سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Tuesday 23 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

تحريم نمايشگاه بين‌المللی كتاب

تشكل‌های ناشران با صدور اطلا‌عيه‌ای اعلا‌م كرده‌اند كه به‌رغم اشتياق و نياز فرهنگی- اقتصادی ناشران برای شركت در نمايشگاه، به خاطر شرايط نامساعد فعلی، امكان ثبت‌نام و حضور موثر نهادهای صنفی در نمايشگاه دوپاره شده و غيربين‌المللی كتاب ميسر نيست.

iran-emrooz.net | Sun, 04.03.2007, 8:53

بيانيه ١٨ تشكل ناشران:
در نمايشگاه كتاب شركت نمی‌كنيم


اعتماد ملی: تشكل‌های ناشران با صدور اطلا‌عيه‌ای اعلا‌م كرده‌اند كه به‌رغم اشتياق و نياز فرهنگی- اقتصادی ناشران برای شركت در نمايشگاه، به خاطر شرايط نامساعد فعلی، امكان ثبت‌نام و حضور موثر نهادهای صنفی ذيل در نمايشگاه دوپاره شده و غيربين‌المللی كتاب ميسر نيست.
در اين نامه آمده است: ‌«همه می‌دانيم كه ناشران و اهل قلم و حتی بازديدكنندگان، از ماه‌ها پيش از برگزاری اين نمايشگاه برای آن برنامه‌ريزی می‌كنند.

ناشران، نويسندگان و مترجمان تمام مساعی خود را به كار می‌برند تا تازه‌ترين و بيشترين آثار را در قالب كتاب به اين نمايشگاه عرضه كنند، و مردم منتظر می‌مانند تا در يك مهلت ١٠ روزه از ويترينی يكپارچه، نيازهای متنوع فرهنگی خود را تأمين نمايند.‌»
اين بيانيه می‌افزايد ‌«در سال‌های اخير به دليل مشكلا‌تی كه به وضعيت ترافيكی محل برگزاری نمايشگاه رجوع داده می‌شد، بحث جايگزين محل ديگری برای اين نمايشگاه مطرح شد، كه هنوز به نتايج عملی نرسيده است و لذا در حال حاضر گزينه مناسب ديگری برای محل برگزاری اين نمايشگاه وجود ندارد. البته در دو سال اخير با تمهيدات و تلا‌ش‌هايی كه مسوولا‌ن محترم راهنمايی و رانندگی و برگزاركنندگان نمايشگاه به عمل آورده‌اند، مسائل ترافيكی محدوده نمايشگاه تا حد قابل توجهی كاهش يافت.

از سوی ديگر از طرف مسئولا‌ن محترم شهرداری تهران اعلا‌م شد كه آماده‌سازی جايگزين برای اين نمايشگاه ٢ تا ٤ سال به طول می‌انجامد، و نيز اعلا‌م شد كه با اصلا‌حاتی كه در مسيرهای دسترسی به محل فعلی نمايشگاه در دست انجام است، بار ترافيكی اين منطقه در ارديبهشت ٨٦ باز هم كاهش خواهد يافت.‌»در بخش ديگر اين بيانيه آمده است: ‌

با توجه به اهميت و نقش فرهنگی نمايشگاه مذكور، تشكل‌ها و نهادهای صنفی صنعت نشر كشور پس از كارشناسی جايگزين‌های مطرح شده، از جمله استاديوم آزادی و مصلا‌ی تهران، به اين نتيجه رسيدند كه به‌رغم پاره‌ای از مشكلا‌ت موجود در محل فعلی نمايشگاه‌ها، اين محل كماكان بهترين گزينه برای برگزاری ‌«بيستمين نمايشگاه بين‌المللی تهران‌» محسوب می‌شود. بنابراين در مذاكرات و مكاتبات خود با مقامات وزارت ارشاد و ساير مسوولا‌ن فرهنگی، ضمن ارائه نقطه نظرهای كارشناسانه خويش از ايشان درخواست كردند تا بيستمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب همچون سال‌های قبل در محل دائمی نمايشگاه‌ها برگزار شود.

