سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Tuesday 23 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

منشور اصلاح‌طلبان كرد

جريان اصلاح‌طلبان كرد متشكل از جمعی از فعالان سياسی كرد است كه بر اساس ديدگاه‌های اصلاحی خود در حوزه اجتماع و سياست وارد عرصه فعاليت‌های سياسی اجتماعی شده اند وهويت خود را حول چهار ويژگی محوری كه تفكيك ناپذير از يكديگر هستند تعريف می‌كنند: "كرد"، "ايرانی"، "مسلمان"، "دمكراسی‌خواه".

iran-emrooz.net | Thu, 12.01.2006, 19:03

امروز:دبيرخانه شورای هماهنگی اصلاح طلبان كردمنشور اين تشكل را منشر كرد. متن كامل اين منشور را كه در سايت ئاسوكورد آمده است درادامه می‌آيد.


بسم الله الرحمن الرحيم
منشوراصلاح طلبان كرد
"كرد ايرانی مسلمان دمكراسی‌خواه "

جنبش اصلاح طلبی ايران از ديرباز با چالش‌ها ، آزمون‌ها، كاميابی‌ها و ناكامی‌های عديده‌ای مواجه بوده و همچون هر جنبش ديگری تاريخ پرفراز و نشيب خود را پشت سر نهاده است. دوم خرداد ٧٦ دوران نوينی را در تاريخ جنبش اصلاح‌طلبی ايران رقم زد. اهميت اين مقطع از تاريخ جنبش از آن جهت بود كه ملت ايران برای اولين بار پس از انقلاب اسلامی با اتخاذ موضعی متفاوت و ناهمگون با مواضع رسمی ولی نانوشته‌ی بخش قدرتمندی از حاكميت به ميدان آمد و اراده‌ی خود را بر حاكميت تحميل نمود. در تحليل اين دوران، برخی از تحليل گران بر اين باورند كه جنبش اصلاح‌طلبی به علت دولتی شدن به ضعف گراييد و عده‌ای نيز برآنند كه دولت اصلاحات صرف نظر از قصورها‌ و فرصت‌سوزی‌ها ، كارنامه‌ی موفقی ارائه داد. به هر صورت جنبش اصلاح‌طلبی در آستانه ی نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، آزمونی جدی را فرا روی خود ديد. محافظه‌كاران در ادامه‌ی پروژه‌های تخريبی در صددبرآمدند تا باحداقلی جلوه دادن جنبش اصلاح‌طلبی سرنوشت اصلاحات را به فرجام كار دولت خاتمی گره بزنند و چنين وانمود كنند كه عمر اصلاح طلبان از جمله اصلاح طلبان كرد به پايان رسيده است ؛ غافل از اين كه كمترين دستاورد اصلاحات آن بود كه حتی افراطی ترين كانديداهای محافظه كاران ، به ناچار به طرح شعارهای اصلاح طلبانه - البته با ادبياتی متفاوت و محافظه كارانه – متوسل شدند و داعيه‌ی ايفای حقوق شهروندی و تامين رفاه ومعيشت وعدالت راد اشتند.اكنون نيز كه دوران حضور اصلاح طلبان در حكومت بسر امده معتقديم كه اصرار بر فعاليت‌های قانونی و دمكراتيك در چارچوب نهاد‌های مدنی ،كم هزينه ترين و موثرترين راهبرد برای ايجاد دمكراسی و پيشبرد اصلاحات در سطوح ملی و محلی است، لذا كماكان ضمن تاكيد برتقويت نهاد‌های مدنی وفعال بودن آنها بر ادامه فعاليت اصلاح طلبان كرد در چارچوب اصول زير اصرار می‌ورزيم.

كرد، ايرانی ، مسلمان و دمكراسی خواه
جريان اصلاح‌طلبان كرد متشكل از جمعی از فعالان سياسی كرد است كه بر اساس ديدگاه‌های اصلاحی خود در حوزه اجتماع و سياست وارد عرصه فعاليت‌های سياسی اجتماعی شده اند وهويت خود را حول چهار ويژگی محوری كه تفكيك ناپذير از يكديگر هستند تعريف می‌كنند: "كرد"، "ايرانی"، "مسلمان"، "دمكراسی‌خواه". اين جريان عليرغم تفاوت در ديدگاه‌ها و تعلقات سياسی گردانندكان:

١- با تاكيد بر عنصر ايرانی بودن معتقد به تماميت ارضی كشور و فعاليت در چارچوب سرزمين پرافتخار ايران بوده و تمايلات تجزيه طلبانه را نفی و طرح آن را از سوی فعالان سياسی كرد مغاير با مصلحت واقعی كردها می‌داند.

