چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - Wednesday 21 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر

«شورای حقوق بشر با سیاهه ای از نقض حقوق بشر و بدرفتاری در کشورهای مختلف روبرواست که باید آنها را در جلسات خود مورد بررسی قرار داد.»

iran-emrooz.net | Tue, 13.03.2007, 23:08

شورای حقوق بشر: نقض حقوق بشر دربیست وشش کشور را مورد توجه قرار دهید
کارناتمامی که ساختارحقوق بشر سازمان ملل با آن مواجه است


(ژنو، دهم مارس 2007) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز گزارش داد شورای حقوق بشر که چهارمین نشست آن روز دوازدهم مارس آغازشد، با سیاهه ای از نقض حقوق بشر و بدرفتاری در کشورهای مختلف روبرواست که باید آنها را درجلسات خود مورد بررسی قرار داد.

پگی هیکس، مدیربخش ترویج جهانی سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره به موضوع این نشست گفت: " توجه به موارد جدی نقض حقوق بشر نباید معطل شود تا شورای حقوق بشر راه خود را باز می یابد. دهها موقعیت و شرایط بسیار مخوف وخطرناک در سراسر جهان خواستار توجه فوری شورای حقوق بشردر این زمینه میباشند. قربانیان حقوق بشر ومدافعان آنها شایسته توجه بیشتر وبلکه بسیار بیشتری ازسوی شورای حقوق بشر هستند."

دریک گزارش کوتاه با عنوان "کارهای بیشتر از معمول: مواردی که انتظار شورای حقوق بشر را می کشند"، دیده بان حقوق بشر موقعیت حقوق بشر در بیست وشش کشور مشکل دار جهان را از افغانستان تا عراق واز سودان تا ازبکستان، جمع آوری کرده است. دیده بان حقوق بشر متذکر شده است که شورای حقوق بشر تا کنون تنها درخصوص سه کشور اقدام کرده است و تقاضای توجه بیشتری در حوزه های مختلف نگران کننده دیگری که دراین گزارش مورد تشریح قرارگرفته، شده است.

دریکی ازوضعیت های روبه وخامت گذاشته شده در سریلانکا، جایی که هم گروه ببرهای آزادی بخش تامیل و گروه کارونا، با حمایت آشکارنیرو های دولتی، به استخدام کودکان سرباز ادامه می دهند، شورای حقوق بشر عمل نکرده است. درعراق، یکی ازخطرناک تریم کشورهای امروز جهان، شورا ساکت بوده است. در برمه نیزجای که بیش از 1100 زندانی سیاسی ازجمله "آنگ سان سو کی"، شورا مداخله ای نکرده است.

شورای حقوق بشر، دو کشور ازبکستان وایران را درجریان جلسه خود درنظر خواهد گرفت، ولیکن بررسی وضع این دوکشور پشت درهای بسته و در جلسه غیر علنی خواهد بود. درازبکستان، جایی که نیروهای امنیتی به قتل عام فجیع صدها تن که بیشتر تظاهرکنندگان غیرمسلح درسال 2005 بودند، هیچکس پاسخگو نبوده وسرکوب خشمگینانه فعالان و مدافعان حقوق بشر همچنان ادامه دارد. تنها دردوماه گذشته، مقامات رسمی دوتن دیگر از مدافعان حقوق بش را با اتهام هایی که ریشه سیاسی دارند دستگیری کرده اند تا تعدادزندانیانی که به این ترتیب درزندان به سر می برند رابه چهارده نفر برسانند. درایران، تعداد اعدام ها 70 درصد درسال 2006 افزایش پیدا کرده است و افراد زیر سن 18 سال بیشتر از هرنقطه جهان اعدام شده اند. مقامات ایرانی آزادی بیان را با بستن روزنامه ها، زندانی کردن روزنامه نگاران و نویسندگان محدودکرده اند وآزادی اجتماعات به وسیله دستگیر کردن شرکت کنندگان درتجمعات مسالمت آمیز، ازجمله تجمع کنندگان مسالمت آمیز یرای دفاع از حقوق زنان که درتهران پیش از"روزجهانی زن" در هشتم مارس دستگیر شده اند، با محدودیت مواجه شده است.

با وجود این، شورای حقوق بشر، توصیه هایی را برای پایان دادن به ملاحظاتش درخصوص ازبکستان وایران دردست گرفته است. هردوکشور اخیرا در دستور کار "قطعنامه 1503" شورا قرارگرفته اند که تلاش دارد همکاری دولت را از طریق استفاده از اقدامات محرمانه تشویق کند. ازبکستان، حتی از اجازه دادن برای حضور کارشناسان مستقل منتصب شده تحت روال کار شورا قصور ورزیده وبا آن مخالفت کرده است.

شوکه آور آنکه، شورا به زیمباوه اجازه داده است تا یکی ازاعضای کشورهای پنج نفره گروه کاری که این موارد ایران و ازبکستان را بررسی می کند، باقی بماند، با توجه به این موضوع که این کشور عضو شورا محسوب نمی شود، گامی که دردرون خود نقض قابل اعتماد بودن اقدامات یاد شده محسوب می شود و در نتیجه محرمانه یودن این پروسه را مخدوش کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر دراین خصوص این استدلال را مطرح کرده است که نقض حقوق بشر وبدرفتاری با شهروندان درهر دوکشورنیازمند توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل است. دیده بان حقوق بشر همچنین خواستار توجه عمومی برای هر دوکشور و انتصاب "گزارش گران ویژه" و مستقل برای ازبکستان و ایران برای گزارش به شورا در جلسات آینده آن شده است.

