سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - Tuesday 31 January 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Fri, 16.12.2016, 18:11

دختران «شام»


امیر مٌمبینی

شکوفه‌های شکفته‌ی شعرهای «شام»
دختران سایه‌ی انجیر و
بوسه‌های نهانی بروی بام!
به عطر بافه‌ی خوشبوی مویتان سوگند
بگویید در کجا
شبح شب‌شتاب مرگ دام افکند؟
افسانه‌ی آسمان کدامین قلمرو پست
ره بست بر شما،
چنین که هول رؤیت مرگ
در شکاف مردمک چشمتان بنشست

کدامین فسون
بگویید کدامین فسون جادوگران جهل
اذان‌گوی گلدسته‌های وحشت شد
چنین که سین سلام صالح دین
اره‌ای بر گلوی رحمت شد

کدامین پیام خدا آیا
با آذرخش آسمان تهی از مهر
بر تیغه‌ی شمشیرها حک شد؟

دختران حلب
دختران حُمص
چنین سپرده سینه به سرنیزه‌های سهم
رؤیای عشق شما را کدامین کفن
پیراهن پایان می‌کشد به تن

زانو به خاک برنهاده‌‌ام کنار نعش شما
با حریر سپید کفن در باد
فتاده دورترک شانه و سربند و کفشِ رقص
و اینسوی می‌کشد این خسته از جگر فریاد
ای جهان بیداد!
ای بشر بیداد!

کابوس زردآبی چشمان کرکسان
و آن هول رعشه برانداز ابلیس آسمان
خاموش می‌شود اکنون درون ذهن شما
نادیده میشود آنسوی مرگ شما

غرش طیاره‌های حقوق بشر
بمب‌های تمدن کشتار‌ها و خطر
خاموش نی‌شود اما بر آسمان اوروک
خاموش نی‌شود هرگز بر آسمان اراک
این بمب‌های چلیپا نشان و اسلامی
بر آسمان و خاک نفتی خاور
کبریت می‌کشند آخر

دختران دشت‌های عرب
دختران حماسه‌ی کُرد

زمان گذشت از کنار لبانتان بی بوس
وان التهاب عشقی جان
در خاک میهن ناکامتان محبوس
کنون
زنجره‌های سایه‌‌‌ی سدر و زیتونزار
در دوردست بهاران دوباره بیدارند
این نعشهای شسته به باران خون خویش اما
در حریر فراموشی هر چه هست درخوابند
در حریر فراموشی انسان آهنین
در حریر فراموشی پروردگار کین
وان خنجر گَلوبُر بیداد بر زمین
در حریر فراموشی منشورهای بشر
وین خوانش خونین خوی و خصلت شر

نظر خوانندگان:

■ هرکسی که یک ذره از انسانیت بویی برده باشــد، بادیدن این تصاویـر ویا تصاویری بسیاری که این روزها از تلویزیون و نشریات و... پخش گردیده وقرار دادن خود و خانواده خود در زیر آن آوارها...درک خواهــدکرد که مردم سوریه پیروجوان، مرد وزن، دختران وپسـران ودرکل مردم سوریه چه میکشند، ایکاش جهانیـان بجای زورآزمایی کمی بفکر مردم سوریه می‌بودند، وایکاش رهبری سوریــه بجای بازیچه شـدن در امیـال پوتیـن و سیاستمداران روسیــه و میکرب خواندن انقلاب مردم سوریه همانند بن علی تونس ازقدرت لعنتی کنار میگرفت و کشورش را به ویرانه تبدیل نمیکرد، میگویند بن علی هم در تونس انسـانهای بی‌شماری را کشته لیکن همین کاری را که او آنجام داده وکشــور را به صاحبان اصلی اش واگذار کرد...درآینــده تاریخ خواهــد نوشت «سگ ایشـان شـرف دارد به بشـارالسـد» چون آقای بشـارالسد، نه عقل دارد، نــه دین و مذهب میشناسد، نه رحــم و مروت میشناسد، و درکل ایشان باانسانیت فرسنگهـا فاصـله دارد... زیرا اگر ایشـان هرکدام از این صفت‌ها می‌داشت، در موقع مناسب تغییراتی را آنجام میداد که مردم کشورش میخواست...همیــن حالا هـم اگر شهامت همان بن علی تونس را می‌داشت و یا ذره‌ای غیـرت مردانگی میداشت بخاطر زنان وپیــرمردان و یا کودکان آواره کشـورش که در اقصی نقاط جهان آواره وزندگی سختی را میگذراننـد با درایت کشــور تحویــل یک گروه ازسیاستمداران خوش نام میداد که مردم سـر زندگی شان برگردند وآبادانی را
آغاز می‌کردنـد.


■ شعری بی‌نهایت زیبا و در عین حال دردناک از غم کودکان و همه مردم شام (حلب و غیره).
ممبینی ی عزیز یاد اشعار شاملو و دخترانِ دشت او را در من زنده کرد. این شعر، اما، وزین‌تر و غم انگیزتر است.
زنده باشی.
نظر شما درباره این مقاله: 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023