پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - Thursday 22 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گزارشی از سخنرانی كوفی عنان در سازمان ملل

عنان: وقايعی كه در ۱۰‬سال اخير حل نشده‌اند، شدت هم داشته‌اند و سه چالش، شامل اقتصاد ناعادلانه جهان، درگيريهای جهان و نقض حقوق بشر و قانون ادامه دارند و در نتيجه با جهانی مواجه هستيم كه شكافهای آن اساس جامعه بين‌الملل را كه سازمان ملل بر آن بنا شده است، تهديد می‌كند.

iran-emrooz.net | Wed, 20.09.2006, 7:47

ايرنا: "كوفی عنان" دبيركل سازمان ملل روز سه‌شنبه سخنان مراسم گشايش مجمع عمومی را در حقيقت به گزارش عملكرد ۱۰‬ساله خود دراين سازمان و به عبارتی به ارائه يك متن خداحافظی اختصاص داد.
او ۱۰‬سال مسووليت سازمان ملل را عهده‌دار بود و به‌اين ترتيب تا ماههای آتی بايد برای هميشه اين پست را ترك كند.
عنان گفت: وقتی كه برای اولين بار در سال ۱۹۹۷‬از اين تريبون سخنرانی كردم، به نظر من انسانيت سه چالش بزرگ را پيش روی خود داشت. يكی استفاده از جهانی‌سازی برای اين بود كه تمامی انسانها و نه تنها يك گروه خاص در اين جهان استفاده ببرند.
"ديگری درمان بيماريهای ناشی از جنگ سرد و جايگزينی آن با صلح و آزادی برای همه جهانيان كه در منشور ما آمده است و سومی، حفاظت از حقوق و عزت افراد بخصوص زنان كه بصورت گسترده پايمال شده بود".
وی افزود: به عنوان دومين آفريقايی كه به عنوان دبير كل انجام وظيفه می‌كند، احساس كردم كه اين سه چالش، چالش امنيت، چالش توسعه و چالش حقوق بشر و اجرای قانون موجب نگرانی است.
عنان گفت: خطر بزرگ جداشدن از فوايد جهانی‌سازی ، متوجه آفريقا بود بسياری از مردم آفريقا احساس می‌كردند كه آنان بصورت ناعادلانه محكوم به سركوب و سوء استفاده شده‌اند.
"يك دهه از آن زمان می‌گذرد و بسياری از مردم درگير اين سه چالش جهانی بوده‌اند. دستاوردهای بسياری بدست آمده ولی وقايع جديد چالشهای جديدی را بوجود آورده كه گاهی اوقات به چالشهای قبلی شكل جديدی داده است.
در عرصه اقتصادی، برخی از كشورهای در حال توسعه بخصوص در آسيا پيشرفت مهمی داشته‌اند و ميليونها نفر از زندان فقر آزاد شده‌اند".
دبيركل سازمان ملل افزود: ولی خود را گول نزنيم. معجزه آسيا بايد در مناطق ديگر جهان تكرار شود حتی در بين كشورهای آسيايی هم منافع آن بصورت مساوی تقسيم نشده است به همين دليل اهداف هزاره تا سال ۲۰۱۵‬نمی‌تواند تحقق يابد.
وی گفت: درست است كه در بسياری از كشورها فهم بهتری از اداره كشور بصورت صحيح و اهميت آن بوجود آمده است ولی هنوز بسياری از كشورها از اين امر بهره‌مند نيستند.
"درست است كه پيشرفت در زمينه كاهش قروض و افزايش كمك و سرمايه‌گذاری ديده می‌شود، ولی شراكت جهانی برای توسعه هنوز بصورت يك واژه است و نتوانسته بصورت واقعيتی در همه ابعاد تجارت جای باز كند".
عنان تصريح كرد: جهانی‌سازی يك مد نيست كه همه قايقها را بلند كند. حتی در بين كشورهايی كه آمار نشان می‌دهد كه فوايدی برای آنان داشته، بسياری عميقا احساس ناامنی می‌كنند.
