سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - Tuesday 19 March 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

دانشجويان احمدی‌نژاد را هو كردند

استقبال از احمدی‌نژاد با شعار مرگ برديكتاتور

دانشجويان دانشگاه اميركبير از محمود احمدی‌نژاد با شعارهايی چون "محمود احمدی نژاد، عامل تبعيض و فساد"، "مرگ بر ديكتاتور"، "نظامی حيا كن دانشگاه را رها كن"، "دروغگو برو بيرون" و.... استقبال شد. به هنگام سخنرانی احمدی‌نژاد، سخنان وی چندين مرتبه در اثر درگيريهای شديد فيزيكی ميان دانشجويان و بسيجيان قطع شد.

iran-emrooz.net | Mon, 11.12.2006, 14:46

استقبال پلی تكنيكی از احمدی‌نژاد: دانشجويان احمدی نژاد را هو كردند

خبرنامه اميركبير: محمود احمدی نژاد كه علی رغم مخالفت دانشجويان پلی تكنيك در اين دانشگاه حضور يافته بود با عكس العمل شديد دانشجويان مواجه شد.

به گزارش خبرنگار خبرنامه اميركبير، محمود احمدی نژاد درميان تدابير شديد امنيتی و با حضور پر تعداد بسيج مناطق تهران و دانشجويان دانشگاه امام حسين و امام صادق در دانشگاه اميركبير حاضر شده بود با شعار‌های دانشجويان عصبانی مواجه شد. دانشجويان پلی تكنيك در حالی كه عكس وی را به صورت وارونه در دست گرفته و عكس دانشجويان اخراجی و سه ستاره و دكتر كيوان انصاری را در دست داشتند، شعار می‌دادند "محمود احمدی‌نژاد، عامل تبعيض و فساد"، "مرگ بر ديكتاتور"، "نظامی حيا كن دانشگاه را رها كن"، "دروغگو بر بيرون" و....

گزارش‌ها حاكی از درگيری شديد فيزيكی بين فعالان انجمن اسلامی پلی تكنيك و دانشجويان بسيجی اين دانشگاه در سالن دارد و جو سالن محل سخنرانی به شدت متشنج گزارش شده است به گونه‌ای كه با شروع سخنرانی رييس جمهور دانشجويان با سر دادن شعارهای فوق‌الذكر نسبت به حضور وی در دانشگاه اعتراض كردند. دانشجويان همچنين شعارهای تندی را بر عليه بسيج سر دادند.

همچنين بسيجيانی كه برای كنترل برنامه از مناطق بسيج شهری تهران در دانشگاه حاضر شده اند، در حضور رييس جمهور مهرورز اقدام به ضرب و شتم دانشجويان دانشگاه كردند به طوريكه تا به حال 2 نفر به بيمارستان منتقل شده‌اند. لازم به ذكر است دكتر متين مشكين از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان اميركبير كه شديدا مورد ضرب و شتم شبه نظاميان قرار گرفته بود اكنون در سلامت به سر می‌برد.

گفتنی است برنامه با نوحه خوانی و سينه زنی بسيجيانی كه عكس سيد حسن نصرالله را در دست داشتند رو به اغتشاش رفت كه با پرتاب بمب صدازا از سوی تيم حفاظت كمی فضا آرام شد. اين مسئله در حالی است كه خبرگزاری ايسنا در اين خصوص گفت: در بين سخنان رييس جمهور ترقه‌ای با شدت بسيار زياد در سالن منفجر شد كه احمدی‌نژاد در واكنش به انفجار اين ترقه نيز گفت: توپ، تانك، مسلسل ديگر اثر ندارد. دانشجويان آزاده راه خود را پيدا كرده و تحت تاثير فشارهای عده‌ای دانشجونما قرار نمی‌گيرند. دانشجوی ما بيدار است و از بيگانه بيزار است.

احمدی نژاد اين سخنان را در حالی عنوان می‌كرد كه دانشجويان شعار می‌دادند: توپ، تانك، بسيجی ديگر اثر ندارد. احمدی‌نژاد به علت جو به شدت متشنج سالن و همچنين درگيريهای شديد فيزيكی ميان دانشجويان و بسيجيان سخنرانی خود را چندين مرتبه قطع كرد.

