يكشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ - Sunday 24 September 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Mon, 05.09.2005, 12:35

سنگ‏نبشته بر مزارِِ پاييز


ايرج عالی‌پورفوّاره نيست
حوضِ كوچكِ سيمانی 
               تهی مانده
شمعدانی‌ها خاموش گشته‏اند
به جای بال‏های نقره‏فام
خار و خاكستر و زنگار 
آيينِ ماه را 
        تسخير كرده است 

نه آوای بلبل
         نه بوته‏ی پُر گُل
نه پروازِ كبوتر 
          نه آتش 
               نه اخگر
دسته‏ای از كلاغ‏های كور
طاعون و مرگ را 
           بر خاستگاهِ سنگی‌ی روز
                            حك می‌كنند
رخسارِ خشكِ باغ
از آينه‏ها می‌گريزد

ديوارها
     بلند و بی‌پايان 
              بی‌درگاه و دريچه
سهمی از آسمان ندارند 
پشتِ دروازه‏ی بسته 
              پيغام‏ها
              صداها
              رنگ‏ها 
              قصّه‏گوی مرده 
                  زندانی‌اند
و اين زخمِ كهنه‏ای‌ست 
               كه بارها 
        در پيشانی‌ی زمان 
                    دهن باز كرده است ….

 
بی‌انارِ سرخ و 
          بی ماديانِ زرد 
                   يال‏افشان 
                         در دشت‏های نور
پاييز بازگشته است 
بيگانه با عطرها 
      كودكی‌ها
      روياها
و ناخن‏های كبودِ مرده‏گان 
در ذهن‏های ما 
           رشد می‌كنند 

پاييز بازگشته است 
رگ‏بسته‏گی‌ی تاريخ 
در گذشته‏ی تاريكِ زمين 
و مردانی كه جيب‏های مرده‏گان را كاوش می‌كرده‏اند 
سرگيجه‏ی مدام
           درخت‏زارِ خشك 
                     عقربه‏هايی كه واژگونه می‌گردند 
نه ساعت‏های شني
تابوت‏هايی از چوبِ زرد 
               - زردِ كويری -
                        كه ارمغان و آفتابش انگاشته بوديم 
در برجِ زمزمه‏های گوری 
                كه پا به پای ما 
                          آهسته قدم می‌زند 
اين دره‏های سنگی‌ی خشك 
                   چيزی به ياد ندارند 
اين صخره‏ها 
         با چشم‏های سوخته
                       تنها
ابر‏های كوچ را ديده اند 
ميعادگاهِ خاك
اشك‏ها و ثانيه‏ها نيز 
در بی‌هوده‏گی 
           فاصله‏ها را 
                  تكثير می‌كنند


…….
چه كسی اين تابلو را در مسيرِ نگاه قرار داده است ؟
پياده‏روهايی 
         بی‌هوده‏تر از عمر 
                     در امتدادِ باغچه‏های بی‌آب 
و درختانی كه در بادها 
               به مرگ 
                     تعظيم كرده‌اند ….
شهريور ٨٤ / ايرج عالی‌پور
نظر شما درباره این مقاله:


 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023