"پس جهانی‌سازی كه در تئوری همه ما را به هم نزديك می‌كند، در عمل خطر جداسازی ما را به دنبال داشته است. آيا همه در برابر چالش دوم يعنی جنگ مصون هستيم؟ برخی از آمار اين خبر را به ما می‌دهد و تعداد درگيريهای بين كشورها خيلی كمتر شده و جنگهای داخلی پايان يافته است.
در اين زمينه از نقش سازمان ملل به خود می‌بالم و از عملكرد همكاران آفريقايی كه بسياری از درگيريها را پايان داده‌اند، افتخار می‌كنم.
ولی دراين مورد هم ما نبايد خود را فريب دهيم، در بسياری از نقاط جهان بخصوص كشورهای درحال توسعه درگيريهای خشن وجود دارد كه‌اين درگيريها اگرچه با سلاحهای كوچك ولی كشنده هستند".
عنان گفت: مردم سراسر جهان از گسترش تسليحات هسته‌ای نگران هستند. مايه خجالت است كه در نشست جهانی سال گذشته حتی يك كلمه هم درباره عدم گسترش تسليحات هسته‌ای و خلع سلاح صحبت نشد و دليل آن تنها اين بود كه نتوانستند درباره اين موضوع كه كداميك ارجح است، توافق كنند.
وی افزود: زمان آن رسيده كه اين معضل را تمام كنند و دو مورد فوريت و نياز آن را اهميت دهند.
كوفی عنان دبيركل سازمان ملل در ادامه اظهاراتش در مجمع عمومی سازمان ملل به بحث مهاجرت و اثر آن اشاره كرد و گفت: در حالی كه مهاجرت جهانی ميليونها نفر را از فرهنگها و نژادهای مختلف به هم نزديك می‌كند، سوء تفاهم و برخورد كليشه‌ای و تبعيض‌آميز، موجب درگيری بين تمدنها شده و حتی برخی آماده جنگ جديد با نام مذهب شده‌اند تا چنين جنگی را به سراسر جهان بكشانند.
وی افزود: همچنين فضای ترس و شك دائما تحت تاثير خشونتها در خاورميانه است. ممكن است به نظر ما بيايد كه جنگ اعراب و اسرائيل تنها يك درگيری منطقه‌ای است ولی اين طور نيست چرا كه هيچ درگيری اين همه احساسات و نمادهای قوی در بين مردمی كه از صحنه درگيری دور هستند، ايجاد نكرده‌است.
دبيركل سازمان ملل گفت: تا زمانی كه فلسطينی‌ها تحت اشغال بسر می‌برند و با محروميت و تحقير روزانه زندگی می‌كنند و تا زمانی كه اسرائيلی‌ها در اتوبوس و سالنهای رقص با انفجار كشته می‌شوند اين وضعيت برافروخته است.
"از يك طرف هواداران اسرائيل فكر می‌كنند كه در مورد آنان بد قضاوت می‌شود و از طرف ديگر مردم از استفاده نامتناسب از زور توسط اسرائيل عليه فلسطينی‌ها به خشم آمده‌اند و در همين حال اسرائيل به اشغال و توقيف سرزمينهای اعراب ادامه می‌دهد". عنان تصريح كرد: تا زمانی كه شورای‌امنيت قادر به پايان اين درگيری بيش از ۴۰‬ساله نباشد، نمی‌تواند دو طرف را برای قبول و اجرای قطعنامه‌ها مجبور كند و درنتيجه احترام به سازمان ملل كاهش می‌يابد و بی‌طرفی ما هم زير سووال خواهد بود. بهترين تلاشهای ما برای پايان دادن به درگيريها شامل عراق و افغانستان كه مردم آنها شديدا محتاج كمكهای ما هستند، با مخالفت روبرو می‌شود و كارمندان شجاع و فداكار ما به جای اين كه با پرچم آبی خود محافظت شوند، دچار خشونت و خشمی می‌شوند كه با سياستهايی كه آنها كنترل و حمايت نمی‌كنند، برانگيخته شده است.
وی افزود: سومين چالشی كه انسانيت را تهديد می‌كند، اجرای قانون و حقوق و عزت انسانها است. در اين زمينه هم پيشرفتهای زيادی حاصل شده است.
