بازگشت به صفحه قبلی

2006 October

● «شعر گفتن نوعی شهادت است؛ نقد نوشتن هم» - مريم کريمی/ايسنا

● نگاه زخمی شب (١٢) - علی‌اصغر راشدان

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس"قاسم" سيف

● “نامه به عمران” - شمس لنگرودی

● مرگ... - پيرايه يغمايی

● شايد پس از هزاره‌ای - نصرت‌اله مسعودی

● مرثیه‌ای برای سه دوست و تسلیتی برای ایران خانوم - جواد طالعی

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف

● به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد شوستاکوویچ - ایراس

● تئوری اعداد و منطق شعر‌ و‌ شاعری - عليرضا كرمانی

● نگاه زخمی شب (١١) - علی اصغر راشدان

● الو، عمران! فکس‌ات نرسيده! - مهرانگيز رساپور (م. پگاه)

● بچه‌ی همه‌ی جواديه‌ها - نصرت‌‌اله مسعودی

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف

● “فارسی حرف می‌زنیم” - ک. لهراسبی

● من ضدِ انقلابم! - عمران صلاحی

● حالا حکایت “او”ست! -

● ولوم بده! - نصرت‌اله مسعودی

● نگاه زخمی شب (١٠) - علی‌اصغر راشدان

● لوتان: مهرانگيز رساپور شاعر ايرانی يا  پگاهِ ادبيات - گفتگوی ماريان کتزاراس با مهرانگيز رساپور- م. پگاه

● شما بايد دستتان را، از جيب ايشان، بيرون بياوريد! - سيروس "قاسم" سيف


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net