جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ - Friday 19 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه جبهه ملی ‌ايران درباره توقيف نشريات

توقيف و تهديد روزنامه‌ها، فشار بر دانشگاهها و جنبش دانشجويی و تحميل يك انقلاب فرهنگی ديگر، بر شدت بحران خواهد افزود و می‌تواند كشور را به فاجعه بكشاند.

iran-emrooz.net | Wed, 20.09.2006, 7:36

بنام خداوند جان و خرد

توقيف و تهديد روزنامه‌ها، فشار بر دانشگاهها و جنبش دانشجويی و تحميل يك انقلاب فرهنگی ديگر، بر شدت بحران خواهد افزود و می‌تواند كشور را به فاجعه بكشاند.

قدرت طلبانی كه به ياری انتخابات پادگانی در سه مرحله پی در پی همه ارگانهای كشور را به قبضه خود در آورده‌اند، به منظور تثبيت موقعيت، به شيوه خاص خود، از يكسو برآنند تا در زمينه سياست خارجی با بهره جستن از شيوه تهديد و چنگ - و - دندان نشان دادن، و درعين حال مذاكرات پشت پرده وامتياز دادن‌ها، بگونه‌ای با قدرتهای جهانی كنار آيند و برسر كار بمانند. از سوی ديگر، در برخورد با نارضايتی‌های گسترده و روز افزون در جامعه درون كشور، برآنند تا به بهانه بحران در سياست خارجی، برشدت فشارها بيافزايند و مردم را واداربه سكوت و تمكين بسازند. در انجام اين مقصود، دو كانون را بيش از همه مورد توجه قرار داده اند.
نخست در پی تشديد فشار در دانشگاه‌ها و بر جنبش دانشجويی، كه از زمان بقدرت رسيدن دولت نهم بازآغاز شده، با توجه به بازگشايی دانشگاهها، برآنند تا استادان و دانشجويان را بيش از گذشته در تنگناهای خفه كننده قرار دهند. تغيير رييسان انتخابی دانشگاهها و به كار گماردن مسئولان كم صلاحيت و فرمانبردار، بازنشسته كردن استادان صاحب اعتبار، تهديد صريح مسئول قوه مجريه به بركناری گسترده همه استادان ملی و معتقد به اصل جدايی دين از حكومت، و نويد دادن به دور جديدی از انقلاب فرهنگی ويرانگر همانند رويداد تلخ و دردناك سال شصت، احضار پرشمار دانشجويان به دادگاههای انقلاب و كميته‌های انضباطی، دستگيری و زندانی كردن شماری از آنها و دلهره آميز ساختن فضای زندانها، همه و همه به اين نيت است كه در آغاز سال تحصيلی جديد، از دانشجويان چشم زخم گرفته شود و فضای مرگبار سكوت و سكون بر دانشگاهها حاكم گردد.
ديگر اينكه، به منظور بسته تر ساختن هرچه بيشتر فضای جامعه، بار ديگر با بی پروايی چند نشريه غيردولتی بازمانده را كه با ترس و لرز و خودسانسوری شديد كوشش داشتند تا با حركت بر لبه تيغ، همچنان به كار خبررسانی و تحليل مسائل سياسی، تا حدی متفاوت از آنچه كه رسانه‌های دولتی عرضه می‌كنند، ادامه دهند، مورد حمله قرار دادند و به توقيف كشاندند.
توقيف روزنامه شرق و ماهنامه نامه، لغو امتياز ماهنامه حافظ و خاطره و، در پی آن، حمله به دفتر ماهنامه نامه و پرتاب بمبهای آتشزا به درون ساختمان روزنامه اعتماد ملی، همه و همه نشانگر آنست كه حاكمان برقدرت نشسته در عمل اعلام كرده اند كه هر صدا و قلمی را كه در خدمت بی چون و چرای هدفهای آنها و تاييد عملكردهای آنها نباشد، بريده و خواهد شكست.
حاكميت موجود، برای تثبيت خود، بر آنست تا راه را بروی هر انديشه و نقد و اظهار نظری كه در راستای توجيه عملكردهای نادرست و ويرانگر آنها نباشد، با خشونتی هرچه تمامتر سد سازد و با تهمت‌هايی چون: لطمه به منافع ملی، توطئه عليه امنيت كشور، همآوايی با رسانه‌های بيگانه، ارتباط با بيگانگان، تبليع عليه امنيت كشور، تبليغ فرهنگ غرب، توهين به مقامات كشور و امثال آنها، با انديشمندان، نويسندگان، روزنامه نگاران و فعالان سياسی بشدت برخورد كند و سركوب نمايد.
جبهه ملی ايران ضمن اعتراض شديد به ايجاد تنگنا برای روزنامه شرق، ماهنامه نامه و حافظ، اعلام می‌دارد كه واقعيت‌های جهان امروز و پيشرفتهای گسترده در زمينه اطلاع رسانی، به هيچ حاكميت سلطه گری اجازه آنرا نخواهد داد كه فضای بسته و خفقان آور را برای مدت زيادی بر جامعه حاكم كند. ملت هوشمند ايران با شناخت همه جانبه از اوضاع و احوال جهانی و شرايط ميهن خود، روند كنونی رفتار حاكميت را كه روز بروز كشور را با بحرانهای ويرانگرتری مواجه ميسازد، برنمی تابد و برای انجام دگرگونيهای بنيادين، بركنار از آشوب و خدشه بر همبستگی ملی و يكپارچگی كشور، فريادهای نارضايتی خود را رساتر خواهد ساخت.

جبهه ملی ايران
تهران- ٢٨ شهريور ١٣٨٥
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.