احمدی نژاد كه با شعارهای مكرر دانشجويان مواجه شده بود، گفت: در تمام فعاليت جنبش دانشجويی ما اين شعار را دانشجويان سر می‌دادند كه دانشجو می‌ميرد و ذلت نمی‌پذيرد و دانشجويان اين مملكت همواره ضد ديكتاتور بوده‌اند و خواهند بود. افتخار دانشگاه در اين بوده كه هميشه ديكتاتور را در هر لباسی شناخته و سركوب كرده است. امروز بدترين نوع ديكتاتوری در دنيا ديكتاتوری آمريكايی است كه در لباس حقوق بشر جلوه كرده است.

اما سخنان احمدی نژاد كه حاكی از فرافكنی وی در خصوص اعتراض دانشجويان بود با اعتراض دوباره دانشجويان اميركبير مواجه شد. در اين هنگام احمدی‌نژاد خطاب به دانشجويانی كه شعار سر می‌دادند گفت: شما حرفهای خود را زديد اجازه دهيد كه من نيز حرفهای خود را بزنم.

عليرغم اين سخنان سالن آمفی تئاتر دانشگاه همچنان متشنج بود و احمدی نژاد ترجيح داد بدون توجه به جو سالن به سخنان خود ادامه دهد. اما وقتی اعتراض دانشجويان برای چندمين بار سبب شد سخنان او قطع شود، گفت: عده قليلی كه مدعی خفقان هستند خودشان با ايجاد خفقان نمی گذارند اكثريت، حرف‌ها را بشنوند.

احمدی‌نژاد گفت: عده‌ای گفتند كه خفقان به وجود آمده است ولی شما می‌بينيد كه در اين محيط همه توانستند صحبت‌های خود را بيان كنند. افتخار اين دولت اين است كه بازترين شرايط سياسی را در طول تاريخ اين كشور ايجاد كرده است و درحال حاضر در اين مملكت افراد، رسانه‌ها و مطبوعات حرف‌های خود را می‌زنند. هر چه می‌خواهند می‌گويند، با آزادی در اين مملكت راه می‌روند و بعد هم می‌گويند آزادی نيست و خفقان است!

احمدی‌نژاد در ادامه با حمله مكرر به تفكرات ماركسيستی و ليبراليستی به بيان خاطره‌ای از دوران مبارزات دانشجويان در اوايل انقلاب پرداخت كه اين مسئله باعث شد بار ديگر دانشجويان اميركبير با دادن شعار «حكومت زور نمی‌خوايم، دولت مزدور نمی‌خوايم»، «آزادی، آزادی حق مسلم ماست» و «محمود احمدی نژاد، عامل تبعيض و فساد» به سخنان رئيس جمهور اعتراض كردند. احمدی‌نژاد خطاب به آنها گفت: ما ديكتاتوری شاه سابق را چشيده‌ايم و به همين خاطر انقلاب كرده‌ايم و تا آخر و حتی هزار سال اجازه نمی‌دهيم كه عده‌ای ولو به نام آزادی در اين كشور ديكتاتوری برپا كنند.

در حالی كه اعضای انجمن اسلامی كه تلاش می‌كردند خود را به ميكروفون روی سن رسانده و سخنان خود را در اين جلسه مطرح كنند مورد ضرب و شتم شديد نيروهای گارد رياست جمهوری قرار گرفتند. اين مسئله و همچنين حضور يكی از دانشجويانی كه خود را عضو انجمن اسلامی معرفی می‌كرد موجب اعتراض شديد دانشجويان شد. احمدی نژاد در پاسخ به اعتراض دانشجويان گفت: عده‌ای از دوستان ما آمدند و در اينجا ديدگاه‌های خود را مطرح كردند، حرفهای خود را زدند و من ترديد ندارم كه اگر اين فرصت وجود داشت تك تك شما حرفهای زيادی برای گفتن داريد. هر گروهی كه به نام جنبش دانشجويی حركتی را آغاز كرده و از مسير آرمانخواهی دور شده‌اند بدنه‌ی حقيقی دانشگاه آنها را كنار گذاشته است.احمدی نژاد اين سخنان را در حالی عنوان می‌كند كه شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان اميركبير خردادماه امسال با رای 2800 نفر از دانشجويان انتخاب شدند اما ساختمان انجمن اسلامی از سوی رئيس دانشگاه، دكتر رهايی، در نيمه‌های شب و با پشتيبانی نيروهای امنيتی با بولدوزر تخريب شد و مجوز انجمن اسلامی به عده قليلی از بسيجيان دانشگاه اعطا شد. در همين راستا روز گذشته دانشجويان پلی تكنيك به دعوت انجمن اسلامی منتخب دانشجويان در تجمعی 1000 نفری به عملكرد دولت احمدی نژاد شديدا انتقاد كردند.

