سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Tuesday 23 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گزارش كميته تحقيقات عراق

بر اساس اطلاعاتی كه روزنامه‌های عربی روز جمعه منتشر كرده‌اند «كميته تحقيقات عراق» برياست جيمز بيكر دو گزارش تهيه كرده كه يكی علنی و ديگری محرمانه است. گزارش محرمانه كه بسيار فراگيرتر است در اختيار كنگره آمريكا قرار می‌گيرد.

iran-emrooz.net | Sat, 02.12.2006, 12:09

اعتماد ملی: بر اساس اطلاعاتی كه روزنامه‌های عربی روز جمعه آن را منتشر كردند اين كميته دو گزارش تهيه كرده كه يكی علنی و ديگری محرمانه است. گزارش محرمانه بسيار فراگيرتر بوده اما اجازه قرار دادن آن در اختيار افكار عمومی وجود ندارد. اين نسخه همانی است كه قرار است در اختيار كنگره آمريكا بعنوان طرف اصلی درخواست كننده برای تشكيل اين كميته، قرار گيرد.
در بخش توصيه‌ها آمده است بايد در كوتاه مدت بار ديگر نگاه‌ها را به سوی پيروزی های آمريكا در عراق معطوف كرد و در اين زمينه انجام انتخابات يا به رفراندوم گذاردن مجدد قانون اساسی با انجام برخی تعديلات در آن مدنظر می‌باشد.
همچنين در اين طرح مسئله تقسيم عراق غيرقابل قبول اعلام شده اما برخی از نظرات خواهان شكل‌گيری نوع فدراتيو در عراق شده است كه در چارچوب آن عراق به سه منطقه شيعستان ، سنستان و كردستان تقسيم شود. اما هنوز اعضای اين كميته در مورد شكل وساختار ارتش كه در چارچوب اين تقسيم بندی ونيز وضعيت بغداد با يكديگر اختلاف نظر دارند.


