از همه شما هموطنان مقيم خارج از كشور دعوت مى كنیم تا در مراسم اعتراضى يك روزه در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹(۴ مهر ۱۳۸۸)در شهر نيويورك حضور يابید و ضمن گفت و شنود،جنايات عليه بشريت در ايران را به آگاهى جهانيان برسانند
">
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ - Thursday 23 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اعتراض به: جنایت، شکنجه، تجاوز، اعتراف گیری

دعوت کمپین مبارزه با "جنایت علیه بشریت"
از همه شما هموطنان مقيم خارج از كشور دعوت مى كنیم تا در مراسم اعتراضى يك روزه در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹(۴ مهر ۱۳۸۸)در شهر نيويورك حضور يابید و ضمن گفت و شنود،جنايات عليه بشريت در ايران را به آگاهى جهانيان برسانند

iran-emrooz.net | Thu, 24.09.2009, 17:12

کمپین مبارزه با "جنایت علیه بشریت" برگزار می کند:

اعتراض به: جنایت، شکنجه، تجاوز، اعتراف گیری

برنامه: شنبه 26 سپتامبر

یک- مباحث نظری:

1- مهندس عبدالعلی بازرگان: مبنای مشروعیت دولت.
2 – شهرنوش پارسی پور: نقدی بر ساختار دوگانه اندیشی ایرانی .
3- فرزین وحدت: ساختار اجتماعی نوین ایران و مطالبات دموکراتیک.
4- محمد رضا نیکفر: اهمیت تبیین حقوقی مبارزه با ستم.

دو- برساختن سیاست:

1- رضا براهنی: چگونه دموکراسی بسازیم؟
2- احمد صدری: تأملاتی پیرامون توجیه خشونت.
3- ابراهیم سلطانی:گذار هوشمند به دموکراسی .
4-آرش نراقی: ویژگی های دولت های سرکش و یاغی .

سه- خطرهای پیش رو:

1-حمید دباشی: تضاد و تعامل جنبش حقوق مدنی مردم ایران و سیاست های منطقه ای .
2-مجید محمدی: چالش های پیش روی جنبش سبز.
3-منصور فرهنگ:مثلث ایران و آمریکا اسرائیل.
4- حسین کمالی: نگاه به شرق و چشمک به غرب .

چهار- سناریوهای محتمل:


1-عبدالعلی رضایی: مردم ایران چه رویایی در سر دارند.
2- رضا فانی یزدی: هژمونی از آن کیست؟ .
3- علی میرسپاسی: پیچیدگی های وضعیت کنونی .
4 – عطاء هودشتیان: مساله ی رهبری جنبش.


اکبر گنجی : چشم انداز آینده ی کمپین.

برنامه ی موسیقی:
1- فرامرز اصلانی . 2- آرش سبحانی . 3- سحر دهقان. 4- گروه رعنا فرحان.

Time: Saturday, September 26th 2009 , 9:ooam – 4 pm.
Place : South Hall Riverside Church(490 Riverside Drive, New York, N.Y. 10027)


کمپین مبارزه با "جنایت علیه بشریت" برگزار می کند
اعتراض به جنایت، شکنجه،تجاوز،اعتراف گیری

كمپين مبارزه با "جنايت عليه بشريت" برگزار مى كند

دعوت به شركت در تجمع اعتراض به جنايت، شكنجه، تجاوز، اعتراف گيرى

سركوب هاى مداوم زمامداران جمهورى اسلامى،چنان آشكار شده است كه حتى على خامنه اى- متهم اصلى اين پرونده – نيز به اعمال شكنجه و جنايت در حمله به كوى دانشگاه و بازداشتگاه كهريزك اعتراف كرده است. نيروهاى نظامى و شبه نظامى رژيم مردم را به خاك و خون كشيدند، اما به جاى محاكمه ى جنايت كاران، فرزندان دلير ايران زمين را بازداشت كرده و در سلول هاى انفرادى شكنجه و مورد تجاوز قرار دادند. اگر فقط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهورى ۲۲ خرداد بنگريم، باز هم با "جنايت جمهورى اسلامى عليه بشريت" مواجه خواهيم بود. تمامى رهبران جنبش سبز، خواهان محاكمه ى جنايت كاران شده اند. اين درخواست آن چنان فراگير شده است كه حتى برنامه ريز و سازمان دهنده ى اصلى جنايت عليه بشريت نيز در سخنان علنى وعده داده است كه قاطعانه با آنان برخورد شود. اما به گمان ما اميد بستن به بيدادگاه هاى رژيم براى اجراى عدالت، آرزويى متحقق ناشدنى است. به همين دليل كمپين مبارزه با "جنايت عليه بشريت" در جمهورى اسلامى با امضاى هزاران ايرانى در سراسر جهان سامان يافته است تا به سهم خود در دادخواهى شهداء،زندانيان، شكنجه و سركوب شدگان جنبش دموكراسى خواهى مردم ايران سهيم باشد.
اين كمپين از هموطنان مقيم خارج از كشور دعوت مى كند تا در مراسم اعتراضى يك روزه در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹(۴ مهر ۱۳۸۸)در شهر نيويورك حضور يابند و ضمن گفت و شنود،جنايات عليه بشريت در ايران را به آگاهى جهانيان برسانند.
زمان: شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹ – ساعت ۱۶- ۹


