چهارشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Wednesday 24 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه سرگشاده مهدی امينی‌زاده به احمدی‌نژاد

عملكرد وزارت اطلاعات دولت شما در نقض آشكار حقوق بشر و برخورد با دانشجويان به‌گونه‌ای است كه حتی مايه استهزاء و خنده سخنگوی شوخ طبع دولت شما نيز گرديده‌است. حداقل به گونه‌ای رفتار نمائيد كه سخنگوی دولت ناچار نشود برای توجيه اين اقدامات به بذله‌گويی و استهزاء و البته انكار حقيقت آشكار روی آورد.

iran-emrooz.net | Thu, 04.05.2006, 8:48

نامه سرگشاده مهدی امينی‌زاده به آقای احمدی‌نژاد در مورد اظهارات اخير سخنگوی دولت
به نام خدا
رياست محترم جمهوری، جناب آقای احمدی‌نژاد
جنابعالی از ابتدای ورود به رقابتهای انتخابات رياست جمهوری تاكنون همواره سخن از عدالت‌طلبی و مهرورزی گفته‌ايد و همواره خود را مدافع حقوق مسلم ملت معرفی نموده ايد اما متاسفانه به نظر می‌رسد به لوازم عملی شعارهای خود پايبند نبوده و نيستيد آنچه كه من می‌خواهم در اينجا بدان بپردازم پايمال شدن حق مسلم من و تعدادی ديگر از دانشجويان و محروميت آنان از ادامه تحصيل است اينجانب مهدی امينی‌زاده عضو پيشين شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت در آزمون كارشناسی ارشد سال گذشته در رشته علوم سياسی دانشگاه مفيد قم پذيرفته‌شدم اما متاسفانه پس از ثبت‌نام بر اساس نظر كميسيون بررسی صلاحيتهای عمومی وزارت اطلاعات از ادامه تحصيل محروم شدم و عليرغم پيگيری‌های مكرر تاكنون تغييری در اين نظر وزارت اطلاعات صورت نگرفته ‌است و همچنان من و تعدادی ديگر از دانشجويان از ابتدايی ترين حقوق خود محروميم، اخيراً سخنگوی دولت شما در كنفرانس مطبوعاتی خود در اين مورد در اظهار نظری عجيب گفته‌است" اين از موارد «خودگويی و خود خندی عجب مرد هنرمندی» است و در ادامه نيز با رد اين واقعيت آشكار مدعی شده‌است : آنقدر نگاه دولت متزلزل و كوتاه نشده‌است كه بخواهد به اين امور بپردازد و وسعت نظر دولت آنقدر گسترده است كه بايد تمام آحاد مردم و جوانان از فرصت‌های موجود در كشور به نحو احسن استفاده كنند. نگاه و افق دولت به اين حد پايين نيست"
جناب احمدی‌نژاد متاسفانه آنچه كه از نظر سخنگوی دولت شما خنده‌دار به نظر می‌رسد واقعيت تلخی است كه گريبانگير بسياری از دانشجويان كشور می‌باشد. جامعه دانشجويی كشور اكنون خود را بر سر دوراهی ابراز عقايد فردی و گروهی و مشاركت در مسائل سياسی و عقيدتی و يا حق ادامه تحصيل می‌بينند و متاسفانه تعدادی از دانشجويان از ترس تيغ بران گزينش وزارت اطلاعات دم فرو می‌بندند و سر در لاك خويش فرو می‌برند و عده‌ای ديگر نيز هر روز شاهد افزايش فاصله خود از نظام سياسی كه كمترين حقوق شهروندی آنها را به رسميت نمی‌شناسد هستند و نتيجه چنين وضعيتی نيز كمابيش از اكنون آشكار است.
آقای احمدی‌نژاد اگر دانشجويی مخالف دولت شما و يا سياستهای نظام باشد، عدالتی كه از آن دم می‌زنيد اجازه می‌دهد او را در دادگاهی بدون حضور خودش پشت درهای بسته وزارت اطلاعات از ابتدايی حقوقش محروم نمائيد؟ آيا آزادی، عدالت، حق ادامه تحصيل ، حق اشتغال و .... تنها منحصر به طرفداران شما و يك طيف خاص از جامعه است و ديگرن از آن محرومند؟ چه مبنای قانونی مبنای اقدامات وزارت اطلاعات است ؟
وزارت اطلاعات دولت شما در حالی اقدام به اخراج دانشجويان از دانشگاه می‌نمايد كه علاوه بر ميثاق جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی كه حق بهره‌مندی از آموزش را جزء حقوق مسلم همه انسانها دانسته است كه نمی‌توان هيچ كس را از اين حقوق محروم نمود حتی‌ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نيز با تمام انتقاداتی كه نسبت به جايگاه آن و مصوباتش وجود دارد اجازه چنين اقداماتی را به وزارت اطلاعات و هيچ نهاد ديگری نمی‌دهد ، در بند يك ضوابط گزينش دانشجو مصوب يكصد و پنجاهمين جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی افراد ذيل را از ورود به دانشگاه محروم نموده‌است:
"الف) معتادين به مواد مخدر
ب) كسانی كه اشتهار به فحشا دارند
ج) معاندين به نظام جمهوری اسلامی (ونه معترضين)"
و در بند ٤ همين مصوبه مصاديق عناد تعيين شده‌است:
"١) مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی
٢) داشتن وابستگی تشكيلاتی به گروههای محارب
٣) پرداخت كمك مالی به گروههای محارب يا هواداری تشكيلاتی نمودن از آن گروهها يا داشتن عضويت در آنها
٤) تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگی (مراد از تبليغ صرف تفوه به افكار ماترياليسم نيست ، بلكه سعی در ترويج و اشاعه آن است "
من در ساليان گذشته در انجمنهای اسلامی دانشجويان و دفتر تحكيم وحدت عضويت داشته‌ام و هيچ حكم قضايی در اين موارد عليه من صادر نشده است حتی خود وزارت اطلاعات نيز هرگز چنين اتهاماتی را متوجه من نكرده‌است مسلماً ممانعت از ادامه تحصيل من و بسياری ديگر از دانشجويان هيچ مبنای حقوقی ندارد و تنها بر مبنای سلايق شخصی مديران دولت شما صورت می‌گيرد .
عملكرد وزارت اطلاعات دولت شما در نقض آشكار حقوق بشر و برخورد با دانشجويان به‌گونه‌ای است كه حتی مايه استهزاء و خنده سخنگوی شوخ طبع دولت شما نيز گرديده‌است، حداقل به گونه‌ای رفتار نمائيد كه سخنگوی دولت ناچار نشود برای توجيه اين اقدامات به بذله‌گويی و استهزاء و البته انكار حقيقت آشكار روی آورد و اگر هم واقعاً ايشان و جنابعالی اطلاعی از اين رفتارهای وزارت اطلاعات نداريد كافی است از حراست وزارت علوم و يا وزارت اطلاعات ليست بلند بالای دانشجويان اخراجی را درخواست نمائيد و يا به مطبوعات مراجعه نماييد تا مطمئن شويد آنچه جناب سخنگو خود‌گويی و خود خندی می‌خوانند ظلم آشكاری‌است كه هر روزه بر دانشجويان تحميل می‌گردد و اگر واقعاً آنگونه كه سخنگوی دولت شما گفته‌اند " آنقدر نگاه دولت متزلزل و كوتاه نشده‌است" اين گوی و اين ميدان از وزارت اطلاعات بخواهيد كه به اين روند ظالمانه پايان دهد.مهدی امينی‌زاده
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.