جمعه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Friday 26 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«راه خروج از بحران، بازگشت نظامیان به پادگان‌ها است»

جبهه مشارکت: امتیاز اصلی جنبش سبز، تفوق تئوریک و حقانیت آن است. از اینرو سرکوب نظامی و امنیتی و تبلیغات آنچنانی و حتی وعده های اقتصادی بی پایه به اقشار فرودست و تلاش برای ایجاد شکافهای سیاسی بین طبقات گوناگون مردم نمی تواند انرژی آن را مستهلک کند.. انسداد سیاسی فعلی چیزی نیست جزناشی از مداخله نظامیان در سیاست و خروج از انسداد جز با بازگشت نظامیان به پادگانها امکان پذیر نیست.

iran-emrooz.net | Wed, 17.03.2010, 18:28

در ادامه سرکوب‌ها و انسدادهای پس از انتخابات، کنگره جدید حزب مشارکت هم امکان برگزاری نیافت. نطق افتتاحیه‌ای که قرار بود در این کنگره قرائت شود، اینک در اینترنت انتشار یافته است. در زین متن این نطق را می‌خوانید:

** سالی که گذشت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی نظیر و نقطه عطفی در مسیر حرکت مردم ایران به سوی آرمان دیرپای آزادی و مردمسالاری و حق تعیین سرنوشت محسوب می شود. از یک سو ملّتی به پا خاسته و مصمّم با خواسته هایی روشن در چارچوب قوانین کشور و از سوی دیگر اقلّّیّتی قدرت طلب با تمام ابزارهای تبلیغاتی و اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و اقتصادی، قرارداشتند و آنچه اینک مانده است اراده خلل ناپذیر مردمی است که جز حق خود را نمی خواهند.

** خیزش عمومی مردم و مشارکت کم نظیر آنها برای پیشبرد نهضت و آمادگی طبقات مختلف برای پرداختن هزینه سبب آن شده است تا برای اولین بار شاهد دستگیریهای چند هزار نفره در یک روز، به زندان افتادن همزمان اساتید دانشگاه، دانشجویان، هنرمندان، روحانیون، بازاریان، کارگران، معلمان، دانش آموزان، ورزشکاران و سایر طبقات اجتماعی و پذیرایی از آنها در سلولهای انفرادی و بازجویی هایی از نوع تفتیش عقاید باشیم.

** به رسم همه ساله در این نطق افتتاحیه بر خود لازم می دانیم از همه کسانی که بیشترین هزینه را در این باره پرداختند یاد کنیم. کسانی که امروز یا در زندان هستند و یا ما محروم از همراهی آنها. در مقایسه با هزاران انسان شریف، آزاده، غیور ولی گمنامی که هیچکس آنها را نشناخت و نام آنها در هیچ رسانه و سایتی نیامد و در غربت خود بیشترین سهم را از این حرکت به خود اختصاص دادند عزیزان ما که بیشتر شناخته شده بودند در اقلیت محض هستند.

** این انتخابات آری به اصلاحات و نه به اقتدارگرائی، به ناکارآمدی، به دروغ و ریا و فریب بود و باعث تاسف فراوان است که چرا به این خواست مردم گردن ننهادند تا امروز شاهد این همه مصیبت در عرصه های گوناگون اعم از سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و فرهنگ، اخلاق و مدنیت و حتی باورها و دین مردم نباشیم. جنبش سبز نه حرکتی خلق الساعه بلکه در امتداد تاریخی حرکت ملی است.

** امتیاز اصلی جنبش سبز، تفوق تئوریک و حقانیت آن است از اینرو سرکوب نظامی و امنیتی و تبلیغات آنچنانی و حتی وعده های اقتصادی بی پایه به اقشار فرودست و تلاش برای ایجاد شکافهای سیاسی بین طبقات گوناگون مردم نمی تواند انرژی آن را مستهلک کند. علیرغم تبلیغات اقتدارگرایان حاکم برای ایجاد و القای انحراف جنبش سبز از مسیر اصلی و وابسته نشان دادن آن به خارج از کشور، امروز این خیزش عظیم مردمی توانسته است ثابت کند حرکتی است ملی و درونزا که با بهره گیری از آموزه های دینی و انقلاب اسلامی اصلاح نظام و تحقق اصول قانون اساسی را طلب می کند.

** ملت ایران خواسته های روشنی دارد. ایران را ملک مشاع همه ایرانیان می داند و برای همه ایرانیان حق مساوی قائل است. ملت ایران نشان داده است که خواستار همزیستی داخلی و صلح جهانی است. مردم ایران علیرغم تنوع فراوان فرهنگی، قومی ، زبانی و دینی و مذهبی و در نیم قرن اخیر تفاوتهای فراوان سیاسی، بخوبی نشان داده اندکه احترام به همدیگر و تحمل دیگران را در صدر اولویتهای خود می داند و رعایت حقوق شهروندی برابر برای همه آحاد کشور چه مخالف و چه موافق را ضروری می داند.

