بازگشت به صفحه قبلی

2005 November

● فرهيخته‌ی هميشه زنده - منصور کوشان

● از ميدان توپخانه در تهران قديم چه می‌دانيد؟ - پيرايه يغمايی

● شما بايد دستتان را از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف

● من اگر شاعر بودم امشب - رویا مقدس

● ساعدی ، اسطوره مقاومت ، علم و ادبيات - ايلنا / مريم آموسا

● کمی اعتماد به نفس در روزهای سرشکستگی! - جواد طالعی (دفتر اروپائی شهروند)

● رفت - ویدا فرهودی

● گوش تا گوش - اسكندر آبادی - كلن

● دريا دادور: نگاهی نو ، و آغازی ديگر - جلال سرفراز

● سانسورانديشى - منصور کوشان‌

● شما بايد دستتان را از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف

● چهره‌ی ديگری از بزرگ علوی - جلال سرفراز

● کجایی تو؟ - ویدا فرهودی

● شما بايد دستتان را از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف

● آینه - سيلويا پلات / ترجمه‌ی: مهرانگيز رساپور(م . پگاه)

● شما بايد دستتان را از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس " قاسم" سيف

● شگفتی‌های چادرستان - نسرین بصیری - برلین

● توفان مبهم ... - پيرايه يغمايی

● يادی از “داوود پيرنيا” پايه‌گذار برنامه “گلها” - ايرنا


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net