چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - Wednesday 8 February 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 02.09.2008, 8:04

از مویه‌های ۶۷


جلال سرفرازبر ايوان  

دهل زنان بر بام شدند 
سايه در سايه‌ی هم
              بر بلندی‌ها و آفاق

     عشق را گوشواری کردند و گذشتند


و کودکان به ياد نياوردند
آن قلندرانِ ساده‌ی بی‌برگ و بار را
که مثل آزادی زيبا بودند
      و مثلِ شب تنها


از آنان اما 
        پرهيبی بر ايوان مانده است
نه پرچمی که فرودش آورد
نه صخره‌ای
         که منفجرش کرد

      تنها پرهيبی 
      نابردبار و
           گم 
        

□

      دهل زنان بر باد شدند
  از آن پس

تا دروازه‌ی سنگستان با ايشان بودم

از آن پس
         ديواری بماند و من 

 تشنگان به هوای جويی به ديوار برشده بودند

از آنان تنها اسبی مانده بود
با سمهای سوخته
و يالِ برافروخته
              يله در خاکستر و آتش

و گلی بر شاخه‌ی دور از دستی بود و مرغی در هوا


      گفنند: 
       نيمروز به بامی بر بودند و
       پسين به نيامی در
جلال سرفراز
مهر ۶۷
نظر شما درباره این مقاله: 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023