هیکس دراین زمینه گفته است: " شورا باید به صورت گسترده توانایی خود را افزایش دهد، امابه جای آن آنها در حال بستن درها در خصوص نقض حقوق بشر درازبکستان وایران هستند، دوکشور از معدود کشورهایی که هم اکنون آنها را مورد توجه دارد. پایان دادن به در رسیدگی به نقض حقوق بشر درایران وازبکستان درواقع پاداشی برای ادامه بدرفتاری وسوء استفاده وروگردانی از همکاری با شورای حقوق بشر خواهد بود. "

این احتمال واقعی وجود دارد که شورای حقوق بشر، که جایگزین کمیسیون بسیارمورد انتقاد قرارگرفته حقوق بشر سازمان ملل شده است، بتواند نهادی به مراتب قدرتمندتر وتاثیرگذارتر نسبت به کمیسیون قبلی باشد . برخلاف کمیسیون پیشین، شورای حقوق بشر، استانداردهایی را برای اعضایش تنظیم کرده است تا هنجارهای اولیه حقوق بشررا درکشورهای خود اعمال کنند. یک سیستمی از یک مرور دوره ای به صورت جهانی - که جزییات آن درماه ژوئن آینده مورد توافق قرارخواهد گرفت- وسیله ای برای ثبت موارد حقوق بشری درهمه کشورها خواهد بود. حتی کشورهای بسیار قدرتمند نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

هیکس گفته است: " برخی کشورها به تضعیف "گزارش گران ویژه" اقدام می کنند ازجمله فرستادگانی که تحت عنوان "گزارشگر" شناخته می شوند وموارد خاص را درحوزه های مختلف وافراد خاص درکشورهای مختلف بررسی می کنند. این "گزارش گران ویژه"، نقش مهم وبسزایی دارند وهر گونه تلاش برای نادیده گرفتن وکوچک کرده این استقلال به قلب سیستم حفاظتی حقوق بشر آسیب وارد می کند."

شورا برای حداقل ده هفته ملاقات خواهند کرد درجلساتی که در سراسر سال برگزار خواهد شد. طبق سیستم قدیمی، کمیسیون تنها یک جلسه درسال دربهار برگزار می کرد که درآن مثلا نقض حقوق بشر وبدرفتاری هایی مانند "قتل عام اندیجان" درازبکستان که در می سال2005 رخ داد تقرریبا نزدیک به یک سال بحث ورسیدگی نمی شود.

هیکس ادامه داده است:" شورای حقوق بشر، می تواند با موارد نقض حقوق بشر در زمان واقعی ووقوع ان برخورد کند. غمگینانه است که این شورا دراستفاده از فرصت های جدیدی که دراختیارش بوده ، شکست خورده است وکسانی که می خواهند این شورا موفق بشود باید به جلو بیافتند و مطمئن شوند که این شورا می تواند تغییر واقعی ای رابرای قربانیان حقوق بشر در سراسر جهان ایجاد کند."

برای مرور برگزارش یادشده دیده بان حقوق بشر مراجعه کنید به "کارهای بیشتر از معمول: مواردی که انتظار شورای حقوق بشر را می کشند" در:
http://hrw.org/english/docs/2007/03/12/sudan15471.htm

برای دریافت مطالبی درخصوص شورای حقوق بشر توسط کارشناسان دیده بان حقوق بشر به آدرس های زیر مراجعه کنید:

“Free expression, the treatment of juveniles, and the rights of human rights defenders in Iran”
Human Rights Watch researcher Hadi Ghaemi hopes the Human Rights Council’s agenda this year will prominently include Iran, a country with high rates of execution and harsh penalties for activists. Emma Daly speaks to Hadi on what to expect, and what Human Rights Watch hopes to see in the council’s fourth session.
http://hrw.org/audio/2007/english/hrc/hrc_2.mp3

“‘Bringing women in’: A discussion on women’s rights at the Human Rights Council”
Human Rights Watch’s press director, Emma Daly, speaks with Marianne Mollmann of the Women’s Rights Division on how women’s concerns are still not part of a broader dialogue on human rights, and what Human Rights Watch hopes the Human Rights Council will accomplish on the topic this year.
http://hrw.org/audio/2007/english/hrc/hrc_1.mp3

برای مطالب اضافی ( که هفته دیگر منشتر خواهد شد) واطلاعات قبلی درمورد شورای حقوق بشربه آدرس زیرمراجعه کنید:
http://www.hrw.org/doc/?t=united_nations_hrc

برای اطلاعات بیشتر با افراد زیر تماس بگیرید:
در ژنو با هادی قائمی (فارسی و انگلیسی):+41-78-627-1830
درژنو با پگی هیکس (انگلیسی): +41-22-738-0481; or +41-79-438-5257 (mobile)
درژنو با سباستین گیلیوز (فرانسه): +41-22-738-0481
دربروکسل با ریدبرودی (انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، پرتغالی):
+32-2732-2009; or +32-4986-25786 (mobile)
درلندن با اورمی شاه (انگلیسی): +44-20-7713-2788
درنیویورک با استیو کراشا ( انگلیسی، فرانسه، آلمانی): +1-212-216-1217
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.