يكشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ - Sunday 21 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

حمایت از بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد

صدها نفر از فعالین سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور، مدافعین حقوق کارگران، جنبش زنان و دانشجویان دانشگاه ها، متن فراخوانی را امضا کرده‌اند که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای دفاع از آزادی کارگران سندیکایی که در زندان به سر می برند، تهیه کرده است.

iran-emrooz.net | Mon, 29.10.2007, 10:33

ادوارنیوز: صدها نفر از فعالین سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور، مدافعین حقوق کارگران، جنبش زنان و دانشجویان دانشگاه ها، متن فراخوانی را امضا کرده‌اند که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای دفاع از آزادی کارگران سندیکایی که در زندان به سر می برند، تهیه کرده است. در این فراخوان؛ ازادی فوری منصور اسالو، ابراهیم مددی و محمود صالحی درخواست شده است:

دفاع از آزادی کارگران سندیکایی در بند ، دفاع از حقوق وآزادی‌های سندیکایی است

قریب سه سال است که سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مورد تهاجم ،سرکوب و محدودیت های غیر قانونی قرار گرفته است. کارگران سندیکایی به خاطر عضویت در سندیکا و هواداری از فعالیت آزادانه ومستقلانه صنفی تهدید، اخراج، دستگیر و زندانی شده‌اند. در حال حاضر رییس و نایب رییس این سندیکا ، بدون اثبات اتهامات وارده زندانی هستند و ازحق برخورداری از وکیل مدافع بنا به علل نامعلوم محروم شده‌اند. خانواده های کارگران زندانی و اخراجی سندیکا دربد ترین شرایط روحی و سخت ترین شرایط اقتصادی قرار دارند. این درحالیست که مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی ، احزاب ،جمعیت ها و انجمن های سیاسی وصنفی آزادند و برابر با مقاوله های بنیادین کار مصوب سازمان بین المللی کار از جمله مقاوله نامه ٨۷ این سازمان حق آزادی سازمان های سندیکایی در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است و دولت ها ی عضو وغیر عضو باید این حقوق را رعایت کنند.

دفاع از آزادی کارگران سندیکایی آقایان منصور اسالو رییس هیات مدیره و ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ،محمود صالحی کارگر زندانی ودستگیر شدگان روز جهانی کارگر دفاع از حقوق وآزادی های سندیکایی است.

ما امضا کنندگان این طومار خواهان رعایت اعلامیه حقوق بشر، مقاوله های بنیادین کار واز جمله مقاوله نامه ٨۷ سازمان بین المللی کار، اجرای بی کم وکاست میثاق های بین المللی که مطابق با ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین مصوب کشور است و اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی هستیم و آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی از جمله کارگران سندیکایی آقایان ابراهیم مددی، منصور اسالو و کارگر زندانی محمود صالحی هستیم.
ما از طریق ارسال رونوشت این طومار به قوه قضاییه، مجلس و دولت جمهوری اسلامی برآوردن سریع این خواسته ها را طلب می کنیم و با ارسال رونوشت این طومار به سازمان بین المللی کار حمایت بی دریغ آن ها را خواستاریم.

سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۳۸۶/۸/۲


این نامه به امضای صدها نفر رسیده است.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.