در حالی كه انتظار می‌رفت رويكرد كارشناسانه نمايندگان نهادها و تشكل‌های صنفی صنعت نشر، ادامــه مذاكرات را تا دستيابی به نتايج مطلوب ميسر سازد، متأسفانه شورای سياستگذاری بيستمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران، بدون توجه به نقطه‌نظرهای كارشناسی شده نهادهای مذكور، تصميم به دوپاره كردن نمايشگاه گرفت و مصلا‌ی تهران را برای ناشران داخلی و محل فعلی نمايشگاه‌ها را برای ناشران خارجی تعيين كرد.

به عبارت ديگر نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران به دو نمايشگاه داخلی و خارجی تفكيك و تقليل داده شد.

گرچه نقطه‌نظرهای كارشناسانه نهادهای مدنی صنعت نشر، قبلا‌ً به مسوولا‌ن فرهنگی ارائه شده است، با اين حال به چند پيامد اين تصميم غيركارشناسانه در مورد دوتكه شدن نمايشگاه اشاره می‌كنيم:

١- نمايشگاه بين‌المللی كتاب تبديل به دو نمايشگاه می‌شود: نمايشگاه استانی- نمايشگاه ناشران خارجی.
٢- با اين تصميم تماس ناشران داخلی با ناشران خارجی قطع و تعاملا‌ت فرهنگی اين دو بخش مختل خواهد شد.
٣- تعداد سفرهای درون‌شهری افزايش می‌يابد.
٤- مردم مجبور می‌شوند وقت و هزينه بيشتری برای بازديد از دو نمايشگاه صرف كنند.
٥- بسياری از مردم از بازديد يكی از دو نمايشگاه صرف‌نظر خواهند كرد.
٦- هزينه اقامت بازديدكنندگان شهرستانی در تهران اضافه می‌شود.

به‌علا‌وه، ساختمان‌ها و امكانات جانبی و پاركينگ‌های محل دائمی نمايشگاه‌ها، صرف‌نظر از نقص‌هايی كه دارد، به منظور برگزاری نمايشگاه‌های مختلف ملی و بين‌المللی طراحی شده است، در حالی كه ساختار، معماری و هدف از ساخت مصلا‌ی تهران به هيچ‌وجه برای برگزاری نمايشگاه و جابجايی و حمل و نقل كالا‌، تدارك ديده نشده، آن هم برای نمايشگاهی با چند ميليون بازديدكننده.

لذا با توجه به موارد ياد شده و به‌رغم اشتياق و نياز فرهنگی- اقتصادی ناشران برای شركت در نمايشگاه، متأسفانه شرايط نامساعد فعلی، امكان ثبت‌نام و حضور موثر نهادهای صنفی ذيل را در نمايشگاه دوپاره شده و غيربين‌المللی كتاب ميسر نمی‌كند.

اميد است بر مبنای تعامل و گفت‌وگوهای كارشناسانه ميان نمايندگان ناشران و مسوولا‌ن عالی‌رتبه فرهنگی دولت، وزارت ارشاد، مجلس، شورای شهر، شهرداری تهران و مساعدت مقام عالی وزارت بازرگانی، امكان حضور يكپارچه ناشران داخلی و خارجی در محل دائمی نمايشگاه‌ها ميسر شود و نمايشگاهی برگزار شود كه واقعاً بين‌المللی باشد.‌»

اين نامه را مهم‌ترين تشكل‌های ناشران سراسر كشور همچون اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران، شركت تعاونی ناشران اصفهان، شركت تعاونی ناشران و كتابفروشان تهران، شركت تعاونی ناشران يزد، اتحاديه ناشران و كتابفروشان تبريز، شركت تعاونی ناشران قزوين، شركت تعاونی ناشران و كتابفروشان آذربايجان شرقی، شركت تعاونی ناشران همدان، انجمن فرهنگی ناشران كتاب كودك و نوجوان، انجمن فرهنگی ناشران كتب دانشگاهی، انجمن فرهنگی ناشران كتب آموزشی و شركت تعاونی ناشران فارسامضا كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار روزنامه اعتماد ملی آخوندی رئيس انجمن اسلا‌می ناشران نيز پيش‌تر برگزاری بخش داخلی نمايشگاه را در مصلی در مورد نقد قرار داده بود، اما ديروز روابط عمومی معاونت فرهنگی خبری از ديدار اين تشكل با معاون فرهنگی وزارت ارشاد منتشر كرد كه در آن محسن پرويز از موضعگيری آنان انتقاد كرده بود و به نظر می‌رسد كه پس از اين ديدار آنان موضع خود را تغيير داده‌اند.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.