دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸ - Monday 22 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

عبدالرحمان بايد آزاد شود

روشنفکران و فرهنگيان افغانستان: ما امضا کننده گان اين اعلاميه به تأسی از احکام صريح و روشن منشور سازمان ملل متحد ، اعلاميهء جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان ، آزادی بلاقيد و شرط آقای عبدالرحمان و اعادهء حقوق قانونی وی را مطالبه می‌نماييم.

iran-emrooz.net | Sat, 25.03.2006, 11:15

اعلاميهء روشنفکران و فرهنگيان افغانستان
( 03-01-1385 مطابق 23-03-2006)

ازتوهین به مقدسات اسلامی، تا شکنجه وتوهین مسلمانان مظنون به تروریسم تا تقاضای حکم اعدام برای آقای عبدالرحمان شهروند افغانی که به مسیحیت گرویده است – قطع نظرازاین که عاملان آن ها مسییحی اند یا مسلمان – یک سلسله حوادثی اند که درآن ها اصول جهانشمول حقوق بشرپامال می شوند. احتمالاً چالش های بسیار خطیر و کاملاً ناشناخته يی درتکوین این پدیده ها دست اندرکار باشند؛ لاکن حامیان حقوق بشر که خود را جزبه دفاع ازکرامت انسانی وذاتی بودن حقوق بشرمتعهد نمی دانند، وجیبه خود می دانند تا درهرمورد جداگانه فریاد اعتراض وحق طلبی شان را بلند کنند.
ماجرای محاکمهء آقای عبدالرحمان به علت گراييدن به مسيحيت ، يک بار ديگر مسألهءچه گونه گی برخورد مقامات امنيتی و قضايی افغانستان را با حقوق و آزادی های بشری در محراق توجه قرار داده است.
با توجه به مراتب زيرين، زندانی کردن و محاکمهء آقای عبدالرحمان عمل غير قانونی است :
- رعايت منشور ملل متحد و احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر، در مقدمهء قانون اساسی افغانستان قيد شده است
- دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.(ماده 7 قانون اساسی افغانستان)
- آزادى حق طبيعي انسان است . اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودى ندارد.
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف مي باشد. ( ماده 24 قانون اساسی افغانستان)
- هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. ( ماده 27 قانون اساسی افغانستان )
- دين دولت جمهورى اسلامي افغانستان ، دين مقدس اسلام است . پيروان ساير اديان در پيروى از دين و اجراى مراسم ديني شان در حدوداحکام قانون آزاد مي باشند. ( ماده 2قانون اساسی افغانستان)
- هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا جمعی به طور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.(مادهء 18 اعلاميهء جهانی حقوق بشر)
از سوی ديگر با توجه به اين که شمار کثيری از شهروندان کشورهای ديگر – به ويژه در اروپا و امريکا- که عيسويت و اديان ديگر را ترک کرده و به اسلام گرويده اند ، نه تنها مورد پيگرد قرار نگرفته اند ، بل که به مثابهء شهروندان تام الحقوق کشورهای شان زنده گی می کنند ، لذا طبيعی است که برخورد غير قانونی و نابردبارانه با آقای عبدالرحمان به خاطر گرويدن به مسيحيت ، سيمای اسلام و يا کم از کم و جهه و اعتبار افغانستان را به مثابهء عضو جامعهءجهانی در اذهان عامهء جهانی مخدوش کرده ، سهم گيری فعال و گستردهء جامعهء جهانی را در بازسازی افغانستان با دشواری مواجه می سازد؛ آن هم در حالی که «لا اکراه فی‌الدين» از احکام روشن اسلامی به شمار می رود.
بنأً ما امضا کننده گان اين اعلاميه به تأسی از احکام صريح و روشن منشور سازمان ملل متحد ، اعلاميهء جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان ، آزادی بلاقيد و شرط آقای عبدالرحمان و اعادهء حقوق قانونی وی را مطالبه می نماييم.

امضأ کننده گان :
حمید عبیدی مدير مسؤول مجلهء آسمايی و گردانندهء صفحهء انترنتی آسمايی
رتبيل شامل آهنگ مدير مسؤول مجلهء اوست - وسلليشيز ژورنال
مير حسين مهدوی مدير مسؤول نشريهء آفتاب در تبعيد
ايشر داس گردانندهء صفحهء انترنتی کابل ناتهـ
عبدالرحيم غفوری ، مدير مسئول مجله فردا، به نماينده گی از کلوب قلم افغانها در استکهلم ، مجلهء فردا و سايت انترنتی فردا
فريد سياوش گردانندهء صفحهء انترنتی زنده گی
همکاران صفحهء انترنتی افغان- جرمن اونلاين
دکتور محمد سالم سپارتاک گردانندهء صفحهء انترنتی دانشپسند افغان
ديپلوم انجينير اميليا سپارتاک مدير مسؤول نشريهء ندای زن
فياض نجيمی گردانندهء صفحهء انترنتی ديدگاه
ضيأ افضلی گردانندهء صفحهء غزل معاصر افغانستان
دکتور اکرم عثمان
پوهاند دکتور مجاور احمد زيار
دکتور سيد حميدالله روغ
سخيداد هاتف
سيد مسعود فارانی
مسعود راحل
دهقان زهما
ديپلوم انجينير اسدالله الم
حسين اندرياس
کاوه آهنگ
خالده نيازی
سيد روح الله ياسر ژورناليست
صمد شريف ژورناليست
نسيم صابر ژورناليست
حاجی محمد امين فروتن
دکتور ببرک ارغند
قدير حبيب
داکتر واسع عظيمی
پيام سيستانی
معصومه آتش فراز
حسين پويا
صديق وفا
صلاح قانع
شکرالله شيون
تميم رحيم
ميرويس رحيم
اکبر حيدرزاده
فهيمه رحيمی
عرفان کارگر
سيدمنير سپاس
سليمان راوش
احسان سلام
سيد اسدالله روغ
عزيز عليزاده
فقيرچند
اناهيتا نگارين
اسماعيل مسرور نجيمی
باقی سمندر
ثريا رحمانی سمندر
وحيد شهبانی
انجينير سخی ارزگانی
دکتور حکمت الله سادات
دکتور رسول رحيم ژورناليست و پژوهشگر
کانديد اکاديميسن اعظم سيستانی
کمال کابلی
مير عبدالواحد سادات
شماری از رسانه ها ، روشنفکران و فرهنگيان افغان از داخل افغانستان و کشورهای همجوار که بنابر ملاحظاتی نام شان را منتشر نمی‌سازيم.نشانی ها برای تماس :
E-mail:
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel.: 0049 2161 460153
Fax: 0049 2161 460153
Fax: 0049 40 3603 36 78 67
Mobil : 0049 170 3043456
Voicerecorder : 0049 3603 36 78 67
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.