Time: Saturday, September ۲۶th ۲۰۰۹ , ۹:ooam – ۴ pm.
Place : South Hall Riverside Church(۴۹۰ Riverside Drive, New York, N.Y. ۱۰۰۲۷)

جنگ؟ نه. No to Military Strikes
تحريم اقتصادى؟ نه. No to Economic Sanction
محاكمه ى سران رژيم به جرم "جنايت عليه بشريت" ؟ آرى
Yes to Prosecuting Crimes against Humanity

امضا كنندگان:

۱- يرواند آبراهاميان. ۲- داريوش آشورى. ۳- آينده آزاد. ۴- مستوره احمدزاده. ۵- فرامرز اصلانى. ۶- تورج اتابكى. ۷- تقى اسدى. ۸- هومن افشار. ۹- على افشارى. ۱۰- رضا افشارى. ۱۱- فريبا امينى. ۱۲- محمد ارسى ۱۳- محمد اقتدارى. ۱۴- رويا ايرانى ۱۵- حسين باستانى. ۱۶- محمد برقعى.۱۷- مهرزاد بروجردى. ۱۸- على بنوعزيزى. ۱۹- رضا براهنى. ۲۰- سهراب بهداد . ۲۱- رضا بورقانى فراهانى. ۲۲- آصف بيات. ۲۳- شهرنوش پارسى پور. ۲۴- باقر پرهام. ۲۵- رامين جهانبگلو. ۲۶- مهدى جامى. ۲۷- ميهن جزنى. ۲۸- رمضان حاجى مشهدى. ۲۹- هوشنگ حسن يارى. ۳۰- على اصغر حاج سيد جوادى. ۳۱- مهدى خانباباتهرانى. ۳۲- بهروز خليق. ۳۳- كامران دادخواه. ۳۴ - حميد دباشى.۳۵- شيرين دخت دقيقيان. ۳۶- سوسن ديهيم. ۳۷- مصطفى رخ صفت. ۳۸- مهران راد. ۳۹- حسن زرهى. ۴۰- آرش سبحانى. ۴۱- ابراهيم سلطانى. ۴۲- فرج سركوهى. ۴۳- بيژن شاه مرادى. ۴۴- مسعود شب افروز. ۴۵- كريم شامبياتى. ۴۶- معصومه شفيعى. ۴۷- شهلا صالح پور. ۴۸- احمد صدرى. ۴۹- محمود صدرى. ۵۰- فرهاد صوفى. ۵۱- حسين ضيايى. ۵۲- مسيح على نژاد. ۵۳- رضا فانى يزدى. ۵۴- مهدى فتاپور. ۵۵- نهضت فرنودى. ۵۶- منصور فرهنگ. ۵۷- على فردوسى .۸۷- رعنا فرحان. ۵۹- هادى قائمى. ۶۰- فيروز قريشى. ۶۱ – على اكبر قنبرى. ۶۲- عبدى كلانترى. ۶۳- احمد كريمى حكاك.۶۴ - حسين كمالى. ۶۵ - نيك آهنگ كوثر. ۶۶- منصور كوشان. ۶۷- كيان كاتوزيان. ۶۸- على كشتگر. ۶۹- ناصر كاخساز. ۷۰- بهزاد كريمى. ۷۱- كاظم كردوانى. ۷۲- اكبر گنجى. ۷۳ - مسعود مافان. ۷۴- مجيد محمدى. ۷۵ – على اكبر مهدى. ۷۶- روزبه ميرابراهيمى. ۷۷- اميد معماريان. ۷۸- مجتبى مهدوى. ۷۹- والنتاين مقدم. ۸۰- حسن مكارمى. ۸۱- شيرين نشاط. ۸۲- محمد رضا نيكفر. ۸۳- ابراهيم نبوى. ۸۴- مهدى نوربخش. ۸۵- شاهين نجفى. ۸۶- نيكزاد نجومى. ۸۷- فرهاد نعمانى. ۸۸- حسن نايب هاشم. ۸۹- فرزين وحدت . ۹۰- سهيلا وحدتى. ۹۱- نادر هاشمى. ۹۲- عطا هودشتيان. ۹۳- عبدالحسين هراتى. ۹۴- محسن يلفانى. ۹۵- بهزاد يغماييان.
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت کمپین مبارزه با "جنایت علیه بشریت" رجوع شود:
http://www.strike4iran.com
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.