در حالی كه از زمان روی كار آمدن دولت احمدی نژاد، بسياری از اساتيد دگرانديش دانشگاه توسط روسای انتصابی دانشگاه‌ها بازنشسته شده اند، رييس جمهور در اين خصوص گفت: در مورد بازنشسته شدن اساتيد نيز دو تن از دانشجويان مطالبی را مطرح كرده‌اند ولی اگر شما می‌خواهيد نظر احمدی‌نژاد را بشنويد بايد بگويم استاد دانشگاه هيچگاه بازنشسته نخواهد شد.

احمدی نژاد در ادامه افزود: يكی از نمايندگان تشكل‌های دانشجويی در اينجا گفت كه شما قصد داريد دستاوردهای دولت‌های قبل را زير سوال ببريد، ولی من در اينجا به شما می‌گويم افتخار اين دولت در اين است كه ما تاكنون هيچ قدمی برای زير سوال بردن خدمات ديگران برنداشته‌ايم.

اين گزارش حاكی است سئوال دانشجويان در مورد اقدامات ضعيف و نقض حق تحصيل و آزادی بيان در دانشگاه از سوی احمدی نژاد بی پاسخ ماند و وی ترجيح داد به جای پاسخگويی به سوالات دانشجويان به نفی هولوكاست و دفاع از فعاليت‌های هسته ای و سياست‌های اقتصادی دولتش بپردازد. احمدی نژاد در اين خصوص گفت: من می‌خواهم به شما دانشجويان بگويم تحريمی كه آنها مطرح می‌كنند مثل يك داستان است كه از دور طرف فكر می‌كرد ماست است به جلو آمد متوجه شد دوغ است و وقتی كه روبرو شد فهميد آب است.

احمدی نژاد در ادامه گفت:ما تا می‌خواهيم با فساد اقتصادی مبارزه كنيم، روزنامه‌های آمريكا عليه ما شانتاژ می‌كنند. يكی از اقتصاددانان گفته كه دويست ميليارد دلار سرمايه از زمان رياست جمهوری احمدی نژاد از كشور خارج شده، من گفتم تو يا دلار نمی‌دانی چيست يا از افتصاد خبر نداری.

همچنين احمدی نژاد در خصوص دانشجويان سه ستاره با لحن تمسخرآميزی گفت: دستور می‌دهم به دانشجويان سه ستاره درجه ستوانی بدهند! كه اين مسئله با اعتراض شديد دانشجويان اميركبير مواجه شد و دانشجويان رئيس جمهور را هو كردند. اين مسئله با اعتراض شديد احمدی نژاد مواجه شد و وی دانشجويان معترض را عامل آمريكا خواند و آنها را به گرفتن پول از بيگانگان متهم كرده اما خاطر نشان كرد همه آنها را دوست دارد و با آنها مهرورزی خواهد كرد. رييس جمهور همچنين دانشجويان را به بی حيا بودن متهم كرد. احمدی‌نژاد گفت: شما به من توهين می‌كنيد اما من جواب شما را با آرامش خواهم داد! در ادامه احمدی نژاد تهديد كرد كه دانشجونماها را به صلابه می‌كشيم.

در اين هنگام عده‌ای از دانشجويان وسط سالن عكس احمدی‌نژاد را سوزاندند كه احمدی‌نژاد نيز گفت: همه بايد بدانند كه احمدی‌نژاد در راه دفاع از آزادی حقيقی، استقلال و عدالت حاضر است تن و جانش به مانند شهادت رجايی بسوزد.

در ادامه مراسم مهدی سعيدی‌پور، عضو انجمن اسلامی اميركبير، گفت: اين ديدار در حالی صورت می‌گيرد كه بسياری از دانشجويان در اين دانشگاه ممنوع‌الورود و ستاره‌دار شده‌اند و بعد از انتخابات رياست جمهوری سال ‌٨٤ فضای بسته فرهنگی حاكم شده است.

