سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - Tuesday 31 January 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sun, 29.05.2005, 11:36

(شعری ‌از زندان اوين)

جوهر


مصطفی جوكار

پيرمرد
با انگشت جوهريش
در تاريكی دخمه و دشنه و زنجير
بر ديوار تاريك قلعه اوين
عكس ستاره و اميد
          نقاشی می‌كند
و فرياد برمی‌آورد...
هان! هنوز را 
          فردايی است
مباد
    خواب كسی را ببرد.




پيرمرد 
می‌داند كه فاصله اميد و نااميدی
در سكوت اين دخمه
يك «آری» است
و او كه آری نمی‌داند
و هجای بی‌حيای تسليم را
در رسوا شبی چنين تيره
بر دژخيم بدكنش
          كلام نكرده
همپای كهكشان می‌رود
             بلند
             بلند
             تا هفت ستاره سرخ
بر تپه‌های اوين




پيرمرد
    با انگشت جوهريش 
چقدر اوين را 
       تحقير می‌كند
نظر شما درباره این مقاله: 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023