بازگشت به صفحه قبلی

2022 November

● ضرورت تشکیل هیات نمایندگی برای انقلاب - پرویز هدایی

● نقدی به یادداشتی که شایسته نظریه پرداز ایرانشهری نیست! - جمشید اسدی

● ولایت مطلقه فقیه؛ روان‌پریشان بر اریکه قدرت - منصور فرهنگ

● از انقلاب‌های هزاره‌ای تا انقلاب‌های آنارشیستی - قربان عباسی

● تیم ملی فوتبال و مرز باشرف‌ها و بی‌شرف‌ها - جمشید فاروقی

● افق جهانی انقلاب - مرتضی ملک

● «خودی و غیرخودی» جدید؟ - حمید فرخنده

● از تسخیرِ قدرتِ ناحقّ و غارتگری‌های خونریزانه - فرامرز حیدریان

● ورزشکاران دشمن ملت و هوادار جمهوری اسلامی نیستند - بهرام خراسانی

● دولت شیعی در ایران سرودی در ستایش مرگ است - فرهاد خسروخاور

● نیاز به مدیران و سخنگویان انقلاب - م. روغنی

● انقلابی که ایدئولوژی‌زده و مکتبی و اتوپیايی نیست! - محمد ارسی

● نامه‌ای به محمد خاتمی - بابک تبریزی

● عبای تازه و خونین امپراتور خامنه‌ای - رضا گوهرزاد

● امید، هراس و نبود آلترناتیو - داریوش مجلسی

● درباره خداحافظی احمد زیدآبادی - حمید فرخنده

● بحران‌سازی حکومت ایران در مرزهای شمالی - ماشااله رزمی

● قانون و حقّ جایگزینی - فرامرز حیدریان

● بهای آزادی انسان و مزد گورکن - جمشید فاروقی

● خوب و بد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی - ع. گویا

● سرنوشت شیخ فضل‌الله در انتظار سیدعلی؟ - م. روغنی

● آقایان! وقتش فرارسیده! باور کنید! - احمد پورمندی

● سه سطح رهبری سیاسی در انقلاب امروز ایران - عطا هودشتیان

● در باره عمامه‌پرانی - اسفندیار طبری

● پژواک نبردی در قامت ۱۴۰۰ سال علیه استبداد - مسعود کریم‌نیا

● من متّهم می‌کنم حکومت و حاکمان فقاهتی را... - فرامرز حیدریان

● حامد اسماعیلیون نمی‌‌تواند رهبر باشد - افشین افشار

● علل شکست و فروپاشی حکومتها در تاریخ ایران - فرامرز حیدریان

● اصلاح، انقلاب و اصلاح‌طلبان - آصف بیات

● پیروزی در گرو تداوم جنبش و اعتصابات سراسری - م. روغنی

● ترس از که و باک از چه؟ - فاضل غیبی

● آیا ایران پا به مرحله‌ی موقعیت انقلابی نهاده است؟ - جمشید فاروقی

● تاریخچه مختصر تحولات تیموتیک در ایران - شهرام اتفاق

● پیشبرد اعتراضات توسط ستارگان ورزشی ایران - بهمن بختیاری

● نبرد برای مدرنیته و دموکراسی نبردی است جهانی - پرویز هدایی

● آموزه‌های انقلاب نوین ایران - آرش جهاندار

● مفهوم‌شناسی شعار «زن، زندگی، آزادی» - ع.گویا

● خامنه‌ای یکی از وقیح‌ترین دیکتاتورها - م. روغنی

● مهم‌ترین انقلاب فمینیستی دنیا در ایران - اسمائین لاشر

● رفراندم آری یا نه؟ و با کدام گزینه‌ها؟ - بهرام خراسانی

● چهلم، نقطه وصل، نوید تداوم، شکست توهم! - احمد پورمندی

● جامعه‌ ایران در برابر رژیم کوتاه نخواهدآمد - فرهاد خسرو خاور

● زندگی یا مرگ؟ - قربان عباسی

● ملاحظاتی پیرامون خیزش کنونی مردم - شاهین خسروی

● حامد اسماعیلیون و جدل‌های حاشیه‌ای! - هنگامه افشار

● تئوریزه کردن فحاشی؟ - حمید فرخنده

October

● رفراندم قانون اساسی، مجلس موسسان! - احمد پورمندی


 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023