٢- ضمن تاكيد بر كرد بودن به عنوان يك هويت شناخته شده تاريخی ، تمدنی و فرهنگی خواستار پی گيری حقوق مصرح در قانون اساسی برای اقليت‌های قومی و مذهبی كشوراز جمله حقوق كردها است. ما برخلاف ديدگاه جريانی كه همواره در صدد بوده است تا بحث قوميت‌ها از جمله كردها را تهديدی برای منافع ملی و وحدت عمومی مطرح نمايد بر اين اعتقاديم كه وجود قوميت‌های متعدد در سرزمين ايران نه تنها يك تهديد نيست بلكه فرصتی است در جهت حفظ وفاق و تقويت امنيت و همبستگی ملی. لذا تحقق حقوق انسانی و قانونی قوميت‌هابويژه كردها و پرهيز از هرگونه تبعيض و كم‌توجهی به مطالبات قانونی آنها را موجب استحكام و همبستگی ملی ارزيابی می‌كند.

٣- ما مسلمانيم و معتقديم كه دين اسلام ظرفيت لازم برای پاسخ دادن به بسياری از نياز‌های فردی و اجتماعی امروز بشر را دارد. ما معتقديم در خاور ميانه ای كه بيش از ٩٠ درصد هنجارها و ارزش‌های مردم را اسلام و اموزه‌های مذهبی تشكيل می‌دهد، سياست نمی‌تواند از دين جدا باشد لذا بر امكان تحقق دمكراسی در جوامع اسلامی تاكيد داريم مشروط بر انكه استقلال نهاد دين حفظ و از تعرض صاحبان قدرت در امان و دولت نهاد دين را ابزار كسب قدرت نداند.

٤- اصلاح طلبی را به عنوان يك روش دموكراتيك ، مسالمت آميز و به دور از هرگونه خشونت سياسی برای احقاق حقوق فردی ، سياسی و اجتماعی اقوام ايرانی را راهی منحصر برای سربلندی كشور وتحقق حاكميت اراده ملت می‌دانند و توسل به راه حل‌های غير دمكراتيك از جانب حكومت و فعالان سياسی در سطح ملی و نيز در راه احقاق حقوق كردها را دارای هزينه‌های سنگين دانسته و به عنوان يك روش تجربه شده ناموفق جايز نمی‌شمارند. ما مصمم به همراهی با اصلاح‌طلبان پيشرو كشور هستيم و بنا ندارند با تكروی انرژی سياسی اصلاح‌طلبان كشور و منطقه را هدر داده و همه تلاشّ خود را برای تقويت دموكراسی درونزا به كار می‌گيرند. اميد است مسؤولان كشور اين حساسيت زمانی را درك كرده و ديدگاه‌ توسعه‌گرا را جايگزين ديدگاه‌های بسته و امنيتی در مورد مسائل اقوام از جمله مناطق كردنشين بسازند.

رئوس برنامه‌ها و مطالبات
اصلاح طلبان كرد در پی نشست‌های عمومی در شهر‌های سنندج ، كرمانشاه و بوكان ونشست ايلام (كه در كرمانشاه برگزار گرديد) و نشست مجدد سنندج پس از جلسات متعدد ، رئوس خواسته‌های خود را به شرح زير اعلام و از مجموعه حاكميت در خواست می‌كند مواضع و ديدگاه‌های خود را در خصوص آن بيان و راه‌های تحقق اين مطالبات را به طور واضح و شفاف به اطلاع هم ميهنان برسانند. اكنون با تاكيد بر درست بودن مطالبات ١٥گانه مطرح شده در ايام انتخابات نهم رياست جمهوری و بنيادی بودن آنها صرف نظر از نتايج انتخابات گذشته و اينده، بر پيگيری انها از راه‌های دمكراتيك و قانونی اصرار می‌ورزيم و آنها را نه فقط مطالبات بلكه برنامه و راهنمای حركت خود می‌دانيم.
ما ضمن مطالبه عدالت درمنزلت و حفظ هويت قومی خود، توجه به عدالت در توزيع ثروت‌ها و درامد‌های ملی و عدالت در قدرت سياسی را از جانب تمامی مسولان و مجموعه حاكميت خواستارو از پيشبرد و اجرای اين امر توسط هر جريان و جناح سياسی استقبال می‌كنيم و مصرانه درخواست می‌كنيم كه:

الف- تبعيض‌های فرهنگی رواشده بر كردها در طول تاريخ ، هويت فرهنگی آنان را به طور جدی مورد تهديد قرار داده است . بنابر اين اعلام می‌داريم رفع تبعيض‌های زبانی و مذهبی و توجه به ارزش‌های فرهنگی كردها در گرو تدوين برنامه‌ی جامع فرهنگی برای اجرای اصول و بندهای مصرح قانون اساسی در مورد زبان ، مذهب وفرهنگ و انتصاب مديران كرد در دستگاه‌هايی است كه مسئوليت اجرای برنامه‌های فرهنگی را در مناطق كرد نشين به عهده دارند

