سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - Tuesday 31 January 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sat, 16.07.2005, 23:26

پاداش اين دل آگاهی


سيمين بهبهانی

يكشنبه ۲۶ تير ۱۳۸۴

ای کاش می توانستم
تا گل برات بفرستم
يا بهر روزه داری هات
نقل و نبات بفرستم
شوريده وار امشب را
با واژه عشق می ورزم
تا با دميدن خورشيد
شعری سزات بفرستم
ای کودکی که ديروزت
موقوف نی سواران شد
اکنون که مرد ميدانی
اسب و قبات بفرستم
ابليس را ز خود راندی
از دل غبار افشاندی
پاداش اين دل آگاهی
شکر و نبات بفرستم
ای کاش می‌توانستم
بر عمر تو بيفزايم
سويت ز اشک خود جامی
آب حيات بفرستم
ای کاش می توانستم
شرحی به خون کنم امضا
در تنگنای زندانت
حکم نجات بفرستم
اين ناگشوده در برتو
روزی گشاده خواهد شد
خوش اميد می بافم
تا پيش پات بفرستم

۱۴ تير ۸۴
نظر شما درباره این مقاله: 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023