"گزارش كميته تحقيقات عراق"
ايرنا: دو روزنامه آمريكايی روز پنجشنبه بخش تقريبا كاملی را از آنچه كه گفته می‌شود كه "گزارش نهايی كميته تحقيقات عراق" به رياست جيمز بيكر است، منتشر كردند.
نيويورك تايمز و واشنگتن پست تقريبا گزارش مشابهی در اين زمينه داده‌اند اما هر دو روزنامه در عين حال اشاره دارند كه اين مطالب را از منابع نزديك به كميته دريافت كرده‌اند.
در همين ارتباط نيويورك تايمز نوشته است: طبق گفته افراد آشنا به بحث های كميته، بيكر و هميلتون- گروه دو حزبی تحقيقات عراق- روز چهارشنبه با اجماع ، گزارش نهايی خود مبنی بر خروج تدريجی ۱۵‬تيپ رزمی آمريكا از عراق را تاييد اما هيچ جدول زمانبندی مشخصی برای اين خروج تعيين نكردند.
به نوشته نيويورك تايمز ،اين گزارش كه توسط هر ۱۰‬عضو اين گروه به تصويب رسيده، قرار است هفته آينده به رييس جمهور ارائه شود. اين گروه توسط جيمز بيكر و لی هميلتون رهبری می‌شود.
"اين گزارش گزينه‌ای است كه از ميان رويكردهای بسيار متفاوتی كه از ماه مارس تاكنون در اين گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ،انتخاب شده است ضمن اينكه هيچ جدول زمانی برای اين خروج تعيين نشده چرا كه جرج بوش با ذكر چنين امری مخالف بوده است.
اما در اين گزارش بر اين امر تاكيد شده است كه تعهد نيروهای آمريكايی نبايد نامحدود و بی‌انتها باشد. توصيه‌های اين گروه كه به درخواست كنگره تشكيل شده ،الزام‌آور نخواهند بود.
به گفته يكی از افرادی كه در بحث‌های اين كميسيون شركت كرده است، "هيچ اضطراری برای دستيابی به يك راه حل سياسی مورد نياز، وجود ندارد مگر اينكه دولت نخست وزير عراق نوری المالكی باور داشته باشد كه بوش تحت فشار بايد نيروهايش را از عراق خارج كند".
اين گزارش توصيه می‌كند كه جرج بوش هرچه زودتر نيت خود برای شروع خروج نيروها از عراق را اعلام دارد. افرادی كه با زبان مباحثات اين گروه آشنا هستند،می گويند كه پيام نهفته در اين گزارش اين است كه عمليات خروج نيروها بايد از سال ديگر آغاز گردد.
در اين گزارش ذكر نشده است كه آيا آن ۱۵‬تيپ رزمی كه بخش عمده نيروی آمريكا در عراق را تشكيل می‌دهند،به كشور بازگردانده خواهند شد و يا فقط به مقرهای خود در عراق و يا كشورهای همسايه خواهند رفت
يك تيپ به طور معمول بين سه تا پنج هزار نفر نيرو دارد.
همزمان با اينكه كميسيون به مناظرات دو و نيم روزه خود در واشنگتن پايان داد، گروه در بيانيه‌ای خبری گفت كه به اجماعی دست يافته است و گزارش را چهارشنبه هفته آينده در اختيار رييس جمهور،كنگره و عموم مردم خواهد گذاشت.
بيكر و هميلتون به اعضای گروه هشدار داده‌اند كه در مورد مفاد اين گزارش با كسی صحبت نكنند.
اما چهار تن از افرادی كه در مناظرات حضور داشته و نگرشهای گوناگونی داشتند،با استفاده از عباراتی كه دارای معنای وسيعی هستند به صحبت در مورد نتايج گزارش پرداختند و گفتند كه آنچه آنها گفته‌اند ممكن است برداشت های غلطی از يافته‌های اين گروه باشد.برخی ديگر نيز نگران اين هستند كه اين گزارش ممكن است بسيار دير هنگام باشد.
يكی از افرادی كه در مباحثات كميسيون عراق حضور داشته است،گفت:"من گمان می‌كنم كه ما يك نقش سازنده‌ای ايفا كرديم اما از همان ابتدا ما نگران اين بوديم كه كل اين مباحث بواسطه حوادث احتمالی ناديده گرفته شود".
همزمان با بالا گرفتن صحبت‌ها در مورد نتيجه‌گيری گروه مطالعات عراق، ژنرال پيتر پيس رييس ستاد مشترك گفت كه دو تا سه گردان رزمی از مناطق ديگر به بغداد آورده شده‌اند تا كمبود امنيت دراين منطقه را جبران كنند.
يكی ديگر از مقامات پنتاگون گفت كه اين نيروهای اضافی از تيپی از موصل به بغداد آورده شده‌اند.اين نيروها به خودروهای تندرو و زره پوش "استريكر" تجهيز شده‌اند.
بر اساس گفته افرادی كه در مناظرات شركت داشته‌اند،بخش اعظم گزارش نهايی كميسيون روی اين توصيه متمركز است كه ايالت متحده آمريكا ابتكار عمل تهاجمی تر و فعالتری نسبت به آنچه كه بوش تاكنون سعی كرده پيش بگيرد را در منطقه خاورميانه به اجرا بگذارد ،برنامه‌ای كه شامل تعامل مستقيم با ايران و سوريه نيز بشود.
اين ارتباطها در ابتدا می‌توانند در چهارچوب يك كنفرانس بين‌المللی در مورد عراق و يا مسايل گسترده تر صلح در منطقه باشند،مانند وضعيت اسراييل و فلسطين، اما درنهايت اين تماسها بايد شامل مذاكرات مستقيم و سطح بالا با تهران و دمشق گردد.
بوش تا كنون چنين تماسهايی را نپذيرفته و همينطور مسئله خروج از عراق را رد كرده است.
او روز پنجشنبه گفت :"يك چيزی هست كه من آنرا انجام نخواهم داد و آن اين است كه من نيروها را از ميدان نبرد تا قبل از تكميل عمليات بيرون نخواهم كشيد".
اعضای كميسيون در روزهای اخير گفته‌اند كه آنها بايد در مورد چنين بيانيه‌هايی بررسی‌های لازم را به عمل آورند و يا آنكه همانطور كه يكی از آنها گفته است "ما بايد بحث ملی را از مطلب ادامه وضعيت كنونی به اين موضوع تبديل كنيم كه چگونه بايد راه خروج را در پيش بگيريم ."
افراد نزديك به كميته گفته‌اند گزارش آنها ممكن است پوشش سياسی لازم در اختيار جمهوری خواهان بگذارد تا آنها از برخی قسمتهای استراتژی پيش گرفته شده از سوی جرج بوش،خود را كنار بكشند گرچه برخی از دموكراتها ممكن است ادعا كنند كه در اين گزارش هيچ ضرب الاجلی تعيين نشده است.
در حالی كه كاخ سفيد مشغول بازبينی در استراتژی خود می‌باشد،طراحان پنتاگون نيز با نگريستن در فراسوی تقويت فوری نيروها در بغداد، مشغول بررسی اين مطلب هستند كه آيا نياز به فراخوانی بيشتر نيروهای ذخيره برای پاسخ به نيازهای موجود در پايتخت عراق وجود دارد يا خير.به طور خاص اينكه ارتش حدود سه هزار مهندس رزمی را از نيروهای ذخيره فراخوانده است.
پيشنهاد گروه عراق باعث افزايش كلی شمار نيروها در بغداد نخواهد شد، اما اين مسئله بحث برانگيز است چرا كه اين پيشنهاد خواستار فرستادن واحدهايی می‌شود كه در طی سالهای گذشته در عراق مستقر بوده‌اند، اين اقدامی می‌باشد كه مقامات گارد ملی سعی در اجتناب از آن داشته‌اند.
مقامات می‌گويند كه اين اقدام تا كنون به تصويب دولت بوش نرسيده است اما اين تصميم ممكن است طی هفته‌های آينده اتخاذ شود و اولين گروه از نيروهای اضافی ممكن است در بهار سال آينده به عراق وارد شوند.
مقامات نظامی آمريكايی گفته‌اند كه نيروهايی كه‌راهی بغداد می‌شوند، جايگزين نفرات تيپ ۱۷۲‬استرايكر می‌شوند كه به پايگاه خود در آلاسكا باز خواهند گشت و نكته ديگر اينكه هيچ افزايشی در شمار نيروهای مستقر در پايتخت عراق صورت نخواهد گرفت.
در حقيقت،به گفته يكی از افسران، شاهد يك كاهش اندك در شمار نيروها خواهيم بود كه با تكميل جايگزينی رفع خواهد شد.

