چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - Wednesday 8 February 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Wed, 17.06.2009, 21:56

موجی که زندگی‌ست


پرویز مویدی

   پیشکش به زنان و مردان بپاخاسته میهنم
   به رزمندگان راه آزادی ایران
ایران سر فراز
ایران زخمگین
ایران پایدار
ایران تشنه‌ی آزادی 
ایران سر بلند.


ایران نه به ظلمت و استبداد
ایران نه به خموشی و بند گی 
ایران نه به خفت و خواری
ایران نه به مردگی و مرگ پروری
ایران موج موج بهاران.


موج سپید و سبز
 موج بهار و سرخ
موج شکوفه و آتش.

موجی بسان شعر
برخاسته ز ژرفای ژرف‌ها
موجی پر از ترانه و فریاد و دست‌ها.


فریاد خشم فرو مانده در گلو
فریاد اعتراض
فریاد نه به سرافکندگی و ترس
فریاد نه به دروغ و دروج و مکر
فریاد موج وار.


موجی ز دست‌ها
     هزاران هزارها
دستان سبز
      پر برگ،	
      شاخه شاخه رها گشته در زمان
                         در اوج آسمان
دستان ساده،
       بهم بسته، پر توان
دستان سیمگون
         از باز تاب نور
               در رود پر خروش وشتابان
دستان سرخ
       گلگون ز خون تازه جوش جوانان 
موجی زدست‌ها.


موجی نوید یخش رهایش:

آری به رهایی و رستگی
آری به شادمانی و آزادی 
آری به شور و مهر وجوانی
آری به پایداری و دلداگی و عشق

آری به زندگی.
   پرویز مویدی
   ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۸
نظر شما درباره این مقاله: 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023