سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - Tuesday 31 January 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sat, 16.04.2005, 21:22

برای شاهرخ مسکوب

عقاب خنده مرواريد


هرموز کِی


در فرسايش جامه‌هايش هر روز کوشيده بود،
تکه تکه از آنها کنده شده بود و لقمه لقمه از آنها خرده،
آنها را به دور انداخته بود،
و با نگاهی که بر مرداری ، 
و آنگاه که در زير آفتابی آبستن باد شود، 
                        آز آنها گذشته بود و
                                    خندان رفته!
 
 
و آنک جامه‌ای ديگر! 
و تا فروهشت آخرين تار و پود آن ديگر،
در شهرها و کوچه باغها راه سپرده بود! 
 

پس آنگاه برهنه!
همچون صخره‌ای برهنه که عقابی تيز بين بر آن بنشيند،
                   به بازار رخت فروشان رفته بود،
                          و پيش از فرسايش، 
با لبخندی مرواريد هر روز جامه‌ای نو پوشيده بود و «روزها را در راه» گذرانده بود...هرموز کِی
پاريس شانزدهم آوريل دوهزار و پنج
نظر شما درباره این مقاله: 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023