چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - Wednesday 5 August 2020
ايران امروز
iran-emrooz.net | Wed, 16.05.2007, 10:41

روزنامه جمهوری اسلامی و”مواضع خطرناک” احمدی‌نژاد


    ایران امروز: روزنامه جمهوری اسلامی که به داشتن مواضعی نزدیک به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای معروف است، در سرمقاله روز چهارشنبه، 26 ا ردیبهشت خود مواضع و رویکردهای محمود احمدی‌نژاد را از منظر نگاه خود زیر ذره‌بین قرار داده و سخت به آنها تاخته است. از نظر روزنامه یادشده ، " اين روند خطرناك ( موضع‌گیری‌های نامتعادل احمدی‌نژاد) اگر ادامه يابد كشور را به سوي يك فاجعه به پيش ميبرد فاجعه اي كه با هيچ وسيله اي قابل كنترل نخواهد بود."

    جمهوری اسلامی در ارائه دلیل برای نگرانی خود از اظهارات و اقدامات احمدی‌نژاد، دستکم 4 مورد را ذکر می‌کند که نوع آزادسازی ملوانان انگلیسی، شورش در شهر اقلید که در پی سخنان احمدی‌تژاد به وجود آمد، برکناری فله‌ای و غیرقانونی مسئولان شرکت بیمه ایران و نوع اظهار‌ آمادگی رییس‌جمهور برای برقراری رابطه فوری با مصر از جمله آنها هستند. برخی از انتقادهای تند روزنامه جمهوری اسلامی به احمدی‌نژاد بر مبناهایی ایدئولوژیک و عقب‌مانده استوارند. این نیز هست که روی‌کار‌آمدن احمدی‌نژاد با تایید و همراهی رهبر جمهوری اسلامی همراه بوده است. با این همه انتقادهای روزنامه جمهوری اسلامی احتمالاً نشانه‌ای از تشدید بیشتر نگرانی‌ها در مراکز اصلی قدرت در جمهوری اسلامی از عملکرد و گفتمان احمدی‌نژاد و بروز بیم و دغدغه بیشتر از ضررهایی است که این نوع رویکردهای می‌تواند برای "مبانی نظام" داشته باشد. بخش‌هایی از سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را در زیر می‌خوانید:


....حوادث پياپي در يكماه و نيم اخير كه همگي حكايت از تصميم گيري هاي غيرمتعادل دارند متاسفانه بوي آزاردهنده « افراط » و فاصله گرفتن از « تعادل » را به مشام ها مي رسانند. اين روند خطرناك اگر ادامه يابد كشور را به سوي يك فاجعه به پيش ميبرد فاجعه اي كه با هيچ وسيله اي قابل كنترل نخواهد بود.
ماجرائي كه فاصله گرفتن از تعادل و تسليم « افراط » شدن را به اوج رساند تصميم شتاب زده رئيس جمهور درباره مدير عامل و اعضاي هيئت مديره بيمه ايران بود. قبل از آن نوع برخورد با نظاميان نيروي دريائي انگليس كه به آب هاي سرزميني كشورمان تجاوز كرده بودند يك اخطار در همين زمينه بود كه جدي گرفته نشد. ماجراي بخشيدن يك بخش از استان فارس به يك شهر و بلوائي كه بر سر آن در جريان سفر رئيس جمهور به آن استان برپا شد و همه ما آنرا به حساب يك غفلت گذاشتيم و از كنارش با سكوت گذشتيم نيز مورد ديگر بود و فقره اخير نيز نوع اظهارنظر رئيس جمهور درباره برقراري رابطه با مصر است كه در مصاحبه ايشان در ابوظبي بيان شد. اين تعداد اشتباه از يك رئيس جمهور در مدتي كمتر از يكماه و نيم (از 14 فروردين تا 24 ارديبهشت 86 ) آنهم در مسائل مهمي كه بعضي از آنها به سياست خارجي و بعضي ديگر به مديريت كشور و آبروي اشخاص و اعتبار نهادها و بنيه اقتصادي كشور مربوط مي شود بسيار زياد است . به نظر مي رسد سكوت درباره اين امور جايز نيست و به معناي ترجيح دادن منافع جزئي بر مصالح كلي نظام و كشور و ملت است . ....
از مقوله برخورد رسانه اي با اين مسائل كه مثنوي هفتاد من كاغذ شود در ميگذريم و درباره اين چهار فقره كه اشاره كرديم به اختصار توضيح ميدهيم تا مشخص شود فاصله اظهارات و تصميمات با « تعادل » كه محور تحقق « عدالت » مي باشد چقدر زياد ا ست .

