سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - Tuesday 31 January 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Wed, 21.03.2018, 12:14

به یادت باز


کامبیز گیلانی

گاهی فراموش می‌کنیم
شیرین‌ترین نگاه را
باغ را که می‌شکفد
و
روز آغاز دوستی را.

گاهی فراموش می‌کنیم
آنچه را که می‌ستودیم
آن را که می‌پرستیدیم
و
شب آغاز فریاد را.

گاهی فراموش می‌کنیم
که نباید فراموش کرد
در سکوت تبعید شد
و
عشق را تسلیم کرد.

بهار
به یادت می‌آورد باز
این همه را
که فراموش کرده‌ای.

بهار
تو را دوست دارد
وقتی به تو نشان می‌دهد
سبز می‌شود دشت دوباره
روشن می‌شود هوای تیره
و
گرم می‌شود زمین سرد.

بهار
به یادت می‌آورد باز
شدن را
باز شدن را
و
تو یاد می‌گیری
که هستی‌ات
بی‌حاصل نیست
که
می‌توانی بشکفی
به درخشی
و
رفیق خورشید شوی باز.

بهار
در گوش خسته‌ات زمزمه می‌کند:
می توانی باور کنی
بی‌نهایتی را
که تو ذره‌ای از آنی
و آن
از آزادی
طلوع می‌کند.

می‌توانی باور کنی
که تو
تنها نیستی
وقتی
در این عشق
شناور باشی.

بهار
به یادت می‌آورد باز
این همه را
که فراموش کرده‌ای.
نظر شما درباره این مقاله: 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023