سعيدی‌پور، افزود: من از پلی تكنيكی صحبت می‌كنم كه فضای دانشجويی آن به سمتی می‌رود كه يا دانشجويان فعاليت كنند و ستاره‌دار شوند و يا بدون پشتوانه فرهنگی و صرفا برای شكستن فضا فعاليت كنند. اين دانشجويان منتظرند كه بفهمند كه معنای مهر‌ورزی چيست؟ چراكه ما فقط می‌خواهيم گفت‌وگو كنيم.

مازيار كريمی، دبير شورای صنفی دانشگاه نيز مشكلات دانشجويان را ناشی از «مديريت بی‌كفايت دانشگاه» دانست و گفت: وظيفه اصلی شورای صنفی احقاق حقوق دانشجويان است. در اين ميان دانشجويان شعار دادند، «رهايی رهايی استعفا استعفا» وی افزود: مطمئنا در هفته‌های آينده كميته انضباطی دانشگاه روز‌های پركاری را در پيش خواهد داشت.

موسوی مسوول بسيج دانشجويی دانشگاه اميركبير نيز گفت: عده‌ای كه اغتشاش می‌كنند دانشجويانی هستند كه خط شان را علی افشاری از آمريكا به آنها می‌دهد. دوستان! دوره توسعه سياسی تمام شده و اكنون دوران عدالت‌ورزی است. اين سخنان دانشجوی بسيجی دانشگاه اميركبير با اعتراض شديد دانشجويان مواجه شد. موسوی در واكنش به شعار عده‌ای كه خطاب به او می‌گفتند: «بسيجی برو گمشو»، گفت: اين شما هستيد كه بايد از دانشگاه بيرون برويد و گم شويد چرا كه مملكت را ما می‌سازيم.

همچنين دكتر رهايی، رييس انتصابی دانشگاه اميركبير، نيز سخنانش به صورت مكرر به علت اعتراض دانشجويان قطع شد، نتوانست در اين مراسم صحبت كند و مجبور به ترك تريبون شد. دانشجويان يك صدا فرياد می‌زدند: رهايی، رهايی، استعفا استعفا.

در حاشيه:

- قبل از شروع مراسم از در آمفی تئاتر واقع در سلف سرويس تعداد زيادی دختر چادری كه با اتوبوس از بيرون دانشگاه آورده شده بودند ، وارد سالن كردند.
- در حين سخنرانی و هنگام خروج احمدی نژاد در سالن صدای ترقه به گوش می‌رسيد.
- بعد از مراسم دانشجوهای دانشگاه‌های ديگر بخصوص دانشگاه امام صادق كه برای اين مراسم به دانشگاه آورده شده بودند را توسط مينی بوس و اتوبوس با حفاظت گارد ويژه از دانشگاه خارج كردند.
- دانشجويان وزير علوم را در هنگام خروج هو كردند و وی برای فرار از روبرو شدن با دانشجويانی كه برای صحبت با وی تجمع كرده بودند سوار ماشين خود نشد و مسافتی را پياده طی كرد.
- ابتدای مراسم با وجود خالی بودن سالن از ورود دانشجويان به سالن ممانعت می‌شد كه دانشجويان با درگيری وارد سالن شدند.
- قبل از ورود دانشجويان به سالن در ساعت هفت و نيم صبح، تقريبا سه چهارم سالن توسط كسانی كه از بيرون آورده شده بودند پر شده بود.
- دوربين صدا و سيما كه در حال فيلم برداری از تك تك دانشجويان بود توسط تعدادی از دختران دانشجو ضبط و شكسته شد.
- دانشجويان پس از خروج از سالن سرود يار دبستانی را خواندند.
- بسيجی‌ها با گرفتن پوستر جلوی صورت دانشجويان از ديده شدن آنها توسط احمدی نژاد جلوگيری می‌كردند.
- دروبين‌های عكاسی دانشجويان حين ورود به سالن آمفی تئاتر توسط گارد رياست جمهوری ضبط شد و امكان تهيه عكس و تصوير از مراسم از دانشجويان سلب شد.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.