** معتقدند حق تعیین سرنوشت امری داخلی و ملی است که جز به دست خود ایرانیان محقق نخواهد شد و حرکت مدنی و ملی و سبز خود را بدون هیچ چشمداشتی از دیگران با همت خود به سرانجام خواهند رساند.

** امروز اعتراض مردم آنقدر گسترده شده است که چاره ای جز اولاً به رسمیت شناختن این نارضایتی ها و ثانیاً به کارگرفتن عقل و تدبیر و اتخاذ شیوه های سیاسی و اجتماعی برای برون رفت از این بحران عظیم وجود ندارد. ۹ ماه گذشته نشان داد نظامیگری در عرصه سیاست که به درستی باید نام آن را کودتا گذاشت راه برون رفت از بحران نیست و با تبلیغات نمی توان واقعیتها را دگرگون ساخت. امروز آنچه حاصل تلاش نظامیان در عرصه سیاست است، انسداد درعرصه های مختلف و بخصوص انسداد سیاسی است و رفع این انسداد جز با رفع عوامل مولد آن امکان پذیر نیست.

** دخالت بی سابقه نظامیان در اقتصاد زمینه ساز گسترده ترین فساد ها و انحراف می شود. تردید نباید کرد که در جائی که سلاح، پول و رسانه یکجا در اختیار قدرتی قرارگیرد که خارج از نظارت مستقیم مردم است، فاسدترین و مستبد ترین حکمرانی شکل خواهد گرفت. امروز تعداد زندانیان بخوبی نشانگر انحراف عظیمی است که از مسیر انقلاب اسلامی ایجاد شده است که شعار اصلی و اساسی آن "آزادی" بوده است.

** در چند ماه گذشته ما شاهد برخوردی وهن آلود و انتقام گیرانه از اساتید مبرز دانشگاهی و دانشجویان بوده ایم که بی سابقه است و این نگرانی را تولید می کند که حاکمیت انقطاع کامل خود را از فکر و علم اعلام می دارد و تنها تکیه گاه خود را نظامیان می داند.

** در عرصه اقتصاد و معیشت نیز ملت ما بدترین روزها را می گذراند. علیرغم میراث بزرگ دولتهای قبلی و درآمد افسانه ای نفت در این پنج سال به میزان بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار، سوء مدیریت و ناکارآمدی دولت نهم و پس از نهم سبب شده است بدترین کارنامه اقتصادی اجتماعی به نام آنها رقم بخورد و در شرایطی که کشور وارد رکود تورمی شده است، نگرانی از بدتر شدن شرایط روز افزون می شود. کسانی که به دروغ ادعا می کردند حامی محرومان هستند و با رای مستضعفان بر سرکار آمده اند امروز دستاوردی جز ازدیاد فقر و تنگدستی و بدتر شدن وضع معیشت این انسانها ندارند.

** وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور نیز رو به اضمحلال است. ریشه نهادهای مدنی که اساس حرکت شورایی کشور محسوب می شوند به تیغ جهل زده می شود، دانشگاهها که موتور توسعه کشور هستند به پادگانهای نظامی تبدیل می شود، سانسور و فشار بر رسانه های نیمه مستقل، جان را به لب آنها رسانده است. هنر در همه ابعاد آن به محاق تعطیل فرو می رود، برخورد پلیسی بی سابقه با اصحاب هنر، دشمنی دیرینه اقتدارگرایان را با فرهنگ و هنر بخوبی ترسیم می کند.

** جای تاسف است که امروز بخش عمده ای از زندانیان سیاسی ما را زنان شریفی تشکیل می دهند که پیشاپیش جامعه ایران برای تحقق آزادی و مردمسالاری و احقاق حقوق ملی قرار دارند. البته برخورد با جنبش زنان منحصر به دستگیری زنان نیست بلکه شاهد فشارهای سخت بر همه فعالان زن هستیم بگونه ای که زمزمه خانه نشین کردن زنان و حذف آنها از محیطهای اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی و حتی علمی به گوش می رسد.