"امروزه بيشتر دولتها انتخاب شده هستند و در مقابل كسانی كه بر آنها حكومت می‌كنند جوابگو می‌باشند. كسانی كه بدترين جنايات را عليه انسانيت انجام داده‌اند، محاكمه شده‌اند و اين مجمع يك سال پيش در بالاترين سطح خود با رای همه كشورهای شركت‌كننده تصويب كرد كه سازمان ملل با نسل كشی، جنايات جنگی، پاكسازی نژادی و جنايت عليه انسانيت مقابله كند".
عنان گفت: اما هنوز و هنوز هر روز گزارشهايی مبنی بر قانون شكنی و جنايت عليه گروههای اقليت و ساير افراد، ديده می‌شود.
وی افزود: حتی درگيريهای بحق كه در جهان عليه تروريسم صورت گرفته، به عنوان بهانه‌ای برای نقض اصول حقوق بشر استفاده شده و به همين دليل زمينه اخلاقی برای تروريستها و كمك به آنان جهت جذب نيرو را فراهم كرده است.
دبيركل سازمان ملل گفت: متاسفانه و مجددا بزرگترين چالش در آفريقا و دارفور است كه شاهد آواره شدن مردان، زنان و كودكان براثر قتل و تجاوز و سوزاندن دهكده‌های آنها هستيم كه ادعای ما را زير سووال می‌برد كه به عنوان جامعه بين‌الملل قصد محافظت از مردم در برابر اين بدرفتاريها را داريم.
وی افزود: خلاصه بگويم وقايعی كه در ۱۰‬سال اخير حل نشده‌اند، شدت هم داشته‌اند و سه چالشی كه به آن اشاره كردم شامل اقتصاد ناعادلانه جهان، درگيريهای جهان و نقض حقوق بشر و قانون ادامه دارند و در نتيجه با جهانی مواجه هستيم كه شكافهای آن اساس جامعه بين‌الملل را كه سازمان ملل بر آن بنا شده است، تهديد می‌كند.
"بسياری‌از چالشهايی كه با آن مواجه هستيم، جهانی هستند و نياز به پاسخ جهانی دارند و همه مردم بايد در آن شركت كنند.
من نه‌تنها به دولتها بلكه به همه مردم جهان می‌گويم كه روابط بين‌الملل تنها مسئله دولتها نيست بلكه روابط بين مردم است و افراد غير دولتی می توانند نقش مهمی را اجرا كنند. همه بايد روش جهان چند جانبه را داشته باشند كه در مركز آن سازمان ملل است.
معتقدم كه تنها راه حل برای جهان از هم جدا، ملل متحد واقعی است.
تغييرات آب و هوا، ايدز، تجارت منصفانه، مهاجرت، حقوق بشر و بسياری از مسائل مارا به اين نكته باز می‌گرداند. همه بايد بعد جهانی پيدا كنند و اقدام جهانی از طريق اين سازمان كه جهانی‌ترين موسسه است بايد انجام شود".
دبيركل سازمان ملل گفت: مهم اين است كه قوی و ضعيف بايد به يك قانون معتقد باشند و به هم احترام بگذارند.
وی افزود: مهم اين است كه همه مردم بايد قبول كنند نياز به گوش دادن، سازش كردن و در نظر گرفتن نظرات يكديگر ضروری است و مهم اين است كه همه بايد جمع شوند نه برای اين كه هدفهای مخالف داشته باشند بلكه هدفهای مشترك و سرنوشت مشترك را دنبال كنند و اين در صورتی ميسر است كه مردم با هم باشند و منافع بيش از بازار جهانی يا حتی قوانين جهانی را درنظر بگيرند.
عنان گفت: هر كدام از ما بايد در دردی كه ديگران می‌كشند، شريك و در لذت آنهايی كه اميد دارند نيز شريك باشيم.
"همه بايد اعتماد زنان و مردان همقطار خود را بدست بياوريم صرف نظر از اين كه از چه نژاد رنگ و دسته‌ای است و بايد يادبگيريم كه به آنها اعتماد كنيم".
وی افزود: اين همان است كه بنيانگذاران اين سازمان به آن معتقد بودند، همان چيزی است كه من به آن عقيده دارم و اكثريت مردم جهان می‌خواهند به آن عقيده داشته باشند.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.