1 ـ بازداشت نظاميان نيروي دريائي انگليس كه در سوم فروردين سال جاري به آبهاي سرزميني ايران در جنوب تجاوز كرده بودند اقدامي شايسته و در خور تقدير بود. اين حق نيز براي مسئولان نظام وجود دارد كه به هر دليل كه خود تشخيص ميدهند افراد بازداشت شده را آزاد كنند. از نوع اعلام آزادي حتي با استفاده از عنوان « عفو » هم كه بايد پس از محاكمه و تصميم گيري هاي قضائي باشد در ميگذريم و فقط اين سئوال را مطرح مي كنيم كه در كدام كشور و كدام عرف مرسوم است كه دزدان دريائي و متجاوزان به سرزمين اين و آن را تكريم كنند و نفر اول اجرائي كشور با آنها دست بدهد و به آنها هديه بدهند و لباس نو بپوشانند و با سلام و صلوات بدرقه شان كنند راه صحيح اين بود كه آنها را با همان لباس خودشان سوار قايق مي كرديد و همراه با چند سرباز به همان نقطه دريائي كه بازداشت شده بودند ميفرستاديد و به نظاميان عراقي تحويلشان ميداديد. اينطوري علاوه بر اينكه به اهداف سياسي خود مي رسيديد آنهمه انتقاد و سئوال را هم در افكار عمومي پديد نمي آورديد تا رسانه هاي وابسته به دولت مجبور شوند دستگيري قدرتمندانه و بدرقه ناشيانه را در يك رديف قرار دهند و هر دو را نشانه قدرت و تدبير و درايت ! شما قلمداد كنند.

2 ـ شورش هاي چند روزه اقليد عليه تصميم رئيس جمهور در مورد الحاق بخش « خسرو و شيرين » به آباده را نميتوان تاييد كرد ولي بدون ترديد آن تصميم را هم نميتوان تاييد كرد. حتي قبل از انقلاب شاه هم كه خود را مالك و صاحب كشور و ملت ميدانست به خودش اجازه نميداد وقتي مردم يك شهر ميگويند فلان بخش را به شهر ما ملحق كن او همانجا بگويد : مال شما باشد! اين قبيل امور مجاري قانوني دارند و بايد مراحلي را از جنبه هاي سياسي و امنيتي و اجتماعي طي كنند تا به نتيجه برسند. آيا تجربيات استان شدن قزوين و تقسيم شدن خراسان به سه استان در اين زمينه براي كسي كه خود مدتي فرماندار و استاندار بود كافي نيست !