** سیاست بحران آفرینی و ماجراجویی تنها در عرصه داخلی نیست بلکه متاسفانه تداوم این سیاست در عرصه خارجی و تشدید خطر تحریمها و انزوا نگرانی همه را نسبت به تهدید و تحدید منافع ملی افزون ساخته است. مردم ما استقلال کشور را در اولویت قرار می دهند ولی در برخورد با کسانی که استقلال کشور را تهدید می کنند همان اندازه با عناصر خارجی و دولتهای جنگ طلب و سلطه جو در ستیز هستند که با عناصر داخلی که خواسته یا ناخواسته زمینه مقبولیت و مشروعیت اقدامهای ظالمانه بین المللی و اجماع جهانی علیه منافع ملی ایران را باعث می شوند.

** جبهه مشارکت ایران اسلامی جز برای این تاسیس نشد تا اهداف مقدس انقلاب اسلامی و راه امام عزیز را بپیماید و از انحراف در این مسیر جلوگیری کند. هدف ما تحقق تام و تمام قانون اساسی و استیفای حقوق ملت بوده است که در شعارهای جاودان "ایران برای همه ایرانیان" و "معنویت، عدالت و آزادی" تجلی کرده است. ما امروز نیز بر این عهد خود هستیم و نه به سودای قدرت که به امید اصلاح در این مسیر گام نهاده ایم. ما از حق خود گذشته ایم اما از استیفای حقوق ملت دست بر نمی داریم.

** برای برون رفت از بحران فعلی در کوتاه مدت جز بازگشت به قانون اساسی چاره ای وجود ندارد. همه باید ذیل قانون اساسی حرکت کنند و به تمام اصول قانون اساسی پای بند باشند. اگر در قانون اساسی اصل ولایت فقیه هست، اصول متعدد حقوق ملت هم هست. اگر شورای نگهبان هست، انتخابات آزاد بدون استصواب هم تضمین شده است. نمی توان یک اصل را برجسته کرد و سایر اصول را نادیده گرفت و یک قرائت را تحمیل کرد و انتظار داشت جامعه متحول، جوان و دانا با چشم و گوش بسته تمکین کند.

** اقدام اصلی دیگر برای بازگشت آرامش و خروج از بحران قطع مداخله نظامیان در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دانشگاهها، قضا و بخصوص انتخابات است. انسداد سیاسی فعلی چیزی نیست جزناشی از مداخله نظامیان در سیاست و خروج از انسداد جز با بازگشت نظامیان به پادگانها امکان پذیر نیست.

** اقدام اساسی دیگر به رسمیت شناختن تنوع سلیقه ها و برداشت ها در جامعه ایران است. باید اجازه بروز نظرات و دیدگاه با امنیت کامل داده شود و رسانه های مستقل نوشتاری یا صوتی و تصویری باید وجود داشته باشند و نظرات و آرای مردم را بازتاب دهند. مصادره رای مردم با راهپیمایی مردم به نفع یک دیدگاه مشکلی را حل نمی کند. تا زمانی که به منتقدان اجازه حضور رسمی داده نشود اقتدارگرایان نمی توانند وزن خود را و منتقدان خود را بسنجند.

** ما همچنان معتقدیم اکثریت مردم ایران طرفدار جنبش سبز هستند هر چند می توان با تهدید و ارعاب، بروز آنها را نادیده گرفت اما آنها که با هر وسیله ای مانع از تجمع آرام و قانونی مردم می شوند بخوبی می دانند که انبوه بی شمار سبزها چنانچه امکان و مجال قانونی پیدا کنند همه ادعاهای آنها را باطل می کنند و نشان خواهند داد اکثریت مردم در کدام سو هستند.

** راهکار بعدی آن است که به همه نهادهای مستقر و قانونی مانند مجلس و قوه قضاییه اجازه داده شود به وظایف قانونی خود مطابق با اراده خود عمل کنند. خارج شدن بخشی از قوه قضاییه از سیطره نیروهای امنیتی و نظامی و نصب قاضیانی عادل، خداترس و مستقل برای رسیدگی قانونی به تخلفات و اتهامات سیاسی امری ضروری و غیرقابل چشم پوشی است. پیشنهاد می شود به عنوان اولین گام تمام احکام ناعادلانه ای که نه با دید قضایی بلکه با نفوذ سیاسی صادر شده است بلااثر شود.

** ما از همه دلسوزان این آب و خاک با هرایده و سلیقه ای و در هر جناح سیاسی و با هر مشرب فکری دعوت می کنیم تا همت کنند و با ایجاد فضای آرام و آزاد خواستار آن شوند تا این نظرات و سایر راههای برون رفت از بحران که توسط باورمندان به دین و آیین و معتقدان به جمهوری اسلامی و وطن دوستان داخل و خارج ارائه می شود به بحث و گفتگو گذاسته شود و آنچه صلاح کشور و مردم است برگزیده و با عزم ملی همه در کنار هم درراه عزت و سربلندی ایران عزیز بکوشیم.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.