ب- استان‌های كردنشين پايين ترين در آمد سرانه‌ی كشور را دارند ، عدم تناسب فرصت‌های شغلی وفعاليت‌های اقتصادی ، سوء مديريت اقتصادی، عدم بهره برداری مناسب از معادن و ظرفيت‌های كشاورزی و صنعت و ضعف‌های بنيادی واجرايی در بخش تعاون بسياری از ظرفيت‌ها واستعدادهای اقتصادی مناطق كرد نشين را ناكارامد نموده است . بنابراين از دولت انتظار دارد ؛ به طور صريح وشفاف برنامه‌ی جامع اقتصادی خود را ارائه وزمينه‌های جهش اقتصادی را برای جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی ناشی از كم توجهی ساليان متمادی را ، تبيين نمايد به گونه‌ای كه شاهد نزديك شدن سطح توسعه مناطق كرد نشين به ميانگين شاخص‌های توسعه‌ای كشور باشيم.

ج- كردها هيچ گاه سهم درخوری از قدرت نداشته اند و مشاركت آنان در حوزه‌ی سياسی و مديريتی بسيار ناچيز بوده است. از اين رو برای رفع اين نابرابری‌ها از مجموعه حاكميت انتظار دارد ؛ با انتصاب نيرو‌های كرد در پست‌های كلان ، اعم از وزارت ، سفارت و استانداری و ساير مراكز مهم، زمينه مشاركت واقعی و جدی كردها در حاكميت را فراهم سازند.

د- نهادهای صنفی و مدنی و نهادهای غير دولتی، در رفع اشكال مختلف تبعيض خصوصا تبعيض‌های جنسيتی و قومی و در نهايت تحقق جامعه‌ی مدنی نقش بسزايی دارند . اگر چه اين نهادها در سال‌های اخير از حيث كمی مورد توجه بوده و تاحدودی گسترش يافته اند . ليكن به علت عدم حمايت كافی از حيث كيفی توسعه نيافته اند وروی هم رفته اين نهادها هنوز هم ازايفای بسياری از نقش‌های خود ناتوانند . حاكميت بايد با حمايت كافی و تمهيد ساز وكارهای مناسب راه را برای توسعه‌ی كمی وكيفی اين نهادها و ايفای نقش آن‌ها هموار سازد. لذا در چارچوب اصول فوق بار ديگر مطالبات ١٥ گانه خويش را مورد تاكيد قرار می‌دهيم:

١- فراهم كردن زمينه اجرای اصل پانزده قانون اساسی برای گنجاندن آموزش زبان كردی در مراكز آموزشی رسمی كشور. و عنداللزوم اقدام مجلس برای تصويب قانون مربوطه و مكلف ساختن دولت به اجرای آن.
٢- فراهم كردن زمينه اجرايی اصل دوازده قانون اساسی در مورد آزادی كردهای اهل سنت در عمل به احكام مذهبی و عدم دخالت نهادها و افراد غير سنی در امور مذهبی آنان به ويژه امور روحانيون و مساجد و مدارس علوم دينی و نيز فراهم كردن زمينه تنظيم و اجرای مقررات محلی در حدود اختيارات شوراها با عنايت به اصل يكصد قانون اساسی كه حوزه‌های اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی را شامل می‌شود. اصلاح قانون شوراها به نحوی كه اختيارات محوله ، شوراهای استانی را به منزله پارلمان‌های محلی ، پاسخگوی مطالبات مناطق قومی و مذهبی قرار دهد.
٣- ايجاد تسهيلات و فراهم كردن زمينه برای بازگشت هم ميهنان كرد خارج از كشور كه علاقه مند به بازگشت به ميهن هستند و تضمين امنيت آنان و آزادی فعاليت سياسی در چارچوب قانون به نحوی كه زمينه ساز آشتی ملی شود.
٤- ساماندهی به مسائل سياسی و امنيتی مناطق مرزی كردنشين به ويژه مبادلات اقتصادی و تلاش برای حذف ديدگاه امنيتی در اين زمينه و حل مشكل قاچاق و ايجادمناطق آزاد تجاری در مناطق مرزی كردنشين.
٥- برداشتن موانع چاپ و نشر مطبوعات، كتب و نشريات كردی و فراهم كردن تسهيلات لازم در اين مورد و ايجاد يك مركز مستقل برای حمايت از نويسندگان و ناشران كرد و اقدام عاجل برای رفع موانع انتشار نشريات محلی توقيف شده.
٦- ايجاد مكانيزم اجرايی برای جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی مناطق كردنشين( نظير اختصاص سالانه يك روز در آمد فروش نفت به استان‌های محروم) با اعلام شاخص‌ها و زمانبندی مشخص به ويژه ايجاد زمينه كار و كاهش نرخ بيكاری در اين مناطق با عنايت به اصل ٤٨ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعيض منطقه‌ای.
٧-- حذف كامل موانع استخدامی و اصلاح نظام گزينش در مواردی كه احراز پست‌های رسمی برای هم ميهنان كرد با موانع آشكار و پنهان مواجه است.
٨- فراهم كردن زمينه اجرايی انتخاب روسای دانشگاه‌های مناطق كردنشين از ميان شخصيت‌های علمی منطقه.
٩- رفع محدوديت‌های موجود برای حضور شايستگان كرد در مجموعه دستگاه‌های حكومتی به ويژه شكستن تابوی استفاده از اكراد اهل سنت در كابينه.
١٠- بهره گيری از شايستگان كرد در پست‌های مديريتی محلی از قبيل استانداران در مناطق مختلف كشور به ويژه مناطق كردنشين.
١١- انتخاب فرمانداران شهرستان‌های دارای اكثريت ساكنان كرد از ميان نيروهای توانمند محلی.
١٢- بهره گيری از نيروهای شايسته كرد در وزارت خارجه و شكستن تابوی حضور كردها در سفارتخانه‌های كشور.
١٣- ايجاد امكانات لازم برای رشد و توسعه مسائل فرهنگی و حمايت از نيروهای فرهنگی – هنری كرد.
١٤- ايجاد زمينه اجرايی در مورد اصول معطل مانده قانون اساسی كه متضمن تامين حقوق شهروندی همه هم ميهنان به ويژه قوميت‌ها ، مذاهب و اقليت‌های دينی و فراهم كردن فضای آزاد و مناسب برای فعاليت‌های سياسی در قالب احزاب و نهاد‌های مدنی برای هم ميهنان كرد و اهل سنت.
١٥- اصلاح سياست‌ها و خط مشی‌هايی كه در هر زمينه نافی حفظ هويت كردهااست و تلاش برای حفظ حرمت و جايگاه آن‌ها در سطح كشور ويژه در رسانه‌های گروهی و حكومتی و پرهيز از دخالت نهادهای حكومتی در امور مذهبی كردهای اهل سنت.

آگاهی بر موانع پيش رو
اصلاح‌طلبان كرد به خوبی به دشواری راه پيش روی كردها، برای تحقق دمكراسی ونيل به حقوق انسانی وقومی خود واقفند وبا فهم درست شرايط ، حضور فعالانه در عرصه فعاليت‌های سياسی-اجتماعی قانونی،اصلاح طلبانه و دمكراتيك را مناسب ترين راه برای تحقق آرمان‌ها‌ی دمكراتيك و رفع تبعيض درمناطق كردنشين می‌دانند. لذا با اصرار بر راهكارهای قانونی و دمكراتيك و علم بر موانع و چالش‌های پيش رو بر تداوم و درستی مسير خويش اصرار می‌ورزند.

چهار اصل حاكم بر پی گيری مطالبات قانونی و دمكراتيك كردها
ما در شرايط كنونی بر طرح و پی‌گيری مطالبات دموكراتيك و قانونی خويش در چارچوب چهار اصل « يكپارچگی ملی»، « قانون اساسی»، «جمهوريت و اسلاميت نظام» و «تداوم اصلاحات» اصرار می‌ورزيم و معتقديم اين راه كم هزينه ترين و پر فايده ترين راه موجود برای كرد‌ها، تمامی ايرانيان، كشور و نظام خواهد بود .اميد است همه كسانی كه دغدغه حفظ ايران و دستاوردهای ارزشمند انقلاب را در فكر و انديشه خود دارند از خواسته‌های برحق و مشروع شهروندان كرد ايرانی حمايت نموده و با حمايت‌های مادی و معنوی خود ضمن تاكيد بر اجرای عدالت و قانون و مراعات حقوق شهروندی در تحقق آرمان‌های انسانی و تاريخی ملت بزرگ ايران ما را در اين راه پر فراز و نشيب ياری نمايند. باشد تا با انسجام و همدلی و تجميع نيروها و ظرفيت‌های كارا و دلسوز نسبت به ايفای نقش تاريخی خود در اين برهه حساس نسبت به تامين زندگی سعادتمندانه برای نسل‌های اينده وظيفه خود را ادا كرده باشيم.


نشست ششم هم انديشی اصلاح طلبان كرد
تهران – دوم ديماه ١٣٨٤
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.