دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - Monday 6 February 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sun, 26.12.2010, 14:03

دریاتری ز دریا


برزین آذرمهر


دریاتری ز دریا، تا می‌کنی خروش
ای خسته از خموشی
بر خیز
بر خروش!

در دل هزار غم اگرت می‌کند پریش،
مندیش
ازصعوبت و
هی کن
سمند ِخویش!

ای عزم کرده جزم!
پربستگی گرت به حقارت نشانده است
در گرد باد حادثه
بر گرد خود مپیچ!


در پیچ و تاب این ره ِ پیوسته
در غبار،
بیهوده دل مبند
به اوهام پوچ و هیچ!

تا چند غوطه‌ور به لجنزار عصر ننگ؟
تا چند زیر سلطه‌ی جادوی رنگ رنگ؟
جان چاره‌ای بجو
به ره از
سرشگستگی!

تو گرد ره گشایی و
در بند ِ دیو ِ شب،
تو رخش باد پایی و
درگیر تاب و تب!
از کوه شب بر آی
که خورشید واره ای!
در دوزخ ِ شکست
شبی پر ستاره ای!
از تن فروتکان
تو غبار ِ گسستگی،
بیگانگی گسل
به مراد یگانگی!

واکنون که وقت تجربه‌های
تناور است
دریا دوباره بر سر توفان ِ دیگر است
ای گرد رهگشا
نهیبنده تر برآی!
اسب سپید بال
شتابنده تر بکوب!
شط امید ها
خروشنده تر بجوش!
بر خیز
‌ای خروش!
بخروش
پر سروش،

مشعل به کف گرفته و
شب کرده در قفس،
تا مد روز‌های پر از نور و آفتاب
جانانه‌تر بکوش!
ده
مژده
بر سپاه الم
روزگار صلح،
آزادی و
عدالت و
گلبانگ ِ نوش نوش!

گو با زبان ِمژده که از ره رسیده
باز
نو روز توده‌های به خون خفته و
خموش!برزین آذرمهر
نظر شما درباره این مقاله: 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023