائه پيشنهادهای خود به ايران به توافق رسيدند.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.