چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - Wednesday 1 February 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Fri, 09.12.2005, 23:51

چرخ


مهين خديوی

می‌چرخم
می‌چرخم
می‌چرخم
دور زمين و آسمان می‌چرخم
بين زمين و آسمان می‌چرخم
اوين دركه
اتوبان همت
سعادت آباد
ميلاد
بامداد
صبح
سپيده
شب
زنجير
با زنجير
در زنجير
خاموش
چرخ‌های درشكه
دوچرخه
چرخ چاه    می‌كشد پايين       پايين تر
وحشت      وحشت چرخ
وحشت چرخيدن
دستانم می‌چرخند
شلاق آن مرد می‌چرخد
طناب جرثقيل می‌چرخد
فرياد آن دختر
ترانه بود يا عاطفه
يادم رفت
آن مردان در اعتصاب می‌چرخند
دور سرشان می‌چرخند
همه‌مان می‌چرخيم
دور خودمان می‌چرخيم
می چرخيم
چرخ
چرخ
چرخ چاه
چرخ زمان
چرخ بمب
چرخ بال‌های ايرباس
امارات
پاريس
اتحايه
اتحاديه‌ی اروپا
اتحاديه‌ی ناشران
اتحاديه‌ی جهانی
اتحاديه‌ی زنان       مردان
اتحاديه‌ی كارگری
اتحاديه‌ی  كمنام
خاك
خاك   خاك زمان
خاك افسانه‌ها
خاك هزار ساله
زمين می‌چرخد
زمان می‌چرخد
بمب می‌چرخد
انرژی می‌چرخد
چرخ
چرخ

چ--------------------------ر خ----------------------------------


مهين خديوی
تابستان ١٣٨٤
نظر شما درباره این مقاله: 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023