3 ـ مبارزه با فساد در دستگاه ها يك نقطه قوت براي هر دولتي است كه واقعا درصدد چنين مبارزه اي ـ البته بدون اهداف تبليغاتي و سياسي و نان آنرا خوردن ـ باشد. اين مبارزه اگر از سرعت و قاطعيت برخوردار باشد يك اقدام انقلابي است . اما همين كار اگر بدون حساب و كتاب و خارج از چارچوب هاي قانوني و اخلاقي و رعايت حرمت و كرامت انسانها صورت بگيرد نه تنها يك اقدام انقلابي نيست بلكه متهم ساختن انقلاب است .
تكيه بر گزارش يك فرد اخراجي از بيمه ـ كه وزارت اطلاعات او را از حراست بيمه ايران اخراج كرده و توسط رئيس ديوان محاسبات به سمت بازرسي گمارده شده است ـ نمودن و بدون بررسي هاي قانوني حكم عزل همه اعضاي هيئت مديره و مدير عامل بيمه ايران را صادر كردن خسارت هائي براي اقتصاد مديريت اعتماد عمومي و مهمتر از همه آبروي اشخاص و خانواده ها در بر دارد. رئيس جمهوري كه « مهرورزي نسبت به همه بندگان خدا » را شعار خود قرار داده چگونه به خود اجازه ميدهد با تكيه بر چنين گزارشي آنهم قبل از آنكه مراحل قانوني طي شود و صحت و سقم ادعاها روشن گردد به وارد شدن چنين لطماتي به آبروي اشخاصي كه بايد تحت حمايت او باشند راضي مي شود ترديدي نيست كه اين كار رئيس جمهور با قصد لطمه زدن به آبروي اين افراد صورت نگرفته ولي اين كافي نيست رئيس جمهور بايد تحفظ هائي داشته باشد كه مانع خدشه وارد شدن به كرامت آحاد مردم شود. فرزندان اين افراد بعد از آنكه آبروي پدران آنها از طريق تبليغات رسانه اي بويژه صدا و سيما برباد رفته و به حيف و ميل بيت المال متهم شدند در مدارس و دانشگاه ها و جامعه چگونه از حيثيت خانوادگي خود دفاع كنند همسران آنها در برابر فاميل و همسايگان چه بگويند خود آنها براي جبران حيثيت خود چه كنند اعتماد مردم به بيمه را چگونه ميتوان برگرداند و...
رئيس ديوان محاسبات همانست كه سال گذشته از قول يك فرد سوري گفته بود اگر قرار باشد خدا پيامبر ديگري بفرستد او آقاي احمدي نژاد خواهد بود. همانوقت افراد زيادي از جمله عده اي از نمايندگان مجلس به رئيس جمهور توصيه كردند با اين فرد برخورد كند. اگر به اين توصيه عمل ميشد اكنون او نميتوانست عامل چنين خطاي بزرگي باشد. بعضي از اصولگرايان براي اين اقدام تعبير « پوست خربزه زير پاي رئيس جمهور گذاشتن » را بكار برده اند. اين تعبير براي تبرئه كردن رئيس جمهور خوبست ولي واقعيت اينست كه اينها بازي با الفاظ است زيرا تقصير را به گردن دوروبري ها انداختن هرگز مشكلي را حل نمي كند. از طريق بازي با كلماتي از قبيل « تقصير » و « قصور » نميتوان ضعف هاي اساسي را ناديده گرفت . رئيس جمهور نبايد به خود اجازه بدهد قانون را دور بزند و درباره چيزي كه نيازمند بررسي و تصميم گيري هاي قانوني توسط عناصر حقوقي و قضائي است راسا تصميم بگيرد و آنرا از طريق رسانه ملي اعلام كند.

4 .... اينكه رئيس جمهوري اسلامي ايران در مصاحبه مطبوعاتي خود در ابوظبي ميگويد : « ما به شكل قاطع در پي تجديد رابطه با مصر هستيم و اگر دولت مصر اعلام آمادگي كند تا پايان وقت اداري همين امروز سفارت ايران در قاهره را برپا مي كنيم » چه مفهومي غير از التماس براي برقراري رابطه با دولت حسني مبارك با ويژگيهائي كه اشاره كرديم ميتواند داشته باشد .... شما اگر ميخواهيد با حسني مبارك رابطه برقرار كنيد بسم الله ولي لااقل همان شرط هائي كه او قبلا پذيرفته بود ولي چون عمل نكرد حتي وزير خارجه دولت اصلاحات كه شما آنرا دولتي غير انقلابي و اهل مسامحه ميدانيد حاضر نشد رابطه برقرار شود را رعايت كنيد. وانگهي حتي اگر شرط ها هم محقق شوند اين شتابزدگي غير منطبق با واقع و قبل از طي شدن مراحل قانوني چيست كه شما را وادار مي كند بگوئيد « اگر دولت مصر اعلام آمادگي كند تا پايان وقت اداري همين امروز سفارت ايران را در قاهره برپا مي كنيم » سفارت برپا كردن كه خم رنگ رزي نيست ...Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.