-
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

درباره ایران امروز


iran-emrooz.net | Wed, 19.08.1998, 22:21

* «ايران امروز» فعالیت خود را از تابستان ۱۹۹۸ آغاز کرده است. يك نشريه‌ی صرفاً الكترونيكی است، نسخه چاپی ندارد و تنها در شبكه جهانی «اينترنت» قابل دسترس است. فعاليت ايران امروز غيرانتفاعی است و همكاری با آن نيز داوطلبانه و غيرانتفاعی است.

* «ايران امروز» به هيچ حزب و گروهی وابسته نبوده و نيست و تربيون هيچ حزب و گروه بخصوصی نيز به شمار نمی‌رود. خود «ايران امروز» نيز حزب و گروه نيست. همكاران ايران امروز در اوقاتی كه از امرار معاش فراغت می‌يابند، با استفاده از امكانات نشر الكترونيك در شبكه «اينترنت»، به فعاليت مطبوعاتی می‌پردازند.

* به لحاظ مرامی و گرايش سياسی، گردانندگان «ايران امروز» خودرا طرفدار حقوق بشر، دموكراسی، جمهوريخواهی و جدايی نهاد دين و قدرت می‌دانند. ما مخالف قهر و خشونت، و طرفدار روش‌های مسالمت‌آميز در سياست‌ورزی و ديگر فعاليت‌های اجتماعی هستيم.

* ايران امروز از فعاليت همه‌ی احزاب و گروه‌ها، نهادهای مدنی ، شخصيت‌ها، روشنفكران و نخبگان سياسی و فرهنگی در داخل و خارج كشور كه با ما در باورها و گرايش‌های عمومی فوق‌الذكر اشتراك نظر دارند، پشتيبانی می‌كند و می‌كوشد در حد توان و امكانات خود، فعاليت‌های آنها را پوشش دهد.

* در گزينش مطالب برای انتشار از معيارهای شناخته شده‌ی روزنامه‌نگاری پيروی می‌كنيم و از انتشار مطالب توهين‌آميز، شخصی، غيرمستند و نادقيق و نيز مطالب ضعيف معذوريم. كوشش می‌كنيم از انتشار هيچ نوشته و مقاله‌ای كه واقعاً حرفی برای گفتن داشته باشد، دريغ نورزيم.

* مطالب و مقالات «ايران امروز» گرچه تا حدود زيادی در چهارچوب معيارهای گفته شده در بالا گزينش می‌شوند، با اين وجود، نظرات و مواضع مطرح در مقالات امضادار نظر ايران امروز نيست و تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است.

* «ايران امروز» از انتشار مطالب و مقالات امضادار كه به ديگر نشريات (الكترونيك و غيرالكترونيك) نيز ارسال می‌گردند، معذور است. ما تنها مقالاتی را منتشر می‌كنيم كه فقط در اختيار ايران امروز قرار می‌گيرد.

* نقل مطالب اختصاصی «ايران امروز» به شرط ذكر منبع و نيز قيد نام نويسنده و يا مترجم بلااشكال است.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.