گروه مطالعات عراق، همزمان با برگزاری آخرين جلسه خود در واشنگتن، به شهادت سناتور جان كری دمكرات از ايالت ماساچوست كه خواهان تعيين دقيق جدول زمانی برای خروج است و شهادت سناتور جان مك كين از ايالت اوهايو كه خواستار افزايش نيروها برای به دست آوردن كنترل در عراق می‌باشد، گوش دادند.
همچنين دو وزير خارجه سابق آمريكا يعنی هنری كيسينجر و جرج شولتز هم برای كميسيون سخنرانی كردند.
گرچه استراتژی ديپلماتيك بخش عمده گزارش را به خود اختصاص می‌دهد اما اين توصيه‌های نظامی بود كه بيشترين بحث و مناظره را برانگيخت.
به گفته آشنايان با مذاكرات كميسيون، پيش نويس گزارش تهيه شده تحت مديريت بيكر و هميلتون با گزارش ديگری كه توسط اعضای دموكرات كميسيون تهيه شده بود،منافات داشت، چرا كه دمكراتها در گزارش خود زمان دقيقی نيز برای خروج تعيين كرده بودند و نوشته بودند كه خروج تيپهای رزمی بايد تا پايان سال ديگر تكميل گردد اما در نهايت اين دو پيشنهاد با هم تركيب شد.
اگر اين پيشنهاد از سوی بوش اتخاذ شوند، تيمهای آمريكايی تمرينی بيشتری در داخل نيروهای عراقی مستقر خواهند شد تا در آخرين اقدام،تلاش شود ارتش عراق برای مبارزه آماده گردد.
اين اقدامی است كه در پيشنهاد اخير استفن هدلی مشاور امنيت ملی به بوش ارائه شده بود.
يكی از اعضای كميته تحقيقات عراق گفته است:"گمان می‌كنم كه همه از نتيجه‌ای كه ما به آن رسيده‌ايم راضی هستند،اين نتيجه نه يك "قطع حضور و فرار" است و نه يك "ادامه راه كنونی".
وی می‌گويد:"آنهايی كه خواستار خروج فوری از عراق هستند،اين تصميم را دوست نخواهند داشت اما نتيجه نهايی كميته كاملا با استراتژی كنونی بوش نيز متفاوت است".
اين گزارش همچنين انعطاف پذيری خوبی را در اختيار فرماندهان نظامی و در نتيجه رييس جمهور می‌گذارد تا خود در مورد زمان و نحوه خارج كردن تيپهای نظامی از عراق تصميم بگيرند.
حاضران در جلسات كميته می‌گويند در تمام طول مباحثات، جيمز بيكر كه در زمان جرج بوش پدر سمت وزير خارجه را بر عهده داشت و نقش اصلی را در استراتژی پيروزی بخش برای بوش در بازشماری آرای فلوريدا در سال ‪۲۰۰۶‬ ايفا كرد، هيچ تمايلی از خود نشان نداد تا يك جدول زمانی برای خروج در گزارش وارد شود.
بيكر نيز به آنچه كه جرج بوش آنرا خطر ناميده است،اشاره كرد و گفت كه هر ضرب الاجل مشخصی به مثابه دعوتنامه‌ای خواهد بود برای شورشيان و گروههای فرقه‌ای برای اينكه تا زمان خروج آخرين سرباز آمريكايی صبر كرده و سپس برای براندازی دولت فعاليت كنند اما دمكراتهای حاضر در كميته با ابراز ترديد نسبت به اين گفته بيكر، تصريح دارند كه بيكر فقط نمی‌خواست با وارد كردن استراتژی خروج كه بوش آنرا بارها رد كرده است،رييس جمهور را شرمنده سازد.
اعضای هيات به شيوه‌های گوناگون البته به غير از تعيين ضرب الاجل سعی كرده‌اند تا به عراقيها نشان دهند كه آمريكا هميشه و برای ابد از دولت عراق در قالب نظامی، حمايت نخواهد كرد.
آنچه كه اين كميته به آن دست يافته است،به مثابه يك سازش كلاسيك در واشنگتن است، گزارشی كه هيچ جدول زمانی مشخصی در آن تعيين نشده اما به نظر می‌آيد كه نهفته در بين خطوط،جدولی وجود داشته باشد".
نيويورك تايمز در پايان‌گزارش خود نوشته‌است"همانطوری كه يكی از افسران نظامی دخيل در استراتژی عراق گفته"اكنون مساله اين است كه تحقيق مذكور برای بوش شبيه به يك جدول زمانی نباشد ولی برای نوری المالكی باشد".
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.